Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. AAB Memorix klinickej farmakológie a liekov / M. Kriška ... [et al.]
  Bratislava : SAP, 2006
 2. ABB Ischemicko-reperfúzne poškodenie myokardu a možnosti farmakologického ovplyvnenia / Adriana Adameová, Magdaléna Kuželová
  In: Pokroky vo farmácii 1 : Farmakológia a toxikológia. - ISBN 978-80-223-2463-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 5-92 [6,59 AH]
 3. ACB Farmakológia antiinfekčných liečiv : učebnica pre poslucháčov farmaceutickej fakulty. / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2009
 4. ACB Farmakológia kardiovaskulárneho systému pre farmaceutov / Magdaléna Kuželová, Elena Ondriašová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 5. ADC The effect of selected patient's characteristics on the choice of antihypertensive medication in the elderly in Slovakia / M. Wawruch ... [et al.]
  In: Pharmacoepidemiology and Drug Safety. - Vol. 18, Iss. 12 (2009), s. 1199-1205
 6. ADC The myocardial infarct size-limiting and antiarrhytmic effects of acyl-CoA: Cholesterol acyltransferase inhibitor VULM 1457 protect the hearts of diabetic-hypercholesterolaemic rats against ischaemia/reperfusion injury both in vitro and in vivo / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: European Journal of Pharmacology. - Vol. 576, No. 1-3 (2007), s. 114-121
 7. ADC Effects of Ligustrum delavayanum Hariot on cholesterol levels and arrhythmogenesis induced by myocardial ischaemia-reperfusion injury in diabetic-hypercholesterolaemic rats / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Environmental Toxicology and Pharmacology. - Vol. 26, No. 2 (2008), s. 255-258
 8. ADC The use of medications with anticholinergic properties and risk factors for their use in hospitalised elderly patients / M. Wawruch ... [et al.]
  In: Pharmacoepidemiology and Drug Safety. - Vol. 21, No. 2 (2012), s. 170-176
 9. ADC Adverse drug reactions related to hospital admission in Slovak elderly patients / M. Wawruch ... [et al.]
  In: Archives of Gerontology and Geriatrics. - Vol. 48, Iss. 2 (2009), s. 186-190
 10. ADC Influence of hospitalisation on the use of angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers in elderly hypertensive patients / M. Wawruch ... [et al.]
  In: Aging Clinical and Experimental Research. - Vol. 26, No. 3 (2014), s. 307-314
 11. ADC Characteristics of elderly patients who consider over-the-counter medications as safe / M. Wawruch ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 35, No. 1 (2013), s. 121-128
 12. ADC The effectiveness of daily SMS reminders in pharmaceutical care of older adults on improving patients’ adherence to antihypertensive medication (SPPA): study protocol for a randomized controlled trial / Z. Haramiová ... [et al.]
  In: Trials. - Vol. 18 (2017), s. 334-334 [15s.]
 13. ADC Alcohol intoxication requiring hospital admission in children and adolescents: retrospective analysis at the University Children´s Hospital in the Slovak Republic / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Clinical Toxicology. - Vol. 47, No. 6 (2009), s. 556-561
 14. ADC Simvastatin alleviates myocardial contractile dysfunction and lethal ischemic injury in rat heart independent of cholesterol-lowering effects / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 58, No. 3 (2009), s. 449-454
 15. ADC NO-Synthase inhibitors provide influence on protective effect of modified endotoxine diphosphoryl lipid A in rat heart model of ischemic-reperfusion injury / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 61, No. 6 (2006), s. 568-570
 16. ADC Perception of potentially inappropriate medication in elderly patients by Slovak physicians / M. Wawruch ... [et al.]
  In: Pharmacoepidemiology and Drug Safety. - Vol. 15, No. 11 (2006), s. 829-834
 17. ADC Protective effect of simvastatin and VULM 1457 in ischaemic-reperfused myocardium of the diabetic-hypercholesterolemic rats / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 61, No. 9 (2006), s. 807-808
 18. ADC Adolescents' knowledge and perception of medicine risk / Zuzana Klimaszová, Tomáš Fazekaš, Magdaléna Kuželová
  In: Pediatrics International [elektronický dokument]. - Roč. 60, č. 8 (2018), s. 735-742 [print]
 19. ADC Polypharmacy in elderly hospitalised patients in Slovakia / M. Wawruch ... [et al.]
  In: Pharmacy World & Science. - Vol. 30, No. 3 (2008), s. 235-242
 20. ADC Factors influencing the use of potentially inappropriate medication in older patients in Slovakia / M. Wawruch ... [et al.]
  In: Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. - Vol. 33, No. 4 (2008), s. 381-392
 21. ADC Serum cystatin C level for better assessment of glomerular filtration rate in cystic fibrosis patients treated by amikacin / M. Halačová ... [et al.]
  In: Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. - Vol. 33, No. 4 (2008), s. 409-417
 22. ADC Caustic ingestion in the elderly: influence of age on clinical outcome / Blažena Cagáňová ... [et al.]
  In: Molecules. - Vol. 22, No. 10 (2017), Art. No.1726, [11 s.]
 23. ADC Partially phosphorylated phosphorylase in the rat heart after beta-receptor stimulation in vivo / M. Kuželová-Belanová ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 43, No. 4 (1994), s. 275-279
 24. ADC Formation of Partially Phosphorylated Phosphorylase in Isoproterenol Stimulated Rat Hearts / György Veréb ... [et al.]
  In: Molecular and Cellular Biochemistry. - Vol. 69, No. 2 (1986), s. 139-146
 25. ADC Off-label and unlicensed use of medicinal products in the neonatal setting in the Slovak Republic / Jana Schweigertová ... [et al.]
  In: Pediatrics International. - Vol. 58, No. 2 (2016), s. 126-131
 26. ADC Relationship between adolescents' and their parents' attitudes toward medicines and awareness of the risk of medicines / Zuzana Klimaszová, Tomáš Fazekaš, Magdaléna Kuželová
  In: International Journal of Clinical Pharmacy [elektronický dokument]. - Roč. 40, č. 6 (2018), s. 1501-1510 [print]
 27. ADC Hypercholesterolemia abrogates an increased resistance of diabetic rat hearts to ischemia-reperfusion injury / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Molecular and Cellular Biochemistry. - Vol. 295, No. 1-2 (2007), s. 129-136
 28. ADC The hypolipidemic effect of a new ACAT inhibitor, VULM 1457, in diabetic-hypercholesterolaemic rats / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 60, No. 9 (2005), s. 714-715
 29. ADD The effect of simvastatin on coenzyme Q and antioxidant/oxidant balance in diabetic-hypercholesterolaemic rats / M. Kuželová ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Vol.. 27, No. 4 (2008), s. 291-298
 30. ADE Bezpečnosť antiepileptík a jej vzťah ku kvalite života detských pacientov s epilepsiou / Ľubomír Virág ... [et al.]
  In: Klinická farmakologie a farmacie. - Roč. 25, č. 2 (2011), s. 59-63
 31. ADE Retrospektívna analýza nežiadúcich účinkov antiepileptickej terapie u detí a adolescentov s epilepsiou / Ľubomír Virág ... [et al.]
  In: Klinická farmakologie a farmacie. - Roč. 21, č. 2 (2007), s. 54-58
 32. ADE Anticholínergické účinky liečiv u starších pacientov / Agáta Mačugová ... [et al.]
  In: Klinická farmakologie a farmacie. - Roč. 25, č. 3 (2011), s. 126-130
 33. ADE Vývoj syndrómu vynechania u novorodenca po dlhodobej liečbe metipranololom v tehotenstve / M. Kuželová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 48, č. 10 (1993), s. 608-610
 34. ADE Analýza náhodných liekových intoxikácií u detí hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave v rokoch 1996-2000 / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 59, č. 7 (2004), s. 341-347
 35. ADE Optimalizácia dávkovacích režimov gentamicínu u špecifických skupín pacientov a informácie o lieku / Mária Göböová, Magdaléna Kuželová
  In: Klinická farmakologie a farmacie. - Roč. 26, č. 2 (2012), s. 98-101
 36. ADE Analýza suicidálnych liekových intoxikácií u detí hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave za päťročné obdobie / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 59, č. 7 (2004), s. 348-354
 37. ADE Indikátory kvality farmakoterapie v geriatrii / M. Wawruch ... [et al.]
  In: Klinická farmakologie a farmacie. - Roč. 20, č. 3 (2006), s. 135-139
 38. ADE Používanie potenciálne nevhodných liečiv pre starších pacientov v regióne bývalého Česko-Slovenska / M. Wawruch ... [et al.]
  In: Klinická farmakologie a farmacie. - Roč. 22, č. 2 (2008), s. 81-85
 39. ADE Neliekové intoxikácie u detí hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave v rokoch 1996-2000 / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 60, č. 2 (2005), s. 47-53
 40. ADE Nové perspektívne smery v liečbe dyslipidémií / Adriana Adameová, Magdaléna Kuželová, Pavel Švec
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 54, č. 3 (2005), s. 103-108
 41. ADE Ovplyvnenie experimentálneho infarktu myokardu u potkanov blokátormi kalciových kanálov / Magdaléna Kuželová, Pavel Švec
  In: Československá farmacie. - Roč. 42, č. 3 (1993), s. 124-126
 42. ADE Experimentálny infarkt myokardu u potkanov vyvolaný ligatúrami koronárnych ciev elektrofyziologická a ultraštrukturálna štúdia / A. Bózner ... [et al.]
