Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. AFG Zmeny plazmatických hladín vybraných hormónov hypofýzy a kôry nadobličiek po blokáde delta opioidných receptorov naltrindolom v spojení s obmedzením pohybu zvierat / Pavol Chomanič ... [et al.]
  In: Psychiatrie. - Roč. 24, č. S1 (2020), s. 51-51
 2. AFG Vplyv blokády delta opioidných receptorov naltrindolom v kombinácii s obmedzením pohybu zvieraťa na expresiu rastových faktorov v hipokampe / Pavol Chomanič ... [et al.]
  In: Psychiatrie. - Roč. 23, č. S1 (2019), s. 52-52
 3. AFG Stresové hormóny a epizodická pamäť u ľudí so schizotypovými osobnostnými črtami / Katarína Buzgóová ... [et al.]
  In: Psychiatrie. - Roč. 24, č. S1 (2020), s. 38-38
 4. AFH Expresia rastových faktorov v mozgu potkanov po blokáde delta opioidných receptorov naltrindolom v spojení s hypokinézou / Pavol Chomanič ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 28, č. Suplementum 42 (2019), s. 16-16
 5. AFH Kardiovaskulárne zmeny počas akútneho stresu u žien s predispozíciou pre rozvoj schizofrénie / Katarína Buzgóová ... [et al.]
  In: Kardioprotekcia [elektronický dokument] : od buniek a proteínov až po celý organizmus. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972360-5-2. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2019. - S. 6-6 [online]
 6. AFH Syntéza nových stilbazóliových solí a štúdium ich fluorescenčných vlastností a antiprotozoárnej aktivity voči parazitom rodu Acanthamoeba / Miloš Lukáč ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 8-9 (2014), s. 182-183
 7. BEE Novel stilbazolium salts: synthesis and antiprotozoal activities against Acanthamoeba Spp. / M. Lukáč ... [et al.]
  In: 7th Central Europe Conference. Chemistry towards Biology. - Katowice : University of Silesia, 2014. - S. P24
 8. BFA Expression of growth factors in rat brain following the delta opioid receptor blockade by naltrindole and exposure to hypokinesis / Pavol Chomanič ... [et al.]
  In: Summer School on Stress : Program & Abstracts. - St.Petersburg : Rossijskaja akademija nauk, 2019. - S. [1-1], nestr.
 9. BFA Delta opioid receptors are not crucial for neuroendocrine response to a two-day restraint in rats / Lucia Balagová ... [et al.]
  In: 95. Fyziologické dny [elektronický dokument]. - Praha : [s.n.], 2019. - S. 2-3 [online]
 10. BFB Cardiovascular responses to and acute stressor in women with schizotypal traits / K.Buzgóová ... [et al.]
  In: Twelfth symposium on Catecholamines and other neurotransmitters in stress : book of abstracts. - [S. l.] : [s.n.], 2019. - S. 13-13
 11. BFB Initial phase of coping with prolonged stress an delta opioid receptor blockade are associated with changes in hippocampal volume / P. Chomanič ... [et al.]
  In: Twelfth symposium on Catecholamines and other neurotransmitters in stress : book of abstracts. - [S. l.] : [s.n.], 2019. - S. 15-15
 12. GII Metabolický syndróm a stres / Michaela Sasváriová, Kristína Szmicseková, Pavol Chomanič
  In: Lekárnik. - Roč. 24, č. 8 (2019), s. 46-46

Hore