Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ABA Propranolol as chiral agent / Ružena Čižmáriková, Jindra Valentová, Andrej Némethy
  In: Propranolol : Medical uses, mechanisms of action and potential adverse effects. - ISBN 978-1-63482-974-8. - New York : Nova Science Publ., 2015. - S. 131-168 [3,2 AH]
 2. ABA Antihypertensive drugs as chiral agents / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Antihypertensive Drugs : Pharmacology, Medical Uses and Potential Side Effects. - ISBN 978-1-63463-829-6. - New York : Nova Science Publ., 2015. - S. 1-54 [4,7 AH]
 3. ADC HPLC enantioseparation of ß-blockers of the aryloxyaminopropanol type / Katarína Hroboňová, Jozef Lehotay, Ružena Čižmáriková
  In: Pharmazie. - Vol. 59, No. 11 (2004), s. 828-832
 4. ADC Synthesis, Pharmacological Activity and Chromatographic Separation of Some Novel Potential ß-Blockers of the Aryloxyaminopropanol Type / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 58, No. 4 (2003), s. 237-241
 5. ADC Enantiomeric Resolution of Novel Aryloxyaminopropanol Derivatives with ß-Adrenoceptor Antagonist Activity on a Derivatised Amylose Chiral Stationary Phase / Jindra Valentová ... [et al.]
  In: Chromatographia. - Vol. 58, No. 11-12 (2003), s. 733-740
 6. ADC Study of the Mechanism of Enantioseparation. I. Chiral Analysis of Alkylamino Derivatives of Aryloxypropanols by HPLC Using Macrocyclic Antibiotics as Chiral Selectors / K. Hroboňová ...[et al.]
  In: Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies. - Vol. 24, No. 15 (2001), s. 2225-2237
 7. ADC Separation of ß-adrenolytics Derived from 4-Hydroxyacetophenone by Capillary Electrophoresis in the Presence of Cyclodextrins / Bohumil Proksa
  In: Analytica Chimica Acta. - Vol. 434, No. 1 (2001), s. 75-79
 8. ADC HPLC and TLC enantioseparation of the nitro-positioned aryloxysubstituted aminopropanols / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 65, No. 5 (2010), s. 386-387
 9. ADC Enantioselective HPLC analysis and in-vitro kinetic study decomposition of potential ß-blocker drug in guinea pig serum / Katarína Hroboňová ... [et al.]
  In: Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies. - Vol. 32, No. 1 (2009), s. 80-94
 10. ADC Synthesis and In Vitro Pharmacological Evaluation of 5-(Alkoxymethyl)-2-(3-alkylamino-2-hydroxypropoxy)phenylethanones Related to Acebutolol and Celiprolol / K. Bruchatá ... [et al.]
  In: Archiv der Pharmazie. - Vol. 349, No. 9 (2016), s. 733-740
 11. ADC Darstellung und einige Spektraleigenschaften des 5,6-Dihydro-4,7-dithiaindan-1,3-dions / P. Hrnčiar, Ružena Sokolová
  In: Monatshefte für Chemie. - Vol. 104 (1973), s. 1224-1230
 12. ADC HPLC separation of enantiomers of some potential ß-blockers of the aryloxyaminopropanol type using macrocyclic antibiotic chiral stationary phases Studies of the mechanism of enantioseparation, part XI. / Katarína Hroboňová ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 60, No. 12 (2005), s. 888-891
 13. ADC Unspezifische Wirkungen der Derivate des p-Hydroxypropiophenons - potentielle beta-Adrenolytika / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 45, No. 2 (1990), s. 142-143
 14. ADC Derivate der Kojisäure. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Pharmazie. - 46 (1991) 6 460
 15. ADC Hemmung der lipolytischen Aktivität durch 4-/3-isopropylamino-2-hydroxypropoxy/-3-/alkoxymethyl/acetophenone / S. Edelsteinová ... [et al.]
  In: Pharmazie. - 46 (1991) 298-299
 16. ADC Structure of Bis[{3-[(4-acetyl-2-propoxymethyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl)-(isopropyl)ammonium] Fumarate. / V. Kettmann ... [et al.]
  In: Acta Crystallographica.. - C47 (1991) 570-573
 17. ADC Synthesis and biological evaluation of new combined alfa/beta-adrenergic blockers / Andrej Némethy ... [et al.]
  In: Archiv der Pharmazie. - Vol. 350, No. 6 (2017), s. 394 [1-9]
 18. ADC Cardioselectivity of some beta-blockers related to acebutolol / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 49, No. 10 (1994), s. 782-783
 19. ADC Synthesis and pharmacological evaluation of some potential beta-adrenolytics derivated from o-hydroxyacetophenone / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 49, No. 5 (1994), s. 366-367
 20. ADC Survey of Pharmacological Activity and Pharmacokinetics of Selected beta-Adrenergic Blockers in Regard to Their Stereochemistry / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Applied Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 4 (2019), s. [1-21], art. no. 625 [online]
 21. ADC Chromatographic separations based on tartaric acid and its derivatives / Ladislav Habala, Renáta Horáková, Ružena Čižmáriková
  In: Monatshefte für Chemie. - Roč. 149, č. 5 (2018), s. 873-882
 22. ADC Synthesis, pharmacological activity, and chromatographic enantioseparation of new heterocyclic compounds of the aryloxyaminopropanol type derived from 4-hydroxyphenylalkanones / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie. - Roč. 149, č. 5 (2018), s. 969-976
 23. ADD Synthesis, Physicochemical Properties, and Conformational Studies of (3-Alkoxymetyl-4-hydroxyphenyl)ethanones / Ružena Čižmáriková, Mája Polakovičová, Eva Mišíková
  In: Chemical papers. - Roč. 56, č. 4 (2002), s. 256-260
 24. ADD Infrared Spectra of Substituted 2-Benzylidene-, 2-(5-Phenyl-2-thenylidene)-, and 2-(5-Phenyl-2-furfurylidene)-4,7-dithia-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-indanediones. Transmission of Substituent Effects by the Thiophene and Furane Rings. / A. Perjéssy ... [et al.]
