Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Human melanocortin receptor 2 expression and functionally: effects of protein kinase A and protein kinase C on desensitization and internalization / Zuzana Kilianová ... [et al.]
  In: Endocrinology. - Vol. 147, No. 5 (2006), s. 2325-2337
 2. ADC The melanocortin receptor subtypes in chicken have higfh preference to ACTH-derived peptides / M. K. Ling ... [et al.]
  In: British Journal of Pharmacology. - Vol. 143, No. 5 (2004), s. 626-637
 3. ADC The melanocortin system in Fugu: determination of POMC/AGRP/MCR gene repertoire and synteny, as well as pharmacology anf anatomical distribution of the MCRs / Janis Klovins ... [et al.]
  In: Molecular Biology and Evolution. - Vol. 21, No. 3 (2004), s. 563-579
 4. AED Molekulové formy cholínesteráz v aorte potkana / Kristína Szmicseková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 14. - ISBN 978-80-223-4813-3. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2019. - S. 42-51
 5. AED Butyrylcholínesteráza hydrolyzuje syntetický TAG / Kristína Szmicseková, Zuzana Kiliánová, Anna Paul Hrabovská
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 13. - ISBN 978-80-223-4588-0. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2018. - S. 53-58
 6. AFG Expression of cellular machinery responsible for acetylcholine synthesis, transport and degradation in rat aorta / Zuzana Kiliánová ... [et al.]
  In: Acta Physiologica [elektronický zdroj]. - Vol. 221, Suppl. S713 (2017), s. 124 [online]
 7. AFG Cholinesterases in rat aorta / K. Szmicseková ... [et al.]
  In: Acta Physiologica [elektronický zdroj]. - Vol. 221, Suppl. S713 (2017), s. 219 [online]
 8. AFG Non-neutral cholinergic system in rat aorta / Kristína Szmicseková ... [et al.]
  In: Vojenské zdravotnické listy : suppl.. - Roč. 87 (2018), s. 90-90
 9. AFG ACTH mediated regulation of the human MC2R receptor / Zuzana Kiliánová ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 157, Suppl. 1 (2013), S4
 10. AFG Vplyv inhibície butyrylcholínesterázy na relaxáciu aorty normotenzného a spontánne hypertenzného potkana / Jana Vetešková ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 170
 11. AFH Cholínesterázy v potkanej aorte / Kristína Szmicseková ... [et al.]
  In: 93. Fyziologické dni 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89046-98-0. - Prešov : Universum-EU, 2017. - S. 121 [online]
 12. AFH Role of butyrylcholinesterase in lipid metabolism / Kristína Szmicseková ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 47
 13. AFH Dymeklín: expresia v Kluyveromycles lactis / Zuzana Kiliánová ... [et al.]
  In: Zborník príspevkov konferencie centier excelentnosti. - ISBN 978-80-971156-2-3. - Bratislava : Chemický ústav SAV, 2014. - S. 9-10
 14. BCI Vybrané kapitoly zo špeciálnej klinickej farmakológie a farmakoterapie pre farmaceutov [elektronický dokument] : . / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020
 15. BFA Cholinesterases in Rat Aorta / Kristína Szmicseková ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 16. BFA Expression of cholinesterases and their molecular anchors in rat aorta / Zuzana Kiliánová ... [et al.]
  In: 12th International Meeting on Cholinesterases-6th International Conference on Paraoxonases. - Alicante : [s.n], 2015. - Nestr. [1 s.]
 17. BFB Cardio-specific miRNAS in a rat model of depression / Zuzana Kiliánová ... [et al.]
  In: Novel Frontiers in Physiology and Pharmacology of the Cholinergic System. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 13-14
 18. BFB Expression of recombinant Dymeclin protein in kluyveromyces lactis / Zuzana Kiliánová ... [et al.]
  In: Novel Frontiers in Physiology and Pharmacology of the Cholinergic System. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 15-16

Hore