Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Novel Palladium(II) Complexes that Influence Prominin-1/CD133 Expression and Stem Cell Factor Release in Tumor Cells / Eva Fischer-Fodor ... [et al.]
  In: Molecules. - Vol. 22, No. 4 (2017), Art No. 561, [14s.]
 2. ADC Synthesis, structural characterization and biological activity of novel Knoevenagel condensates on DLD-1 human colon carcinoma / L. Rišiaňová ... [et al.]
  In: Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. - Vol. 27, No. 9 (2017), s. 2345–2349
 3. AFG New derivatives of curcumin with potential anticancer and antiradical activity / Natalia Miklášová ... [et al.]
  In: 44. Konferencia Syntéza a analýza léčiv 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7305-760-2. - Brno : VFU, 2015. - S. 25-26 [online]
 4. AFG Antiradikálová aktivita nových derivátov kurkumínu / L. Rišiaňová ... [et al.]
  In: Czech Chemical Society Symposium Series. - Roč. 14, č. 5 (2016), s. 256
 5. AFH Komplexy medi s redukovanými Schiffovými zásadami odvodenými od aminokyselín / Samuel Varényi ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 8-9 (2014), s. 206-207

Hore