  In: Collection of Czechoslovak Chemical Communications. - Vol. 38 (1973), s. 559-564
 25. ADD Reactions of 5,6-dihydro-4,7-dithia-1,3-indandione with aldehydes and ketones. / P. Hrnčiar, Ružena Čižmáriková
  In: Chemical papers. - Roč. 29, č. 6 (1975), s. 836-842
 26. ADD Study of the reaction products of 2,2,5,5-tetrakis(halogenomethyl)-cyclo-pentanone with potassium cyanide. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Chemical papers. - 32 (1978) 1 92-99
 27. ADD Preparation and spectral properties of cyclic acetals of 2,2,5,5-tetrakis(hydroxymethyl)cycklopentanone. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Chemical papers. - 34 (1980) 2 213-222
 28. ADD Reaktive Intermediates I / R. Čižmáriková
  In: Chemical papers. - 35 (1981) 1 139
 29. ADD Reaktive Intermediates II / R. Čižmáriková
  In: Chemical papers. - 36 (1982) 4 572
 30. ADD 4-(3-alkylamino-2-hydroxypropoxy)-3-(alkoxymethyl)acetophenones / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Collection of Czechoslovak Chemical Communications. - Roč. 50, č. 10 (1985), s. 2289-2297
 31. ADE Blokátory ß-adrenergných receptorov - skupina chirálnych liečiv Rozdielny účinok jednotlivých enantiomérov / Ružena Čižmáriková
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 51, č. 3 (2002), s. 121-128
 32. ADE Štúdium 2-(2/hydroxy-3-izopropylaminopropoxy)-5-(propoxymetyl) acetofenónu - potenciálneho blokátora beta-adrenoreceptorov na funkciu mitochondrií srdcového svalu ovplyvneného izoprenalínom / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 46, č. 5 (1997), s. 230-234
 33. ADE Účinok potenciálnych beta-adrenolytík na enzýmové aktivity markerov subcelulárnych frakcií srdcového svalu / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 49, č. 3 (2000), s. 150-152
 34. ADE Vplyv látok typu aryloxyaminopropanolov na fotosyntetickú aktivitu chloroplastov Spinacia oleracea L. / Ružena Čižmáriková, Katarína Kráľová, František Šeršeň
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 49, č. 1 (2000), s. 45-47
 35. ADE Blokátory ß-adrenergických receptorov - skupina chirálnych liečiv: Enantioseparácie v skupine ß-blokátorov / Ružena Čižmáriková, Jindra Valentová, J. Andrew Hutt
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 53, č. 1 (2004), s. 9-17
 36. ADE Studium der Produkte der Reaktion der Tosylester des 2,2,5,5-Tetrakis(hydroxymethyl)cyclopentanons und 2,2,6,6-Tetrakis(hydroxymethyl)cyklohexanons mit Kaliumcyanid. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Z. Chem.. - 18 (1978) 10 380-381
 37. ADE Blokátory ß-adrenergických receptorov - skupina chirálnych liečiv. Stereoselektívna syntéza ß-blokátorov / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 54, č. 5 (2005), s. 201-206
 38. ADE Obmeny na bázickom dusíku v skupine nových potenciálnych beta-adrenolytík - derivátov p-hydroxyacetofenónu a p-hydroxypropiofenónu. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Československá farmacie. - Roč. 42, č. 2 (1993), s. 82-85
 39. ADE Antikalciový efekt derivátov 4-hydroxypropiofenónu - potenciálnych blokátorov beta-adrenoreceptorov / R. Čižmáriková, J. Kozlovský
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 43, č. 5 (1994), s. 226-228
 40. ADE Heterocyklické analógy v skupine nových potenciálnych beta-adrenolytík - derivátov 4-hydroxyacetofenónu a 4-hydroxypropiofenónu / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 44, č. 1 (1995), s. 29-33
 41. ADE Štúdium potenciálnej mutagénnej aktivity u blokátorov beta-adrenoreceptorov / R. Čižmáriková, E. Lahitová
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 46, č. 5 (1997), s. 235-237
 42. ADE Príprava a antikonvulzívna aktivita nových potenciálnych blokátorov beta-adrenoreceptorov / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 47, č. 5 (1998), s. 220-224
 43. ADF Blokátory ßadrenergických receptorov III. Bicyklické aryloxyaminopropanoly / Ružena Čižmáriková, Eva Račanská
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 67, č. 9 (1998), s. 229-233
 44. ADF Nové deriváty aryloxyaminopropanolu - vzťah štruktúry a biologického účinku / Katarína Bruchatá, Ružena Čižmáriková
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 79, č. 10 (2010), s. 287-293
 45. ADF Chirálne aspekty v skupine antihypertenzívnych liečiv I. ß-blokátory, diuretiká a alfa2-adrenergiká / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 1 (2011), s. 9-14
 46. ADF Štúdium rozkladu enantiomérov potenciálneho ß-blokátora v krvnom morčacom sére metódou HPLC / Katarína Hroboňová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 76, č. 12 (2007), s, 309-312
 47. ADF Účinok potenciálnych beta - adrenolytík na oxidačné a fosforylačné procesy mitochondrií srdcového svalu in vitro. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Československá farmacie. - Roč. 41, č. 6 (1992), s. 191-193
 48. ADF Molecular docking study on the binding mode of cardioselective phenoxyaminopropanol blocker into ß-adrenergic receptor subtypes / Mája Polakovičová, Ružena Čižmáriková
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 59, č. 2 (2012), s. 44-53 [online]
 49. ADF Synthesis and HPLC enantioseparation of derivatives of the 3-hydroxyphenylethanone / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 59, č. 2 (2012), s. 15-27 [online]
 50. ADF Übersicht der Herstellung und Reaktionen von 2,2,5,5-Tetrakis(hydroxymethyl)cyklopentanon und 2,2,6,6-Tetrakis(hydroxymethyl)cyklohexanon und das Studium der physikalisch-chemischen Eigenschaften ... / J. Heger ... [et al.]