  In: Československá patologie. - Roč. 30, č. 4 (1994), s. 133-136
 43. ADE Voľné kyslíkové radikály v patogenéze ischemicko-reperfúzneho poškodenia srdca a možnosti farmakologického ovplyvnenia / O. Jadroňová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 44, č. 5 (1995), s. 268-272
 44. ADE Ischemicko-reperfúzne poškodenie tkaniva a možnosti jeho farmakologického ovplyvnenia / Magdaléna Kuželová, Pavel Švec
  In: Československá fyziologie. - Roč. 50, č. 1 (2001), s. 11-18
 45. ADE Vplyv piperazínových analógov aryloxyaminopropanolu (IIIq a IIIb) na výskyt reperfúznych dysrytmií u potkanov v pokusoch in vivo / O. Jadroňová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 45, č. 6 (1996), s. 292-295
 46. ADF Je včasná liečba pacientov so zriedkavými ochoreniami v Slovenskej republike reálne dostupná? / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 79, č. 8 (2010), s. 223-227
 47. ADF Intoxikácie alkoholom u detí a adolescentov hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave / M. Kuželová ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 11, č. 1 (2010), s. 29-32
 48. ADF Vplyv spolupráce všeobecných lekárov a lekárnikov na kvalitu ich vzťahov a na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti / Ladislav Dubán ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 1-2 (2017), s. 3-11
 49. ADF Hospitalizácia geriatrických pacientov spôsobená nežiadúcimi účinkami liekov / M. Wawruch ... [et al.]
  In: Geriatria. - Roč. 14, č. 2 (2008), s. 68-76
 50. ADF Analýza intoxikácií klonazepamom konzultovaných s Národným toxikologickým informačným centrom / Elena Ondriašová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 7-8 (2011), s. 199-203
 51. ADF Klinické zkušenosti s léčbou infliximabem ve dvou rozdílnych dávkovacích schématech u pacientů s Crohnovou nemocí / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 7-8 (2011), s. 204-207
 52. ADF Význam terapeutického monitorovania hladín antibiotík s úzkou terapeutickou šírkou u kriticky chorých pacientov / Mária Göböová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 9 (2011), s. 244-248
 53. ADF Analysis of acute clonazepam intoxications during the ten-year period 2001-2010 / Elena Ondriašová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Roč. 59, suppl. 6 (2012), s. 58-66
 54. ADF Better medicines for children: challenges and unmet needs / Jana Slažneva ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Roč. 59, suppl. 6 (2012), s. 21-27
 55. ADF The problem of low peak concentration of gentamicin in clinical practice / Mária Göböová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Roč. 59, suppl. 6 (2012), s. 35-43
 56. ADF 35 years of education in clinical pharmacology at the Faculty of Pharmacy in Comenius University / Pavel Švec, Magdaléna Kuželová
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Roč. 59, suppl. 6 (2012), s. 67-75
 57. ADF Pharmacotherapeutic adherence and quality of life in paediatric outpatients with epilepsy / Ľubomír Virág ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Roč. 59, suppl. 6 (2012), s. 76-83
 58. ADF Off-label drug use among hospitalized children: identifying extent and nature / Jana Slažneva ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 59, č. 1 (2012), s. 48-54 [online]
 59. ADF Zmeny v relatívnom zastúpení mastných kyselín séra a myokardu pražských hereditárnych hypercholesterolemických potkanov po podaní blokátorov pomalých vápnikových kanálov / S. Edelsteinová ... [et al.]
  In: Československá farmacie. - Roč. 41, č. 4-5 (1992), s. 144-147
 60. ADF Vplyv kombinovaného podávania statínov a ACAT inhibítorov na ischemicko-reperfúzne poškodenie myokardu potkanov s hyperglykémiou a hypercholesterolémiou v podmienkach in vivo / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 78, č. 1-2 (2009), s. 10-16
 61. ADF Stanovenie hladín plazmatických lipidov vo vzťahu k identifikácii farmakoterapeutických problémov / Martina Balážová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 7-8 (2012), s. 132-136
 62. ADF Klinicky významné interakcie hypolipidemík / Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 7-8 (2012), s. 159-163
 63. ADF Identifikácia a riešenie farmakoterapeutických problémov u pacientov s dyslipidémiami - kazuistiky / Ľubomír Virág, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 7-8 (2012), s. 168-170
 64. ADF Možnosti príspevku lekárnikov k prevencii a racionálnej farmakoterapii dyslipidémií / Martina Balážová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 7-8 (2012), s. 174-177
 65. ADF Riziko liekov v geriatrii / Martin Wawruch ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, č. 2 (2006), s. 89-94
 66. ADF Analýza liečby akútnej tonzilitídy v Bratislave z hľadiska zásad racionálnej antibiotickej terapie / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Acta chemotherapeutica. - Roč. 14, č. 3-4 (2005), s. 121-124
 67. ADF Prispieva liečba akútnej tonzilitídy makrolidovými antibiotikami k zvýšenej rezistencii S. pyogenes na tieto antibiotiká? / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Acta chemotherapeutica. - Roč. 14, č. 1-2 (2005), s. 45-48
 68. ADF Umožnili metodické usmernenia v priebehu štyroch rokov zlepšiť liečbu akútnej tonzilitídy v regióne Prešov? / A. Onuferová, Z. Obšatníková, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 74, č. 4 (2005), s. 87-90
 69. ADF Analýza biochemických zmien myokardu počas syndrómu vynechania po beta-adrenolytikách / Soňa Edelsteinová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 45, č. 8 (1986), s. 369-376
 70. ADF Syndróm vynechania po beta-adrenolytikách s rozdielnymi farmakodynamickými vlastnosťami / Magdaléna Kuželová-Belanová ... [et al.]
  In: Slovakofarma revue. - Roč. 2, č. 1 (1992), s. 15-18
 71. ADF Analýza náhodných otráv v detskom veku / Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 62, č. 8 (1993), s. 399-404
 72. ADF Návratová reakcia po beta-adrenergických blokátoroch / Magdaléna Belanová, František Inczinger
  In: Československá fysiologie. - Roč. 32, č. 6 (1983), s. 535-545
 73. ADF Vplyv stresových faktorov na ultraštruktúru myokardu a aktivitu sérovej kreatinkinázy u potkanov premedikovaných metipranololom / Ľ. Tureková ... [et al.]
  In: Československá patologie. - Roč. 17, č. 4 (1981), s. 209-215
 74. ADF Modulácia funkcie štítnej žľazy a jej vplyv na aktivitu fosforylázy v myokarde po vynechaní beta-adrenolytík / Magdaléna Belanová, František Inczinger
  In: Československá fysiologie. - Roč. 36, č. 4 (1987), s. 324-325
 75. ADF Farmakoterapia hyperlipoproteinémií / Magdaléna Kuželová, Pavel Švec
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 66, č. 2 (1997), s. 35-41
 76. ADF Krátkodobý - 5-dňový účinok ACAT inhibítora VULM 1457 na štruktúru aorty a plazmatických hladín cholesterolu a triacylglycerolov pri diabetických potkanoch kŕmených diétou bohatou na cholesterol a lipidy / Elena Vojtaššáková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 75, č. 12 (2006), s. 303-308
 77. ADF Vplyv simvastatínu na priebeh ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu diabeticko-hypercholesterolemických potkanov / Adriana Adameová ... [er al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 74, č. 9-10 (2005), s. 232-236
 78. ADF Modifikovaný lipid A ovplyvňuje ischemicko-reperfúzne poškodenie myokardu potkanov v podmienkach in vitro a in vivo / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 74, č. 9-10 (2005), s. 251-256
 79. ADM Identifying the interprofessional agreement between community pharmacist´s and general practitioner´s views on collaborative practice in Slovakia / Ladislav Dubán ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 66, č. 2 (2017), s. 67-75
 80. ADM Terapeutické monitorovanie hladín ako súčasť optimalizácie dávkovacích režimov gentamicínu u pacientov so zmenenou farmakokinetikou / Mária Göböová ... [et al.]
  In: Klinická farmakologie a farmacie. - Roč. 28, č. 2 (2014), s. 55-58
 81. ADN Development and validation of novel self-report questionnaire about the assessment of adolescents’ relation to medicines use and risk / Z. Klimaszová ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 63, č. 1 (2016), s. 33-35 [online]
 82. ADN The use of antiplatelet medication in hospitalised elderly patients / M. Wawruch ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 116, č. 9 (2015), s. 533-538
 83. ADN Is gentamicin administered to individual patients in optimal doses already at the beginning of therapy? / Mária Göböová ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický dokument]. - Roč. 66, č. 1 (2019), s. 11-18 [online]
 84. ADN An adjustment of vancomycin dosing regimen for a young patient with augmented renal clearance: A case report / Mária Göböová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Vol. 62, No. 2 (2015), s. 1-4 [online]
 85. ADN Terapeutické monitorovanie hladín liečiv a interpretácia nameraných hladín v súčasnosti / Mária Göböová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 4-5 (2014), s. 75-83
 86. AEC The decreased incidence of ischemia-reperfusion induced ventricular arrhythmias and the hypolipidemic effect of the new ACAT inhibitor, VULM 1457, in the diabetic-hypercholesterolemic rats / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Triglycerides and Cholesterol Research. - ISBN 1-60021-109-7. - New York : Nova Science Publ., 2006. - S. 177-190
 87. AED Analýza faktorov, ktoré ovplyvňujú vnímanie nežiadúcich účinkov liekov pacientmi a adherenciu k liečbe / M. Palágyi, M. Kuželová
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 5. - ISBN 978-80-223-2883-8. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2010. - S. 118-123
 88. AED Identifikácia a manažment nežiadúcich účinkov antiepileptík u detských pacientov / Ľ. Virág ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 5. - ISBN 978-80-223-2883-8. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2010. - S. 131-137
 89. AED Vplyv kombinovanej terapie antiepileptikami na plazamtické hladiny v alproátu / M. Kováčová Magová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 5. - ISBN 978-80-223-2883-8. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2010. - S. 138-142
 90. AED Antihypertenzíva používané u starších pacientov / A. Mačugová ... [et al.]
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu IV. - ISBN 978-80-7167-148-0. - Bratislava : Asklepios, 2009. - S. 69-71
 91. AED Analýza názorov lekárov a lekárnikov o interprofesionálnej spolupráci / Ladislav Dubán ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 11. - ISBN 978-80-223-4194-3. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2016. - S. 34-38
 92. AED Low adherence with the inhalation therapy in the chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is still an actual problem / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 54. - ISBN 978-80-223-2375-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 62-69
 93. AED Zmeny génovej expresie markerov obličkového poškodenia v iniciálnom štádiu diabetickej nefropatie / Beata Gajdáčová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 6. - ISBN 978-80-223-3073-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2011. - S. 21-27
 94. AED Hodnotenie farmakologickej liečby starších pacientov pomocou vybraných indikátorov / M. Wawruch ... [et al.]
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu I.. - ISBN 978-80-7167-120-6. - Bratislava : Asklepios, 2007. - S. 144-147
 95. AED Antihypertenzívna terapia v súbore starších hospitalizovaných pacientov / Agáta Mačugová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 6. - ISBN 978-80-223-3073-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2011. - S. 112-117
 96. AED Adherencia k terapii a kvalita života detských pacientov s epilepsiou - identifikácia rizikových faktorov / Ľubomír Virág ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 6. - ISBN 978-80-223-3073-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2011. - S. 130-136
 97. AED Východiská k analýze používania liekov v detskej populácii / Jana Slažneva, Magdaléna Kuželová
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 6. - ISBN 978-80-223-3073-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2011. - S. 137-142
 98. AED Vplyv liekových interakcií na plazmatické hladiny kyseliny valproovej / Marianna Kováčová Magová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 6. - ISBN 978-80-223-3073-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2011. - S. 143-148
 99. AED Effects of lipid A analogues of the strains of E. coli on complement and myeloperoxidase activation in myocardial reperfusion following ischaemia in rats / Martina Dubničková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 58 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2703-9. - Bratislava : Univerzita Komenského Farmaceutická fakulta, 2011. - S. 7-16 [on line]
 100. AED Analýza chronickej farmakoterapie v perioperačnom období / Zuzana Javorová-Rihová, Erik Puchoň, Magdaléna Kuželová
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 14. - ISBN 978-80-223-4813-3. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2019. - S. 61-68
 101. AED Kvalita farmakoterapie u geriatrických pacientov vo vzťahu ku polyfarmácii / M. Wawruch ... [et al.]
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu III.. - ISBN 978-80-7167-136-7. - Bratislava : Asklepios, 2008. - S. 60-63
 102. AED Rizikové liečivá pre starších ľudí a faktory zvyšujúce pravdepodobnosť ich preskripcie / M. Wawruch ... [et al.]
