Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Pycnogenol® and its fractions influence the function of isolated heart in rats with experimental diabetes mellitus / Eva Kráľová ... [et al.]
  In: Pathology Research and Practice. - Vol. 211, No. 2 (2015), s. 156-161
 2. ADC Glucose and blood pressure lowering effects of Pycnogenol® are inefficient to prevent prolongation of QT interval in experimental diabetic cardiomyopathy / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Pathology Research and Practice. - Vol. 208, No. 8 (2012), s. 452-457
 3. ADC The Effects of Pycnogenol (R) as Add-on Drug to Metformin Therapy in Diabetic Rats / S. Jankyová ... [et al.]
  In: Phytotherapy Research. - Vol. 30, No. 8 (2016), s. 1354-1361
 4. ADC Pycnogenol (R) improves left ventricular function in streptozotocin-induced diabetic cardiomyopathy in rats / Ján Klimas ... [et al.]
  In: Phytotherapy Research. - Vol. 24, No. 7 (2010), s. 969-974
 5. ADC Pycnogenol (R) efficiency on glycaemia, motor nerve conduction velocity and markers of oxidative stress in mild type diabetes in rats / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Phytotherapy Research. - Vol. 23, No. 8 (2009), s. 1169-1174
 6. ADE Perorálne antidiabetiká a ich vplyv na endotelovú dysfunkciu / V. Drobná ... [et al.]
  In: Klinická farmakologie a farmacie. - Roč. 25, č. 1 (2011), s. 35-40
 7. ADF Liečba schizofrénie kombináciou antipsychotík / Stanislava Jankyová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 5 (2017), s. 74-78
 8. ADF Nežiaduce účinky statínov - statínmi indukovaná myotoxicita / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 7-8 (2012), s. 155-158
 9. ADF Podpora farmakoterapie dyslipidémií voľnopredajnými prípravkami / Stanislava Jankyová, Tatiana Foltánová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 7-8 (2012), s. 152-154
 10. ADF Oxidačný stres ako hlavný faktor vzniku diabetických komplikácií / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 4 (2011), s. 112-116
 11. ADF Vzťah medzi proteínkinázou II závislou od vápnika a kalmodulínu a vápnikovými kanálmi L-typu v patologických podmienkach / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 4 (2011), s. 107-111
 12. ADF Štúdium účinku prírodných látok na experimentálnu endotelovú dysfunkciu / M. Snopková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 79, č. 8 (2010), s. 209-213
 13. ADF Využitie desloratadínu u pacientov s alergickou rinitídou v ambulancii všeobecného lekára - pediatra / Kamil Stratený ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 78, č. 1-2 (2009), s. 33-37
 14. ADN The evaluation of efficacy of Pycnogenol(R) fractions on endothelial dysfunction / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 60, č. 1 (2013), s. 7-14 [online]
 15. ADN Carvedilol and Pycnogenol® improve the function of diabetic hearts in rats / Eva Kráľová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 60, č. 2 (2013), s. 15-21 [online]
 16. ADN Suboptimal use of gastroprotective medication in elderly antiplatelet users / V. Slezáková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 115, č. 10 (2014), s. 643-648
 17. AED Zhodnotenie vplyvu typu zdravotníckej pomôcky na vznik diabetických komplikácií / Daša Palacková ... [et al.]
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu V. - ISBN 978-80-7167-155-8. - Bratislava : Asklepios, 2010. - S. 13-16
