Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Local and systemic renin-angiotensin system participates in cardiopulmonary-renal interactions in monocrotaline-induced pulmonary hypertension in the rat / Eva Malíková ... [et al.]
  In: Molecular and Cellular Biochemistry. - Vol. 418, No. 1-2 (2016), s. 147-157
 2. ADC Effects of inorganic nitrate in a rat model of monocrotaline-induced pulmonary arterial hypertension / Eva Malíková ... [et al.]
  In: Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology [elektronický dokument]. - Roč. 126, č. 2 (2020), s. 99-109 [print]
 3. ADC Hepatocyte growth factor plays a particular role in progression of overall cardiac damage in experimental pulmonary hypertension / Michal Radik ... [et al.]
  In: International Journal of Medical Sciences. - Roč. 16, č. 6 (2019), s. 854-863
 4. ADC Opposite alterations of endothelin-1 in lung and pulmonary artery mirror gene expression of bone morphogenetic protein receptor 2 in experimental pulmonary hypertension / Jana Vetešková ... [et al.]
  In: Experimental Lung Research. - Roč. 45, č. 1-2 (2019), s. 30-41
 5. ADN Impact of nitrate therapy on the expression of caveolin-1 and its phosphorylated isoform in lungs in the model of monocrotaline induced pulmonary hypertension / Zuzana Kmecová ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický dokument]. - Roč. 65, č. 2 (2018), s. 4-7 [online]
 6. ADN SDF-1 and its receptor in the ventricles of rat with monocrotaline-induced pulmonary hypertension / Jana Vetešková ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický dokument]. - Roč. 65, č. 2 (2018), s. 23-26 [online]
 7. AED Expresia ACE a ACE2 v pľúcach potkanov s monokritalínom indukovanou pľúcnou hypertenziou / Eva Malíková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 12. - ISBN 978-80-223-4419-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2017. - S. 28-33
 8. AFG Increased Expression of the Nerve Growth Factor (NGF) in Pulmonary Artery is Accompanied by Changes of Particular Micrornas Levels in Monocrotaline-Induced Pulmonary Hypertension / Zuzana Kmecová ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension : ESH 2019 Abstract Book [elektronický dokument]. - Roč. 37, č. 1 (2019), s. e26-e26 [print]
 9. AFG Vplyv proteínov NO signalizácie na rozvoj experimentálnej pľúcnej hypertenzie navodenej monokrotalínom / Zuzana Kmecová ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 81
 10. AFG Effects of nitrate therapy in monocrotaline-induced pulmonary hypertension in rats / Zuzana Kmecová ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension. - Vol. 35, eSuppl 2 (2017), e278
 11. AFG Increased hepatocyte growth factor in monocrotaline-induced pulmonary hypertension in rats / Michal Radik ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension : ESH 2018 Abstract Book. - Roč. 36, č. 1 (2018), s. 21-21
 12. AFG Selective downregulation of stromal cell derived factor-1 alpha in the right ventricle precedes the development of pulmonary hypertension in monocrotaline-treated rats / Jana Vetešková ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension : ESH 2018 Abstract Book. - Roč. 36, č. 1 (2018), s. 46-46
 13. AFG Cardiac myosin-isoform shift is accompanied by stable muscle-specific micrornas in monocrotaline-induced pulmonary hypertension / Zuzana Kmecová ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension : ESH 2018 Abstract Book. - Roč. 36, č. 1 (2018), s. 45-45
 14. AFG Serum neprilysin concentration as a diagnostics tool in heart failure patients in routine clinical practince / Ján Klimas ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension : ESH 2018 Abstract Book. - Roč. 36, č. 1 (2018), s. 217-217
 15. AFG The impact of the treatment with inorganic nitrates on the right ventricle in monocrotaline-induced pulmonary hypertension / Zuzana Kmecová ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 53-54 [online]
 16. AFH Ghrelin levels changes in experimental metabolic syndrome model / M. Marušáková ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 36
 17. AFH Endothelin system in monocrotaline model of pulmonary hypertension / Jana Vetešková ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 51
 18. AFH Dynamics of HGF system key components in rat model of pulmonary hypertension / Michal Radik ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 43
 19. AFH Protein expression of Caveolin-1 in nitrate therapy in experimental model of monocrotaline induced pulmonary hypertension / Zuzana Kmecová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 31
 20. AFH Effect of nitrate therapy on oxidative stress in the model of monocrotaline induced pulmonary hypertension / Bianka Zsigmondová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 54
 21. BFA Dysregulation of LET-7/NGF/MIR-21 Axis in Pulmonary Artery of Monocrotaline-Induced Pulmonary Hypertension in Rats / Zuzana Kmecová ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 22. BFA Dlhodobý príjem sladeného kolového nápoja môže navodiť inzulínovú rezistenciu na úrovni kostrového svalu / Margaréta Marušáková ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 23. BFA Isoform-Specific Alterations of Adrenoreceptors in Monocrotaline-Induced Model of Pulmonary Hypertensio / Katarína Žirová ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 24. GII Clinical Skills Event - ako sa súťažou učíme o klinickej farmácii / Zuzana Kmecová
  In: Lekárnik. - Roč. 23, č. 7 (2018), s. 55-55
 25. GII Farmakológia srdca, ciev a obličiek / Diana Čepcová, Csaba Horváth, Zuzana Kmecová
  In: Lekárnik. - Roč. 24, č. 9 (2019), s. 50-50

Hore