  In: Acta Facult.Pharm.Univ.Comenianae. - 34 (1979) 47-62
 51. ADF Deriváty para-hydroxypropiofenónu ako potenciálne beta-adrenolytiká typu aryloxyaminopropanolov. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Československá farmacie. - Roč. 35, č. 3 (1986), s. 110-113
 52. ADF Vzťah chemickej štruktúry a farmakologickej aktivity derivátov 4-OH-aceto- a 4-OH-propiofenónu. / J. Kozlovský ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - 55 (1986) 393-399
 53. ADF Antimikróbna aktivita derivátov p-hydroxyacetofenónu- nových potenciálnych beta-adrenolytík. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - 58 (1989) 217-219
 54. ADF Deriváty para-hydroxyacetofenónu a para-hydroxypropiofenónu ako nové potenciálne beta-adrenolytika. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Československá farmacie. - Roč. 39, č. 9 (1990), s. 403-408
 55. ADF Preparation and analytical profile of potential beta-adrenolytics of aryloxyaminopropanol type / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 45. - ISBN 80-08-01339-7. - Bratislava : SPN, 1991. - S. 137-147
 56. ADF Histologické hodnotenie nových potenciálnych beta-adrenolytík. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Československá farmacie.. - 41 (1992) 7-8 264-265
 57. ADF Farmakologické hodnotenie derivátov 4-hydroxypropiofenónu - potenciálnych blokátorov beta-adrenoreceptorov / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 63, č. 6 (1994), s. 255-260
 58. ADF Antiarytmická antibáryová aktivita 4-(2-hydroxy-3-izopropylaminopropoxy)-3-(alkoxymetyl)acetofenónov / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - 63 (1994) 7-8 315-320
 59. ADF Synthesis and enantioseparation of derivatives of propranolol / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 59, č. 1 (2012), s. 5-13 [online]
 60. ADF Príprava a konformačné štúdium bázicky substituovaných (4-hydroxyfenyl)etanónov ako medziproduktov na prípravu potenciálnych liečiv / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 76, č. 9 (2007), s. 221-225
 61. ADF Vzťah chemickej štruktúry a biologickej aktivity zlúčenín typu aryloxyaminopropanolov / Simona Sedláková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 46, č. 10-11 (2007), s. 257-262
 62. ADF Blokátory beta-adrenergických receptorov I. Arylaminoetanoly / Ružena Čižmáriková, Eva Račanská
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 67, č. 4 (1998), s. 85-89
 63. ADF Blokátory beta-adrenergických receptorov II. Aryloxyaminopropanoly / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 67, č. 5 (1998), s. 113-117
 64. ADF Blokátory beta-adrenergických receptorov IV. Ďalšie štrukturálne modifikácie aryloxyaminopropanolov / Ružena Čižmáriková, Eva Račanská
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 68, č. 3 (1999), s. 59-64
 65. ADN Synthesis of new compounds of the aryloxyaminopropanol type and their HPLC enantioseparation / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 60, č. 2 (2013), s. 37-42 [online]
 66. ADN Chirálne aspekty v skupine antihypertenzívnych liečiv III. Blokátory vápnikového kanála / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 8-9 (2014), s. 167-175
 67. ADN Chirálne aspekty v skupine antihypertenzívnych liečiv II. ACE-inhibítory / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 1-2 (2014), s. 10-14
 68. ADN Význam stereochémie vo farmakokinetike blokátorov betaadrenergických receptorov / Ružena Čižmáriková, Andrej Némethy, Jindra Valentová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 84, č. 11-12 (2015), s. 250-258
 69. AEC Tartaric acid and its derivatives as chiral selectors in stereoselective synthesis and analysis / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Advances in Chemistry Research. Vol. 41. - ISBN 978-1-53612-861-1. - New York : Nova Science Publishers, 2017. - S. 145-191
 70. AED Preparation and enantioseparation of some derivatives of aryloxyaminopropanol type / Ružena Čižmáriková, Katarína Hroboňová, Ján Vančo, Jozef Lehotay
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 51. - ISBN 80-223-2015-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 79-88
 71. AED Štruktúrne determinanty selektivity ligandov beta-adrenergických receptorov - interpretácia molekulovej biológie a metód počítačového dizajnu liečiv / M. Polakovičová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmaceutickej chémii 1. - ISBN 978-80-223-4050-2. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2016. - S. 40-50
 72. AED Farmakologické a chirálne vlastnosti nových derivátov aryloxyaminopropanolu s 2-metoxyfenylpiperazínom v bázickej časti molekuly / Andrej Némethy ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmaceutickej chémii 1. - ISBN 978-80-223-4050-2. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2016. - S. 77-88
 73. AED Preliminary enantioselective study of beta-blockers derivatives of (2-hydroxyphenyl)ethanone by capillary electrophoresis in the presence of cyclodextrin / Katarína Bruchatá, Ružena Čižmáriková
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 55. - ISBN 978-80-223-2537-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 73-78
 74. AED Synthesis and Enantioseparation of Some Aryloxyaminopropanol Derivatives and Their Effects on the Central Nervous System / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 50. - ISBN 80-223-1879-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 38-50
 75. AED Synthesis, conformational study and HPLC enantioseparation of nitrophenoxyaminopropanols / Katarína Bruchatá ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 57. - ISBN 978-80-223-2703-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 24-32
 76. AED In vitro kinetic study decomposition of some new potential ß-blockers in human plasma and rat serum by HPLC / Katarína Bruchatá ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 56. - ISBN 978-80-223-2703-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 46-53
 77. AED Príprava 4,7-ditia-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-indandiónu a jeho reakcie s aldehydmi a ketónmi / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Karbonylové zlúčeniny. II. konf. org. chém.. - [s.l.] : [s.n.], 1973. - S. 71-76
 78. AED Štúdium produktov reakcie 2,2,5,5-tetrakishalogénmetylcyklopentanónu s kyanidom draselným. / J. Heger ... [et al.]
  In: Využitie fyzikálno-chemických metód v org.chémii. IV. konf. org. chem.. - Smolenice (1975) 90-96. -
 79. AED Príprava a vlastnosti derivátov 1,4-dioxo-5,6-ditia-5,6,7,8-tetrahydroizochinolínu. / Ružena Čižmáriková, Jozef Čižmárik, P. Hrnčiar
  In: Chémia prírodných a syntetických heterocyklických zlúčenín. VI. konf. org. chém.. - [s.l.] : [s.n.], 1977. -
 80. AED Preparation, pharmacological activity and enantioseparation of [3-(cyklopentyloxymethyl)-4-(2-hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenyl]ethanone as potential ß-blocker / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 52. - ISBN 80-223-2114-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 79-88
 81. AED Synthesis and study of enantioseparation of some potential ß-blockers of aryloxyaminopropanol type by HPLC using macrocyclic antibiotics as chiral selectors / Katarína Bruchatá ... [et al.
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 53. - ISBN 80-223-2196-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 68-75
 82. AED Synthesis of some novel structures of aryloxyaminopropanol type, their enantioseparation and anticonvulsant activity / Simona Sedláková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 53. - ISBN 80-223-2196-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 207-215
 83. AED Preparation, semipreparative HPLC isolation and pharmacological study of the derivative of (2-hydroxyphenyl)ethanone as new potential ß-blocker / Katarína Bruchatá ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 54. - ISBN 978-80-223-2375-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 54-61
 84. AEG Účinok nového potenciálneho ß-blokátora na experimentálne vyvolanú hypertrofiu srdca / Katarína Bruchatá ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s212
 85. AEG Heterocyklické deriváty 4-hydroxyfenyletónov a ich vplyv na kardiovaskulárne funkcie / Eva Račanská ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s242-s243
 86. AFC Synthesis and antialgal effect of 2-substituted 5,6-dihydro-4,7-dithiaindane-1,3-diones / Ružena Čižmáriková, Katarína Kráľová, Pavol Hrnčiar
  In: Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry. CD-ROM edition. - ISBN 3-906980-05-7. - Basel : MDPI, 2000. - [7 s.]
