Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC 7-Dialkylaminocoumarin Oximates: Small Molecule Fluorescent "Turn-On" Chemosensors for Low-Level Water Content in Aprotic Organic Solvents / Marek Cigáň ... [et al.]
  In: Molecules. - Vol. 22, No. 8 (2017), Art. No. 1340 [14 s.]
 2. ADC Isatin N-2-diphenylhydrazones: new easily synthesized Vis-Vis molecular photoswitches / Marek Cigáň ... [et al.]
  In: RSC Advances. - Vol. 5, No. 77 (2015), s. 62449-62459
 3. ADC Isatin pentafluorophenylhydrazones: interesting conformational change during anion sensing / M. Horváth ... [et al.]
  In: RSC Advances. - Vol. 5, No. 120 (2016), s. 109742-109750
 4. ADC Fluorescence of isatin N-phenylsemicarbazones: aggregation and hydrazide-hydrazonol tautomerism / Marek Cigáň ... [et al.]
  In: Journal of Physical Organic Chemistry. - Vol. 28, No. 5 (2015), s. 337-346
 5. ADC Effect of Structure on Charge Distribution in the Isatin Anions in Aprotic Environment: Spectral Study / Pavol Tisovský ... [et al.]
  In: Molecules. - Vol. 22, No. 11 (2017), Art. No. 1961 [22 s.]
 6. AFD Konštrukcia expresného vektora potrebného pre nadprodukciu replikačného proteínu RepA / Martina Piatriková, Diana Széliová, Ján Krahulec
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 545-549 [CD-ROM]
 7. AFD Quantitative description of hydrazide-hydrazonol tautomeric equilibrium and aggregation of isatinN2-phenylsemicarbazones / Miroslav Horváth ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 961-966 [CD-ROM]
 8. AFD Isatin-3-naphthalimidehydrazones as excellent sensors for fluoride anions / Miroslav Horváth ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 951-956 [online]
 9. AFD Izatín N2-nitrofenylhydrazóny ako molekulové prepínače / Róbert Šandrik ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 1146-1151 [CD-ROM]
 10. AFD Deriváty izatín fenylhydrazónu ako kolorimetrické senzory pre silne bázické anióny / Miroslav Horváth ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 931-936 [CD-ROM]
 11. AFG Sensitive strongly basic anion sensing by pentafluorophenylhydrazones of isatin / Pavol Tisovský ... [et al.]
  In: Czech Chemical Society Symposium Series. - Roč. 14, č. 5 (2016), s. 253-254
 12. AFH Kumarín fenylsemikarbazóny ako dvojzložkové senzory na prítomnosť vody v organických rozpúšťadlách / Róbert Šandrik, Miroslav Horváth
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-0-7. - Bratislava : Preveda, 2016. - Abstract No. 1430 [1 s.] [online]
 13. AFH Praktické uplatnenie izatínfenylsemikarbazónu pri kvantifikácii fluoridových aniónov v pitnej vode / Miroslav Horváth ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-0-7. - Bratislava : Preveda, 2016. - Abstract No. 1357 [1 s.] [online]
 14. AFH Synthesis of new soluble BTBT derivative with thiophene core / Miroslav Horváth ... [et al.]
  In: The 12th International Conference on Organic Electronics. - ISBN 978-80-227-4571-0. - Bratislava : STU, 2016. - S. 86
 15. AFH Fotochemická kontrola uvoľňovania, resp. viazania katiónov kovov z komplexov diarylhydrazónov / Pavol Tisovský ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 103-104
 16. AFH Monostable photoswitches based on hydrazone-anion intersction / Miroslav Horváth ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 11, č. 1 (2015), s. 93
 17. AFH Photochemistry of isatin diphenylhydrazones / Miroslav Horváth ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-8-8. - Bratislava : Preveda, 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 18. AFH Fotochémia izatín naftalénimidhydrazónov / Miroslav Horváth, Rastislav Ponický, Róbert Šándrik
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1603 [1 s.] [online]
 19. AFH "Large scale" syntéza triazínov - potenciálne herbicídy? / Miroslav Horváth, Martina Piatriková, Viktória Piatriková
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1622 [1 s.] [online]
 20. AFH Interakcia aniónov s izatínfenylsemikarbazónmi. Vplyv aniónov na rovnováhu hydrazid - hydrazonol / Klaudia Jakusová ... [et al.]
  In: Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-227-4169-9. - Bratislava : STU, 2014. - S. 120-121
 21. AFH Light initiated E-Z isomerization: the way to enlarge the detection range in anion sensing / Miroslav Horváth ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-6-4. - Bratislava : Preveda, 2014. - Nestr. [1 s.] [online]
 22. AFL Isatin N-phenylsemicarbazones as efficient colorimetric anion sensors / Klaudia Jakusová ... [et al.]
  In: Advances in Organic Chemistry. - ISBN 978-80-970648-5-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 57
 23. BEF Isatin-3-naphthaleneimidehydrazones - excellent sensors for fluoride anions? / Miroslav Horváth ... [et al.]
  In: Zborník z konferencie Vedeckého parku UK v rámci realizácie projektu "Univerzitný vedecký park UK v Bratislave - 2. fáza" [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4455-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 69-74 [online]

Hore