Vedenie katedry

Vedúci katedry:                                

prof. PharmDr. Josef Jampílek, PhD.              

tel. +421 2 50 117 229, č.dv. 325

(e-mail: josef.jampilek@uniba.sk)

 

Zástupca vedúceho katedry:            

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.               

tel. +421 2 50 117 226, č.dv. 320

(e-mail: andriamainty@fpharm.uniba.sk)

 

Tajomník katedry:                             

doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD.                

tel. +421 2 50 117 225, č.dv. 319

(e-mail: sykorovafpharm.uniba.sk)

 

Technicko-hospodársky pracovník katedry:

Anna Novotná

tel. +421 2 50 117 143

(e-mail: anna.novotna@fpham.uniba.sk)