Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. AFG Neverbálne správanie a koncentrácie neurosteroidov počas chladového testu pod sociálnym tlakom / Zuzana Chudá ... [et al.]
  In: Psychiatrie. - Roč. 24, č. S1 (2020), s. 40-41
 2. AFG Stresové hormóny a epizodická pamäť u ľudí so schizotypovými osobnostnými črtami / Katarína Buzgóová ... [et al.]
  In: Psychiatrie. - Roč. 24, č. S1 (2020), s. 38-38
 3. AFL Neverbálne správanie počas chladového testu pod sociálnym tlakom vo vzťahu k percepcii stresu u zdravých mužov / Zuzana Chudá ... [et al.]
  In: 46. konference České a Slovenské etologické společnosti [elektronický dokument] : Program a abstrakta. - ISBN 978-80-907520-0-9. - Bratislava : Česká a Slovenská etologická společnost, 2019. - S. 50-50 [online]
 4. BEF Is non-verbal behavior during socially evaluated cold pressor tesst affected by different stress perception in healthy men? / Zuzana Chudá ... [et al.]
  In: Twelfth symposium on Catecholamines and other neurotransmitters in stress : book of abstracts. - [S. l.] : [s.n.], 2019. - S. 16-16
 5. BFA Facial expression during socially evaluated cold pressor test in relation to stress perception in healthy men? / Zuzana Chudá ... [et al.]
  In: Summer School on Stress : Program & Abstracts. - St.Petersburg : Rossijskaja akademija nauk, 2019. - S. [1-1], nestr.

Hore