 18. AED Polyfenolové zlúčeniny a ich vplyv na oxidačný stres v diabetes mellitus / V. Drobná ... [et al.]
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu V. - ISBN 978-807167-155-8. - Bratislava : Asklepios, 2010. - S. 3-7
 19. AED Sledovanie vybraných markerov obličkových funkcií u pacientov liečených inhibítormi dipeptidylpeptidázy 4 / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 10. - ISBN 978-80-223-3924-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2015. - S. 115-121
 20. AED The efficacy of newly synthesised agent and natural antioxidant treatment in diabetic and hypertensive rats / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 58 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2703-9. - Bratislava : Univerzita Komenského Farmaceutická fakulta, 2011. - S. 28-36 [on line]
 21. AED Vplyv simvastatínu na bunkovú smrť po letálnom ireverzibilnom poškodení myokardu / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 7. - ISBN 978-80-223-3271-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2012. - S. 16-22
 22. AED Vplyv polyfenolov na kardiovaskulárne poškodenie pri diabetes mellitus / Veronika Drobná ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 6. - ISBN 978-80-223-3073-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2011. - S. 15-20
 23. AED Hodnotenia zmien HbA1C a score počas liečby diabetických pacientov / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 14. - ISBN 978-80-223-4813-3. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2019. - S. 69-75
 24. AED Vplyv pyknogenolu na expresiu GP91PHOX a kaveolínu-1 v aorte diabetických potkanov / F. Dráfi ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 5. - ISBN 978-80-223-2883-8. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2010. - S. 92-98
 25. AED Účinnosť verzus dĺžka terapie DPP-4 inhibítormi v klinickej praxi / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 9. - ISBN 978-80-223-3651-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2014. - S. 89-95
 26. AEG Changes of the expression of endothelial no synthase, heatshock protein 90 and caveolin-1 as one of the possible causes of endothelial dysfunction in diabetes / Diana Yaghi ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 57, No. 2 (2008), s. 34P
 27. AEG Alterations in glycaemic levels and motor nerve conduction velocity in rats in experimental model of diabetes / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 57, No. 2 (2008), s. 16P
 28. AFB The role of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII) in the protection of the heart against fatal arrhythmias / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Vol. 20, No.1,(2011), s. 9-13
 29. AFC Pycnogenol(R) dose-dependently decreased fasting and postrandial blood glucose concentration and improves nerve conduction velocity in STZ-induced diabetic rats / Diana Yaghi ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 151, Supplement 1 (2007), s. 101-102
 30. AFC Beneficial effect of Pycnogenol(R) on impaired contractility of left ventricle in experimental diabetes mellitus / Barbora Hamáková ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 151, Supplement 1 (2007), s. 26-27
 31. AFC Pycnogenol(R) decreases elevated levels of endothelial nitric oxide synthase in diabetic rats / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 151, Supplement 1 (2007), s. 37-38
 32. AFD Analýza základných farmakologických vlastností novosyntetizovaných heteroarylaminoetanolov / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 4. - ISBN 978-80-223-2742-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 14-19
 33. AFD Zmeny molekulárno-biologických parametrov spojených s endotelovou dysfunkciou v experimentálnom modeli mierneho diabetu / Diana Yaghi ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 3. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2008. - S. 14-19
 34. AFD Použitie Pycnogenolu pri regulácii funkcie srdca v experimentálnom diabetes mellitus / Barbora Hamáková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 3. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2008. - S. 28-33
 35. AFD Dávkovo závislý účinok Pycnogenolu(R) na ´motorickú nervovú vodivosť u STZ indukovaných potkanov / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 3. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2008. - S. 34-38
 36. AFD Poruchy funkčnosti endotelu pri streptozotocínom vyvolanom diabete u potkanov, vplyv štandardizovaného extraktu flavonoidov / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 2. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2007. - S. 30-34
 37. AFD Hodnotenie reaktibility mikrociev spontánne hypertenzného potkana pomocou videomikroskopie / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 2. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2007. - S. 100-104
 38. AFE Prospective anti-arrhythmic approches and mechanisms of their cardioprotection associated with Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: 4th World Congress International Academy of Cardiovascular Sciences. - Vadodara : Maharaja Sayajirao University of Baroda, 2011. - S. 6
 39. AFE CaMKII as a crucial modulator of reperfusion injury / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Winnipeg Heart International Conference Scientific Basis of Heart Health and Care. - Winnipeg : St. Boniface Hospital Research Centre University of Manitoba, 2011. - S . 45
 40. AFG What are the prescription limits of potentially inappropriate medications (PIMs) stated on EU-7 PIM list in Central and Eastern European countries? / Pranvera Apostoli ... [et al.]