 87. AFC Synthesis and antialgal effect of 2-substituted 5,6-dihydro-4,7-dithiaindane-1,3-diones / Ružena Čižmáriková, Katarína Kráľová, Pavol Hrnčiar
  In: Proceedings of ECSOC-4 (CD-ROM). - ISBN 3-906980-05-7. - Basel : MDPI, 2000. - S. 7 [C0009]
 88. AFD HPLC separácia enantiomérov alkylaminoderivátov aryloxypropanolu použitím CSF na báze makrocyklických antibiotík / Katarína Hroboňová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava: Farmaceutická fakulta UK, 2000. - S. 50-51
 89. AFD Blokátory ß-adrenolytických receptorov - skupina chirálnych liečiv / Ružena Čižmáriková
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava: Farmaceutická fakulta UK, 2000, s. 4-5. -
 90. AFD HPLC separation on enantiomers of potential ß-blockers of aryloxyaminopropanol type / Katarína Hroboňová, Jozef Lehotay, Ružena Čižmáriková
  In: Analytická chémia v praxi. Stav a perspektívy 2005 [elektronický zdroj]. - ISSN 1336-6831. - Bratislava : STU, 2005. - L23
 91. AFD Štruktúrne determinanty selektivity ligandov beta-adrenergných receptorov - interpretácia molekulovej biológie a metód počítačového dizajnu liečiv / Mája Polakovičová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 90
 92. AFG Comparative study of carvedilol and FoA3nDMFE in improving heart function after myocardial infraction in rats / Eva Kráľová ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Roč. 109, suppl. (2008), s. 67-68
 93. AFG 3D QSAR štúdium, syntéza a biologická aktivita v skupine nových ß- blokátorov / Katarína Bruchatá ... [et al.]
  In: Konference studentů DSP v oboru farmacie. - ISBN 978-80-7305-050-4. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2008. - S. 13
 94. AFG Enantioseparácia látok typu aryloxyaminopropanolov pomocou kryštalizácie s chirálnymi kyselinami / Simona Sedláková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 35. konference. - ISBN 80-7305-566-X. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2006. - S. 82
 95. AFG Syntéza a štúdium enantioseparácie derivátov aryloxyaminopropanolu metódou HPLC / Katarína Bruchatá ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 35. konference. - ISBN 80-7305-566-X. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2006. - S. 80
 96. AFG Enantioseparácia potenciálnych ß-blokátorov odvodených od 2-hydroxyacetofenónu kapilárnou elektroforézou v prítomnosti cyklodextrínov a maltodextrínu / Katarína Bruchatá ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 35. konference. - ISBN 80-7305-566-X. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2006. - S. 135
 97. AFG Syntéza, farmakologická aktivita a HPLC enantioseparácia potenciálnych ß-adrenolytík / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-900306-5-3. - Hradec Králové : Sivana, 2003. - S. 27
 98. AFG Enantioseparation of Potential ß-Adrenolytics by HPLC Using a Derivatised Amylose Chiral Stationary Phase / Jindra Valentová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-900306-5-3. - Hradec Králové : Sivana, 2003. - S. 21
 99. AFG QSAR modeling of antiisoprenaline activity of aryloxyaminopropanol derivates / Katarína Boronová ... [et al.]
  In: Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja Slovenski kemijski dnevi 2011. - ISBN 978-961-248-288-6. - Maribor : FKKT, 2011. - S. 86
 100. AFG QSAR modeling of the antiisoprenaline activity of potential [beta]-blockers / Katarína Boronová ... [et al.]
  In: CADASTER Workshop 2012 : CAse studies on the Development and Application of in Silico Techniques for Environmental hazard and Risk assessment. - München : Helmholtz-Zentrum, 2012. - S. 28-29
 101. AFG Study of structure-activity relationships in a series of aryloxyaminopropanol derivatives exhibiting antiisoprenaline activity / Katarína Boronová ... [et al.]
  In: YISAC 2011 : 18th young investigators` seminar on analytical chemistry. Book of abstracts. - Novi Sad : University of Novi Sad, Faculty of Sciences, 2011. - S. 37
 102. AFG Relationships between structural descriptors and biological activity of new potential ß-blockers / Katarína Boronová ... [et al.]
  In: Slovenski kemijski dnevi 2010. - ISBN 978-961-248-241-1. - Maribor : Slovensko kemijsko društvo, 2010. - S. 69
 103. AFG HPLC enantioselective analysis of potential ß-blocker drugs and kinetic study of in-vitro decomposition in serum / K. Hroboňová ... [et al.]
  In: 16th International Symposium on Separation Science. - Rome : [s.n.], 2010. - S. 151
 104. AFG Účinok potenciálnych beta-adrenolytík na enzýmové aktivity markerov subcelulárnych frakcií srdcového svalu / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv : 24. konference. - Hradec Králové : [s.n.], 1995. - S. 22
 105. AFG Príprava (R)- a (S)-enantiomérov zlúčenín typu aryloxyaminopropanolu / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 978-80-7305-078-8. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009. - S. 48
 106. AFG Use of cyclofructan chiral stationary phases for HPLC analysis of potential drug / Katarína Hroboňová ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [2s.]
 107. AFG Preparation and HPLC enantioseparation of novel derivatives of the aryloxyaminopropanols type with 4-(2-methoxyphenyl)piperazine in hydrophilic part of molecule / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [2s.]
 108. AFG In silico analysis of the interactions of ß-blockers in the ß1-adrenergic receptor / Mája Polakovičová ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [1s.]
 109. AFG 3D-QSAR and molecular docking study of substituted phenoxyaminopropanols as ß1-adrenergic receptor blockers / Mája Polakovičová ... [et al.]
  In: 7. Joint Meeting on Medicinal Chemistry. - Catania : Faculty of Humanities University of Catania, 2011. - S. 117-118
 110. AFG The relantionship between chemical structure and pharmacological activity of the 4-hydroxyaceto and propiophenons (beta-blocking and antiarrhythmic activity). / J. Kozlovský ... [et al.]