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu III.. - ISBN 978-80-7167-136-7. - Bratislava : Asklepios, 2008. - S. 64-67
 103. AED Analýza terapie detí z hľadiska off-label použitia liekov v ambulantnej praxi / Veronika Kollárovičová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 10. - ISBN 978-80-223-3924-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2015. - S. 122-128
 104. AED Analýza interprofesionálnej spolupráce v podmienkach verejnej lekárne / Ladislav Dubán ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 10. - ISBN 978-80-223-3924-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2015. - S. 129-133
 105. AED Ischemicko-reperfúzne poškodenie myokardu a farmakologické stratégie / Magdaléna Kuželová
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 7. - ISBN 978-80-223-3271-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2012. - S. 9-15
 106. AED Analýza vhodných liekov u hospitalizovaných detských pacientov / Jana Slažneva ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 7. - ISBN 978-80-223-3271-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2012. - S. 96-101
 107. AED Akútne intoxikácie leptavými látkami u starších ľudí / Erik Puchoň ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 12. - ISBN 978-80-223-4419-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2017. - S. 46-51
 108. AED Vplyv diabetes mellitus a hypercholesterolémie na incidenciu ventrikulárnych dysrytmií počas ischémie a reperfúzie myokardu / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Biomedicínske štúdie. - ISBN 80-968314-5-3. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť, 2003. - S. 9-13
 109. AED Analýza terapie akútnej tonzilitídy v Prešove z hľadiska zásad racionálnej antibiotickej liečby / Z. Obšatníková, A. Onuferová, Magdaléna Kuželová
  In: Biomedicínske štúdie. - ISBN 80-968314-5-3. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť, 2003. - S. 98-102
 110. AED Analysis of treatment of acute tonsillitis in children from prescriptions of anti-infective drugs / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 51. - ISBN 80-223-2015-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 129-135
 111. AED Impact of fat-cholesterol diet on myocardial ischaemia-reperfusion injury in diabetic rats / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Potential therapeutic targets in cardiovascular and other diseases. - ISBN 80-224-0942-1. - Bratislava : Veda, 2006. - S. 14-16
 112. AED Hodnotenie farmakoterapie hospitalizovaných novorodencov z hľadiska off-label používaných liekov / Jana Slažneva ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 8. - ISBN 978-80-223-3470-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2013. - S. 87-91
 113. AED Nové pohľady na kardioprotektívne pôsobenie statínov / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 9. - ISBN 978-80-223-3651-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2014. - S. 9-14
 114. AED Možnosť identifikácie farmakoterapeutických problémov pri poskytovaní biochemických vyšetrení v lekárni / Martina Balážová, Peter Matejka, Magdaléna Kuželová
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 8. - ISBN 978-80-223-3470-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2013. - S. 92-98
 115. AED Farmakoterapeutické problémy zaznamenané u pacientov s hypolipidemickou liečbou vo verejnej lekárni / Martina Balážová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 9. - ISBN 978-80-223-3651-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2014. - S. 76-81
 116. AED Susceptibility of diabetic-hypercholesterolaemic rats to myocardial arrhythmias induced by ischaemia-reperfusion injury / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 52. - ISBN 80-223-2114-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 46-54
 117. AEG Enhanced tolerance to ischemia in the diabetic rat hearts is abrogated by hypercholesterolemia: The role of PPAR / Tanya Ravingerová ... [et al.]
  In: Journal of Molecular & Cellular Cardiology. - Vol. 42, Suppl. 1 (2007), s. S202
 118. AEG Medications with anticholineric effects and their use in elderly patients / M. Wawruch ... [et al.]
  In: Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. - Vol. 109, Suppl. 1, Sp. Iss. (2011), s. 73
 119. AEG Analysis of the real availabilty of the orphan drugs in the Slovak Republic / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 33, No. 2 (2011), s. 406-407
 120. AEG Zmeny syntáz oxidu dusnatého v priebehu ischémie a reperfúzie myokardu a ovplyvnenie simvastatínom / Anna Harčárová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 103, č. 5 (2009), s. 436
 121. AEG Both simvastatin and VULM 1457 as ACAT inhibitor attanuate the outcome of myocardial ischaemia reperfusion injury by the different mechanisms in diabetic rats with lipid metabolism disorders / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Journal of Molecular & Cellular Cardiology. - Vol. 40, No. 6 (2006), s. 957-958
 122. AEG The effect of hypercholesterolemia and simvastatin on ischemic-reperfusion injury in rat hearts with experimental diabetes mellitus / E. Andelová ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 55, No. 4 (2006), s. 13P
 123. AEG Diabetes a hypercholesterolémia ovplyvňujú expresiu proteínov zapojených v procese ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu / Anna Harčárová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, č. 5 (2008), s. 374
 124. AEG Modified susceptibility to reperfusion injury in daunorubicin-treated hearts / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Journal of Molecular & Cellular Cardiology. - Vol. 44, No. 4 (2008), s. 751
 125. AEG Epidemiology of psychotropic drug poisonings in Slovakia / B. Cagáňová ... [et al.]
  In: Clinical Toxicology. - Vol. 45, No. 4 (2007), s. 378-379
 126. AEG Changes in PPAR isoforms expression and protection by simvastatin in the diabetic-hypercholesterolemic rat heart / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Journal of Molecular & Cellular Cardiology. - Vol. 42, Suppl. 1 (2007), s. S202-S203
 127. AEG Safety profile of antieplieptic drugs and it´s impact on quality of life in Slovak paediatric patients with epilepsy / Ľubomír Virág ... [et al.]
  In: Pharmacy World & Science. - Vol. 32, No. 5 (2010), s. 681-682
 128. AEG Potential drug-drug interactions of highest clinical significance(PDDI) with digoxin endanger patients´mortality in Slovakia the impact of digoxin daily dose / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Pharmacy World & Science. - Vol. 32, No. 5 (2010), s. 680-681
 129. AFB Zvláštnosti farmakoterapie v gravidite / Magdaléna Kuželová, Adriana Adameová, Pavel Švec
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 74, č. 6 (2005), s. 154-155
 130. AFC The increased myocardial coenzyme Q content in the diabetic-hypercholesterolaemic rats is reduced by simvastatin therapy / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 151, Suppl. 1 (2007), s. 3-4
 131. AFC Intoxications by drugs with analgesic effect in children hospitalized in Children`s Faculty Hospital in Bratislava in years 1996-2005 / Elena Ondriašová ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 151, Supplement 1 (2007), s. 66-68
 132. AFC Use of Desloratadin in the therapy of allergic rhinitis in pediatry / Juraj Prochaska ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 151, Supplement 1 (2007), s. 71-73
 133. AFC Changes in endothelial function after short-term experimental diabetes, administration of fat-cholesterol diet and their combination in rats / Anna Harčárová ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 151, Suppl. 1 (2007), s. 27-29
 134. AFC Do changes in endothelial no synthase expression influence ischaemia-reperfusion injury in diabetic and diabetic-hypercholesterolaemic rat heart? / Anna Harčárová ... [et al.]
  In: New Frontiers in the Research of PhD Students : 4th Conference of Medical and Pharmaceutical Schools. - ISBN 978-80-254-0839-1. - Hradec Králové : Astraprint, 2007. - S. 40-43
 135. AFC Reperfusion arrhytmias in acute daunorubicin-treated rat hearts / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: New Frontiers in Cardiovascular Research. - Kraków : Polish Academy of Arts and Sciences, 2008. - S. 80-81
 136. AFD Rozhodujúce faktory pre voľbu zdroja informácii o lieku pre pacientov / Michaela Palágyi, Magdaléna Kuželová
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 4. - ISBN 978-80-223-2742-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 75-80
 137. AFD Znížená rezistencia myokardu diabetických potkanov na ischemicko-reperfúzne poškodenie po vyvolaní hypercholesterolémie / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 2. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2007. - S. 126-130
 138. AFD Intoxikácie vybranými liečivami ovplyvňujúcimi CNS u detí hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave v rokoch 1996-2005 / Anna Harčárová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 2. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2007. - S. 65-69
 139. AFD Možnosti využitia statínovej terapie v liečbe osteoporózy u postmenopauzálnych pacientok / A. Bocianová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 2. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2007. - S. 70-75
 140. AFD Hodnotenie bezpečnosti terapie antiepileptikami u detských pacientov s epilepsiou / Ľubomír Virág ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 2. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2007. - S. 91-95
 141. AFD Expresia endotelovej NO syntázy a jej vzťah k ischemicko-reperfúznemu poškodeniu myokardu u diabetických a diabeticko-hypercholesterolemických potkanov / Anna Harčárová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 3. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2008. - S. 9-13
 142. AFD Vplyv Ligustrum delavayanum na závažnosť ventrikulárnych dysrytmií navodených reperfúznym poškodením myokardu u diabeticko-hypercholesterolemických potkanov / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 3. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2008. - S. 51-55
 143. AFD Non-compliance - častá príčina subterapeutických plazmatických hladín kyseliny valproovej / Mária Kováčová-Magová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 3. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2008. - S. 97-101
 144. AFD Nežiadúce účinky antiepileptík a ich vplyv na kvalitu života detí a adolescentov s epilepsiou / Ľubomír Virág ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 3. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2008. - S. 102-106
 145. AFD Intoxikácie drogami u detí a adolescentov hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave v rokoch 2001-2005 / B. Mokrá ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 3. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2008. - S. 123-127
 146. AFD Vplyv podávania Pethidínu pri pôrode na popôrodnú adaptáciu novorodenca / D. Mračnová ... [et al.]
  In: Fyziologický pôrod a jeho vedenie. - Žilina : [s.n.], 1995. - S. 49-50
 147. AFD Hypolipidemiká s rôznym mechanizmom účinku znižujú ischemicko-reperfúzne poškodenie srdca u diabeticko-hypercholesterolemických potkanov / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike. - ISBN 80-89197-49-3. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2006. - S. 16-21
 148. AFD Ateroskleróza, jej rizikové faktory a liečba / Pavel Švec ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 67, č. 7-8 (1998), s. 177
 149. AFD Imunomodulačné vlastnosti modifikovaného endotoxínového lipidu a v podmienkach ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 48, č. 4 (1999), s. 153
 150. AFD Prvé skúsenosti z monitorovania informovanosti členov pacientských organizácií o používaní liekov v Slovenskej republike / Michela Palágyi ... [et al.]
