Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Different signalling in infarcted and non‐infarcted areas of rat failing hearts a role of necroptosis and inflammation / Martin Lichý ... [et al.]
  In: Journal of Cellular and Molecular Medicine. - Roč. 23, č. 9 (2019), s. 6429-6441
 2. AED Vplyv cholinergickej protizápalovej dráhy na expresiu leptínu v adipocytoch / Veronika Kormanová, Katarína Šišková
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 13. - ISBN 978-80-223-4588-0. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2018. - S. 59-65
 3. AFH Mechanisms leading to cardiac remodeling in post-ischemic heart failure a role of CaMKII-ERK1/2 signaling and oxidative stress? / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research : from Basic Mechanisms to Therapeutic Strategies. - ISBN 978-80-224-1649-8. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 98-98
 4. AFH Cell death in rat failing hearts molecular analysis of ischemic and non-ischemic tissue / Csaba Horváth ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research : from Basic Mechanisms to Therapeutic Strategies. - ISBN 978-80-224-1649-8. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 83-83
 5. AFH Bunkové preživanie a smrť kardiomyocytov pôsobením patofyziologicky relevantných hladín TNF / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Kardioprotekcia [elektronický dokument] : od buniek a proteínov až po celý organizmus. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972360-5-2. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2019. - S. 23-23 [online]
 6. BFA Pathophysiologically relevant TNF concentrations fail to elicit notable TNFR-mediated signalling in cardiomyocytes / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: 4rd EU-CARDIOPROTECTION COST Action MC and WG Meeting [elektronický dokument]. - Kragujevac : Univerziteta u Kragujevcu, 2019. - S. 22-22 [online]
 7. BFA Regulation of cardiomyocyte survival by TNF - friend or foe? / Veronika Kormanová ... [et al.]
  In: New Frontiers in Basic Cardiovascular Research: France-new EU members. - Praha : Fyziologický ústav AV ČR, 2018. - S. 57-57

Hore