Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 

Vedúci katedry:  doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry:  doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
Tajomník katedry:
Technicko-hospodárska pracovníčka katedry:
  Margita Sztranyovszká

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie:  RNDr. František Bilka, PhD.
Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny:  doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

 

 

 1. ABB Rastlinná fosfolipidáza D a lipoxygenáza z biochemického a molekulárno-biologického aspektu / Marek Obložinský, Lýdia Bezáková
  In: Pokroky vo farmácii 2 : Farmakognózia. - ISBN 978-80-223-2462-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 73-177 [6,9 AH]
 2. ADC Phospholipase D and its application in biocatalysis / Renate Ulbrich-Hofmann ... [et al.]
  In: Biotechnology Letters. - Vol. 27, No. 8 (2005), s. 535-543
 3. ADC The transphosphatidylation potential of a membrane-bound phospholipase D from poppy seedlings / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Phytochemistry. - Vol. 72, No. 2-3 (2011), s. 160-165
 4. ADC HPLC method for determination of lipoxygenase positional specific products / Peter Hoffman ... [et al.]
  In: Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. - Vol. 84 (2013), s. 53-58
 5. ADC Differences in the effect of phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate on the hydrolytic and transphosphatidylation activities of membrane-bound phospholipase D from poppy seedlings / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Plant Physiology and Biochemistry. - Vol. 69 (2013), s. 39-42
 6. ADC Two uncommon phospholipase D isoenzymes from poppy seedlings (Papaver somniferum L.) / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Biochimica et Biophysica Acta-Molecular and Cell Biology of Lipids. - Vol. 1631, No. 2 (2003), s. 153-159
 7. ADC Head group specificity of phospholipase D isoenzymes from poppy seedlings (Papaver somniferum L.) / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Biotechnology Letters. - Vol. 27, No. 3 (2005), s. 181-185
 8. ADC HPLC analysis and biochemical characterization of LOX from Eschscholtzia californica Cham. / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Molecules. - Vol. 22, No. 12 (2017), Art. No. 1899, [14 s.]
 9. ADC Živočíšne lipoxygenázy - štruktúra, polohová špecifita izoenzýmov lipoxygenáz a ich význam / L. Bezáková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 111, No. 9 (2017), s. 567-574
 10. ADC Živočíšne lipoxygenázy - mechanizmus katalýzy vo vzťahu k tvorbe biologicky účinných eikozanoidov / Peter Hoffman ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 106, č. 7 (2012), s. 639-645
 11. ADC Inhibition of phospholipases influences the metabolism of wound-induced benzylisoquinoline alkaloids in Papaver somniferum L. / Veronika Jablonická ... [et al.]
  In: Journal of Plant Physiology. - Roč. 223 (2018), s. 1-8
 12. ADC Rastlinné lipoxygenázy - štruktúra a mechanizmus biokatalýzy / Marián Vanko ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 101, č. 5 (2007), s. 384-390
 13. ADC Lipoxygenáza a ich význam v biochemických procesoch v rastlinných organizmoch / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 103, č. 6 (2009), s. 487-495
 14. ADC Identification of a secretory phospholipase A(2) from Papaver somniferum L. that transforms membrane phospholipids / V. Jablonická ... [et al.]
  In: Phytochemistry. - Vol. 129 (2016), s. 4-13
 15. ADC Lipoxygenase activity and sanguinarine production in cell suspension cultures of California poppy (Eschscholtzia californica CHAM.) / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 69, No. 8 (2014), s. 637-640
 16. ADD Antilipoxygenase activity of compounds from Hypericum perforatum / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 61, č. 3 (2006), s. 331-332
 17. ADE Fyziologické aspekty lipoxygenázy v signálnych systémoch rastlín. Časť l. Oktadekánová cesta / Renáta Kollárová... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 62, č. 2 (2013), s. 59-64