  In: Kvalita farmakoterapie v klinickej praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 80-969418-0-1. - Nitra : [s.n.], 2005. - s. [1-10]
 151. AFD Ovplyvnenie ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu hypolipidemikami v podmienkach experimentálneho diabetu, hypercholesterolémie a inhibície PI3 kinázy / Anna Harčárová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 4. - ISBN 978-80-223-2742-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 9-13
 152. AFD Bezpečnosť antiepileptickej terapie - hodnotenie detskými pacientami a ich rodičmi / Ľubomír Virág ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 4. - ISBN 978-80-223-2742-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 61-66
 153. AFE The availability of Orphan drugs in the Slovak Republic / Magdaléna Kuželová
  In: Do Rare Disease Patients Have Real Accesses to Orphan Drugs in Europe? [elektronický zdroj]. - Paris : EURORDIS, 2007. - S.52-54
 154. AFF Sú písomné informácie pre používateľov liekov dostatočne zrozumiteľné pre pacientov? / Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 76, č. 5 (2007), s. 115
 155. AFF Čo priniesla európska legislatíva v oblasti "orphan" liekov pre pacientov so zriedkavo sa vyskytujúcimi ochoreniami? / Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 75, č. 5 (2006), s. 131-132
 156. AFF Liečba vaginálnych mykóz / Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 74, č. 6 (2005), s. 164
 157. AFF Môžu prispieť lekárnici a klinickí farmaceuti k ovplyvneniu a zníženiu farmakoterapeutického rizika a pochybenia? / Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 82, č. 8 (2013), s. 227
 158. AFF Podarí sa akreditovať študijný odbor klinická farmácia v 3. stupni vysokoškolského štúdia? / Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 82, č. 8 (2013), s. 235
 159. AFG Hodnotenie kvality života detských pacientov s epilepsiou - slovenská verzia dotazíka QOLIDE-AD-48 / Ľubomír Virág ... [et al.]
  In: Neurologie pro praxi. - Roč. 11, Suppl. B (2010), s. 28
 160. AFG Is simvastatin able to reduce the expression of markers of renal injury in the early state of developing experimental diabetic nephropathy? / Beata Gajdáčová ... [et al.]
  In: Acta Medica (Hradec Králové). - Vol. 53, No. 3 (2010), s. 171-172
 161. AFG Knowledge of medicines and perception of risk among adolescents / Z. Klimaszová, T. Fazekaš, M. Kuželová
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 39, No. 1 (2017), s. 224
 162. AFG The perception of pharmacotherapy risk in elderly patients / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 54
 163. AFG Pharmacoepidemiology, current controversies and opportunities the evaluation of quality of pharmacological treatment in elderly patients / M. Wawruch ... [et al.]
  In: Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. - Vol. 107, Suppl. 1 (2010), s. 653
 164. AFG Involvement of some Ca2+-cycling proteins in pleiotropic cardioprotective effects of simvastatin / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 139
 165. AFG Paediatric patients and the "off-label" drug prescribing / Jana Slažneva ... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 133
 166. AFG How expensive is the treatment of pulmonary arterial hypertension with orphan medicinal products in the Slovak Republic? / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Connecting Care & Outcomes. - Dublin : [s.n.], 2011. - S. 138
 167. AFG The significance of clinical pharmacists in interpretation of TDM of antibiotic and management of dosage regiments / Mária Göböová, Magdaléna Kuželová
  In: Klinická farmakologie a farmacie. - Roč. 25, suppl. A (2011), s. 28
 168. AFG Pacienti s nadváhou a obézni pacienti - problém optimalizácie dávkového režimu gentamicínu / Mária Göböová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmakoterapia v pediatrii a infekční onemocnění. - ISBN 978-80-260-1045-6. - Praha : ČLS, 2011. - S. 28
 169. AFG Effect of simvastatin on content of antioxidants in diabetic-hypercholesterolaemic rat hearts: relationship to myocardial reperfusion injury / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Translational Knowledge for Heart Health. - Ankara : [s.n.], 2008. - S. 41
 170. AFG Úloha NO v protektívnom účinku modifikovaného lipidu a na modeli ischemicko-reperfúzneho poškodenia srdca / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. A14
 171. AFG Development and validation of novel self-report questionnaire about knowledge of medicines and perception of risk among adolescents / Zuzana Klimaszová ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 38, No. 2 (2016), s. 585
 172. AFG Faktory pacienta ovplyvňujúce výber antihypertenzíva u starších ľudí / M. Wawruch ... [et al.]
  In: 10. česká konferencia klinickej farmakológie, 15. česká konferencia TDM, 12. česká konferencia DURG. - ISBN 978-80-7368-511-9. - Ostrava : [s.n.], 2008. - S. 55
 173. AFG The impact of therapeutic drug monitoring (TDM) in optimizing dosage regimens of gentamicin in patients with augmented renal clearance / Mária Göböová ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 38, No. 2 (2016), s. 596
 174. AFG The impact of clinical pharmacists in the therapeutic drug monitoring (TDM) and therapeutic dose individualization of gentamicin for effective and safety therapy / Mária Göböová ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 37, No. 1 (2015), s. 257-258
 175. AFG Analysis of pharmacotherapy in relation to off-label drug use in paediatric ambulatory care / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 37, No. 1 (2015), s. 272-273
 176. AFG The significance of the clinical pharmacist in management of gentamicin dosage regimens according to TDM and pharmacokinetic parameters / Mária Göböová ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 34, No. 1 (2012), s. 148-149
 177. AFG How much are the elderly aware of the pharmacotherapy risk of over the counter drugs? / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 34, No. 1 (2012), s. 236
 178. AFG Health-related quality of life in Slovakian children and adolescents with epilepsy - preliminary study / Ľubomír Virág ... [et al.]
  In: European Journal of Paediatric Neurology. - Vol. 12, Suppl. 1 (2008), s. S45
 179. AFG Evaluation of adverse effects of antiepileptic drugs in Slovakian children and adolescents with epilepsy / Ľubomír Virág ... [et al.]
  In: European Journal of Paediatric Neurology. - Vol. 12, Suppl. 1 (2008), s. S42
 180. AFG Association between adolescents and their parents attitudes toward the use medicines / Zuzana Klimaszová, Tomáš Fazekaš, Magdaléna Kuželová
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Roč. 40, č. 1 (2018), s. 312-313
 181. AFG Inappropriate over the counter medicines for older people available in Slovakia / Erik Puchoň ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Roč. 40, č. 1 (2018), s. 314-314
 182. AFG Increased ischaemic tolerance of rat diabetic myocardium is blunted by hypercholesterolaemia / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: New Frontiers in Basic Cardiovascular Research: Subcellular mechanisms of altered muscle function in cardiovascular diseases. - Debrecen : [s.n.], 2006. - S. 65
 183. AFG Questionnaire survey of patients` information about medicines and risk perception of pharmacotherapy / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: The role of communication in patient safety and pharmacotherapy effectiveness. - Vienna : [s.n.], 2006. - S. 31
 184. AFG Vybrané indikátory v analýze kvality farmakoterapie starších pacientov / M. Wawruch ... [et al.]
  In: 3. Česko-slovenská konference klinické farmakologie. - ISBN 978-80-7368-333-7. - Ostrava : FN, 2007. - S. S52
 185. AFG Modification of chronic pharmacotherapy in perioperative perioperative period / Zuzana Javorová-Rihová, Erik Puchoň, Magdaléna Kuželová
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Roč. 41, č. 1 (2019), s. 311-312
 186. AFG Off-label drug use in neonatal setting in Slovak Republic: a cross-sectional survey / Jana Slažneva ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 35, No. 5 (2013), s. 964
 187. AFG Inappropriate OTC-Medicines for older people in Slovakia / Erik Puchoň ... [et. al]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Roč. 41, č. 2 (2019), s. 608-609
 188. AFG Is gentamicin administered to overweight or obese patients and to patients with augmented renal clearance in the optimal dose regimens? / Mária Göböová ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 35, No. 5 (2013), s. 882
 189. AFG Identification of drug-related problems in patients with elevated plasma lipids levels in a community pharmacy / Martina Balážová ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 35, No. 5 (2013), s. 892
 190. AFG The role of point-of-care testing in identification of drug-related problems in a community pharmacy / Martina Balážová ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 35, No. 6 (2013), s. 1276
 191. AFG Spontaneous adverse drug reactions and off-label prescribing in children in the Slovak Republic / Jana Slažneva ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 35, No. 6 (2013), s. 1336-1337
 192. AFG Lipid lowering therapy by simvastatin and acat inhibitor, VULM 1457, improves the outcome of myocardial ischaemia-reperfusion injury / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: European Atherosclerosis Society. Supplement of book of abstracts. - Prague : [s.n.], 2005. - S. 9
 193. AFG What are the prescription limits of potentially inappropriate medications (PIMs) stated on EU-7 PIM list in Central and Eastern European countries? / Pranvera Apostoli ... [et al.]
  In: European Geriatric Medicine. - Roč. 10, č. Suppl. 1 (2019), s. S203-S203
 194. AFG Epidemiology of poisoning in children in 1998-2000 / S. Plačková ... [et al.]
  In: Przeglad Lekarski. - Vol. 58, No. 4 (2001), s. 394
 195. AFG Changes in the heart phosphorylase activity during beta-blockers with drawal in rats / Magdaléna Belanová, František Inczinger
  In: Journal of Pharmacology. - Vol. 17 (1986), s. 20
 196. AFG Sledovanie klinického priebehu intoxikácií antidepresívami / Elena Ondriašová ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 119
 197. AFG Alteration of Increased Phosphorylase Activity During Beta-Adrenoceptor Blockers Withdrawal in Rats / Magdaléna Belanová, František Inczinger
  In: 4th Congress of the Hungarian Pharmacological Society. - Budapest : [s.n.], 1985. - S. 5
 198. AFG Lipid Metabolism Alterations of the Heart in Hypo - and Hyperthyroid Rats / E. I. Takács ... [et al.]
  In: 4th Congress of the Hungarian Pharmacological Society. - Budapest : [s.n.], 1985. - S. 112
 199. AFG Részlegesen foszforilált foszforiláz képződése isoproterenol hatására patkány szívében in vivo / Magdaléna Belanová ... [et al.]
  In: Magyar Élettani Társaság 52. vándorgyülése. - Pécs : [s.n.], 1987. - S. 55
 200. AFG Alterations of lipid metabolism of the heart and lipid composition of cardiac SR in hypo- and hyperthyroid rats / E. I. Takács ... [et al.]
  In: Acta Physiologica Hungarica. - Vol. 68, No. 1 (1986), s. 123
 201. AFG The Faculty of Pharmacy in Bratislava accredited a new postgraduate study programme in Clinical Pharmacy / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Pharmacy Education. - Vol. 16, No. 1 (2016), s. 170
 202. AFG Epidemiology of childhood poisonings in the years 1996-2001 / B. Cagaňová ... [et al.]
  In: Journal of Toxicology - Clinical Toxicology. - Vol. 41, No. 4 (2003), s. 547-548
 203. AFG Vnímanie bezpečnosti farmakoterapie adolescentmi a ich poznatky o liekoch / Zuzana Klimaszová ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 79-80
 204. AFG Effects of two hypolipidemic drugs in rat brain metabolism and cerebral activity under condition of hypercholesterolemia. An in vivo 31P MRS study / S. Kašparová ... [et al.]
