Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ABA Antihypertensive drugs as chiral agents / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Antihypertensive Drugs : Pharmacology, Medical Uses and Potential Side Effects. - ISBN 978-1-63463-829-6. - New York : Nova Science Publ., 2015. - S. 1-54 [4,7 AH]
 2. ADC Synthesis, structural characterization and biological activity of novel Knoevenagel condensates on DLD-1 human colon carcinoma / L. Rišiaňová ... [et al.]
  In: Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. - Vol. 27, No. 9 (2017), s. 2345–2349
 3. ADC DART – LTQ ORBITRAP as an expedient tool for the identification of synthetic cannabinoids / Ladislav Habala ... [et al.]
  In: Legal Medicine. - Vol. 20 (2016), s. 27-31
 4. ADE Optimalizácia extrakčnej metódy na stanovenie metadónu a jeho metabolitu EDDP v moči plynovou chromatografiou / Renáta Horáková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 57, č. 6 (2008), s. 265-268
 5. ADE Stereoselective determination of methadone and its main metabolite in serum and urine from methadone maintenance patients / Jindra Valentová ... [et al.
  In: Neuroendocrinology Letters. - Vol. 27, Suppl. 2 (2006), s. 130-133
 6. ADF Stereospecifické stanovení methadonu - význam pro terapeutickou praxi / Jindra Valentová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 76, č. 9 (2007), s. 246-250
 7. ADF Chirálne aspekty v skupine antihypertenzívnych liečiv I. ß-blokátory, diuretiká a alfa2-adrenergiká / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 1 (2011), s. 9-14
 8. AED Stereoselective HPLC analysis of methadone and its main metabolite in urine / Jindra Valentová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 51. - ISBN 80-223-2015-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 227-233
 9. AED HPLC method for the screening of diuretics in human urine / Iveta Pechová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 53. - ISBN 80-223-2196-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 176-183
 10. AEG Polarimetrické sledovanie stability efedrínu / Renáta Horáková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s229
 11. AEG Enantioseparácia synefrínu chromatografiou na tenkej vrstve / Renáta Horáková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s220
 12. AFD Použitie metódy HPLC na dôkaz a stanovenie diuretík v moči / Iveta Pechová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava: Farmaceutická fakulta UK, 2000. - S. 79
 13. AFG Gas chromatography - mass spectrometry determination of testosterone and its metabolite in urine / Jindra Valentová ... [et al.]
  In: CECE 2009. 6th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. - Pécs : University of Pécs, 2009. - S. 79
 14. AFG Enantioseparácia efedrínu chromatografiou na tenkej vrstve / Renáta Horáková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 35. konference. - ISBN 80-7305-566-X. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2006. - S. 94
 15. AFG Chirálna separácia chlórtalidónu a indapamidu metódou HPLC / Iveta Pechová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 35. konference. - ISBN 80-7305-566-X. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2006. - S. 126
 16. AFG Neočakávaná reakcia 1-fosfanorbornadién-2-karbaldehydu s alkoholmi v zásaditom prostredí / M. Lukáč ... [et al.]
  In: Czech Chemical Society Symposium Series. - Roč. 14, č. 5 (2016), s. 255-256
 17. AFG Stereoselective LC/MS method for analysis of methadone and its metabolite EDDP in serum / Iveta Pechová ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [3s.]
 18. AFG Enantioseparation of synephrine and octopamine by thin-layer chromatography / Renáta Horáková ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [2s.]
 19. AFG HPLC analýza metadónu a jeho hlavného metabolitu EDDP v moči / Iveta Pechová, Jindra Valentová, Henrich Devínsky
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-416-7. - Brno: Farmaceutická fakulta VFU Brno, 2001. - S. 96
 20. AFH Stanovenie anabolických steroidov v moči metódou GC-MS / Jindra Valentová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : [s.n.], 2007. - S. 136
 21. AFH Stereoselektívna HPLC metóda na stanovenie enantiomérov indapamidu v moči / Iveta Pechová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : [s.n.], 2007. - S. 110
 22. AFH Identifikácia a enantioseparácia metadónu a ADDP chromatografiou na tenkej vrstve / Renáta Horáková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : [s.n.], 2007. - S. 70
 23. AFH Optimalizácia extrakčnej metódy na stanovenie enantiomérov chlórtalidónu v moči / Iveta Pechová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 78, č. 8-9 (2009), s. 189
 24. AFH Tenkovrstvová chromatografia pri enantioseparácii liečiv / Renáta Horáková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 78, č. 8-9 (2009), s. 185
