Vedenie katedry

Vedúci katedry:                                

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.               

tel. +421 2 50 117 226, č.dv. 320

(e-mail: andriamainty@fpharm.uniba.sk)

 

Zástupca vedúceho katedry:            

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.               

tel. +421 2 50 117 227, č.dv. 323

(e-mail: malikfpharm.uniba.sk)

 

Tajomník katedry:                             

PharmDr. Iva Kapustíková, PhD.

tel. +421 2 50 117 224, č.dv. 318 

(e-mail: kapustikova@fpharm.uniba.sk) 

 

Technicko-hospodársky pracovník katedry:

Anna Novotná

tel. +421 2 50 117 143

(e-mail: anna.novotna@fpham.uniba.sk)