  In: Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine. - Vol. 19, Suppl. 7 (2006), s. 180-181
 205. AFG Morfometricko - histologická analýza aorty 5 a 10 dňových hypercholesterolemických potkanov s experimentálne navodeným diabetes mellitus / Elena Vojtaššáková ... [et al.]
  In: Folia Phoenix. - Roč. 10, suppl. 1 (2005), s. 43
 206. AFG Vplyv VULM 1457 na incidenciu ventrikulárnach dysrytmií u diabeticko-hypercholesterolemických potkanov v procese ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Folia Phoenix. - Roč. 10, suppl. 1 (2005), s. 4
 207. AFG The decreased susceptibility of simvastatin-treated diabetic hypercholesterolaemic rats to myocardial ischaemia reperfusion injury / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 54, č. 4 (2005), s. 183
 208. AFG Cievne zmeny aorty potkanov s 5 dňovým diabetes mellitus, hypercholesterolémiou a účinok ACAT inhibítora VULM 1457 / Elena Vojtaššáková ... [et al.]
  In: 55. česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 80-86703-09-6. - Hradec Králové : Graficke studio Olga Čermáková, 2005. - S. 48
 209. AFG Reported adverse drug reactions and off-label drug use in paediatric population / Jana Slažneva, Ružena Kamenská, Magdaléna Kuželová
  In: Biomedical Papers. - Vol. 157, Suppl. 1 (2013), S41
 210. AFG Drug related problems identified in a community pharmacy during point-of-care testing / Martina Balážová, Magdaléna Kuželová
  In: Biomedical Papers. - Vol. 157, Suppl. 1 (2013), S17-S18
 211. AFG Does administration of gentamicin require management of clinical pharmacist? / Mária Göböová ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 35, No. 6 (2013), s. 1327
 212. AFH Identifikácia off-label používaných liekov u hospitalizovaných novorodencov / Jana Slažneva, Alena Ďurišová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 82, č. 8 (2013), s. 236
 213. AFH Potrebujeme nové antiinfekčné lieky? / Magdaléna Kuželová, Mária Göbőová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 12 (2012), s. 315
 214. AFH Identifikácia a riešenie farmakoterapeutických problémov u pacientov s antibiotickou liečbou - kazuistiky / Ľubomír Virág, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 12 (2012), s. 325
 215. AFH Akútne intoxikácie antidepresívami konzultované s Národným toxikologickým informačným centrom / Elena Ondriašová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 209-209
 216. AFH Terapeutické monitorovanie antibiotík v súčasnosti / Mária Göbőová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 12 (2012), s. 318
 217. AFH Akútne intoxikácie leptavými látkami / Erik Puchoň ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 209-210
 218. AFH Analýza intoxikácií rastlinami a rastlinnými drogami u detí a adolescentov hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave v rokoch 2001-2005 / B. Mokrá ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 76, č. 5 (2007), s. 126
 219. AFH Intoxikácie psycholeptikami a psychoanaleptikami u detí hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave v rokoch 1996-2005 / Anna Harčárová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 76, č. 5 (2007), s. 127
 220. AFH Prínos komunikácie klinického farmaceuta pre účinnú a bezpečnú liečbu pacientov / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 79, č. 9 (2010), s. 277
 221. AFH Význam dostatočnej komunikácie s pacientom pre dispenzačnú starostlivosť vo verejnej lekárni - kazuistiky / Ľubomír Virág, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 79, č. 9 (2010), s. 274
 222. AFH Vplyv simvastatínu na hladiny koenzýmu Q9, Q10 a závažnosť reperfúznych ventrikulárnych dysrytmií u potkanov / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 16, suppl.1 (2007), s. 10S
 223. AFH Analýza informovanosti pacientov o užívaných liekoch v Slovenskej republike so zámerom zvýšiť ich adherenciu k terapii / Michaela Palágyi, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 79, č. 9 (2010), s. 274
 224. AFH Najčastejšie potenciálne interakcie z psychiatrických pracovísk zvyšujúce riziko predĺženia intervalu QT v klinickej praxi / Magdaléna Kuželová, Mária Göböová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 84, č. 9-10 (2015), s. 207
 225. AFH Vplyv krátkodobého experimentálneho diabetu a tukovo-cholesterolovej diéty na endotelovú funkciu u potkanov / Anna Harčárová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 16, suppl.1 (2007), s. 15S
 226. AFH The changes in peroxisome proliferator-activated receptors expression and an out-come of myocardial ischaemia/reperfusion injury in the diabetic and diabetic-hypercholesterolaemic rats / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 16, suppl.1 (2007), s. 10S
 227. AFH Ovplyvnenie ischemicko-repefúzneho poškodenia myokardu inhibíciou PI3/Akt v podmienkach experimentálneho diabetu a hypercholesterolémie / Anna Harčárová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 17, č. S2 (2008), s. 14S
 228. AFH Vplyv daunorubicínu na závažnosť reperfúznych ventrikulárnych dysrytmií u potkanov: Potenciálny vzťah konexínu 43 / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 17, č. S2 (2008), s. 10S
 229. AFH Acyl-CoA:cholesterol acyltranferase inhibitor, VULM 1457, protects the hearts of diabetic-hypercholesterolaemic rats against ischaemia/reperfusion injury / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 17, č. S2 (2008), s. 68S-69S
 230. AFH Detskí pacienti a adherencia k terapii / Magdaléna Kuželová, Vlasta Kákošová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 10 (2011), s. 277
 231. AFH Európska lieková legislatíva, EMA a pediatrickí pacienti / Vlasta Kákošová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 10 (2011), s. 278
 232. AFH Hodnotenie adherencie k farmakoterapii a jej vzťahu ku kvalite života detských pacientov s epilepsiou / VĽubomír Virág ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 10 (2011), s. 268-269
 233. AFH Analýza farmakoterapie hospitalizovaných detských pacientov vzhľadom na schválené SPC / Jana Slažneva ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 10 (2011), s. 276
 234. AFH Pulmonary arterial hypertension – trends in costs changes / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 59, suppl. 7 (2012), s. 35 [online]
 235. AFH Analysis of real access of drugs for treatment of rare diseases / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 59, suppl. 7 (2012), s. 36 [online]
 236. AFH Knowledge of medicines and perception of risk among adolescents / Zuzana Klimaszová, Tomáš Fazekaš, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 208-209
 237. AFH 40 rokov výučby klinickej farmakológie na FaF UK v Bratislave / Pavel Švec, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 6-7 (2014), s. 123
 238. AFH Možnosti farmakoterapie detských pacientov vo vzťahu k riziku liečby / Magdaléna Kuželová, Jana Šweigertová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 6-7 (2014), s. 124
 239. AFH Hodnotenie farmakoterapeutického rizika počas gravidity - 4-ročná analýza / Mária Göböová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 6-7 (2014), s. 127-128
 240. AFH Zisťovanie postoja pacientov k statínom vo verejnej lekárni / Martina Balážová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 6-7 (2014), s. 134-135
 241. AFH Off-label používanie liekov v ambulantnej starostlivosti o detských pacientov / Veronika Kollárovičová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 6-7 (2014), s. 136
 242. AFH Vzťah medzi vedomosťami o liekoch a vnímaním rizika liekov adolescentmi a ich rodičmi / Zuzana Klimaszová, Tomáš Fazekaš, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 7 (2018), s. 191-191
 243. AFH Starší vek a lieky ovplyvňujúce hemostázu / Erik Puchoň, Mária Göböová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 7 (2018), s. 182-183
 244. AFH Farmakológia liečiv ovplyvňujúcich krvné zrážanie / Elena Ondriašová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 7 (2018), s. 175-176
 245. AFH Identifikácia a riešenie farmakoterapeutických problémov u pacientov s dyslipidémiami / Martina Balážová, Magdaléna Kuželová
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 23
 246. AFH Analýza off-label používaných liekov v terapii hospitalizovaných pediatrických pacientov / Jana Slažneva ... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 89
 247. AFH Identifikácia farmakoterapeutických problémov starších pacientov a možnosti ich riešenia / M. Balážová, J. Tisoňová, M. Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 7-8 (2012), s. 189
 248. AFH Individualizácia dávkových režimov antibiotík u hospitalizovaných pacientov / Mária Göböová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 7-8 (2012), s. 184-185
 249. AFH Pacient, farmaceut a bezpečnosť liečby / Magdaléna Kuželová, Mária Göböová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 7-8 (2012), s. 179-180
 250. AFH Identifikácia a riešenie farmakoterapeutických problémov vo verejnej lekárni - kazuistiky / Ľubomír Virág, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 7-8 (2012), s. 186-187
 251. AFH Problematika používania vhodných liekov v pediatrii / Jana Slažneva ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 7-8 (2012), s. 187
 252. AFH Prehľad konzultácií klinických farmaceutov vo farmakoterapii v gravidite / Mária Göböová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 7-8 (2012), s. 190
 253. AFH Analýza vzťahov medzi adherenciou pacientov k terapii a vnímaním údajov o nežiadúcich účinkoch liekov v PIL / Michela Palágyi, Magdaléna Kuželová
  In: Farmakológia 2009. - ISBN 978-80-223-2708-4. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2009. - S. 37
 254. AFH Hodnotenie terapie antiepileptikami z aspektu nežiadúcich účinkov a ich vplyv na kvalitu života detských pacientov s epilepsoiu / Ľubomír Virág ... [et al.]
  In: Farmakológia 2009. - ISBN 978-80-223-2708-4. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2009. - S. 51
 255. AFH Riziko farmakoterapie u geriatrických pacientov z pohľadu indikátorov kvality / M. Wawruch ... [et al.]
  In: Farmakológia 2009. - ISBN 978-80-223-2708-4. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2009. - S. 52
 256. AFH Vplyv hypolipidemík na fosforyláciu eNOS v priebehu ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu / Anna Harčárová ... [et al.]
  In: Farmakológia 2009. - ISBN 978-80-223-2708-4. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2009. - S. 70
 257. AFH Efektivita enzýmovej substitučnej terapie a kvalita života pacientov s mukopolysacharidózami v Slovenskej republike / M. Švedová ... [et al.]
  In: Farmakológia 2009. - ISBN 978-80-223-2708-4. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2009. - S. 121
 258. AFH Úloha kaveolínu-1 v ischemicko-reperfúznom poškodení myokardu v podmienkach experimentálneho diabetu, hypercholesterolémie a premedikácie simvastatínom / Anna Harčárová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 18, suppl. 1 (2009), s. 14S
 259. AFH Zvýšený renálny klírens ako protiklad obličkovej nedostatočnosti vzhľadom k optimalizácii dávkových režimov antibiotík / Mária Göböová ... [et al.]
