Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Study on the synthesis of nonracemic C(2)-symmetric 1,1´-binaphthyl-2,2´-diyl bridged ferrocene. Stereochemical result of the cross-coupling reactions controlled by Pd(II) or Pd(IV) complex intermediacy / Peter Kasák ... [et al.]
  In: Journal of Organometallic Chemistry. - Vol. 637-639, Sp. Iss. (2001), s. 318-326
 2. ADC Novel Palladium(II) Complexes that Influence Prominin-1/CD133 Expression and Stem Cell Factor Release in Tumor Cells / Eva Fischer-Fodor ... [et al.]
  In: Molecules. - Vol. 22, No. 4 (2017), Art No. 561, [14s.]
 3. ADC Antiproliferative effect of novel platinum(II) and palladium(II) complexes on hepatic tumor stem cells in vitro / Natalia Miklášová ... [et al.]
  In: European Journal of Medicinal Chemistry. - Vol. 49 (2012), s. 41-47
 4. ADC Synthesis and characterization of new biologically active palladium (II) complexes with (1E,6E)-1,7-bis(3,4-diethoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione / N. Miklášová ... [et al.]
  In: Inorganic Chemistry Communications. - Vol. 46 (2014), s. 229-233
 5. ADC Synthesis, surface and antimicrobial properties of some quaternary ammonium homochiral camphor sulfonamides / R. Mikláš ... [et al.]
  In: European Journal of Pharmaceutical Sciences. - Vol. 65 (2014), s. 29-37
 6. ADD Fluoride anion sensing using colorimetric reagents containing binaphthyl moiety and urea binding site / Roman Mikláš ... [et al.]
  In: Chemical papers. - Roč. 63, č. 6 (2009), s. 709-715
 7. ADE Determination of CMC of cationic tenside in aqueous and mixed water-alcohol solutions / Andrea Gálusová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 64, č. 5 (2015), s. 206-208
 8. ADF Synthesis and antimicrobial properties of binaphthyl derived quaternary ammonium bromides / Roman Mikláš ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 59, č. 1 (2012), s. 39-47 [online]
 9. ADM Cytotoxic activity of palladium(II) complexes of (1E,6E)-1,7-bis(4-dimethylamino)phenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione against human colon carcinoma / Natalia Miklášová ... [et al.]
  In: Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia. - Vol. 61, No. 3 (2016), s. 109-116
 10. ADM Immunomodulatory potential of palladium(II) complexes with (1E,6E)-1,7-bis (3,4-dimethoxyphenyl) hepta-1,6-diene-3,5-dione / Eva Fischer-Fodor ... [et al.]
  In: Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia. - Vol. 60, No. 2 (2015), s. 93-100
 11. ADN Synthesis and antimicrobial properties of camphorsulfonic acid derived imidazolium salts / Roman Mikláš ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 61, č. 2 (2014), s. 42-48
 12. AED Synthesis of Optically Active Quaternary Ammonium Salts Derived from Phenylalanine / Roman Mikláš ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 50. - ISBN 80-223-1879-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 111-118
 13. AED Chiral chemoreceptors based on binaphthyl bisureas / Roman Mikláš, Martin Putala
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 54. - ISBN 978-80-223-2375-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 146-153
 14. AED Vplyv alkoholov s krátkym uhlíkovým reťazcom na micelizáciu katiónového surfaktantu vo vodnom prostredí využitím absorpčnej spektroskopie a sondy pyrénu / A. Nemcová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmaceutickej chémii 1. - ISBN 978-80-223-4050-2. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2016. - S. 121-130
 15. AFG Biologicky aktívne paládnaté komplexy derivátu kurkumínu na ľudské nádorové kmeňové bunky hrubého čreva a pečene / N. Miklášová ... [et al.]