  In: European Geriatric Medicine. - Roč. 10, č. Suppl. 1 (2019), s. S203-S203
 41. AFG Inappropriate over the counter medicines for older people available in Slovakia / Erik Puchoň ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Roč. 40, č. 1 (2018), s. 314-314
 42. AFG The effectivity of additional antioxidant to antidiabetic therapy in diabetic - hypertensive rats / Peter Panek ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 157, Suppl. 1 (2013), S26
 43. AFG The influence of oxidative stress markers in diabetic and hypertensive-diabetic rats by combination of Pycnogenol(R) and metformin / Anna Kročková ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 157, Suppl. 1 (2013), S30
 44. AFG Three years of experience of the attention hyperactivity disorder (ADHD) treatment with atomoxetine and methylphenidate / Zuzana Elgyuttová ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 157, Suppl. 1 (2013), S22
 45. AFG Our experience with DPP-4 inhibitor therapy in diabetologist´s ambulance / D. Rubintová ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 35, No. 6 (2013), s. 1344-1345
 46. AFG Pycnogenol does not influence the levels of TBARs and NAGA in mild type diabetes in rats / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Roč. 109, suppl. (2008), s. S50-S52
 47. AFG The positive influence of pycnogenol on the hearts of STZ-induced diabetic rats is no dependent on its antioxidant potential / Diana Yaghi ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Roč. 109, suppl. (2008), s. S129-S131
 48. AFG Inappropriate OTC-Medicines for older people in Slovakia / Erik Puchoň ... [et. al]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Roč. 41, č. 2 (2019), s. 608-609
 49. AFG The evaluation of adjuvant effects of Pycnogenol in metformin therapy on endothelial dysfunction in experimental diabetes / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 70
 50. AFG Is the combination of Pycnogenol(R) and metformin beneficial to heart function in rats with experimental diabetes? / Eva Kráľová ... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 83
 51. AFG The combination of Pycnogenol(R) and carvedilol on myocardial function of rats with experimental diabetes mellitus / Eva Kráľová ... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 84
 52. AFG Inhibition of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II mitigates the outcomes of myocardial reperfusion injury / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 28
 53. AFG Involvement of some Ca2+-cycling proteins in pleiotropic cardioprotective effects of simvastatin / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 139
 54. AFG Effect of pycnogenol and its fractions in experimental diabetes on chosen molecular parameters / F. Dráfi ... [et al.]
  In: Acta Medica (Hradec Králové). - Vol. 53, No. 3 (2010), s. 169-170
 55. AFG Effects of treatment with Pycnogenol fractions on molecular parameters in diabetic rats / F. Dráfi ... [et al.]
  In: Acta Medica (Hradec Králové). - Vol. 53, No. 3 (2010), s. 170
 56. AFG The effects of treatment with new agent 4/1E and antioxidant Pycnogenol® on the parameters of oxidative damage in diabetic and hypertensive rats / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Acta Medica (Hradec Králové). - Vol. 53, No. 3 (2010), s. 175
 57. AFG Beneficial action of Pycogenol on cardiac dysfunction in diabetic rats / Stanislava Jankyová
  In: Drug Information Journal. - Vol. 42, No. 2 (2009), s. 230-231
 58. AFH Skúsenosti s liečbou osteoporózy denosumabom vs kyselinou zolendrónovou - 2 ročné sledovanie / Jana Šimová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 210-210
 59. AFH Zmeny biochemických markerov kostnej formácie a resorpcie počas liečby osteoporózy / Elena Sabanošová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 211-211
 60. AFH Riziko vzniku komplikácií u pacientov s átriálnou fibriláciou liečených warfarínom / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 7 (2018), s. 189-189
 61. AFH Účinnosť a bezpečnosť liečby postmenopauzálnej osteoporózy bisfosfonátmi / Jana Šimová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 6-7 (2014), s. 135-136
 62. AFH Vplyv metformínu, Pycnogenolu(R) a ich kombinácie na vybrané biometrické a hemodynamické parametre u diabetických a hypertenzno-diabetických sŕdc potkanov / Eva Kráľová ... [et al.]
  In: Zborník príspevkov konferencie centier excelentnosti. - ISBN 978-80-971156-2-3. - Bratislava : Chemický ústav SAV, 2014. - S. 8
 63. AFH Koncept potenciálne nevhodných liečiv pre starších pacientov - situácia v Slovenskej republike / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 1-2 (2017), s. 27
 64. AFH Barriers to accessibility of medical devices for patients with epidermolysis bullosa hereditaria in the Slovak republic / Beáta Ramljaková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 60, suppl. 8 (2013), s. 78 [online]
 65. AFH Objektívne a subjektívne hodnotenie využitia zdravotníckych pomôcok v liečbe diabetes mellitus u detí / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 10 (2011), s. 273
 66. AFH Needs of people with neuromuscular disorders in the field of care and equipment provision / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 59, suppl. 7 (2012), s. 60 [online]
 67. AFH Pozitívne účinky pycnogenolu na srdce v experimentálnom modeli diabetu nesúvisia s jeho antioxidačnými vlastnosťami / Diana Yaghi ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 17, č. S2 (2008), s. 30S
 68. AFH Inhibítory dipeptidyl peptidázy 4 v terapii diabetickej nefropatie / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-8-8. - Bratislava : Preveda, 2015. - Abstract No. 1277 [2 s.] [online]
 69. AFH Vitamíny B v liečbe bolesti. Ako to funguje? / Tatiana Foltánová, Stanislava Jankyová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 11 (2018), s. 306-307
