Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Pleiotropic effects of simvastatin on some calcium regulatory and myofibrillar proteins in ischemic/reperfused heart: causality of statins cardioprotection? / Adrián Szobi... [et al.]
  In: Current Pharmaceutical Design. - Vol. 22, No. 42 (2016), s. 6451-6458
 2. ADC Different signalling in infarcted and non‐infarcted areas of rat failing hearts a role of necroptosis and inflammation / Martin Lichý ... [et al.]
  In: Journal of Cellular and Molecular Medicine. - Roč. 23, č. 9 (2019), s. 6429-6441
 3. ADC Cardioprotection of ischaemic preconditioning is associated with inhibition of translocation of MLKL within the plasma membrane / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Journal of Cellular and Molecular Medicine [elektronický dokument]. - Roč. 22, č. 9 (2018), s. 4183-4196 [print]
 4. AFG Activation of necroptosis in human end-stage failing hearts / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Journal of Molecular & Cellular Cardiology. - Vol. 86 (2015), s. S39
 5. AFG Identification of necroptosis in failing hearts following myocardial infarction / M. Lichý ... [et al.]
  In: Journal of Molecular & Cellular Cardiology. - Vol. 109, Suppl., July (2017), s. 44
 6. AFG Necroptosis in post-ischemic heart failure: causality of cardiac dysfunction and remodeling? / Martin Lichý ... [et al.]
  In: European Journal of Heart Failure. - Roč. 20, č. Supplement 1 (2018), s. 331-331
 7. AFG A link between oxidative stress and CaMKII activity in post-ischemic failing hearts a subcellular analysis with pathophysiological implications / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: European Journal of Heart Failure. - Roč. 20, č. Supplement 1 (2018), s. 336-336
 8. AFH Relevancia apoptózy, nekroptózy a autofágie pri poškodení funkčného tkaniva myokardu v post-ischemickom srdcovom zlyhávaní / Martin Lichý ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 28, č. S1 (2019), s. 22S-22S, 23
 9. AFH Role of CaMKIIdelta in end-stage human heart failure / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research. - ISBN 978-80-224-1452-4. - Bratislava : Veda, 2015. - S. 47
 10. AFH Porucha kontraktilnej funkcie srdca v srdciach poškodených v dôsledku akútnej a chronickej ischémie vedúcej k srdcovému zlyhaniu: úlohy CaMKIIdelta-sprostredkovanej regulácie cMyBP-C / M. Lichý ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 24, Suppl. 1 (2015), s. 23S
 11. AFH Presence of necroptosis in end-stage human heart failure / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research. - ISBN 978-80-224-1452-4. - Bratislava : Veda, 2015. - S. 55
 12. AFH Zlyhávajúce srdcia sú pozitívne na prítomnosť nekroptotických ale nie apoptotických markerov / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 24, Suppl. 1 (2015), s. 31S
 13. AFH Pleiotropné pôsobenie simvastatínu na proteíny regulujúce vápnikovú homeostázu a myofibrilárne proteíny v srdci vystavenom ischémii/reperfúzii: príčina kardioprotektívneho pôsobenia statínov? / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: 44. Konferencia Komisie experimentálnej kardiológie. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-971699-6-1. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2016. - S. 40
 14. AFH Mechanisms leading to cardiac remodeling in post-ischemic heart failure a role of CaMKII-ERK1/2 signaling and oxidative stress? / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research : from Basic Mechanisms to Therapeutic Strategies. - ISBN 978-80-224-1649-8. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 98-98
 15. AFH Cell death in rat failing hearts molecular analysis of ischemic and non-ischemic tissue / Csaba Horváth ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research : from Basic Mechanisms to Therapeutic Strategies. - ISBN 978-80-224-1649-8. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 83-83
 16. AFH Bunkové preživanie a smrť kardiomyocytov pôsobením patofyziologicky relevantných hladín TNF / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Kardioprotekcia [elektronický dokument] : od buniek a proteínov až po celý organizmus. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972360-5-2. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2019. - S. 23-23 [online]
 17. AFH Vzťah autofácie k nekroptóze pri funkčnom poškodení myokardu v post-ischemickom srdcovom zlyhávaní / Peter Galis ... [et al.]
  In: Kardioprotekcia [elektronický dokument] : od buniek a proteínov až po celý organizmus. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972360-5-2. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2019. - S. 10-10 [online]
 18. BFA Post-translational modifications of CaMKIIdelta in human heart failure: effects on contractile function and arrhythmias / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: 33rd Meeting of the European Section of ISHR. - Boredaux : Université Bordeaux, 2015. - S. 105
 19. BFA Ischemic preconditioning ameliorates necroptosis in myocardial ischemia-reperfusion / A. Szobi ... [et al.]
  In: International Academy of Cardiovascular Sciences. 4. European Section Meeting of IACS. Abstract Book. - [S.l.] : IACS, 2017. - S. 79
 20. BFA Identification of key necroptotic proteins within the plasma membrane: underlying mechanisms of cardiac dysfunction in heart failure? / M. Lichý ... [et al.]
  In: International Academy of Cardiovascular Sciences. 4. European Section Meeting of IACS. Abstract Book. - [S.l.] : IACS, 2017. - S. 17
 21. BFA Relationship between oxidative stress and activation of CaMKII in various cellular compartments of failling hearts / A. Szobi ... [et al.]
  In: International Academy of Cardiovascular Sciences. 4. European section meeting of IACS. Abstract Book. - [S.l.] : IACS, 2017. - S. 85

Hore