  In: 4th Congr.Hung.Pharmacol.Soc.Int.Particip.. - Budapest (1985) 62. -
 111. AFG Chirálne aspekty v skupine antihypertenzívnych liečiv / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 34. konference. - ISBN 80-7305-533-3. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2005. - S. 14
 112. AFG HPLC separation of enantiomers of potential ß-blockers of aryloxyaminopropanol type / Katarína Hroboňová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-533-3. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2005. - S. 21
 113. AFG CoMFA a CoMSIA analýza série potenciálnych ß-adrenolytík aryloxyaminopropanolového typu / Mája Polakovičová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-533-3. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2005. - S. 29
 114. AFG Príprava, vlastnosti a enantioseparačné delenie potenciálnych beta-blokátorov pomocou CE a HPLC / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-416-7. - Brno: Farmaceutická fakulta VFU Brno, 2001. - S. 14
 115. AFG Syntéza, farmakologický účinok a enantioseparácia nových kardioselektívnych ß-blokátorov typu aryloxyaminopropanolov / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-416-7. - Brno: Farmaceutická fakulta VFU Brno, 2001. - S. 58
 116. AFG HPLC separation of enantiomers of potential ß-blockers / Katarína Hroboňová ... [et al.]
  In: 12th International Symposium on Separation Sciences. Book of abstracts. - ISBN-10 961-90731-6-9. - Lipica : [s.n.], 2006. - S. 139-140
 117. AFG 2-(2-hydroxy-3-terc.butylamino)-5-(alkoxymetyl)acetofenóny. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 22. konference. - Praha : [s.n.], 1993. - S. 30
 118. AFG N,N-dietyl-3-butoxy-2-(2-alkoxyfenylkarbamoyl)propylamóniumchloridy Syntéza a lokálne anestetická aktivita / F. Gregáň ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 22. konference. - Praha : [s.n.], 1993. - S. 7
 119. AFG Kardioselektivita a mutagenita potenciálnych beta-adrenolytík odvodených od orto a para-hydroxyacetofenónu / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv : 24. konference. - Hradec Králové : [s.n.], 1995. - S. 7
 120. AFG Study of Physicochemical Interaction of Aryloxyaminopropanol Derivatives with Chiral Stationary Phases in View of QSPR Studies / K. Boronová ... [et al.]
  In: YISAC 2013 : Book of abstracts. 20th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry. - ISBN 978-961-248-397-5. - Maribor : Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, University of Maribor, 2013. - S. 24
 121. AFG In-vitro kinetic study of decomposition of potential ß-blocker drug in blood serum / Katarína Hroboňová ... [et al.]
  In: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE. - Toruń : [s.n.], 2007. - S. 19
 122. AFG Príprava a centrálne účinky niektorých aryloxyaminopropanolov / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 28. konference. - Hradec Králové : SIVANA, 1999. - S. 21
 123. AFG Účinok potenciálnych beta-adrenolytík na enzýmové aktivity markerov subcelulárnych frakcií srdcového svalu na modeloch kombinovaného jednorazového a 14-dňového účinku etanolu a fajčenia / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: 28. konference "Syntéza a analýza léčiv". - Hradec Králové : [s.n.], 1999. - S. 39
 124. AFH Synthesis and HPLC enantioseparation of novel derivatives of the potential beta-blockers with 4-(2-methoxyphenyl) piperazine in hydrophilic part of the molecule / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: 12th International Forensic Symposium. Book of Articles. - ISBN 978-80-971125-5-4. - Bratislava : Institute of Forensic Science, 2015. - Nestr. [1 s.]
 125. AFH 3-D QSAR analýza série potenciálnych ß-adrenolytík aryloxyaminopropanolového typu / Mája Polakovičová, Ružena Čižmáriková, Ferdinand Devínsky
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 231
 126. AFH Pharmacological properties of derivatives of 4-hydroxyaceto- and propiophenons / J. Kozlovský ... [et al.]
  In: 9th International Congress of Pharmacology. Satellite Symposium. - [s.l.] : [s.n.], 1984. - S. nestr.
 127. AFH Enantioseparácie potenciálnych ß-blokátorov pomocou chromatografia na tenkých vrstvách / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : FaF UK, 2002. - S. 41
 128. AFH Separation of aryloxyaminopropanols by capillary electrophoresis in the presence of cyclodextrins / Katarína Bruchatá, Ružena Čižmáriková
  In: 10 More Years of Chirality in Chemistry and Medicinal Chemistry. - ISBN 978-80-227-2955-0. - Bratislava : STU, 2008. - S. 62
 129. AFH Derivatives of the aryloxyaminopropanol type - the important group of chiral organic compounds / Ružena Čižmáriková, Katarína Bruchatá
  In: 10 More Years of Chirality in Chemistry and Medicinal Chemistry. - ISBN 978-80-227-2955-0. - Bratislava : [s.n.], 2008. - S. 31
 130. AFH Tartaric acid and its derivatives as chiral selectors in stereoselective analysis / Ladislav Habala ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 118 [online]
 131. AFH Use of cyclofructan chiral stationary phase for separation of potential ß-blockers of aryloxyaminopropanol type / K. Hroboňová ... [et al.]
  In: Analytické metódy a zdravie človeka. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-96435-6-2. - Bratislava : Slovenská vákuová spoločnosť, 2010. - S. P-B-05 [CD-ROM]
 132. AFH Štúdium 2 -(2-hydroxy-3-izopropylaminoproxy) -5- (propoxymetyl) acetofenónu - potenciálneho blokátora beta-adrenoreceptorov na funkciu mitochondrií srdcového svalu ovplyvneného izopenalínom / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : [s.n.], 1996. - S. 32
 133. AFH Príprava derivátov aryloxyaminopropanolového typu odvodených od 3-hydroxyacetofenónu a štúdium ich chirálnych vlastností / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - ISBN 978-80-7399-986-5. - Brno : Tribun EU, 2010. - S. 57
 134. AFH Štúdium HPLC enantoseparácie aryloxyaminopropanolových derivátov 2-hydroxyacetofenónu na kolóne Chiralpak AD / Katarína Bruchatá ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - ISBN 978-80-7399-986-5. - Brno : Tribun EU, 2010. - S. 35
 135. AFH Prediction of anti-isoprenaline activity of aryloxyaminopropanol derivatives using artificial neural networks / K. Boronová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - ISBN 978-80-7399-986-5. - Brno : Tribun EU, 2010. - S. 34
 136. AFH Syntéza a molekulovo-modelovacie štúdium vzťahu štruktúry a biologickej aktivity v skupine nových potenciálnych ß-blokátorov / Katarína Bruchatá ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 78, č. 8-9 (2009), s. 178-179
 137. AFH Príprava, enantioseparačné a konformačné štúdium 2-nitrofenoxyaminopropanolov / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 78, č. 8-9 (2009), s. 184
 138. AFH Syntéza a HPLC enantioseparácia nových aryloxyaminopropanolov odvodených od naftalén-2-olu / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 8-9 (2014), s. 195
 139. AFH Syntéza a HPLC enantioseparácia nových derivátov typu aryloxyaminopropanolov / Andrej Némethy ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 8-9 (2014), s. 203
 140. AFH Prediction of antiisoprenaline activity of aryloxyaminopropanols by artificial neural network and support vector machine / Katarína Boronová ... [et al.]
