Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Telmisartan and metabolic syndrome after heart transplantation / M. Luknár... [et al.]
  In: Clinical Transplantation. - Vol. 24, No. 1 (2010), s. 36-39
 2. ADE Prietok cez portálnu vénu a kongestívne poškodenie pečene u chorých s pokročilým srdcovým zlyhávaním / E. Goncalvesová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 51, č. 5 (2005), s. 533-538
 3. ADE Charakteristiky a osud pacientov s akútnym srdcovým zlyhávaním v aktuálnej klinickej praxi / E. Goncalvesová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 56, č. 8 (2010), s. 845-853
 4. ADF Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia - menej častá, závažná, no vyliečiteľná príčina dýchavice / M. Luknár ... [et al.]
  In: Medikom. - Roč. 6, č. 4 (2016), s. 63-64
 5. ADF Pľúcna artériová hypertenzia v tehotenstve: kazuistika / Liam McCullough ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 26, č. 2 (2019), s. 108-112
 6. ADF Pľúcna artériová hypertenzia: medzi pneumológiou a kardiológiou / M. Luknár ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 12, č. 12 (2012), s. 592-597
 7. ADF Má pacient skutočne terminálne srdcové zlyhávanie? / M. Luknár, M. Dúbrava
  In: Geriatria. - Roč. 23, č. 2 (2017), s. 52-56
 8. ADF Levosimendan pri liečbe srdcového zlyhávania / P. Lesný... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 14, č. 6 (2005), s. 301-306
 9. ADF Artériová hypertenzia - Najčastejší potransplantačný problém / I. Štefanková ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 14, č. 6 (2005), s. 290-295
 10. ADF Koncetrácia sérových lipoproteínov v súvislosti s pokročilým srdcovým zlyhávaním / M. Luknár ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 14, č. 6 (2005), s. 307-312
 11. ADF Iniciálne skúsenosti s implantabilnými mechanickými podporami l'avej komory v programe transplantácie srdca v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb / E. Goncalvesová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 17, č. 3 (2008), s. 101-108
 12. ADF Komplikovaná aneuryzma l'avej komory s netypickou manifestáciou ako indikácia transplantácie srdca / M. Luknár, I. Štefanová, E. Goncalvesová
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 17, č. 6 (2008), s. 290-291
 13. ADF Neobvyklá príčina rezistentného akútneho srdcového zlyhávania / E. Goncalvesová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 17, č. 5 (2008), s. 191-196
 14. ADF Neobvyklá poinfarktová aneuryzma l'avej komory / M. Luknár, E. Goncalvesová, J. Fabián
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 17, č. 5 (2008), s. 197-198
 15. ADF Prediktory krátkodobej mortality a charakteristika pacientov liečených levosimendanom v terciárnom centre a v krajskej nemocnici / P. Lesný ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 18, č. 6 (2009), s. 294-300
 16. ADF Biventrikulárna nonkompakcia / J. Dúbrava ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 19, č. 1 (2010), s. 49-56
 17. ADF Idiopatická plúcna artériová hypertenzia: Úspech kombinačnej liečby / M. Luknár ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 19, č. 4 (2010), s. 279-286
 18. ADF Transplantácia srdca u pacienta s t'ažkou "ireverzibilnou" pl'úcnou hypertenziou / P. Lesný ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 19, č. 6 (2010), s. 481-487
 19. ADF Changes of portal flow in heart failure patients with liver congestion / E. Goncalvesová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 111, č. 12 (2010), s. 635-639
 20. ADF ECG signs of right ventricular hypertrophy may help distinguish pulmonary arterial hypertension and pulmonary hypertension due to left ventricular diastolic dysfunction / E. Goncalvesová, M. Luknár, P. Lesný
