Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Patients with atopy exhibit reduced cortisol awakening response but not cortisol concentrations during the rest of the day / Jakub Rajčáni ... [et al.]
  In: Immunologic Research. - Roč. 67, č. 2-3 (2019), s. 176-181
 2. ADC Brain derived neurotrophic factor expression and DNA methylation in response to subchronic valproic acid and/or aldosterone treatment / Katarína Buzgóová ... [et al.]
  In: Croatian Medical Journal. - Roč. 60, č. 2 (2019), s. 71-77
 3. ADN Antidepressant effects of valproic acid in an animal model of depression / Katarína Buzgóová ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický dokument]. - Roč. 66, č. 2 (2019), s. 1-3 [online]
 4. ADN Total DNA methylation in the brain in response to decitabine treatment in female rats / L. Balagová ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický dokument]. - Roč. 66, č. 1 (2019), s. 1-3 [online]
 5. AFG Neverbálne správanie a koncentrácie neurosteroidov počas chladového testu pod sociálnym tlakom / Zuzana Chudá ... [et al.]
  In: Psychiatrie. - Roč. 24, č. S1 (2020), s. 40-41
 6. AFG Účinok inhibítora dna metyltransferáz decitabínu na neuroendokrinný systém u samíc potkanov / L. Balagová ... [et al.]
  In: Psychiatrie. - Roč. 20, Suppl. 1 (2016), s. 56
 7. AFG Vplyv podávania kyseliny valproovej na metyláciu dna v mozgu potkanov / K. Buzgóová ... [et al.]
  In: Psychiatrie. - Roč. 20, Suppl. 1 (2016), s. 57
 8. AFG Cardiovascular activation during socially evaluated coldpressor test in associated with changes in immune function but not with activation of steroid stress hormones / Daniela Ježová ... [et al.]
  In: Abstracts International Academy of Cardiology, Annual Scientific Sessions 2018 23rd World Congress on Heart Disease [elektronický dokument]. - ISBN 978-3-318-06416-2. - Basel : Karger Publishers, 2018. - S. 196-196 [online]
 9. AFG Stresové hormóny a epizodická pamäť u ľudí so schizotypovými osobnostnými črtami / Katarína Buzgóová ... [et al.]
  In: Psychiatrie. - Roč. 24, č. S1 (2020), s. 38-38
 10. AFH Zmenená sekrécia kortikosterónu počas stresu nesprevádza antidepresívne účinky vyvolané chronickým podávaním kyseliny valproovej / K. Buzgóová, L. Balagová, D. Ježová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, č. 7-8 (2016), s. 335
 11. AFH Kardiovaskulárne zmeny počas akútneho stresu u žien s predispozíciou pre rozvoj schizofrénie / Katarína Buzgóová ... [et al.]
  In: Kardioprotekcia [elektronický dokument] : od buniek a proteínov až po celý organizmus. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972360-5-2. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2019. - S. 6-6 [online]
 12. AFL Neverbálne správanie počas chladového testu pod sociálnym tlakom vo vzťahu k percepcii stresu u zdravých mužov / Zuzana Chudá ... [et al.]
  In: 46. konference České a Slovenské etologické společnosti [elektronický dokument] : Program a abstrakta. - ISBN 978-80-907520-0-9. - Bratislava : Česká a Slovenská etologická společnost, 2019. - S. 50-50 [online]
 13. BEF Is non-verbal behavior during socially evaluated cold pressor tesst affected by different stress perception in healthy men? / Zuzana Chudá ... [et al.]
  In: Twelfth symposium on Catecholamines and other neurotransmitters in stress : book of abstracts. - [S. l.] : [s.n.], 2019. - S. 16-16
 14. BFA Facial expression during socially evaluated cold pressor test in relation to stress perception in healthy men? / Zuzana Chudá ... [et al.]
  In: Summer School on Stress : Program & Abstracts. - St.Petersburg : Rossijskaja akademija nauk, 2019. - S. [1-1], nestr.
 15. BFB Sex-dependent efficiency of a DNA methyltransferase inhibitor and stress hormone release / Lucia Balagová ... [et al.]
  In: Summer School on Stress. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - S. 44
 16. BFB Chronic treatment with stress hormone aldosterone: Modulation of epigenetic mechanisms by valproic acid / Katarína Buzgóová ... [et al.]
  In: Summer School on Stress. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - S. 45
 17. BFB Cardiovascular responses to and acute stressor in women with schizotypal traits / K.Buzgóová ... [et al.]
  In: Twelfth symposium on Catecholamines and other neurotransmitters in stress : book of abstracts. - [S. l.] : [s.n.], 2019. - S. 13-13

Hore