  In: 6. Celoslovenská infektologická konferencia. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-7097-975-4. - Košice : UPJŠ v Košiciach Lekárska fakulta, 2012. - S. 47-48
 260. AFH Poruchy srdcového rytmu v dôsledku daunorubicínovej terapie u normotenzných a hypertenzných potkanov: účasť oxidačného stresu regulovaného pod jednotkou GP91PHOX NADPH oxidázy / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 18, suppl. 1 (2009), s. 10S
 261. AFH Antikoagulanciá v predoperačnom období / Zuzana Javorová-Rihová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 7 (2018), s. 182-182
 262. AFH Percepcia rizika potenciálne nevhodných liečiv v geriatrii slovenskými lekármi / M. Wawruch ... [et al.]
  In: Farmakológia 2006. - ISBN 80-89197-52-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 63
 263. AFH Intoxikácie leptavými látkami u pacientov starších ako 65 rokov / Erik Puchoň ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 1-2 (2017), s. 35
 264. AFH Trendy ochrany myokardu voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu / Tatiana Stankovičová ... [et al.]
  In: Farmakológia 2006. - ISBN 80-89197-52-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 13
 265. AFH Koncept potenciálne nevhodných liečiv pre starších pacientov - situácia v Slovenskej republike / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 1-2 (2017), s. 27
 266. AFH Nové perspektívy použitia hypolipidemík v terapii ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Farmakológia 2006. - ISBN 80-89197-52-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 14
 267. AFH Prezentácia protokolu klinickej štúdie hodnotiacej účinok denných SMS pripomienok v lekárenskej starostlivosti starších pacientov s hypertenziou na zlepšenie adherencie k užívaniu antihypertenzív / Zuzana Haramiová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 1-2 (2017), s. 25-26
 268. AFH Komunikácia v bezpečnosti a účinnosti liekov / Milan Kriška ... [et al.]
  In: Farmakológia 2006. - ISBN 80-89197-52-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 61
 269. AFH Analýza informovanosti pacientov o liekoch a percepcie rizika v súvislosti s ich užívaním / Andrea Zacharová ... [et al.]
  In: Farmakológia 2006. - ISBN 80-89197-52-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 64
 270. AFH Hodnotenie rizika antiepileptickej terapie a jej vplyvu na kvalitu života detí a adolescentov s epilepsiou / Ľubomír Virág ... [et al.]
  In: Farmakológia 2006. - ISBN 80-89197-52-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 65
 271. AFH Analýza detských intoxikácií psychofarmakami / Anna Harčárová ... [et al.]
  In: Farmakológia 2006. - ISBN 80-89197-52-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 99
 272. AFH Analýza akútnych intoxikácií u detí hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave v rokoch 2001-2005 / Elena Ondriašová ... [et al.]
  In: Farmakológia 2006. - ISBN 80-89197-52-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 126
 273. AFH Vplyv diabetes mellitus na ventrikulárne dysrytmie navodené ischémiou a reperfúziou a na hladinu endogénnych antioxidantov v srdci potkana / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 15, č. S1 (2006), s. 10S
 274. AFH Klinická farmácia - aktuálna situácia na Slovensku / Mária Göböová, Magdaléna Kuželová, Juraj Sýkora
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 88, č. 7-8 (2019), s. 189-189
 275. AFH The effect of diabetes mellitus on myocardial resistance to ischaemia/reperfusion injury and PPAR expression in the rat heart / T. Ravingerová ... [et al.]
  In: Acta Physiologica. - Vol. 191, Suppl. 658 (2007), s. 41
 276. AFH Antibiotiká a dojčenie / M. Göböová ... [et al.]
  In: 11. celoslovenská infektologická konferencia. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8152-536-0. - Košice : UPJŠ, 2017. - S. 33-34
 277. AFH Webová stránka Sekcie klinickej farmácie - prínos pre klinickú farmáciu na Slovensku / Magdaléna Kuželová, Lenka Lašová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 88, č. 7-8 (2019), s. 190-190
 278. AFH Možnosti farmakoterapie kardiovaskulárnych ochorení v súčasnosti / Magdaléna Kuželová, Mária Göböová, Elena Ondriašová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 84, č. 9-10 (2015), s. 204-205
 279. AFH Vplyv izoprenalínu po vynechaní beta-adrenergných blokátorov na metabolizmus myokardu / Magdaléna Belanová ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 30, č. 1 (1981), s. 32
 280. AFH Vplyv beta-adrenolytík na aktivitu fosfodiesterázy u morčiat / Magdaléna Belanová ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 26, č. 3 (1977), s. 216
 281. AFH Štúdium aktivity fosforylázy v myokarde po beta-adrenergných blokátoroch / Magdaléna Belanová, František Inczinger
  In: Československá fysiologie. - Roč. 28, č. 3 (1979), s. 248
 282. AFH Zmeny v metabolizme lipidov v srdci po predliečení beta-blokátormi a po stimulácii supraprahovou dávkou izoprenalínu / Soňa Edelsteinová ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 30, č. 1 (1981), s. 37
 283. AFH Príspevok k mechanizmu účinku N-/2-hydroxyetyl/-palmitamidu / Ľ. Novotná ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 24, č. 3 (1975), s. 243
 284. AFH Vplyv veku potkanov na náhle vynechanie aplikácie metipranololu a stres / Magdaléna Belanová ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 31, č. 2 (1982), s. 124-125
 285. AFH Analýza tyreoidálnych hormónov vo vzťahu k návratovej reakcii po metipranolole / Magdaléna Belanová ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 32, č. 2 (1983), s. 125
 286. AFH Zmeny v metabolizme lipidov a glycidov počas návratovej reakcie vyvolanej beta-adrenergickými blokátormi / Magdaléna Belanová ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 33, č. 2 (1984), s. 140
 287. AFH Experimentálna modulácia funkcie štítnej žľazy a návratová reakcia po beta-adrenoergolytikách / Magdaléna Belanová, František Inczinger
  In: Československá fysiologie. - Roč. 34, č. 5 (1985), s. 414-415
 288. AFH Analýza niektorých faktorov návratovej reakcie po beta-adrenolytikách / Magdaléna Belanová, František Inczinger
  In: Československá fysiologie. - Roč. 36, č. 3 (1987), s. 218-219
 289. AFH Farmakologiocký dôkaz tvorby čiastočne fosforylovanej fosforylázy v myokarde potkanov / Magdaléna Belanová ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 37, č. 3 (1988), s. 240
 290. AFH Ovplyvnenie chronickej farmakoterapie v perioperačnom období / Zuzana Javorová-Rihová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 215-216
 291. AFH Hodnotenie účinkov blokátorov kalciového vstupu na modeli ischémie myokardu potkanov / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 39, č. 2 (1990), s. 147
 292. AFH Analýza antibiotickej liečby akútnej tonzilitídy v Prešove / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: 10. konferencia klinickej farmakológie. - Nitra : [s.n.], 2002. - S. 24
 293. AFH Funkcia cievneho endotelu a jeho farmakologické ovplyvnenie / Magdaléna Kuželová, Pavel Švec
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 3, č. 4 (1994), s. B 17
 294. AFH Farmakológia draslíkových kanálov / Jozef Seginko ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 3, č. 4 (1994), s. B 25
 295. AFH The Effect of Calcium Channel Blockers on Experimental Myocardial Infarction in Rats / Magdaléna Kuželová, František Inczinger
  In: Ischemia and reperfusion injury of the heart. - Bratislava : [s.n.], 1990. - S.45
 296. AFH Intoxikácie korozívnymi látkami v staršom veku / Blažena Cagáňová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 216-217
 297. AFH Porovnanie metabolických a funkčných parametrov myokardu po prerušení aplikácie beta-adrenolytík s rozdielnymi farmakodynamickými vlastnosťami / Magdaléna Belanová ... [et al.]
  In: 5. zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti. - Žilina : [s.n.], 1987. - S. 47-48
 298. AFH Effect of Metipranolol on the Carbohydrate and Lipid Metabolism in the Heart Muscle / Magdaléna Belanová ... [et al.]
  In: Symposium on Pharmacology of the Cardiovascular System. - Bratislava : [s.n.], 1979. - S. 6
 299. AFH Zvýšená aktivita fosforylázy v myokarde potkanov ako prejav návratovej reakcie po beta/adrenergolytikách a jej ovplyvnenie / Magdaléna Belanová
  In: 5. vedecká konferencia mladých pracovníkov FaF UK. - Bratislava : FaF UK, 1984. - S. 5
 300. AFH Zmeny v myokarde potkanov rôzneho veku po premedikácii metipranololom a po strese / Magdaléna Belanová, Ľ. Tureková
  In: 4. vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov FaF UK. - Bratislava : [s.n.], 1982. - S. 6
 301. AFH Vplyv beta-adrenolytík na aktivitu fosfodiesterázy v myokarde morčiat / Magdaléna Belanová
  In: 1. vedecká konferencia mladých pracovníkov FaF UK. - Bratislava : FaF UK, 1976. - S. 3-4
 302. AFH Vplyv propranololu na aktivitu fosfodiesterázy v myokarde králikov po aplikácii izoprenalínu / Magdaléna Belanová
  In: 2. vedecká konferencia mladých pracovníkov FaF UK. - Bratislava : FaF UK, 1984. - S. 5-6
 303. AFH Aktivita fosforylázy v myokarde morčiat po jednorázovej a opakovanej aplikácii beta-adrenergických blokátorov / Magdaléna Belanová
  In: 3. vedecká konferencia mladých pracovníkov FaF UK. - Bratislava : FaF UK, 1980. - S. 3-4
 304. AFH Vplyv niektorých faktorov na vývoj syndromu vynechania po beta-adrenolytikách / Magdaléna Belanová
  In: 6. vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov z odboru farmaceutických vied. - Bratislava : FaF UK, 1986. - S. 8
 305. AFH Poliekové alergie, význam a prevencia / Magdaléna Kuželová
  In: Edukafarm. - Bratislava : Edukafarm, 2002. - S. 9-13
 306. AFH Klinická farmácia - aktuálne informácie / Juraj Sýkora, Mária Göböová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 12 (2018), s. 328-329
 307. AFH Účinnosť mHealth intervencií v zlepšení adherencie starších pacientov s hypertenziou / Zuzana Haramiová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 12 (2018), s. 332-332
 308. AFH Adolescenti a používanie liekov / Zuzana Klimaszová, Tomáš Fazekaš, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 12 (2018), s. 332-333
 309. AFH Zvýšený renálny klírens a úprava dávkových režimov antibiotík / Mária Göböová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 12 (2018), s. 337-337
 310. AFH Potenciálne nevhodné lieky a starší pacienti / Erik Puchoň, Mária Göböová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 12 (2018), s. 337-338
 311. AFH Analýza intoxikácií antipsychotikami so suicidálnym úmyslom / Natália Luptáková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 12 (2018), s. 344-345
 312. AFH Age as a risk factor of severe caustic injury / E. Puchoň ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 245-246 [online]
 313. AFH An influence of pathological conditions on the myocardial ischemia-reperfusion injury: cardioprotective effect of some hypolipidemic drugs / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Cardiovascular Physiology - Mechanisms of Injury and Repair. - [s.l.] : [s.n.], 2007. - S. 4-5
 314. AFH Erasmus+ program a klinická farmácia na Nova Southeastern University, Florida, USA / Erik Puchoň, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 219-219
 315. AFH Vplyv spolupráce lekárov a lekárnikov na kvalitu ich vzťahov a na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti / Ladislav Dubán ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 3-4 (2017), s. 61
 316. AFH Potreba a význam klinických štúdií v lekárenstve: klinická štúdia hodnotiaca účinnosť eHealth technológií na zlepšenie adherencie a zdravotných výsledkov pacientov / Zuzana Haramiová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 3-4 (2017), s. 62
 317. AFH Novšie prístupy v liečbe diabetes mellitus a personalizácia terapie antidiabetikami / Magdaléna Kuželová, Mária Göböová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 85, č. 1 (2016), s. 17
 318. AFH Súčasné možnosti liečby diabetees mellitus: terapia zameraná na individuálneho pacienta / Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 85, č. 1 (2016), s. 20
 319. AFH Farmakoterapia chronických neurologických ochorení v perioperačnom období - ponechať, či vysadiť? / Zuzana Javorová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 85, č. 2 (2016), s. 36
 320. AFH Vedomosti o liekoch a vnímanie bezpečnosti farmakoterapie adolescentmi / Zuzana Klimaszová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 85, č. 2 (2016), s. 38
 321. AFH Použitie antidepresív v tehotnosti a pri laktácii / Magdaléna Kuželová, Mária Göböová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 85, č. 2 (2016), s. 35
 322. AFH Hypolipidemiká v gravidite / Mária Göböová, Magdaléna Kuželová, Viera Kissová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 85, č. 1 (2016), s. 13
 323. AFH Validácia vytvoreného dotazníka pre hodnotenie vedomostí adolescentov o užívaných liekoch a vnímaní rizika farmakoterapie / Z. Klimaszová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 85, č. 1 (2016), s. 15-16
 324. AFH Farmakoterapeutické problémy a starší pacienti / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 1-2 (2014), s. 15-16
 325. AFH Riešenie farmakoterapeutických problémov v predoperačnom období / Mária Göböová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 1-2 (2014), s. 16-17
 326. AFH Interakcie liečiv ovplyvňujúcich kardiovaskulárny systém v lekárenskej praxi - potenciálne farmakoterapeutické problémy / Teraza Koprnová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 1-2 (2014), s. 18-19
 327. AFH Antibiotická terapia dojčiacich žien v nemocničnom a ambulantnom prostredí / Mária Göböová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 206-207
 328. AFH Simvastatín zmierňuje ischemicko-reperfúzne poškodenie myokardu u diabeticko-hypercholesterolemických potkanov / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 14, č. S1 (2005), s. 10S
 329. AFH Hypercholestrolémia zvyšuje veľkosť infarktu myokardu izolovaného srdca potkana v experimentálnom modeli diabetes mellitus / E. Andelová... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 14, č. S1 (2005), s. 10S