 18. ADE Antilipoxygenase activity of copper complexes of aminoalkanoate type / Silvester Poništ ... [et al.
  In: Neuroendocrinology Letters. - Vol. 27, Suppl. 2 (2006), s. 180-182
 19. ADE Biochemické a molekulárno-biologické aspekty rastlinnej fosfolipizády D / Marek Obložinský, Kristína Weissová, Lýdia Bezáková
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 50, č. 5 (2001), s. 225-232
 20. ADE Fosfolipáza D v signálnom systéme rastlinnej bunky / Marek Obložinský, Lýdia Bezáková, Mikuláš Pšenák
  In: Biologické listy. - Roč. 67, č. 4 (2002), s. 225-244
 21. ADE Antilipoxygenázová aktivita a obsah stopových prvkov Aloe vera vo vzťahu k terapeutickému účinku / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 54, č. 1 (2005), s. 43-46
 22. ADE Identifikácia lipoxygenázy s ω-6 dioxygenázovou aktivitou kvapalinovou chromatografiou / Peter Hoffman ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 61, č. 1 (2012), s. 53-59
 23. ADE New pharmaceutical insights related to the pathways of PUFAs / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 61, č. 4 (2012), s. 139-143
 24. ADE Izolácia a charakterizácia účinných obsahových látok aloe vera s predpokladaným významom v ochrane kože / Daniela Košťálová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 53, č. 5 (2004), s. 248-251
 25. ADE Farmaceutické aspekty živočíšnej lipoxygenázy / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 60, č. 3 (2011), s. 116-124
 26. ADE Free radical scavenging activity and lipoxygenase inhibition of Mahonia aquifolium extract and isoquinoline alkaloids / Lucia Račková ... [et al.]
  In: Journal of Inflammation. - Vol. 4, No. 15 (2007), s. [1-7]
 27. ADF Fosfolipáza D - enzým signálnych transdukčných procesov / Marek Obložinský, Lýdia Bezáková
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 70, č. 1-2 (2001), s. 20-23
 28. ADF Molekulárno-biologická charakterizácia rastlinných fosfolipáz D / Marek Obložinský, Lýdia Bezáková
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 77, č. 6 (2008), s. 153-157
 29. ADF Comparative study of two natural antioxidants, curcumin and Curcuma longa extract / Lucia Račková ... [et al.]
  In: Journal of Food and Nutrition Research. - Vol. 48, No. 3 (2009), s. 148-152
 30. ADF Biochemický aspekt tvorby sekundárnych metabolitov v rastline maku siateho I. / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 75, č. 6 (2006), s. 152-158
 31. ADF Aktivita lipoxygenázy v kontexte metabolického syndrómu / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 12 (2012), s. 301-305
 32. ADM Inhibition of 12/15 lipoxygenase by curcumin and an extract from Curcuma longa L. / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 63, č. 1 (2014), s. 26-31
 33. ADN Lipoxygenase activity during the condition of experimental hypertriacylglycerolaemia / Veronika Kováčiková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 60, č. 1 (2013), s. 21-25 [online]
 34. AED Activity of phospholipase D during germination of poppy seedlings, Papaver somniferum L. / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 52. - ISBN 80-223-2114-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 182-187
