Základy regulácie liekov (Mgr.)

Milí poslucháči,

V spolupráci s rešpektovanými expertmi Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a vybraných farmaceutických spoločností (Novartis, Sandoz, Eli Lilly) realizujeme pre vás povinne voliteľný predmet (2 kredity) z oblasti regulačnej farmácie. Našim spoločným zámerom je priblížiť vám realitu v oblasti regulácie liekov na Slovensku (viď Sylaby prednášok) a zabezpečiť vám „evolučnú“ výhodu na trhu práce v tejto oblasti po skončení štúdia. Po úspešnom absolvovaní predmetu bude váš záujem odmenený aj získaním certifikátu.

 

Všeobecné informácie