  In: Czech Chemical Society Symposium Series. - Roč. 14, č. 5 (2016), s. 202
 16. AFG Synthesis of chiral C2-symmetric binaphthyl bridged ferrocenes. / Roman Mikláš, Peter Kasák, Martin Putala
  In: 10th Conference on Organic Chemistry and Biochemistry of Young Scientists. - 1998. - S. 75-76
 17. AFG Determination of CMC of cationic tenside in queous and mixed water-alcohol solutions / Andrea Gálusová, Fils Andriamainty, Roman Mikláš
  In: 44. Konferencia Syntéza a analýza léčiv 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7305-760-2. - Brno : VFU, 2015. - S. 54 [online]
 18. AFG Novel antiproliferative palladium(II) and platinum(II) complexes mechanisms of action againts hepatic tumor stem cells / Eva Fischer-Fodor ... [et al.]
  In: Metallomics 2011. 3rd Intrenational Symposium on Metallomics. - [s.l.] : [s.n.], 2011. - S. [1]
 19. AFH Syntéza a štúdium antimikróbnej aktivity amfifilných imidazóliových sulfónamidov odvodených od kyseliny (+)-gáfor-10-sulfónovej / Roman Mikláš ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 8-9 (2014), s. 200-201
 20. AFH Synthesis and study of aggregation and antimicrobial properties of amphiphilic ammonium sulphonamides / R. Mikláš ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 183-184 [online]
 21. AFH Biologically active ruthenium(II) complexes containing curcumin derivatives / N. Miklášová ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 140 [online]
 22. AFH Syntéza a štúdium antimikróbnej aktivity amfifilných amóniových sulfónamidov odvodených od kyseliny (+)-gáfor-10-sulfónovej / Roman Mikláš ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 115-116
 23. AFH Synthesis of chiral surfactants and their use as separation media in micellar liquid chromatography / R. Mikláš ... [et al.]
  In: 12th International Forensic Symposium. Book of Articles. - ISBN 978-80-971125-5-4. - Bratislava : Institute of Forensic Science, 2015. - Nestr. [1 s.]
 24. AFH Štúdium vplyvu teploty na micelizáciu katiónového tenzidu vo vodnom prostredí / Eva Kontseková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 8-9 (2014), s. 198
 25. AFK Synthesis and Micellar Properties of Optically Active Quaternary Ammonium Salts Derived from Phenylalanine / Roman Mikláš ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-900306-5-3. - Hradec Králové : Sivana, 2003. - S. 143
 26. AFK Synthesis of chiral C2-symmetric binaphthyl bridged ferrocenes. / Martin Putala, Peter Kasák, Roman Mikláš
  In: The 18th International conference on Organometallic Chemistry. Book of Abstracts - Part II. - München : GDCh, 1998. - S. B93
 27. AFL Palladium-catalyzed Negishi cross-coupling reaction - new synthetic approach to axially chiral C2-symmetric 1,1´-binaphthyl-2,2´-diC-substituted compounds. Synthesis of enantiopure binaphthyl bridged ferrocene. / Martin Putala, Roman Mikláš, Peter Kasák
  In: 3rd Course on Chiral Chemistry. - Bratislava : [s.n.], 1998. - S. 133-134
 28. AFL Synthesis of Chiral C2-symmetric binaphthyl bridged ferrocenes. Stereoselectivity of the cross-coupling reactions in 2,2´-positions of 1,1´-binaphthyl derivatives / Roman Mikláš, Peter Kasák, Martin Putala
  In: 51. zjazd chemických spoločností. - Nitra : [s.n.], 1999. - S. H-PO28
 29. AGI Chirálne liečivá - stereošpecifické aspekty ich biologického účinku, farmakokinetiky a metabolizmu / Ved. projektu Jindra Valentová ; člen výsk. tímu Ferdinand Devínsky ... [et al.]
  Bratislava : Katedra chemickej teórie liečiv, 2006
 30. AGJ Palladium complexes of Curcumin and its analogues and methods of preparation of the same : WO 2014/175841 A1. / Natalia Miklášová, Roman Mikláš, Ferdinand Devínsky
  Geneva : World Intellectual Property Organization, 2014
 31. BCI Laboratórne cvičenia z organickej chémie / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006

Hore