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 112, č. 11 (2011), s. 614-618
 21. ADF Hyponatriémia - Dostupný a spoľahlivý prediktor rizika u pacientov s akútnym srdcovým zlyhávaním / I. Varga ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 21, č. 1 (2012), s. 13-20
 22. ADF Princípy modernej liečby pl'úcnej artériovej hypertenzie / M. Luknár ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 21, č. 3 (2012), s. 192-200
 23. ADF Fabryho choroba / P. Solík ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 21, č. 5 (2012), s. 381-387
 24. ADN Risk stratification in pulmonary artery hypertension: the way to better outcomes / Milan Luknár, Peter Lesný, Eva Goncalvesová
  In: Cardiology letters. - Roč. 28, č. 1 (2019), s. 26-32
 25. ADN Idarucizumab na urgentné zrušenie účinku dabigatranu pred ortotopickou transplantáciou srdca / Marcela Danková ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 27, č. 5 (2018), s. 238-241
 26. ADN Baroreceptor activation therapy – new approach in therapy of patients with advanced chronic heart failure and with reduced left ventricular ejection fraction / Anton Dlesk ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 29, č. 1 (2020), s. 26-33
 27. ADN Rare diseases in cardiology: Small volume, great importance / Milan Luknár, Eva Goncalvesová
  In: Cardiology letters. - Roč. 29, č. 1 (2020), s. 61-63
 28. ADN Long-term left ventricular assist devices in the treatment of heart failure in Slovakia / Peter Lesný ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 29, č. 1 (2020), s. 50-56
 29. ADN The long-term response to treatment with calcium channel blockers in a patient with idiopathic pulmonary arterial hypertension / P. Solík ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 114, č. 5 (2013), s. 283-286
 30. ADN Systolický tlak v arteria pulmonalis - Priame meranie versus odhad podl'a echokardiografie u pacientov s pl'úcnou artériovou hypertenziou a pl'úcnou venóznou hypertenziou / P. Solík ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 22, č. 6 (2013), s. 459-465
 31. ADN Východiská a princípy efektívnej liečby diuretikami pri srdcovom zlyhávaní / E. Goncalvesová, P. Lesný, M. Luknár
  In: Cardiology letters. - Roč. 25, č. 4 (2016), s. 293-301
 32. ADN Anemia and endothelin receptor antagonists – A real risk? / M. Kováčová ...[et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 26, č. 1 (2017), s. 52-54
 33. ADN Pľúcna hypertenzia asociovaná so systémovou sklerózou – príliš veľa sivých zón / M. Luknár ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 26, č. 1 (2017), s. 47-51
 34. AEG Ambulatory ECG monitoring in patients with cerebrovascular accident in advanced age / M. Luknár ... [et al.]
  In: Journal of Electrocardiology. - Vol. 30, No. 4 (1997), s. 354-355
 35. AFG Biomarkers in acute cardiorenal syndrome / Marcela Danková ... [et al.]
  In: European Journal of Heart Failure. - Roč. 20, č. Supplement 1 (2018), s. 597-597
 36. AFG Hospital readmissions after left ventricular assist device implantation / Peter Lesný ... [et al.]
  In: European Journal of Heart Failure. - Roč. 20, č. Suppl. 1 (2018), s. 91
 37. AFG Diagnostic and therapeutic challenges limit treatment options in heart failure due to complex congenital heart disease / Milan Luknár ... [et al.]
  In: European Journal of Heart Failure. - Roč. 20, č. Suppl. 1 (2018), s. 350-351
 38. AFG Idarucizumab for urgent reversal of dabigatran before orthotopic heart transplantation / Marcela Danková ... [et al.]
  In: European Journal of Heart Failure. - Roč. 21, č. S1 (2019), s. 581-581
 39. AFG The effect of prehospital diuretic administration on clinical outcomes in patients with acute heart failure / Eva Goncalvesová ... [et al.]