  In: Seminar for Doctoral Students in Applied Natural Sciences. Book of abstracts. - ISBN 978-80-8105-138-8. - Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2010. - S. 6
 141. AFH Štúdium produktov reakcie tozylesteru 2,2,5,5-tetrakis(hydroxymetyl)cyklopentanónu a 2,2,6,6-tetrakis(hydroxymetyl)cyklohexanónu s kyanidom draselným. / R. Čižmáriková
  In: I.Ved.Konf.Mladých Prac.. - FaF UK : Bratislava (1976) 22-23. -
 142. AFH Príprava a fyzikálno-chemické vlastnosti cyklických acetálov 2,2,5,5-tetrakis(hydroxymetyl)cyklopentanónu a 2,2,6,6-tetrakis(hydroxymetyl)cyklohexanónu. / R. Čižmáriková
  In: Zb.Prísp.II.Ved.Konf.Mladých Ved.Prac.FaF UK. - Bratislava (1978) 10. -
 143. AFH Príprava nových látok s potenciálnym účinkom na kardiovaskulárny systém typu beta-blokátorov. / R. Čižmáriková
  In: IV.Ved.Konf.Mladých Prac.FaF UK. - Bratislava (1982) 6. -
 144. AFH Nové beta-adrenolytiká typu aryloxyaminopropanolov. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: XIV.Konf."Syntéza a analýza liečiv". - Vysoké Tatry (1984) 31. -
 145. AFH Deriváty p-hydroxypropiofenónu ako nové potenciálne beta-adrenolytiká. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: 15. konferencia Syntéza a analýza liečiv. - Špindlerův Mlýn (1985) 11. -
 146. AFH Nové potenciálne beta-adrenolytiká a ich nešpecifické účinky. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: 16.Konf. "Syntéza a analýza liečiv". - Vysoké Tatry (1986) 23. -
 147. AFH Antiarytmická aktivita derivátov 4-hydroxyaceto a propiofenónu. / J. Kozlovský ... [et al.]
  In: 35. farmakologické dni. - Bratislava, [s.n.], 1985.. - S. 345
 148. AFH Príprava a vlastnosti derivátov p-hydroxyacetofenónu a p-hydroxypropiofenónu. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: 44.Sjezd ČSSCh při ČSAV. - Brno (1988) 205. -
 149. AFH Antiarytmická aktivita derivátov 4-hydroxyacetofenónu II. / A. Dingová ... [et al.]
  In: 38.Farmakol.Dni, Tále; Českoslov.Fysiol.. - 37 (1988) 244
 150. AFH Príprava a analytický profil vybraných potenciálnych beta-adrenolytík. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. 20. konferencia. - Bratislava : [SFS], 1990. - S. [18]
 151. AFH Deriváty 2-hydroxyacetofenónu - nové potenciálne beta-adrenolytiká / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. 20. konferencia. - Bratislava : [SFS], 1990. - S. [71]
 152. AFH Príspevok k analýze antidysrytmických účinkov aryloxyaminopropanolu. / A. Dingová ... [et al.]
  In: 40.Farmakol.Dni 1990 (Českosl.Fysiol.). - Rožnov p.Radhoštěm. - 40 (1991) 463
 153. AFH Quantitative structure - retention relationship in a series of aryloxyaminopropanol derivates / Katarína Boronová ... [et al.]
  In: International Conference Applied Natural Sciences 2011. Book of Abstracts. - ISBN 978-80-8105-265-1. - Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2011. - S. 18
 154. AFH Bazické analógy nových potenciálnych beta-adrenolytík / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. 21. konferencia. - Bratislava : FaF UK, 1992. - S. [51]
 155. AFH Stereoselective synthesis of beta-blockers / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 228
 156. AFH Príprava, vlastnosti a biologická aktivita substituovaných p-hydroxyfenylalkylketónov / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Zb.23.Konf."Syntéza a analýza liečiv". - Bratislava (1994) 37. -
 157. AFH Príprava nových potenciálnych beta-adrenolytík a ich účinok na centrálny nervový systém / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. 23. konferencia. - Bratislava : [SFS], 1994. - S. 13
 158. AFH Príprava nových aryloxyaminopropanolov a štúdium vodíkových väzieb / Peter Švec ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : [s.n.], 2007. - S. 116
 159. AFH Príprava polohových nitroizomérov aryloxyaminopropanolov a štúdium ich enantioseparácie / Zuzana Pastírová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : [s.n.], 2007. - S. 49
 160. AFH Izolácia enantiomérov nového potenciálneho ß-blokátora semipreparatívnou HPLC a ich farmakologické hodnotenie / Katarína Bruchatá ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - ISBN 978-80-968251-7-2. - Zohor : Kníhtlač Gerthofer, 2007. - S. 23
 161. AFH Enantioseparácia aryloxyaminopropanolov pomocou TLC s impregnovanými aminokyselinami ako chirálnymi selektormi / Katarína Bruchatá ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : [s.n.], 2007. - S. 46
 162. AFH Štúdium vzťahov medzi rozlíšením enantiomérov aryloxyaminopropanolového typu a ich štruktúrou použitím chemometrických metód / Katarína Boronová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 84
 163. AFH Príprava a HPLC - enantioseparácia nových derivátov aryloxyaminopropanolového typu s obmenami v hydrofilnej časti molekul / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 98
 164. AFH Syntéza a HPLC enantioseparácia nových derivátov odvodených od aryloxyaminopropanolového typu / Andrej Némethy ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 118-119
 165. AFH Príprava a štúdium vodíkových väzieb 3-substituovaných p-hydroxyacetofenónov a p-hydroxypropiofenónov. 49.Zjazd Chem.Spoločností / M. Polakovičová ... [et al.]