 70. AFH Význam aditívneho účinku Pycnogenolu® v kombinovanej terapii endotelovej dysfunkcie u experimentálneho diabetu / Stanislava Jankyová ...[et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-3-3. - Banská Bystrica : Preveda, 2012. - S. 70 [online]
 71. AFH Vplyv metformínu a karvedilolu na disperziu QT a Qtc intervalu u diabetických a hypertenzno-diabetických potkanov / Eva Kráľová ... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 56
 72. AFH Pycnogenol (R) normalizuje komorovú depolarizáciu u diabetickej kardiomyopatie bez ovplyvnenia zvýšenej expresie konexínu 43 / Viera Nemčeková ... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 73
 73. AFH Zmeny kardiovaskulárneho rizika podľa score systému u dlhodobo liečených diabetikov / J. Sklenárová ... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 88
 74. AFH Liečba statínmi a riziko vzniku diabetes mellitus / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 7-8 (2012), s. 186
 75. AFH Effect of therapy by carvedilol and metformin on myocardial function of hypertensive - diabetic rats / Eva Kráľová ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Vol. 21, Suppl. (2012), s. 195
 76. AFH Účinnosť Pycnogelu(R) a derivátu 4/1E v liečbe diabetu / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011. - ISBN 978-80-970712-0-2. - Banská Bystrica : Preveda, 2011. - S. 73
 77. AFH Hodnotenie rizika score u pacientov po antidiabetickej liečbe / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 217-218
 78. AFH The compare of therapy by metformin and carvedilol on heart function of rats with experimenatl diabetes mellitus / Eva Kráľová ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 20, suppl. 1 (2011), s. 23S-24S
 79. AFH Hodnotenie adjuvantného účinku Pycnogenolu(R) na endotelovú dysfunkciu v experimentálnom modeli diabetu u potkanov / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 20, suppl. 1 (2011), s. 17S
 80. AFH Pleiotropné pôsobenie simvastatínu na odumieranie buniek nekrózou a apoptózou / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 20, suppl. 1 (2011), s. 34S
 81. AFH Endogénne mechanizmy adaptácie v diabetickom myokarde: účasť L-typ vápnikového kanála (Cav 1.2) regulovaného s Ca2+/kalmodulín-dependentnou proteín kinázou II (CaMKII) / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2010 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970421-5-8. - Bratislava : Preveda, 2010. - S. 119
 82. AFH The role of calmodulin kinase II (CaMKII) and L-type Ca2+ channels (Cav 1.2) in the protection of the heart against arrhythmias / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research. - Bratislava : Veda, 2010. - S. 44
 83. AFH Zmeny molekulárno-biologických parametrov po liečbe novosyntetizovaným potenciálnym betablokátorom 4/1E a prírodným antioxidantom Pycnogenolom® u hypertenzných a diabetických potkanov / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 19, S1 (2010), s. 19S-20S
 84. AFH Úloha Ca2+/kalmodulín závislej proteín kinázy II (CAMKIIdelta) a vápnikového kanála L-typu (CaV 1.2) v ochrane srdca pred fatálnymi dysrytmiami / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 19, S1 (2010), s. 10S
 85. AFH Zmeny expresie endotelovej NO-syntázy, kaveolínu-1 a Hsp90 v aorte u diabetických potkanov liečených Pycnogenolom(R) / Diana Yaghi ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Vol. 16, Suppl.1 (2007), s. 31S
 86. AFH Zlepšenie funkcie ľavej komory po pycnogenole u experimentálneho diabetu mellitus / Barbora Hamáková ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Vol. 16, Suppl.1 (2007), s. 15S
 87. AFH Hodnotenie účinnosti frakcií Pycnogenolu(R) na diabetické komplikácie / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Farmakológia 2009. - ISBN 978-80-223-2708-4. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2009. - S. 79
 88. AFH Porovnanie vplyvu novosyntetizovanej látky a antioxidantu Pycnogelu(R) na kardiovaskulárne funkcie / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 18, suppl. 1 (2009), s. 15S
 89. AFH Inhibítory dipeptidylpeptidázy 4 v terapii diabetu 2. typu / S. Jankyová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 85, č. 1 (2016), s. 14
 90. AFH Analýza likeových interakcií u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami - pohľad zdravotnej poisťovne / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 1-2 (2014), s. 19
 91. AFH Novosyntetizované potenciálne beta-blokátory a ich vplyv na vybrané biometrické a hemodynamické parametre myokardu u spontánne hypertenzných potkanov / Eva Kráľová ... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 47 [online]
 92. AFH Účinok kombinovanej liečby antioxidantu s antidiabetikom na hypertrofiu obličky a expresiu AMP-kinázy u diabetických zvierat / Denisa Dedíková, Barbora Čačíková, Stanislava Jankyová
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 18 [online]
 93. AFH Sledovanie terapie DPP-4 inhibítormi v diabetickej ambulancii / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 84 [online]
 94. AFH Faktory ovplyvňujúce predpísanie gastroprotektívnej liečby u hospitalizovaných starších pacientov užívajúcich antiagregačnú terapiu / Veronika Slezáková ... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 89 [online]
 95. AFH Potenciálne betablokátory a ich vplyv na elektrickú aktivitu myokardu u spontánne hypertenzných potkanov / Eva Kráľová ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 23, Suppl. 1 (2014), s. 25S
 96. AFH Aplikácia Beersových kritérií v hodnotení preskripcie starších pacientov / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 12 (2018), s. 342-342
 97. AFH Výskyt potenciálne nevhodných liečiv podľa kritérií EÚ u seniorov na Slovensku / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 12 (2018), s. 342-343
 98. BAB Voľnopredajné prípravky : Lieky vydávané bez lekárskeho predpisu a prípravky na podporu zdravia v praxi lekára a lekárnika. / Autori slovenského vydania V. Foltán, T. Foltánová, S. Jankyová
