Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Determination of Novel Highly Effective Necrostatin Nec-1s in Rat Plasma by High Performance Liquid Chromatography Hyphenated with Quadrupole-Time-of-Flight Mass Spectrometry / Peter Mikuš ... [et al.]
  In: Molecules [elektronický dokument]. - Roč. 23, č. 8 (2018), s. [1-11], art. no. 1946 [online]
 2. ADC Different signalling in infarcted and non‐infarcted areas of rat failing hearts a role of necroptosis and inflammation / Martin Lichý ... [et al.]
  In: Journal of Cellular and Molecular Medicine. - Roč. 23, č. 9 (2019), s. 6429-6441
 3. AFG Pleiotropic Action of RIP1: A Comparative Study of Various RIP1 Inhibitors / Csaba Horváth ... [et al.]
  In: Cardiometabolic Diseases : How New Research May Lead to New Cardioprotective Therapy. - ISBN 978-86-7760-136-2. - Kragujevac : Interprint, 2019. - S. 175-175
 4. AFH Mechanisms leading to cardiac remodeling in post-ischemic heart failure a role of CaMKII-ERK1/2 signaling and oxidative stress? / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research : from Basic Mechanisms to Therapeutic Strategies. - ISBN 978-80-224-1649-8. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 98-98
 5. AFH Cell death in rat failing hearts molecular analysis of ischemic and non-ischemic tissue / Csaba Horváth ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research : from Basic Mechanisms to Therapeutic Strategies. - ISBN 978-80-224-1649-8. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 83-83
 6. BFA Cardiotoxicity of rofecoxib a possible influence on basel cell loss of the heart? / Csaba Horváth ... [et al.]
  In: New Frontiers in Basic Cardiovascular Research: France-new EU members. - Praha : Fyziologický ústav AV ČR, 2018. - S. 51-51
 7. GII Farmakológia srdca, ciev a obličiek / Diana Čepcová, Csaba Horváth, Zuzana Kmecová
  In: Lekárnik. - Roč. 24, č. 9 (2019), s. 50-50

Hore