  In: Zborník príspevkov. - Bratislava. - K-PO34 (1995) 237-238
 166. AFH Syntéza a štúdium vlastností nových potenciálnych beta-adrenolytík / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 67, č. 7-8 (1998), s. 187
 167. AFH Synthesis of 1-(5-hydroxyphenyl)propan-1-one derivatives and study their pharmacological activity / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: 51. zjazd chemických spoločností : zborník príspevkov. - Nitra : [s.n.], 1999. - S. H-PO20
 168. AFH Synthesis and Antialgal Effects of 2-Substituted 4,7-Dithia-5,6-dihydroindane-1,3-Diones / R. Čižmáriková, K. Kráľová, P. Hrnčiar
  In: 51. zjazd chemických spoločností: Zborník príspevkov 3. - Nitra: STU, 1999. - H-PO21
 169. AFK Vplyv beta-blokátorov na aktivitu (Ca-Mg)ATPázy zo sarkoplazmatického retikula / Janka Karlovská ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-533-3. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2005. - S. 72
 170. AFK Príprava a antikonvulzívna aktivita derivátov typu aryloxyaminopropanolov s morfolínovým skeletom v hydrofilnej časti molekuly / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 34. konference. - ISBN 80-7305-533-3. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2005. - S. 48
 171. AFL Príprava derivátov aryloxyaminopropanolového typu a ich enantioseparačné delenie pomocou chirálnej HPLC / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 236
 172. AFL Chirálne aspekty látok s účinkom na kardiovaskulárny systém typu beta-blokátorov. 14.Sympózium "Syntéza a analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie",Bratislava,10.6.1998 / R. Čižmáriková
  In: Pozvánka. - Bratislava (1998) -. -
 173. AGI Štúdium prípravy a vlastností beta-adrenolytík typu aryloxyaminopropanolov : číslo výskumnej úlohy V-5-1/11. / vedúci výsk. tímu A. Borovanský
  Bratislava : [s.n.], 1985
 174. AGI Farmakologicko-toxikologické štúdium novosyntetizovaných karbanilátov aryloxyaminopropanolov : záverečná správa Štátnej výskumnej úlohy V-5-1/13. / vedúci výsk. tímu P. Švec
  Bratislava : [s.n.], 1985
 175. AGI Projekcia, príprava a štúdium analytických a biologických vlastností látok pôsobiacich na KVS : Záverečná správa štátnej výskumnej úlohy V-5-1/13. / ved. výsk. tímu Jozef Csöllei
  Bratislava : [s.n.], 1987
 176. AGI Štúdium prípravy, vlastností a účinku bázických esterov substituovanej kyseliny fenylkarbámovej a derivátov aryloxyaminopropanolu : Záverečná správa výskumnej úlohy č. V-5-1/13. 1. časť. / Jozef Čižmárik ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1990
 177. AGI Chirálne liečivá - stereošpecifické aspekty ich biologického účinku, farmakokinetiky a metabolizmu / Ved. projektu Jindra Valentová ; člen výsk. tímu Ferdinand Devínsky ... [et al.]
  Bratislava : Katedra chemickej teórie liečiv, 2006
 178. AGJ 3-alkoxymetyl-4-hydroxyfenylalkylketóny a spôsob ich výroby. : AO. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  Úřad pro vynálezy a objevy v Praze : [s.n.], 1987
 179. AGJ 3-cykloalkylmetyl-4-hydroxy-fenylalkylketóny a spôsob ich výroby. : AO. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  Úřad pro vynálezy a objevy v Praze : [s.n.], 1987
 180. AGJ 4-(3-Alkylamino-2-hydroxypropoxy)-3-(alkoxymetyl)acetofenony a spôsoby ich prípravy / R. Čižmáriková ... [et al.]
  Praha : Úřad pro vynálezy a objevy, 1987
 181. AGJ 4-(3-alkylamino-2-hydroxypropoxy)-3-(alkoxymetyl)-propiofenony a spôsoby ich výroby / R. Čižmáriková ... [et al.]
  Praha : Úřad pro vynálezy a objevy, 1989
 182. AGJ 4-(3-Alkylamino-2-hydroxypropoxy)-3-(alkoxymetyl)fenylalkylketony a spôsob ich prípravy. : AO. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  Úřad pro vynálezy a objevy v Praze : [s.n.], 1989
 183. AGJ Spôsob prípravy substituovaných aryloxyaminopropanolov. : AO. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  Úřad pro vynálezy a objevy v Praze : [s.n.], 1989
 184. AGJ 4-(3-substituované amino-2-hydroxypropoxy-3-propoxymetyl)-acetofenóny a spôsob ich prípravy / R. Čižmáriková ... [et al.]
  Praha : Úřad pro vynálezy a objevy, 1989
 185. AGJ 3-alkoxymetyl-4-hydroxyfenylalkylketóny a spôsob ich výroby. : Patent č. 269565. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  Federální úřad pro vynálezy v Praze : [s.n.], 1991
 186. AGJ 3-cykloalkoxymetyl-4-hydroxyfenylalkylketóny a spôsob ich výroby. : Patent č. 269563. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  Federální úřad pro vynálezy v Praze : [s.n.], 1991
 187. AGJ 4-(3-Alkylamino-2-hydroxypropoxy)-3-(cyklopentyloxymetyl)fenylalkylketóny a spôsob ich prípravy. : Patent č. 276922. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  Federální úřad pro vynálezy v Praze : [s.n.], 1992
 188. AGJ 2-Fenyl-2-halogén-4,7-ditia-5,6-dihydro-1,3-indandióny a spôsob ich prípravy : Patent č. 276674. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  Federální úřad pro vynálezy v Praze : [s.n.], 1992
 189. AGJ 3-azidometyl-4-hydroxyfenylalkylketóny a spôsob ich prípravy. : CS. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  Federální úřad pro vynálezy v Praze : [s.n.], 1992
 190. AGJ Alkyl-N-(5-metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metylkarbamáty a spôsob ich výroby : Patent č. 277994. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  Úrad priemyselného vlastníctva SR : [s.n.], 1995
 191. AGJ [(5-Substituované 4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metyl]chlóracetáty a spôsob ich prípravy. : Patent č. 277933. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  Úrad priemyselného vlastníctva SR : [s.n.], 1995
 192. AGJ 2-(3-izopropylamino-2-hydroxypropoxy)-5-alkoxymetylacetofenóny a spôsob ich prípravy / R. Čižmáriková ... [et al.]
  Bratislava : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 1995
 193. AGJ 4-(3-substituované amino-2-hydroxypropoxy)-3-(propoxymetyl)propiofenóny a spôsob ich prípravy : Patent. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 1995
 194. AGJ 4-(3-substituované amino-2-hydroxypropoxy-3-propoxymetylacetofenóny) a spôsob ich prípravy / R. Čižmáriková ... [et al.]
  Bratislava : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 1995
 195. AGJ Substituované fenylalkylketóny a spôsob ich prípravy : Patent. / R. Čižmáriková
  Úrad priemyselného vlastníctva SR : [s.n.], 1995
 196. BCI Laboratórne cvičenia z organickej chémie / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 197. BCI Návody na cvičenia z organickej chémie / L. Szücs ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1976
 198. BCI Návody na cvičenia z organickej chémie / J. Heger ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1981
 199. BCI Návody na cvičenia z organickej chémie / J. Heger ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1990
 200. BCI Laboratory manual of Chemical Theory of drugs (of organic chemistry) : Learning texts for foreign students. / R. Čižmáriková
  FaF UK Bratislava : [s.n.], 1995
 201. BCI Návody na cvičenia z organickej chémie / F. Devínsky ... [et al.]
  UK Bratislava : [s.n.], 1995
 202. BCI Laboratory Manual for Practice in Chemical Theory of Drugs : Of Organic Chemistry. / Ružena Čižmáriková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1997