 330. AFH Hodnotenie kvality života detí a adolescentov s epilepsiou / Ľubomír Virág ... [et al.]
  In: Kvalita farmakoterapie v klinickej praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 80-969418-0-1. - Nitra : [Slovenská lekárska spoločnosť], 2005. - S. [12]
 331. AFH Analýza interprofesionálnej spolupráce v podmienkach verejnej lekárne / L. Dubán ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 84, č. 9-10 (2015), s. 227
 332. AFH Klasifikácia farmakoterapeutických problémov a riešenie kazuistík / Martina Balážová, Peter Matejka, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 82, č. 8 (2013), s. 225
 333. AFH Úloha TDM a interpretácie výsledkov v minimalizácii farmakoterapeutického rizika - kazuistiky / Mária Göböová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 82, č. 8 (2013), s. 225
 334. AFH Význam hlásenia nežiadúcich účinkov indukovaných medikačnými chybami / Magdaléna Kuželová, Zuzana Javorová-Rihová, Ružena Kamenská
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 202-203
 335. AFH Podáva sa gemtamicín pacientom v optimálnych dávkach, napriek dlhodobému používaniu v klinickej praxi? / Mária Göböová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 82, č. 8 (2013), s. 229
 336. AFH Farmakoterapia počas dojčenia - úvod do problematiky / Mária Göböová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 204-205
 337. AFH Role of caveolins as regulators of eNOS in the myocardial ischaemic-reperfusion injury of diabetic-hypercholesterolaemic rats and the effects of hypolipidaemic drugs / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research. - Bratislava : Veda, 2010. - S. 59
 338. AFK Does the prescription of antibiotics in Slovak Republic reflect the guidelines for acute tonsillitis treatment? / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Risk Management in Pharmacotherapy. - Prague : [s.n.], 2004. - S. 93
 339. AFL Wortmannin, a PI3 kinase inhibitor, aggravates myocardial ischaemie-reperfusion injury in diabetic, but not in diabetic-hypercholesterolaemic rats / Anna Harčárová ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Roč. 109, suppl. (2008), s. S38-S39
 340. AFL Hodnotenie antibaktériovej terapie u hospitalizovaných pediatrických pacientov / A. Koplíková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 85, č. 2 (2016), s. 39
 341. AGI Syndróm vynechania betaadrenergolytík : číslo výskumnej úlohy V-5-1/8. / vedúci výsk. tímu František Inczinger
  Bratislava : [s.n.], 1985
 342. BAB Vybrané aspekty lekárenskej starostlivosti / Viliam Foltán ... [et al.]
  Bratislava : Linwe/KRAFT, 2012
 343. BAB Slovník voľnopredajných liekov 2000/2001 : Informačná príručka pre správny výber a racionálne využívanie liekov vydávaných bez lekárskeho predpisu. / Vedúci autorského kolektívu: Pavel Švec, Jozef Seginko
  Komárno : Tradícia Slovensko, 2000
 344. BCI Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie pre farmaceutov : Učebné texty pre poslucháčov Farmaceutickej fakulty. / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2010
 345. BCI Kapitoly zo všeobecnej klinickej farmakológie pre farmaceutov / M. Kuželová, A. Švec, P. Švec
  Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2011
 346. BCI Princípy farmakológie kardiovaskulárneho systému pre farmaceutov / Magdaléna Kuželová
  Bratislava : Imaging BWB, 2008
 347. BCI Bezpečná farmakoterapia seniorov : Vek nie je iba číslo. / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2019
 348. BCI Vybrané kapitoly zo špeciálnej klinickej farmakológie a farmakoterapie pre farmaceutov [elektronický dokument] : . / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020
 349. BDE Nádej pre pacientov so zriedkavo sa vyskytujúcimi ochoreniami - "orphan" lieky / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Časopis lékařů českých. - Roč. 145, č. 4 (2006), s. 296-300
 350. BDE Analógy prostaglandínov v liečbe glaukómu / Zuzana Baťová ... [et al.]
  In: Klinická farmakologie a farmacie. - Roč. 18, č. 4 (2004), s. 223-224
 351. BDE Bola liečba akútnej tonzilitídy v niektorých regiónoch v Slovenskej republike v rokoch 1999 - 2002 racionálna? / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Klinická farmakologie a farmacie. - Roč. 18, č. 4 (2004), s. 194-197
 352. BDE Súčasné postavenie beta-blokátorov a perspektívy ich terapeutického využitia u ochorení kardiovaskulárneho systému / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 47, č. 1 (1998), s. 4-9
 353. BDE "Orphan" lieky / Magdaléna Kuželová, Kateřina Kubáčková
  In: Klinická farmakologie a farmacie. - Roč. 21, č. 1 (2007), s. 3
 354. BDE Význam terapeutického monitorovania koncentrácií antibiotík u pacientky s endokarditídou a zvýšeným renálnym klírensom / Mária Göböová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmakoterapia. - Roč. 3, č. 2 (2013), s. 83-84
 355. BDF Lepšie lieky pre deti Posilnenie spolupráce zainteresovaných subjektov / Z. Klimaszová, M. Kuželová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 16, č. 12 (2014), s. 32-33
 356. BDF Pomáha európska legislatíva racionálnemu používaniu liekov v detskej populácii? / Jana Slažneva ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 12, č. 5 (2011), s. 203-206
 357. BDF Kategorizácia liekov určených na liečbu pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike zvyšuje dostupnosť a kvalitu liečby / Tatiana Foltánová, Magdaléna Kuželová
  In: Pharma Journal. - Roč. 18, č. 3 (2008), s. 80-85
 358. BDF Prvá konferencia o zriedkavých ochoreniach v Slovenskej republike / Vlasta Kákošová, Magdaléna Kuželová
  In: Lekárnik. - Roč. 17, č. 4 (2012), s. 24-25
 359. BDF Interakcie liekov zvyšujúcich riziko predĺženia QT intervalu / Mária Göböová ... [et al.]
  In: Praktické lekárnictvo. - Roč. 5, č. 3-4 (2015), s. 112-114
 360. BDF Bakteriálna rezistencia z pohľadu klinického farmaceuta / Mária Göböová, Magdaléna Kuželová
  In: Praktické lekárnictvo. - Roč. 3, č. 2 (2013), s. 49-50
 361. BDF 6. jarná konferencia klinickej farmácie venovaná 65. výročiu FaF UK v Bratislave / Mária Göböová, Magdaléna Kuželová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 19, č. 6 (2017), s. 34-37
 362. BDF Compliance pacientov prispieva k optimalizácii farmakoterapie / Magdaléna Kuželová
  In: Pharma Journal. - Roč. 15, č. 4 (2005) , s. 90
 363. BDF Je liečba prípravkami z ľubovníka bodkovaného vždy bezpečná? / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Pharma Journal. - Roč. 14, č. 1 (2004), s. 21-23
 364. BDF Novoregistrované lieky na liečbu hypertenzie v Slovenskej republike / Tatiana Foltánová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 75, č. 2-3 (2006), s. 31-34
 365. BDF Pomáha európska lieková legislatíva o "orphan liekoch" v liečbe detských pacientov so zriedkavo sa vyskytujúcimi ochoreniami? / Magdaléna Kuželová
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 8, č. 5 (2007), s. 260-262
 366. BDF Terapeutické možnosti dyslipidémií / Adriana Adameová, Magdaléna Kuželová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 7, č. 3 (2005), s. 22-24
 367. BDF Blokátory kalciových kanálov pri prevencii renálneho poškodenia / M. Kuželová ... [et al.]
  In: Slovakofarma revue. - Roč. 2, č. 4 (1992), s. 117-118
 368. BDF Nežiadúce účinky liekov u novorodencov / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Československá pediatrie. - Roč. 47, č. 2 (1992), s. 100-102
 369. BDF Blokátory kalciového vstupu v gastroenterológii. / M. Kuželová-Belanová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 61, č. 3 (1992), s. 103-107
 370. BDF Úloha blokátorov kalciových kanálov pri prevencii renálneho poškodenia. / M. Kuželová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 42, č. 3 (1993), s. 119-124
 371. BDF Zmenená funkcia cievneho endotelu a jeho farmakologické ovplyvnenie / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Slovakofarma revue. - Roč. 4, č. 4 (1994), s. 104-107
 372. BDF Súčasné poznatky o funkcii cievneho endotelu / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Slovakofarma revue. - Roč. 4, č. 2-3 (1994),s. 55-59
