Mgr. Simona Rajčániová

Pracovná pozícia

denný doktorand

Kontaktné informácie

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 320, 3. poschodie

e-mail: rajcaniova8(at)uniba.sk

tel.: 02/50 117 306
Vzdelanie
2019 - súčasnosť

Doktorandské štúdium  na Farmaceutickej fakulte UK v odbore 7.3.4 Farmakognózia

Téma: Fosfatidylinozitolový systém a transkripčné faktory v kontexte sekundárneho metabolizmu rastlín

Školiteľ: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. 

2014 – 2019

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte v odbore 7.3.1. Farmácia, 
titul Mgr.

Téma: Genome editing based downregulation of ALDH1 in colorectal cancer cells

Školiteľ: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD., RNDr. Zuzna Kozovská, PhD.

Vedecko-výskumná činnosť

- Epigenetická regulácia rastlín a jej vplyv na fosfatidilinozitolový systém v maku siatom a produkciu BIA

- Génové inžinierstvo a metóda CRISPR pri analýze úlohy aldehyddehydrogenázy v rezistencii nádorových buniek hrubého čreva

Pedagogická činnosť
  • Biochémia – praktické cvičenia
  • Patobiochémia – praktické cvičenia
  • Konzultant diplomových prác
Zahraničné pobyty

- 2016 (september-december) študijný pobyt vo Fínsku, University of Eastern Finland, v rámci programu Erasmus +

- 2018 (september – november) stáž v lekárni Saint Charles Apotheke, Viedeň, Rakúsko, v rámci programu Erasmus +