  In: European Journal of Heart Failure. - Roč. 21, č. S1 (2019), s. 260-260
 40. AFG Predictors of response to levosimendan in patients with decompensated heart failure / Peter Lesný ... [et al.]
  In: European Journal of Heart Failure. - Roč. 21, č. S1 (2019), s. 262-262
 41. AFG Implantácie mechanických podpôr ľavej komory srdca v NÚSCH, a.s. / M. Hulman ... [et al.]
  In: Cor et Vasa. - Roč. 50, č. 11 (2008), s. K221-K222
 42. AFG The level of N - gal as a cardiovascular risk marker in heart transplanted patients / E. Demešová ... [et al.]
  In: European Journal of Heart Failure Supplements. - Vol. 11, Suppl. 1 (2012), s. S204
 43. AFH Od dýchavice k pľúcnej hypertenzii a späť / Milan Luknár, Jana Malinová, Eva Goncalvesová
  In: 39. výročná konferencia SSVPL 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972285-8-3. - Bratislava : Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, 2018. - S. 22-22
 44. AFH Zriedkavá príčina hypertrofickej kariopyopatie - kazuistika / Veronika Šimovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S2 (2019), s. 15-15
 45. AFH Ambulantné monitorovanie EKG u pacientov s NCMP vo vyššom veku / M. Luknár, Z. Mikeš, V. Mongiellová
  In: 24. Gressnerove geriatrické dni a 5. Zoborský deň. - Nitra : [s.n.], 1997. - S. 25
 46. AFH Hyponatrémia - jednoduchý a spoľahlivý prediktor mortality u pacientov so srdcovým zlyhávaním / I. Varga ...[et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 19, Suppl. 1 (2010), s. 35S
 47. AFH The level of N - gal in urine as a marker of cardiovascular risk patients after heart transplantation / E. Demešová ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 21, č. 3 (2012), s. 265
 48. AFH Hladina N-gal v moči ako marker kardiovaskulárneho rizika pacientov po transplantácii srdca (HTx) / E. Demešová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 58, (2012), [s. 1] [online]
 49. AFH The level of NGAL in urine as a marker of cardiovascular risk in patients after heart transplantation / E. Demešová ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 22, č. 2 (2013), s. 203-204
 50. AFH The effect life-style education programme together with the telmisartan treatment in patients with essential hypertension / E. Demešová ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 21, č. 3 (2012), s. 275-276
 51. AFH Transplantácia pľúc u pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou: dysfunkcia pravej komory nie je kontraindikácia / Milan Luknár ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 2, č. 3-4 (2018), s. [1-2], nestr.
 52. BDE Riziková stratifikácia pri pľúcnej artériovej hypertenzii a jej význam / M. Luknár, P. Lesný, E. Goncalvesová
  In: Causa Subita. - Roč. 21, č. 2 (2018), s. 48-55
 53. BDE Jak poznat pacienta s podezřením na PAH / Milan Luknár ... [et al.]
  In: Causa subita. - Roč. 21, č. 4 (2018), s. 149-153
 54. BDF Orgánové transplantácie z pohľadu teológa / Milan Luknár...[et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Zv./Vol. 14, č./No. 5 (2005), s. 144
 55. BDF Comment on ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure / E. Goncalvesová ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 26, č. 4 (2017), s. 221-222
 56. BDF Portopulmonálna artériová hypertenzia - Opis prípadu a literámy prehl'ad / M. Luknár, ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 17, č. 1 (2008), s. 33-38
 57. BDF Šest' minútový test chôdzou: Návod na štandardizáciu a interpretáciu / M. Luknár, M. Smatralová, E. Goncalvesová
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 18, č. 3 (2009), s. 108-115
 58. BEF Pľúcna hypertenzia pri dysfunkcii ľavej komory srdca / Milan Luknár
  In: Zlyhávanie srdca. - ISBN 978-80-89668-03-8. - Bratislava : ProLitera, 2015. - S. 489-496
 59. BEF Nekardiálne poruchy a komorbidity pri SZ / Milan Luknár
  In: Zlyhávanie srdca. - ISBN 978-80-89668-03-8. - Bratislava : ProLitera, 2015. - S. 453-462
 60. BFA Hladina NGAL v moči ako marker kardiovaskulárneho rizika pacientov po ortotopickej transplantácii srdca / E. Demešová ... [et al.]
  In: 20. výroční sjezd České kardiologické společnosti. - Brno : ČKS, 2012. - nestr. [1 s.]
 61. EDJ Pľúcna hypertenzia Stretnutie zástupcov centier pre pľúcnu artériovú hypertenziu v Bratislave / Milan Luknár
  In: Cardiology letters. - Roč. 27, č. 6 (2018), s. 318-320

Hore