 35. AED Inhibition of lipoxygenase activity by microbial metabolites / Lýdia Bezáková ... [et al.
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 53. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 61-67
 36. AED Effect of different compounds from Lilium candidum L. on lipoxygenase activity / Lýdia Bezáková ...[et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 51. - ISBN 80-223-2015-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 45-50
 37. AED Effect of flavonoids and cynarine from Cynara cardunculus L. on lipoxygenase activity / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 54. - ISBN 978-80-223-2375-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 48-53
 38. AEG Effect of flavonoids, phenolic acids and new synthetized pyrazine carboxylic acids on lipoxygenase activity / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Chemistry and Physics of Lipids. - Vol. 154, Suppl. (2008), s. S54
 39. AEG Study of cytosolic and membrane-bound phospholipase D in poppy seedlings, Papaver somniferum L. / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Chemistry and Physics of Lipids. - Vol. 154, Suppl. (2008), s. S59
 40. AEG Lipoxygenase in regulation of secondary metabolite biosynthesis in Papaver somniferum L. suspension cultures / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Chemistry and Physics of Lipids. - Vol. 163, Suppl. (2010), s. S67
 41. AEG Characterization of membrane-bound phospholipase D from poppy seedlings (Papaver somniferum L.) / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Chemistry and Physics of Lipids. - Vol. 163, Suppl. (2010), s. S66
 42. AEG Biochemical characterization and subcellular distribution of lipoxygenase from opium poppy, Papaver somniferum L. / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 274, Suppl. 1 (2007), s. 203
 43. AFG Antioxidant properties of biologically active compounds isolated from plants in relation to the effect on lipoxygenase activity / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: 44th International Conference on the Bioscience of Lipids. - Oxford : Keble College, 2003. - S. PO58
 44. AFG Phospholipase D activity of poppy seedlings, Papaver somniferum L. / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Chemistry and Physics of Lipids. - Vol. 107, No. 1 (2000), s. 22
 45. AFG Biochemické vlastnosti fosfolipázy D z klíčnych rastlín maku, Papaver somniferum L. / Marek Obložinský, Denisa Lendácka, Lýdia Bezáková
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-416-7. - Brno: Farmaceutická fakulta VFU Brno, 2001. - S. 92
 46. AFG Phospholipase D Isoenzymes from Poppy Seedlings (Papaver somniferum L.) Strongly Differ in Their Biochemical Properties / Marek Obložinský
  In: Chemistry and Physics of Lipids. - Vol. 118, No. 1-2 (2002), s. 77
 47. AFG Vplyv novosyntetizovaných derivátov kyseliny pyrazín-2-karboxylovej na aktivitu lipoxygenázy z cytosolovej frakcie pľúc potkana / Marián Vanko ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s252-s253
 48. AFG Antilipoxygenázová aktivita fenamátov na báze komplexov medi (II) / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s237
 49. AFG Inhibícia lipoxygenázy bioaktívnymi metabolitmi rastlín a endofytických húb / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s209
 50. AFG Antilipoxygenase activity of polyphenolic compounds and modified structures of flavonoids / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [1s.]
 51. AFG Influence of biotic and abiottic elicitors on lipoxygenase activity in cell suspension cultures of Eschscholtzia california Cham. / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [1s.]
 52. AFG Vzťah lipoxygenázy k regulácii biosyntézy alkaloidov v Papaver somniferum L. / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: 25. biochemický sjezd. - ISBN 978-80-270-0331-0. - Praha : ČSBMB, 2016. - S. 197
 53. AFG Ovplyvňuje lipoxygenáza biosyntézu alkaloidov v čeľadi Papaveraceae? / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. - Roč. 15, č. 1 (2015), s. 81
 54. AFG Phospholipase A2 and transcription of secondary metabolism genes / Barbora Bálintová ... [et al.]
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. - Roč. 15, č. 1 (2015), s. 139
 55. AFG Role of phospholipid signalling in opium poppy / Veronika Kováčiková ... [et al.]
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. - Roč. 15, č. 1 (2015), s. 117
 56. AFG Cytosolic and membrane-bound phospholipase D from poppy seedlings, Papaver somniferum L. / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Molecular Life Sciences 2007. - Hamburg : [s.n.], 2007. - S. 66
 57. AFG Vplyv novosyntetizovaných derivátov kyseliny pyrazín-2-karboxylovej na aktivitu lipoxygenázy z cytosolovej frakcie pľúc potkana / Marián Vanko ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 978-80-7305-078-8. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009. - S. 158
 58. AFG Transfosfatidylačná aktivita membránovo-viazanej fosfolipázy D v Papaver somniferum L. / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 978-80-7305-078-8. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009. - S. 124
 59. AFG Antilipoxygenázová aktivita nesteroidných antiflogistík na báze komplexov medi(II) / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 35. konference. - ISBN 80-7305-566-X. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2006. - S. 118
 60. AFG Antilipoxygenázová aktivita derivátov kyseliny pyrazín-2-karboxylovej a komerčného preparátu Pycnogenolu / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 35. konference. - ISBN 80-7305-566-X. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2006. - S. 76
 61. AFG Transkripčné faktory vo vzťahu k regulačným mechanizmom biosyntézy alkaloidov v maku siatom / Barbora Bálintová ... [et al.]