  Bratislava : Edukafarm, 2012
 99. BAB Vybrané aspekty lekárenskej starostlivosti / Viliam Foltán ... [et al.]
  Bratislava : Linwe/KRAFT, 2012
 100. BCI Bezpečná farmakoterapia seniorov : Vek nie je iba číslo. / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2019
 101. BCI Vybrané kapitoly zo špeciálnej klinickej farmakológie a farmakoterapie pre farmaceutov [elektronický dokument] : . / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020
 102. BCI Anatómia a fyziológia [elektronický dokument] : teoretické a praktické návody na cvičenia pre farmaceutov. / T. Stankovičová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 103. BDF Demencia a nefarmakologické prístupy k liečbe Alzheimerovej choroby / Stanislava Jankyová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 20, č. 10 (2018), s. 20-23
 104. BDF Kašeľ / Tatiana Foltánová, Stanislava Jankyová
  In: Lekárnik. - Roč. 19, č. 2 (2014), s. 38-46
 105. BDF Alergická rinitída / Stanislava Jankyová, Tatiana Foltánová
  In: Lekárnik. - Roč. 19, č. 4 (2014), s. 32-40
 106. BDF Ambroxoliumchlorid / Stanislava Jankyová
  In: Teória a prax. - Roč. 8, č. 44 (2019), s. 10-10
 107. BDF Ako si udržať vitalitu Nefarmakologické prístupy pre udržanie životnej vitality / Stanislava Jankyová
  In: Lekárnik. - Roč. 16, č. 12 (2011), s. 18-20
 108. BDF Dá sa hemoroidom predchádzať? / Tatiana Foltánová, Stanislava Jankyová
  In: Teória a prax : farmaceutický laborant. - Roč. 5, č. 25 (2016), s. 12
 109. BDF Aciklovir / Stanislava Jankyová
  In: Teória a prax. - Roč. 8, č. 2 (2019), s. 26-26
 110. BDF Farmakologické prístupy v liečbe pacienta s Alzheimerovou chorobou / Stanislava Jankyová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 20, č. 12 (2018), s. 30-37
 111. BDF Alergia / Stanislava Jankyová
  In: Lekárnik. - Roč. 16, č. 4 (2011), s. 26-30
 112. BDF Kyselina hyalurónová (hyalurónan) - možnosti využitia / Tatiana Foltánová, Stanislava Jankyová
  In: Teória a prax : farmaceutický laborant. - Roč. 5, č. 26 (2016), s. 30
 113. BEF Fyziológia krvného obehu. Tlak krvi / Stanislava Jankyová
  In: Anatómia a fyziológia. - ISBN 978-80-223-3944-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 171-178
 114. BEF Biochemické vyšetrenia / Stanislava Jankyová
  In: Anatómia a fyziológia. - ISBN 978-80-223-3944-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 198-203
 115. BEF Glukóza, stanovenie glykémie / Stanislava Jankyová
  In: Anatómia a fyziológia. - ISBN 978-80-223-3944-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 204-210
 116. BFB Zlepšenie funkčnosti endotelu po podaní štandardizovaného extraktu flavonoidov u diabetických potkanov / S. Jankyová ... [et al.]
  In: 17. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. - Martin : [s.n.], 2007. - S. 13/14
 117. GII Predstavujeme európsky projekt COST Action IS1402 / S. Jankyová, T. Foltánová, M. Kuželová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 19, č. 9 (2017), s. 39
 118. GII Predstavujeme medzinárodný projekt zameraný na výskum ageizmu / S. Jankyová, T. Foltánová, M. Kuželová
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 1 (2017), s. 22-23

Hore