 203. BED Prípravky z propolisu / J. Čižmárik ... [et al.]
  In: I. medzinárodné symposium o propolise Apimondia. - [s.l.] : [s.n.], 1972. - S. 96-98 Bratislava (1972)
 204. BFA Využitie metód počítačového dizajnu liečiv pri optimalizácii štruktúr ligandov beta-adrenergných receptorov / Mája Polakovičová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv [elektronický dokument]. - Praha : ČFS ČLS JEP, 2013. - S. 42 [online]
 205. BFA Syntéza a HPLC-enantioseparácia zlúčenín s predpokladaným beta-1-sympatolytickým účinkom / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv [elektronický dokument]. - Praha : ČFS ČLS JEP, 2013. - S. 64 [online]
 206. BFA Stereoselektívna syntéza a HPLC-enantioseparácia zlúčenín typu beta-blokátorov / Andrej Némethy, Ružena Čižmáriková, Jindra Valentová
  In: Syntéza a analýza léčiv [elektronický dokument]. - Praha : ČFS ČLS JEP, 2013. - S. 101 [online]
 207. DAI Príprava a niektoré reakcie 4,7-ditia-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-indiandiónu. : Rigorózna práca.. / R. Čižmáriková
  PrF UK Bratislava : [s.n.], 1973
 208. DAI Prehľad látok pôsobiacich na kardiovaskulárny systém typu beta-blokátorov. : Písomná práca ku skúškam z kandidátskeho minima.. / R. Čižmáriková
  FaF UK Bratislava : [s.n.], 1978
 209. DAI Štúdium prípravy a vlastností beta-adrenolytík typu aryloxyaminopropanolov. : Kandidátska dizertačná práca.. / R. Čižmáriková
  FaF UK Bratislava : [s.n.], 1983
 210. DAI Nové potenciálne blokátory beta-adrenoreceptorov. Príprava, fyzikálno-chemické vlastnosti a biologická aktivita substituovaných fenylalkylketónov : Habilitačná práca. / R. Čižmáriková
  FaF UK Bratislava : [s.n.], 1996
 211. EDJ Prof. RNDr. Ľudovít Krasnec : Venované pamiatke prof. RNDr. Ľudovíta Krasneca pri príležitosti 100. výročia narodenia. / Ružena Čižmáriková, Ferdinand Devínsky
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
 212. EDJ Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v rokoch 1997 - 2007 / Ingrid Tumová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, suppl. 5/2007. - ISBN 978-80-223-2655-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 8-17
 213. EDJ Organisch-chemisches halbmikro-Praktikum / R. Čižmáriková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - 45 (1976) 440
 214. EDJ Spoločné stretnutie vedení farmaceutických fakúlt SR a ČR na Slovensku / Viliam Foltán ... [et al.]
  In: Lekárnik. - Roč. 12, č. 1 (2007), s. 48-49
 215. GAI Štúdium prípravy a farmakologickej aktivity látok typu aryloxyaminopropanolov : Priebežná správa šátnej výskumnej úlohy. / ved. výsk. tímu Jozef Čižmárik
  Bratislava : [s.n.], 1987
 216. GAI Farmakologicko-toxikologické štúdium novosyntetizovaných karbanilátov a aryloxyaminopropanolov : Priebežná správa Štátnej výskumnej úlohy V-5-1/07. / ved. výsk. tímu Pavel Švec
  Bratislava : [s.n.], 1988
 217. GAI Výskum nových pesticídov : Prieb. Správa Výsk. Úlohy HZ-262-33/88-VČ. / J. Krätsmár-Šmogrovič ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1988
 218. GAI Výskum nových pesticídov : Záv. správa úlohy podľa HZ č. 262-33/88. / J. Krätsmár-Šmogrovič ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1988
 219. GII Separation of enantiomers of potential ß-blockers by HPLC / Katarína Hroboňová, Jozef Lehotay, Ružena Čižmáriková
  In: 27th International Symposium on Capillary Chromatography. The Forum on Microcolumn Separations. - [s.l.] : [s.n.], 2004. - S. 3
 220. GII Dňa 19. mája sa významného životného jubilea 80 rokov dožíva vysokoškolský učiteľ doc. DrPH. PhMr. Jozef Heger, jeden z prvých slovenských absolventov farmácie / Ružena Čižmáriková, Oľga Švajlenová
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 55, č. 4 (2006), s. 196
 221. GII Životné jubileum doc. DrPH. PhMr. Jozef Hegera / Ružena Čižmáriková, Oľga Švajlenová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 75, č. 7-8 (2006), s. 177
 222. GII Česko-slovenské stretnutie vedení farmaceutických fakúlt / Ružena Čižmáriková, Viliam Foltán
  In: Naša univerzita. - Č. 4 (2008), s. 11
 223. GII Nové vydanie atlasu liečivých rastlín a lesných plodov / Ružena Čižmáriková
  In: Naša univerzita. - Č. 8 (2009), s. 15
 224. GII Farmaceutka s výtvarným talentom / Ružena Čižmáriková
  In: Naša univerzita. - Č. 10 (2009), s. 5
 225. GII Otvorenie Centrálneho laboratória na FaF UK / Ružena Čižmáriková, Milan Nagy
  In: Naša univerzita. - Č. 1 (2007), s. 3
 226. GII Prof. RNDr. Ľudovít Krasnec - prvý dekan FaF UK / Ružena Čižmáriková, Ferdinand Devínsky
  In: ChemZi. - Roč. 9, č. 1 (2013), s. 20
 227. GII Spomienkový seminár / Ružena Čižmáriková
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 3 (2014), s. 47
 228. GII Prof. RNDr. Ľudovít Krasnec (1913-199) / Ružena Čižmáriková, Ferdinand Devínsky
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 3 (2014), s. 48
 229. GII Stretli sa manažmenty slovenských a českých farmaceutických fakúlt / Viliam Foltán, Ružena Čižmáriková
  In: Naša univerzita. - Č. 4 (2006), s. 11
 230. GII K životnému jubileu jedného z prvých absolventov slovenskej farmácie / Ružena Čižmáriková, Oľga Švajlenová
  In: Naša univerzita. - Č. 1 (2006), s. 18
 231. GII Kontakty našich farmaceutov s českými kolegami / Ružena Čižmáriková, Viliam Foltán
  In: Naša univerzita. - Č. 6 (2006), s. 7
 232. GII Dni Zentivy na Farmaceutickej fakulte UK / Ružena Čižmáriková, Viliam Foltán
  In: Naša univerzita. - Č. 6 (2006), s. 15
 233. GII FaF UK zriadila Centrálne laboratórium / Ružena Čižmáriková, Milan Nagy
  In: Lekárnik. - Roč. 12, č. 9 (2007), s. 49

Hore