  In: 25. biochemický sjezd. - ISBN 978-80-270-0331-0. - Praha : ČSBMB, 2016. - S. 133
 62. AFH Purification, biochemical characterisation and HPLC analysis of LOX from Eschscholtzia californica Cham / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 96-97 [online]
 63. AFH Anti-lipoxygenasxe activity of copper complexes (aminoalkanoate type) / Silvester Poništ ... [et al.]
  In: Slovak and Czech Toxicology in the European Union. - ISBN 80-969474-1-9. - Bratislava : Slovenská toxikologická spoločnosť SAV, 2006. - S. 51-52
 64. AFH Is phospholipase A2 signaling pathway involved in regulation of alkaloid biosynthesis in Papaveraceae / Veronika Kováčiková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Vol. 62, Suppl. 10 (2015), s. 42
 65. AFH Taxifolin in a role of inhibitor of rat 12/15-lipoxygenase / Mária Pekárová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Vol. 62, Suppl. 10 (2015), s. 50
 66. AFH Bunkové a molekulárne základy vo výskume liečiv / Marek Obložinský
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 6-7 (2014), s. 122
 67. AFH Flavonoidy a ich komplexy s fosfolipidmi - účinné inhibítory lipoxygenázy v tkanivách pľúc a pečene potkanov s experimentálnou reumatiodnou artritídou / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 8-9 (2014), s. 208-209
 68. AFH Štúdium lipoxygenázy vo vzťahu k sekundárnemu metabolizmu / Renáta Kollárová, Marek Obložinský
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 8-9 (2014), s. 214
 69. AFH Lipoxygenáza - modelový enzým pre testovanie účinku potenciálnych antioxidancií / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : FaFUK, 2002. - S. 33
 70. AFH Imobilizácia fosfolipázy D z klíčnych rastlín maku, Papaver somniferum L. / Marek Obložinský, Zuzana Hoššová, Lýdia Bezáková
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : FaF UK, 2002. - S. 34
 71. AFH Characterization of lipoxygenase from Eschscholtzia californica Cham. / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Zborník príspevkov z konferencie 11. dni doktorandov experimentálnej biológie rastlín a 13. konferencie experimentálnej biológie rastlín. - ISBN 978-80-8152-031-0. - Košice : UPJŠ, 2013. - S. 67
 72. AFH Molecular biological characterization of newly identified secretory phospholipase A2 from Opium poppy (Papaver somniferum L.) / Veronika Kováčiková ... [et al.]
