VEGA 1/0394/18

Fosfatidylinozitolový systém a transkripčné faktory v kontexte sekundárneho metabolizmu

Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. 

Zástupca zodpovedného riešiteľa: doc. Mgr. Martina Dubničková, PhD.

Projekt je zameraný na štúdium fosfatidylinozitol-4-fosfát-5-kinázy (PI4P-5K, EC 2.7.1.67) a transkripčných faktorov WRKY/MYB v kontexte signálnych systémov a sekundárneho metabolizmu rastlín. Ako experimentálny model sa použije mak siaty (Papaver somniferum L.). Vplyv fosfolipidovej signalizácie na produkciu a akumuláciu sekundárnych metabolitov rastlín nebol doteraz dôkladne preskúmaný. Na mieste je teda otázka: Môže mať fosfatidylinozitolový systém vplyv na biosyntézu benzylizochinolínových alkaloidov? A aké funkcie majú pri týchto procesoch transkripčné faktory? Cieľom projektu je identifikácia kompletnej cDNA sekvencie kódujúcej makovú PI4P-5K, sledovanie transkripčného levelu WRKY/MYB, stanovenie profilu alkaloidov (morfín, kodeín, tebaín, papaverín) a génových transkriptov pre enzýmy biosyntézy alkaloidov (TYDC, CNMT, 6-OMT, 4-OMT, SalAT, COR).