Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADF Možnosti použitia ECOG testu u pacientov nad 60 rokov v dennom stacionári pre charakterizáciu ich zdravotného stavu - pilotná štúdia / Zuzana Mačeková, Ján Klimas
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 88, č. 7-8 (2019), s. 151-156
 2. AED Depresie a kognitívne poruchy v populácií starších / Michaela Krivošová ... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii : 11. - ISBN 978-80-8187-070-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 25-30
 3. AED Zmeny kognitívnych funkcií u pacientov s metabolickým syndrómom / Zuzana Mačeková, Ján Klimas
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 14. - ISBN 978-80-223-4813-3. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2019. - S. 76-82
 4. AFG Hodnotenie kognitívnych vlastností u pacientov v zariadeniach pre seniorov na Slovensku / Zuzana Mačeková, Ján Klimas
  In: Sympozium klinické farmacie René Macha : Prevence a léčba kardiovaskulárních a onkologických onemocnění. - ISBN 978-80-906644-5-6. - Hradec Králové : Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019. - S. 75-75
 5. AFG Cognitive screening in patients with metabolic syndrome in Slovakia –KOGNIMET-SK / Zuzana Mačeková ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 67-68 [online]
 6. AFG Negatívny vplyv farmakoterapie na pacientov vo vyššom veku / Zuzana Mačeková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 1-2 (2017), s. 32
 7. AFH OTC lieky a výživové doplnky v liečbe akútnych ochorení horných dýchacích ciest počas gravidity a dojčenia / Katarína Hajtmanová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 1-2 (2017), s. 24-25
 8. AFH Nové orálne antikoagulanciá - farmakoterapeutické problémy v klinickej praxi / Zuzana Mačeková, Adela Dostálová, Ján Klimas
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 7 (2018), s. 188-188
 9. AFH Monitoring imunosupresívnych látok u pacientov po transplantácii obličiek na Oddelení klinickej farmakológie vo FNLP Košice za rok 2007 / J. Fargašová ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 4, č. 1 (2008), s. 31
 10. AFH Vplyv metabolického syndrómu na kognitívne funkcie pacientov / Zuzana Mačeková, Ján Klimas
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 12 (2018), s. 339-340
 11. AFH Hodnotenie vplyvu pomocných látok na uvoľňovanie indometacínu z gélotvorného základu / Miroslava Verčimáková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - ISBN 978-80-968251-7-2. - Zohor : Kníhtlač Gerthofer, 2007. - S. 140
 12. AFH Použitie voľnopredajných liekov v rámci samoliečenia v období laktácie / Zuzana Mačeková, Mária Göböová, M. Horňák
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 207-207
 13. BAB Lieky počas dojčenia - kedy áno, kedy nie... / Mária Göböová ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2017
 14. BDF Projekt KOGNIMET-SK Skríning kognitívnych funkcií u pacientov s metabolickým syndrómom na Slovensku / Zuzana Mačeková, Ján Klimas
  In: Lekárnické listy. - Roč. 20, č. 2 (2018), s. 22-23
 15. BDF Liekové interakcie imunofarmák / Zuzana Mačeková
  In: Lekárnické listy. - Roč. 12, č. 10 (2010), s. 25
 16. BFB Metabolický syndróm ako rizikový faktor pre rozvoj kognitívnych porúch / Zuzana Mačeková, Ján Klimas
  In: Zemplínske lekárnické dni. - Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2018. - S. 1-1, [1 s.]
 17. BFB Hodnotenie kognitívnych vlastností u pacientov vo verejných lekárňach / Zuzana Mačeková
  In: Zemplínske lekárnické dni. - Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2019. - S. 1-1, [1 s.]
 18. BFB Identifikácia kognitívnych porúch u pacientov so suspektným metabolickým syndrómom na Slovensku / Zuzana Mačeková, Ján Klimas
  In: Zborník : 28. Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej. - Bratislava : Slovenská farmaceutická spoločnosť o. z., 2019. - S. 15-16
 19. BFB Farmakoterapia pacientov vo vyššom veku / Zuzana Mačeková ... [et al.]
  In: 15. Zemplínske lekárnické dni : Memoriál doc. J. Seginka. - Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2017. - [2 s.]
 20. BFB Lieky počas dojčenia / Zuzana Mačeková ... [et al.]
  In: 14. Zemplínske lekárnické dni : Memoriál doc. J. Seginka. - Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2016. - S. 4
 21. GII Návšteva Kognitívneho centra vo Fakultnej nemocnici Motol v Prahe / Zuzana Mačeková
  In: Lekárnik. - Roč. 24, č. 8 (2019), s. 42-43
 22. GII Klinický výskum farmakológov / Erik Puchoň, Zuzana Mačeková, Adriana Adamičková
  In: Lekárnik. - Roč. 24, č. 10 (2019), s. 56-56

Hore