  In: Zborník príspevkov z konferencie 11. dni doktorandov experimentálnej biológie rastlín a 13. konferencie experimentálnej biológie rastlín. - ISBN 978-80-8152-031-0. - Košice : UPJŠ, 2013. - S. 68
 73. AFH Phospholipase A2 relationship to the opium poppy secondary metabolism / Barbora Bálintová ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 63, suppl. 12 (2016), s. S3 [online]
 74. AFH Lipoxygenase and transcription of secondary metabolism genes in Papaver somniferum L. / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 63, suppl. 12 (2016), s. S19 [online]
 75. AFH Optimalizácia metodiky stanovenia aktivity fosfolipázy A2 v Papaver somniferum L. / Veronika Kováčiková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 111
 76. AFH Sekundárne rastlinné metabolity ako potenciálne antioxidačne pôsobiace zlúčeniny / Mária Pekárová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 119-120
 77. AFH Vplyv biotickej a abiotickej elicitácie na produkciu sanguinarínu v suspenzných kulúrach slncovky kalifornskej / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 110
 78. AFH Cytosólová 12/15lipoxygenáza pečene potkana vo vzťahu k diabetes mellitus / Peter Hoffman ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 104
 79. AFH Lipoxygenázy v hodnotení biologickej aktivity prenylovaných flavonoidov / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 94
 80. AFH Fosfolipáza D a lipoxygenáza v signálnom systéme rastlinnej bunky / Lýdia Bezáková, Marek Obložinský, Ján Vančo
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 267
 81. AFH Inhibícia lipoxygenázovej aktivity meďnatými chelátmi Schiffových zásad / S. Poništ ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 252
 82. AFH Inhibičná aktivita stobadínu a jeho derivátov na lipoxygenázu z cytozolovej frakcie pľúc potkana / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - ISBN 978-80-7399-986-5. - Brno : Tribun EU, 2010. - S. 51
 83. AFH Štúdium antilipoxygenázovej aktivity Cu(II)-fenamátov / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : [s.n.], 2007. - S. 105
 84. AFH Lipogenase activity of poppy seedlings and cell cultures of Papaver somniferum L. / Ivana Holková ... [et al.]
  In: 20. biochemický zjazd. - ISBN 80-969532-6-5. - Bratislava : [s.n.], 2006. - S. 237
 85. AFK Vplyv elicitácie na aktivitu lipoxygenázy (LOX), polyfenoloxidázy (PPO) a aminooxidázy (AO) a hladinu sanguinarínu v suspenznej kultúre maku siateho (Papaver somniferum, L.) / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-533-3. - Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2005. - S. 63
 86. AFK Štúdium rôznych foriem fosfolipázy D v klíčnych rastlinách maku siateho, Papaver somniferum L. / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-900306-5-3. - Hradec Králové : Sivana, 2003. - S. 121-122
 87. AFK Lipoxygenázy a ich úloha v signalizačných procesoch u rastlín / Marián Vanko ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-533-3. - Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2005. - S. 131
 88. AFK Inhibičný efekt polyfenolov a prírodných aromatických kyselín na aktivitu lipoxygenázy / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-900306-5-3. - Hradec Králové : Sivana, 2003. - S. 104-105
 89. AFK Inhibičný efekt potenciálnych blokátorov ß-adrenergných receptorov na aktivitu lipoxygenázy / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-900306-5-3. - Hradec Králové : Sivana, 2003. - S. 106-107
 90. AFL Úloha transkripčných faktorov v sekundárnom metabolizme maku siateho za stresových podmienok / Barbora Hans, Renáta Kubíková, Marek Obložinský
  In: Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969749-4-8. - [Stará Ľubovňa], 2019. - S. 47-47
 91. AGI Štúdium rôznych enzýmových foriem fosfolipázy D z klíčnych rastlín maku siateho (Papaver somniferum L.) / ved. projektu Marek Obložinský; člen výsk. tímu Lýdia Bezáková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 92. AGI Modernizácia študijných plánov a vypracovanie učebného textu pre predmety "Molekulárna biológia účinku liečiv" a "Biotechnológia" pre farmaceutov / ved. projektu Marek Obložinský; člen výsk. tímu František Bilka ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2009
 93. AGI Lipoxygenáza - jej expresia a vplyv potenciálne terapeuticky účinných antioxidancií / ved. projektu Lýdia Bezáková; zástupca ved. projektu Marek Obložinský... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 94. AGI Lipoxygenáza vo vzťahu k signálne transdukčným procesom v rastlinných bunkách / ved. projektu Lýdia Bezáková; zást. ved. projektu Marek Obložinský ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2009
 95. AGI Biochemické a molekulárno-biologické vlastnosti fosfolipázy D vo vťahu k signálne transdukčným procesom rastlín / ved. projektu Lýdia Bezáková; zást. vd. projektu Marek Obložinský ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2006
 96. AGI Príprava učebných textov z patobiochémie a transformácia praktických cvičení pre poslucháčov študijného odboru farmácia / ved. projektu Lýdia Bezáková; člen výsk. tímu Andrea Balažová ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2008
 97. AGI Biochemické a molekulárno-biologické charakteristiky lipoxygenázy (LOX) z klíčnych rastlín maku siateho (Papaver somniferum L.) a repky olejnej (Brassica napus L.) / ved. projektu Lýdia Bezáková; zást. ved. projektu Marek Obložinský
  Bratislava : [s.n.], 2008
 98. AGI Úloha fosfolipázy D (PLD) vo vzťahu k signálnym procesom v klíčnych rastlinách maku, Papaver somniferum L. / ved. projektu Lýdia Bezáková ...[et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2003
 99. AGJ Poppy phospholipase D isoenzymes for use in phospholipid hydrolysis and transphosphatidylation : Patent No. 10240154. / Renate Ulbrich-Hofmann ... [et al.]