 25. AFH HPLC stanovenie amiloridu, furosemidu a chlortalidonu v moči / Iveta Pechová, Veronika Trstenská
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : FaF UK, 2002. - S. 94
 26. AFH GC-MS analýza testosterónu a epitestosterónu v moči / Jindra Valentová ... [et al.]
  In: Analytical Methods and Human Health. - Bratislava : [s.n.], 2008. - S. A35
 27. AFH Štúdium HPLC enantoseparácie aryloxyaminopropanolových derivátov 2-hydroxyacetofenónu na kolóne Chiralpak AD / Katarína Bruchatá ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - ISBN 978-80-7399-986-5. - Brno : Tribun EU, 2010. - S. 35
 28. AFH Kvantitatívna analýza substituovaných katiónov metódou HPLC-MS/MS v matriciach s vysokým obsahom solí / Janka Kubincová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 112
 29. AFH Stanovenie lipofility nových amfifilných zlúčenín (QUAT) metódou RP HPLC / Iveta Pechová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 119
 30. AFH Rozlíšenie polohových izomérov psychoaktívnych látok pomocou HR-MS / Janka Kubincová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 8-9 (2014), s. 198-199
 31. AFH Synthesis of chiral surfactants and their use as separation media in micellar liquid chromatography / R. Mikláš ... [et al.]
  In: 12th International Forensic Symposium. Book of Articles. - ISBN 978-80-971125-5-4. - Bratislava : Institute of Forensic Science, 2015. - Nestr. [1 s.]
 32. AFH Determination of the enentiomers of methadone and its metabolite EDDP in human serum by HPLC-MS/MS / I. Pechová, J. Valentová, F. Devínsky
  In: 12th International Forensic Symposium. Book of Articles. - ISBN 978-80-971125-5-4. - Bratislava : Institute of Forensic Science, 2015. - Nestr. [1 s.]
 33. AFH Stanovenie enantiomérov metadónu a jeho metabolitu v moči kvapalinovou chromatografiou / Renáta Horáková, Iveta Pechová, Jindra Valentová
  In: Analytická chémia v praxi. Stav a perspektívy 2005 [elektronický zdroj] .. - ISSN 1336-6831. - Bratislava : STU, 2005. - S. 1-3
 34. AFH HPLC method for the screening of 11 diuretics in human urine / Iveta Pechová ... [et. al.]
  In: Advances and applications of chromatography in industry. - ISSN 1335-8413. - Bratislava : [s.n.], 2004. - S. 2
 35. AFH Enantioselective HPLC method for the determination methadone and its main metabolite in urine using chiral protein stationary phase / Jindra Valentová ... [et. al.]
  In: Advances and applications of chromatography in industry. - ISSN 1335-8413. - Bratislava : [s.n.], 2004. - S. 3
 36. AFH Priama enantioseparácia synefrínu a oktopamínu chromatografiou na tenkej vrstve / Renáta Horáková ... [et al.]
  In: Stretnutie mladých vedeckých pracovníkov v potravinárstve. 4. vedecká konferencia. - ISBN 978-80-970552-2-6. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2011. - S. 51
 37. AFK Identifikácia vybranej skupiny diuretík v moči metódou HPLC / Iveta Pechová
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-900306-5-3. - Hradec Králové : Sivana, 2003. - S. 77
 38. AGI Chirálne liečivá - stereošpecifické aspekty ich biologického účinku, farmakokinetiky a metabolizmu / Ved. projektu Jindra Valentová ; člen výsk. tímu Ferdinand Devínsky ... [et al.]
  Bratislava : Katedra chemickej teórie liečiv, 2006
 39. BCI Názvoslovie, výpočty a príprava vybraných anorganických látok / Jozef Sokolík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 40. BEE Enantioselective determination of methadone and its main metabolite in serum as an effective tool for optimizing dose in methadone treatment programme / J. Valentová ... [et al.]
  In: Drug Discovery & Therapy World Congress 2014. Global Biotechnology Congress 2014. Abstracts. - Boston: Eureka Conferences, Inc., 2014. - S. 149
 41. BFA Identifikácia katiónov a ďalších psychoaktívnych zložiek legálnych stimulantov chromatografickými a hmotnostno-spektrometrickými metódami / Janka Kubincová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv [elektronický dokument]. - Praha : ČFS ČLS JEP, 2013. - S. 82 [online]
 42. BFA Enantioselektívna analýza metadónu a EDDP v sére metódou HPLC-MS/MS / Iveta Pechová, Janka Kubincová, Jindra Valentová
  In: Syntéza a analýza léčiv [elektronický dokument]. - Praha : ČFS ČLS JEP, 2013. - S. 105 [online]
 43. BFA Príprava a vlastnosti nových amfifilných zlúčenín / Matúš Pupák ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv [elektronický dokument]. - Praha : ČFS ČLS JEP, 2013. - S. 109 [online]

Hore