Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Synthesis and biological evaluation of new combined alfa/beta-adrenergic blockers / Andrej Némethy ... [et al.]
  In: Archiv der Pharmazie. - Vol. 350, No. 6 (2017), s. 394 [1-9]
 2. ADF Ivabradín - selektívny inhibítor If prúdu v sínoartriálnom uzle / Ingrid Tumová, Diana Čepcová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 5 (2017), s. 82-85
 3. AED Indolamín-2,3 dioxygenáza je spojená so zvyšujúcim sa vekom u starších pacientov po renálnej transplantácii s rejekciou transplantovaného štepu / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 12. - ISBN 978-80-223-4419-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2017. - S. 34-40
 4. AED Zlepšenie obličkovej funkcie po ischemicko-reoerfúznom poškodení vplyvom 1-metyltriptofánu - inhibítora indolamín 2,3-dioxygenázy (IDO) - je u jeho stereoizomérov rôzne a nezávislé od aktivity a expresie IDO / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 13. - ISBN 978-80-223-4588-0. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2018. - S. 13-19
 5. AED Inhibícia O(6)-metylguanín-DNA metyltransferázy indukuje bunkovú senescenciu vaskulárnych hladkosvalových buniek / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 13. - ISBN 978-80-223-4588-0. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2018. - S. 20-26
 6. AED Inhibícia metabolizmu tryptofánu ovplyvňuje TGF-beta mediovanú kaskádu v modeli na fibroblastoch NIH/3T3 / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 14. - ISBN 978-80-223-4813-3. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2019. - S. 21-27
 7. AFG Inhibition of O-(6)-methylguanine DNA methyltransferase with O-(6)-benzylguanine induces cell senescence independently of MAPK kinase in vascular smooth muscle cells / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 76-77 [online]
 8. AFG Stereosomers of 1-methyltryptophan effect renal fibrosis following ischemia-reperfusion injury / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 15-16 [online]
 9. AFG Metabolite of indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) L-kynurenine inhibits fibrotic signaling pathway and proliferation of TGF-beta stimulated NIH/3T3 cells / Peter Vavrinec ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 12 [online]
 10. AFG Indoleamine 2,3-dioxygenase is associated with increased age in elderly patients after renal transplantation with acute rejection and chronic transplant dysfunction / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 27
 11. AFG Vildagliptin prevents reactive oxygen species-induced vascular smooth muscle cell senescence via action of glucagon-like peptide-1 / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 108
 12. AFH Stereoisomers of indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor - 1-methyl-tryptophan improve renal function in ischemia-reperfusion injury independently on IDO inhibition / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 10, č. Supplement 2 (2017), s. 18-19
 13. BFA Inhibition of O-6-Methylguanine-DNA Methyltransferase Induces Cellular Senescence and Relaxatory Dysfunction in Smooth Muscle of Rat Aorta / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 14. BFA 1-Methyltryptophan Isomers Interfere with TLR-4 Signaling and Decrease NKG2D Expression in NK Cells and Expression of NKG2D Ligands in Tubular Epithelial Cells after Ischemia- Reperfusion Injury / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 15. BFB Tryptophan metabolism is associated with age in elderly patients after renal transplantation with acute rejection and chronic transplant dysfunction / D. Vavrincová-Yaghi ... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou. - Košice : [s.n.], 2016. - Nestr. [2 s.]
 16. GII Farmakológia srdca, ciev a obličiek / Diana Čepcová, Csaba Horváth, Zuzana Kmecová
  In: Lekárnik. - Roč. 24, č. 9 (2019), s. 50-50

Hore