  Berlin : Degussa Bioactives G.m.b.H., 2004
 100. BCI Molekulárna biológia účinku liečiv a biotechnológia pre farmaceutov / Marek Obložinský ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 101. BCI Praktické cvičenia z patobiochémie a molekulárnej biológie / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 102. BDF Chemické zloženie a biologická aktivita komerčného prípravku Aloe vera : predpokladaný význam v ochrane kože / Daniela Košťálová ... [et al.]
  In: Derma. - Roč. 3, č. 4 (2003), s. 30-34
 103. BDF Mastné kyseliny a lipoxygenázy / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 2 (2008), s.11-13
 104. BDF Fosfolipidy a fosfolipázy / Marek Obložinský, Ivana Holková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 4 (2005), s. 20-22
 105. BDF Slncovka kalifornská / Renáta Kollárová, Marek Obložinský
  In: Liečivé rastliny. - Roč. 50, č. 1 (2013), s. 29
 106. BFA Efekt elicitácie na liposygenázovú aktivitu a produkciu sanguinarínu v in vitro kultúrach slncovky kalifornskej / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv [elektronický dokument]. - Praha : ČFS ČLS JEP, 2013. - S. 78 [online]
 107. BFA Identification of cDNA encoding secretory phospholipase A2 from opum poppy (Papaver somniferum L.) / Veronika Kováčiková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv [elektronický dokument]. - Praha : ČFS ČLS JEP, 2013. - S. 80 [online]
 108. BFA Preparation of DNA sequence of 12/15-lipoxygenase from rat blood / Mária Pekárová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv [elektronický dokument]. - Praha : ČFS ČLS JEP, 2013. - S. 106 [online]
 109. BFA Vplyv sekundárnych metabolitov rastlín a ich komplexov na aktivitu lipoxygenázy v živočíšnych tkanivách / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv [elektronický dokument]. - Praha : ČFS ČLS JEP, 2013. - S. 59-60 [online]
 110. DAI Biochemické a molekulárno - biologické aspekty fosfolipázy D z klíčnych rastlín maku siateho (Papaver somniferum L.) / Marek Obložinský
  Bratislava : [s.n.], 2003
 111. DAI Fosfolipáza D a lipoxygenáza z biochemického, biotechnologického a farmaceutického aspektu / Marek Obložinský
  Martin : [s.n.], 2011
 112. EDJ Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, suppl. 5/2007. - ISBN 978-80-223-2655-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 50-59
 113. GII Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv / Marek Obložinský
  In: Lekárnik. - Roč. 23, č. 6 (2018), s. 56-57
 114. GII Seminár k 50. výročiu založenia FaF UK / Marek Obložinský
  In: Lekárnik. - Roč. 8, č. 1 (2003), s. 24
 115. GII doc. RNDr. Ingrid Paulíková, CSc. * 25. marec 1952 - Poprad † 5. júl 2018 - Bratislava / Marek Obložinský
  In: Lekárnik. - Roč. 23, č. 8 (2018), s. 63-63

Hore