Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC A development of chimeric VEGFR2 TK inhibitor based on two ligand conformers from PDB: 1Y6A complex - Medicinal chemistry consequences of a TKs analysis / Lucia Lintnerová ... [et al.]
  In: European Journal of Medicinal Chemistry. - Vol. 72 (2014), s. 146-159
 2. ADC Selected Methodologies Convenient for the Synthesis of N,5-Diaryloxazole-2-amine Pharmacophore / Lucia Lintnerová ... [et al.]
  In: Journal of Heterocyclic Chemistry. - Vol. 52, No. 2 (2015), s. 425-439
 3. ADC Synthesis and antiradical activity of novel copper(II) complexes of long chain reduced Schiff base ligands / Lucia Lintnerová ... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie. - Roč. 149, č. 5 (2018), s. 901-911
 4. ADM Antiradical Activity of L-Glutamine, L-Asparagine and L-Aspartic Acid Derived Reduced Schiff Base Copper(II) Complexes / L. Lintnerová, J. Valentová, F. Devínsky
  In: Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia. - Vol. 61, No. 4 (2016), s. 85-98
 5. ADN The design and NMR structure determination of yttrium-oligopeptide tags for recombinant proteins and antibodies / Marcela Múdra ... [et al.]
  In: Acta Chimica Slovaca. - Roč. 11, č. 2 (2018), s. 120-133
 6. AEG Syntéza farmakofórových ligandov pre VEGFR-2 inhibíciu / Silvia Kováčová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 102, No. 8 (2008), s. 698-699
 7. AFD Návrh štruktúr a syntéza inhibítorov tumorovej neovaskularizácie s VEGFR-2 receptorovou selektivitou / Lucia Lintnerová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia 2010. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2819-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 730-734
 8. AFD Príprava inhibítora angiogenézy ako potenciálneho liečiva proti rakovine / Lucia Lintnerová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia 2007. 2. zväzok - chemická, geologická, geografická a didaktická sekcia. - ISBN 978-80-88870-65-4. - Bratislava : Kartprint, 2007. - S. 53-55
 9. AFD Príprava organického inhibítora VEGFR-2 receptoru, významného pre proces neovaskularizácie tumorov / Lucia Lintnerová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 950-954 [CD-ROM]
 10. AFE Development of Organic VEGFR-2 Tyrosine Kinase Inhibitors / Andrej Boháč ... [et al.]
  In: Joint Meeting on Medicinal Chemistry. - [S.l.] : [s.n.], 2011. - nestr. [1 s.]
 11. AFG Syntéza a štúdium antiradikálovej aktivity meďnatých komplexov s ligandami typu redukovaných Schiffových báz / L. Lintnerová, J. Valentová, F. Devínsky
  In: Czech Chemical Society Symposium Series. - Roč. 14, č. 5 (2016), s. 201
 12. AFH Príprava ligandov odvodených od aminokyselín pre meďnaté komplexy s antiradikálovým účinkom / Lucia Lintnerová, Ferdinand Devínsky
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 8-9 (2014), s. 211
 13. AFH Komplexy medi s redukovanými Schiffovými zásadami odvodenými od aminokyselín / Samuel Varényi ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 8-9 (2014), s. 206-207
 14. AFH Structure Based Modelling in Development of Pharmacophoric Compouds / Lucia Kušnierová ... [et al.]
  In: Naše proteíny 2010 - Štruktúra a funkcia. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 14
 15. AFH SOD-mimic activity of Schiff base and reduced Schiff base copper(II) complexes / Jindra Valentová ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 113 [online]
 16. AFH Synthesis and antiradical activity of novel copper(II) complexes of long-chain reduced Schiff base ligands / L. Lintnerová, J. Valentová, F. Devínsky
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 121-122 [online]
 17. AFK Fragment, click chemistry and structure based approaches in development of VEGFR-2 Tyrosine Kinase Inhibitors / Lucia Kováčiková ... [et al.]
  In: Drug Discovery Chemistry. - Needham : Cambridge Healthtech Institute, 2010. - S. 14
 18. AFK Synthesis of Novel click-chemistry ligands derived from 1Y6A / Lucia Lintenrová, Marta Sališová, Andrej Boháč
  In: Cost Action CM0602: Inhibitors of angiogenesis: design, synthesis and biological exploitation (ANGIOKEM). - [S.l.] : [s.n.], 2010. - S. P 16
 19. AFK Design and synthesis of sym and asym bispyridine analogues of 1Y6A inhibitor / Lucia Lintnerová ... [et al.]
  In: COST Action CM0602. Inhibitors of angiogenesis: design, synthesis, and biological exploitation(ANGIOKEM). - Milano : University of Milano, 2009. - S. 11
 20. AFK Synthesis of Bispyridine Analogues of 1Y6A / Lucia Lintnerová, Marta Sališová, Andrej Boháč
  In: Cost Action CM0602: Inhibitors of angiogenesis: design, synthesis and biological exploitation (ANGIOKEM). - [S.l.] : [s.n.], 2010. - S. 19
 21. AFL Synthesis of new pharmacophoric fragments for KDR inhibition / Lucia Lintnerová ... [et al.]
  In: 10 More Years of Chirality in Chemistry and Medicinal Chemistry. - ISBN 978-80-227-2955-0. - Bratislava : STU, 2008. - S. 60
 22. AFL Syntéza organického inhibítora angiogenézy - potenciálneho liečiva s antitumorovou aktivitou / Lucia Lintnerová, Andrej Boháč, Marta Sališová
  In: ChemZi. - Roč. 3, č. 1 (2007), s. 119
 23. AFL Design and Synthesis of new RO-functionalized inhibitors of VEGFR-2 receptor / L. Lintnerová, M. Sališová, A. Boháč
  In: Cost CM0602. Inhibitors of angiogenesis: design, synthesis and biological exploitation (ANGIOKEM). - [s.l.] : [s.n.], 2011. - S. 39

Hore