Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. AFG A link between oxidative stress and CaMKII activity in post-ischemic failing hearts a subcellular analysis with pathophysiological implications / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: European Journal of Heart Failure. - Roč. 20, č. Supplement 1 (2018), s. 336-336
 2. AFH Relevancia apoptózy, nekroptózy a autofágie pri poškodení funkčného tkaniva myokardu v post-ischemickom srdcovom zlyhávaní / Martin Lichý ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 28, č. S1 (2019), s. 22S-22S, 23
 3. AFH Vzťah autofácie k nekroptóze pri funkčnom poškodení myokardu v post-ischemickom srdcovom zlyhávaní / Peter Galis ... [et al.]
  In: Kardioprotekcia [elektronický dokument] : od buniek a proteínov až po celý organizmus. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972360-5-2. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2019. - S. 10-10 [online]
 4. AFH Úloha TRPV4 kanálov v modeli doxorubicínom-indukovaného srdcového zlyhávania / Linda Bartošová ... [et al.]
  In: Kardioprotekcia [elektronický dokument] : od buniek a proteínov až po celý organizmus. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972360-5-2. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2019. - S. 3-3 [online]
 5. BFA Relationship between oxidative stress and activation of CaMKII in various cellular compartments of failling hearts / A. Szobi ... [et al.]
  In: International Academy of Cardiovascular Sciences. 4. European section meeting of IACS. Abstract Book. - [S.l.] : IACS, 2017. - S. 85

Hore