 373. BDF Ovplyvňujú biologické hodiny účinok liekov ? / M. Kuželová ... [et al.]
  In: Pharma Journal. - Roč. 5, č. 2 (1995), s. 17-18
 374. BDF Mibefradil - predstaviteľ novej triedy blokátorov kalciového vstupu / Magdaléna Kuželová, Pavel Švec
  In: Pharma Journal. - Roč. 7, č. 6 (1997) , s. 166
 375. BDF Nové možnosti využitia pentoxifylínu v ochrane endotelu ? / Pavel Švec, Magdaléna Kuželová
  In: Slovakofarma revue. - Roč. 7, č. 1 (1997), s. 28-29
 376. BDF Antagonisty angiotenzínových receptorov - perspektívne liečivá srdcovo-cievneho systému / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Slovakofarma revue. - Roč. 8, č. 3 (1998), s. 97-103
 377. BDF Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu a ich význam v terapii / Ingrid Tumová ... [et al.]
  In: Slovakofarma revue. - Roč. 8, č. 2 (1998), s. 48-53
 378. BDF Antidysrytmiká v terapeutickej praxi / Soňa Edelesteinová, Magdaléna Kuželová
  In: Liekový bulletin. - Roč. 2, č. 3 (1993), s. 2-3
 379. BDF Analýza hlásených nežiadúcich účinkov statínov na Slovensku za obdobie rokov 1998-2002 vo vzťahu k ich myotoxickým účinkom / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Príl. Všeobecné lekárstvo. Roč. 3, č. 10 (2003), s. 604-607
 380. BDF Lerkanidipín (LERCAL) / Kuželová, Magdaléna
  In: Interná medicína. - Príl. Všeobecné lekárstvo. Roč. 3, suppl. 2 (2003), s. 35S-36S
 381. BDF Azitromycín - výhody a nevýhody použitia / Magdaléna Kuželová
  In: Praktické lekárnictvo. - Roč. 6, č. 4 (2016), s. 156-158
 382. BDF Nové možnosti liečby ochorení nervového sytému v Slovenskej republike / Tatiana Foltánová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 76, č. 2-3 (2007), s. 46-51
 383. BDF Rozvoj klinických vedomostí a zručností študentov farmácie / Magdaléna Kuželová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 17, č. 9 (2015), s. 30-31
 384. BDF Spolupráca Národného kompetentného orgánu pre zaobchádzanie s liekmi (ŠÚKL v SR) s pacientskými organizáciami v SR / Michaela Palágyi, Magdaléna Kuželová
  In: Lekárnik. - Roč. 10, č. 6 (2005), s. 48-49
 385. BDF Možnosti a riziká farmakoterapie v detskom veku / Magdaléna Kuželová
  In: Praktické lekárnictvo. - Roč. 4, č. 2-3 (2014), s. 50-52
 386. BDF Terapia hnačky / Magdaléna Kuželová
  In: Lekárnik. - Roč. 15, č. 7 (2010), s. 31-33
 387. BED Sú členovia pacientskych organizácií v Slovenskej republike dostatočne informovaní o užívaných liekoch? / Michaela Palágyi ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike. - ISBN 80-89197-49-3. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2006. - S. 79-84
 388. BFA Rozvoj klinickej farmácie na Slovensku a súčasné aktivity Sekcie klinickej farmácie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti / Vlasta Kákošová ... [et al.]
  In: Pracovní den klinické farmacie : Sborník abstrakt. - Praha : Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019. - S. [1-1]
 389. BFB Terapeutické monitorovanie antibiotík je vyše 20 rokov nevyhnutnou súčasťou optimalizácie antiinfekčnej terapie vo FN Nitra / Mária Göböová ... [et al.]
  In: 6. Slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie. Racionálna a inovatívna farmakoterapia : Účinnosť - Bezpečnosť - Ekonomika. - Bratislava : SSKF, 2013. - S. [l]
 390. BFB Perspektívy vo vednom odbore klinická farmácia / Lívia Magulová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 78, č. 8-9 (2009), s. 174-175
 391. BFB Analýza kvality farmakoterapie geriatrických pacientov / M. Wawruch ... [et al.]
  In: 2. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie. 13. slovenská konferencia klinickej farmakológie. 7. česká konferencia klinickej farmakológie. 12. česká konferencia TDM. 9. česká pracovná konferencia DURG. - Nitra : [s.n.], 2005. - S. [2]
 392. BFB Mýty a pravda o gentamicíne / Mária Göböová, Magdaléna Kuželová
  In: 7. Celoslovenská infektologická konferencia. - ISBN 978-80-8152-046-4. - Košice : LF UPJŠ, 2013. - S. 28
 393. DAI Príspevok k zmenenej reaktibilite ß-adrenergických receptorov po prerušení aplikácie ß-adrenergických blokátorov / Magdaléna Belanová; školitelia Andrej Nicák, František Inczinger
  Bratislava : [s.n.], 1983
 394. DAI Príspevok k farmakológii a využitiu blokátorov ß-receptorov a kalciového vstupu v podmienkach ischémie myokardu / Magdaléna Kuželová
  Bratislava : [s.n.], 1996
 395. EDJ K životnému jubileu profesora MUDr. Pavla Šveca, DrSc. Popredný predstaviteľ slovenskej farmakológie a farmácie, prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc., oslávil nedávno svoje životné jubileum - sedemdesiat rokov / Magdaléna Kuželová, Ján Klimas
  In: Lekárnik. - Roč. 15, č. 10 (2010), s. 12-13
 396. EDJ Ako vnímajú starší pacienti riziko liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis? / Magdaléna Kuželová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 15, č. 12 (2013), s. 16-17
 397. FAI Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 5 / editori : Pavel Švec, Ján Kyselovič, Magdaléna Kuželová
  Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2010
 398. FAI Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 6 / editori : Pavel Švec, Magdaléna Kuželová, Ján Kyselovič
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2011
 399. FAI Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 10 / editori Magdaléna Kuželová, Pavel Švec
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2015
 400. FAI Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 7 / editori : Pavel Švec, Magdaléna Kuželová, Ján Kyselovič
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2012
 401. FAI Farmakológia 2006 : 56. Farmakologické dni 2006 v Bratislave. / editor Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006
 402. FAI Vademékum farmaceutických prípravkov registrovaných v SR / zodp. red. Libuša Chrásteková, Mária Popovičová, Eva Hatarová
  Martin : Osveta, 2003
 403. FAI Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 8 / editori : Pavel Švec, Magdaléna Kuželová, Ján Kyselovič
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2013
 404. FAI Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 9 / editori Pavel Švec, Magdaléna Kuželová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2014
 405. GAI Syndróm vynechania betaadrenolytickej terapie : Priebežná správa Štátnej výskumnej úlohy V-5-1/08. / ved. výsk. tímu František Inczinger
  Bratislava : [s.n.], 1988
 406. GHG Dôležitosť oznamovania nežiaducich účinkov z dôvodu medikačných chýb / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Liekové Riziko [elektronický zdroj]. - Č. 47 (2016), s. [1-8] [online]
 407. GHG Orphan lieky tzv. lieky na liečbu ojedinele sa vyskytujúcich ochorení / Magdaléna Kuželová
  In: http://.www.sukl.sk. - 2005
 408. GII Predstavujeme európsky projekt COST Action IS1402 / S. Jankyová, T. Foltánová, M. Kuželová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 19, č. 9 (2017), s. 39
 409. GII K životnému jubileu profesora Pavla Šveca / Magdaléna Kuželová, Ján Klimas
  In: Naša univerzita. - Č. 2 (2010), s. 22
 410. GII Mladí farmakológovia prezentovali svoju vedeckú prácu / Pavel Švec, Magdaléna Kuželová
  In: Naša univerzita. - Č. 4 (2010), s. 20
 411. GII 15. ročník Memoriál prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc. / Pavel Švec, Magdaléna Kuželová
  In: Lekárnik. - Roč. 16, č. 1 (2011), s. 21
 412. GII Životné jubileum profesora MUDr. Pavla Šveca, DrSc. - 75 rokov / Magdaléna Kuželová, Ingrid Tumová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 84, č. 1-2 (2015), s. 5-6
 413. GII Prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc. / Ingrid Tumová, Magdaléna Kuželová
  In: Lekárnik. - Roč. 20, č. 9 (2015), s. 54
 414. GII 26. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej / Magdaléna Kuželová, Lucia Černušková
  In: Lekárnik. - Roč. 22, č. 12 (2017), s. 49-50
 415. GII Stretnutie absolventov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, ktorí študovali v rokoch 1969-1974 / Magdaléna Kuželová
  In: Lekárnik. - Roč. 9, č. 7 (2004), s. 18
 416. GII 56. farmakologické dni / Adriana Adameová, Magdaléna Kuželová
  In: Naša univerzita. - Č. 2 (2006), s. 10
 417. GII 28. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej Spájanie vedy a praxe v klinickej farmácii / Peter Krajčovič, Magdaléna Kuželová
  In: Lekárnik. - Roč. 23, č. 11 (2018), s. 34-37
 418. GII Účasť pracovníkov Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK na 33. európskom sympóziu klinickej farmácie v Prahe / Magdaléna Kuželová
  In: Lekárnik. - Roč. 10, č. 2 (2005), s. 42-43
 419. GII Predstavujeme medzinárodný projekt zameraný na výskum ageizmu / S. Jankyová, T. Foltánová, M. Kuželová
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 1 (2017), s. 22-23
 420. GII K 6. jarnej konferencii klinickej farmácie: riešenie farmakoterapeutických problémov liekov ovplyvňujúcich dýchací systém a imunitu / Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 1-2 (2017), s. 22
 421. GII Klinická farmácia / Magdaléna Kuželová
  In: Lekárnik. - Roč. 24, č. 1 (2019), s. 44-44
 422. GII K životnému jubileu prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc. / Magdaléna Kuželová, Ingrid Tumová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 17, č. 9 (2015), s. 19
 423. GII Stretnutie absolventov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave / Magdaléna Kuželová
  In: Lekárnik. - Roč. 19, č. 7 (2014), s. 58-59
 424. GII Spolupráca lekár - farmaceut a spokojní pacienti / Magdaléna Kuželová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 16, č. 9 (2014), s. 3
 425. GII 42. Európske sympózium klinickej farmácie / Mária Göböová, Magdaléna Kuželová
  In: Lekárnik. - Roč. 18, č. 11 (2013), s. 60-63
 426. GII 7. jarná konferencia klinickej farmácie / Magdaléna Kuželová, Mária Göböová, Hajnalka Komjáthy
  In: Lekárnik. - Roč. 23, č. 7 (2018), s. 22-23

Hore