Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Cardioprotective reperfusion strategies differentially affect mitochondria Studies in an isolated rat heart model of donation after circulatory death (DCD) / M.N. Sanz ... [et al.]
  In: American Journal of Transplantation. - Roč. 19, č. 2 (2019), s. 331-344
 2. ADC Olanzapine-mediated cardiotoxicity is associated with altered energy metabolism in isolated rat hearts / Patrik Gulač ... [et al.]
  In: Acta Biochimica Polonica [elektronický dokument]. - Roč. 67, č. 1 (2020), s. 15-23 [print]
 3. ADF Súčasnosť a budúcnosť terapie Alzheimerovej choroby / Stanislav Šutovský, Patrik Gulač, Peter Turčáni
  In: Neurológia. - Roč. 13, č. 2 (2018), s. 63-67
 4. ADM Mechanical postconditioning promotes glucose metabolism and AMPK activity in parallel with improved post-ischemic recovery in an isolated rat heart model of donation after circulatory death / Maria Arnold ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 21, č. 3 (2020), s. [1-18], Article no. 964 [print]
 5. ADN Changes in electrical activity of heart during ischemic–reperfusion injury modified by the administration of antidepressants / M. Vicen ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 63, č. 1 (2016), s. 5-8 [online]
 6. ADN The incidence of dysrhythmias after administration of the antipsychotic olanzapine / P. Gulač ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 63, č. 1 (2016), s. 9-11 [online]
 7. AED The effect of antidepressants on the contractility of rat left ventricle / Lazaros Salvaras ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 13. - ISBN 978-80-223-4588-0. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2018. - S. 41-45
 8. AED Changes in electrical activity of rat heart and cardioprotective signaling cascade modified by olanzapine administration / Patrik Gulač ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 13. - ISBN 978-80-223-4588-0. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2018. - S. 46-52
 9. AED Efekt jednodňovej premedikácie antidepresívami na funkciu srdca potkanov / Matej Vicen ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 10. - ISBN 978-80-223-3924-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2015. - S. 60-66
 10. AED Účinok antipsychotika olanzapínu na ischemicko-reperfúzne poškodenie myokardu / Patrik Gulač ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 10. - ISBN 978-80-223-3924-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2015. - S. 67-72
 11. AFG Antidepressants and myocardial ischemia-reperfusion injury / Lazaros Salvaras ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 102-103 [online]
 12. AFG Facilitating Donation After Circulatory Death in Heart Transplantation: Effects of Cardioprotective Reperfusion Strategies on Mitochondria / M.N. Sanz ... [et al.]
  In: Journal of heart and lung transplantation. - Roč. 37, č. 4 (2018), s. S225-S225
 13. AFG A single dose of amitriptyline and citaloprame influences myocardial electrical activity hemodynamic parameters in rats / Eva Kráľová ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 20 [online]
 14. AFG Účinok vybraných antidepresív na funkciu srdca potkanov v podmienkach ischemicko-reperfúzneho poškodenia / Patrik Gulač ... [et al.]
  In: 91. fyziologické dny. Sborník souhrnů [elektronický zdroj]. - Brno : Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2015. - S. [34] [online]
 15. AFG Vplyv jednodňovej premedikácie vybranými antidepresívami na funkciu srdca potkanov / Matej Vicen ... [et al.]
  In: 91. fyziologické dny. Sborník souhrnů [elektronický zdroj]. - Brno : Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2015. - S. [128] [online]
 16. AFG The effects of antidepressants on spontaneusly beating rat heart / Matej Vicen ... [et al.]
  In: TOXCON 2015. - ISBN 978-80-263-0933-8. - Brno : Tribun, 2015. - S. 128
 17. AFG Effect of antipsychotic olanzapine on ischemic-reperfusion induced myocardial injury / Patrik Gulač ... [et al.]
  In: TOXCON 2015. - ISBN 978-80-263-0933-8. - Brno : Tribun, 2015. - S. 52
 18. AFG Isolated rat heart model of donation after circulatory death: correlation of glucose metabolism with post-ischemic hemodynamic recovery / M. Arnold ... [et al.]
  In: Cardiovascular Medicine. - Vol. 20, No. 5, Suppl. 27 (2017), s. S89
 19. AFG Molecular and Metabolic Mechanisms of Mechanical Mostconditioning in an Isolated Rat Heart Model of Donation after Circulatory Death / M. Arnold ... [et al.]
  In: Transplantation. - Vol. 101, Suppl. 2 (2017), s. S52
 20. AFH Antidepresíva a poruchy elektrickej aktivity / M. Vicen ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 84, č. 9-10 (2015), s. 206-207
 21. AFH Dose-response relationship of selected antidepressants on parameters of isolated perfused rat hearts / Lazaros Salvaras ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 11, č. 1 (2018), s. 102-102
 22. BFA The effect of agomelatine on myocardial function and its role in cardiac ischemia-reperfusion injury / Lazaros Salvaras ... [et al.]
  In: New Frontiers in Basic Cardiovascular Research: France-new EU members. - Praha : Fyziologický ústav AV ČR, 2018. - S. 63-63
 23. BFA Molecular and Mechanisms of Mechanical Postconditioning in an Isolated Rat Heart Model of Donation after Circulatory Death / M. Arnold ... [et al.]
  In: Mitochondria, Metabolism and Heart (Z4). - Silverthrone : Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology, 2017. - S. 3

Hore