Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Downregulation of myogenic microRNAs in sub-chronic but not in sub-acute model of daunorubicin-induced cardiomyopathy / Gabriel Dóka ... [et al.]
  In: Molecular and Cellular Biochemistry. - Vol. 432, No. 1-2 (2017), s. 79-89
 2. ADC Local and systemic renin-angiotensin system participates in cardiopulmonary-renal interactions in monocrotaline-induced pulmonary hypertension in the rat / Eva Malíková ... [et al.]
  In: Molecular and Cellular Biochemistry. - Vol. 418, No. 1-2 (2016), s. 147-157
 3. ADC Effects of inorganic nitrate in a rat model of monocrotaline-induced pulmonary arterial hypertension / Eva Malíková ... [et al.]
  In: Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology [elektronický dokument]. - Roč. 126, č. 2 (2020), s. 99-109 [print]
 4. ADC Ramipril restores PPARbeta/delta and PPARgamma expressions and reduces cardiac NADPH oxidase but fails to restore cardiac function and accompanied myosin heavy chain ratio shift in severe anthracycline-induced cardiomyopathy in rat / Hana Černecká ... [et al.]
  In: European Journal of Pharmacology. - Vol. 791 (2016), s. 244-253
 5. ADC Opposite alterations of endothelin-1 in lung and pulmonary artery mirror gene expression of bone morphogenetic protein receptor 2 in experimental pulmonary hypertension / Jana Vetešková ... [et al.]
  In: Experimental Lung Research. - Roč. 45, č. 1-2 (2019), s. 30-41
 6. ADC Hepatocyte growth factor plays a particular role in progression of overall cardiac damage in experimental pulmonary hypertension / Michal Radik ... [et al.]
  In: International Journal of Medical Sciences. - Roč. 16, č. 6 (2019), s. 854-863
 7. ADM Nonclinical data supporting orphan medicinal product designations in the area of rare infectious disease / Maria E. Sheean ... [et al.]
  In: Drug Discovery Today [elektronický dokument]. - Roč. 25, č. 2 (2020), s. 274-291 [print]
 8. ADN Voluntary exercise and testosterone therapy caused increase in percentage of Myh6 and expression of oxidative stress marker Cybb in left ventricles of rats / M. Radik ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 63, č. 1 (2016), s. 12-15 [online]
 9. ADN Impact of nitrate therapy on the expression of caveolin-1 and its phosphorylated isoform in lungs in the model of monocrotaline induced pulmonary hypertension / Zuzana Kmecová ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický dokument]. - Roč. 65, č. 2 (2018), s. 4-7 [online]
 10. ADN SDF-1 and its receptor in the ventricles of rat with monocrotaline-induced pulmonary hypertension / Jana Vetešková ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický dokument]. - Roč. 65, č. 2 (2018), s. 23-26 [online]
 11. AED Zvýšená expresia eNOS môže hrať úlohu v metabolickom syndróme indukovanom dlhodobou konzumáciou kolového nápoja / Kristína Galková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 10. - ISBN 978-80-223-3924-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2015. - S. 17-23
 12. AED Expresia izoforiem kaveolínu-1 v aorte potkana s glukózovou intoleranciou vyvolanou nízkou dávkou streptozotocínu / Jasna Šranková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 10. - ISBN 978-80-223-3924-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2015. - S. 24-31
 13. AED Zmenená expresia HSP90 môže hrať úlohu v zlyhávajúcej pravej komore pri monokrotalínom navodenej pľúcnej artériovej hypertenzii / Eva Malíková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 10. - ISBN 978-80-223-3924-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2015. - S. 32-39
 14. AED Expresia ACE a ACE2 v pľúcach potkanov s monokritalínom indukovanou pľúcnou hypertenziou / Eva Malíková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 12. - ISBN 978-80-223-4419-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2017. - S. 28-33
 15. AFG Effects of nitrate therapy in monocrotaline-induced pulmonary hypertension in rats / Zuzana Kmecová ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension. - Vol. 35, eSuppl 2 (2017), e278
 16. AFG Vplyv proteínov NO signalizácie na rozvoj experimentálnej pľúcnej hypertenzie navodenej monokrotalínom / Zuzana Kmecová ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 81
 17. AFG Increased Expression of the Nerve Growth Factor (NGF) in Pulmonary Artery is Accompanied by Changes of Particular Micrornas Levels in Monocrotaline-Induced Pulmonary Hypertension / Zuzana Kmecová ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension : ESH 2019 Abstract Book [elektronický dokument]. - Roč. 37, č. 1 (2019), s. e26-e26 [print]
 18. AFG Nárast srdcovej expresie endotelovej NO syntázy v metabolickom syndróme indukovanom dlhodobou konzumáciou kolového nápoja u Wistar potkanov / ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 16 [online]
 19. AFG Dysfunkcia pravej komory je sprevádzaná zmenami Hsp90 a CAV-1 pri monokrotalínom indukovanej pľúcnej hypertenzii / Eva Malíková ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 9-10 [online]
 20. AFG Abnormal respiratory function is not associated with altered gene expression of HGF and c-Met in monocrotaline induced pulmonary hypertension in wistar rats / Eva Malíková ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 157, Suppl. 1 (2013), S34
 21. AFG Expression of SDF-1/CXCR4 axis and stem cells markers in anthracycline-induced heart failure in the rat / Jasna Šranková ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 157, Suppl. 1 (2013), S42
 22. AFG Long-term consumption of Coca-Cola results in development of manifestations of metabolic syndrome in wistar rats / Kristína Galková ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 157, Suppl. 1 (2013), S23
 23. AFG Cardiac dysregulation of NO signaling cascade in metabolic syndrome induced by prolonged consuption of cola beverage in wistar rats / Kristína Galková ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension. - Vol. 33, e-Supplement 1 (2015), s. e249
 24. AFG Right ventricular dysfunction is accompanied by HSP90 and CAV-1 changes in monocrotaline induced pulmonary hypertension / ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension. - Vol. 33, e-Supplement 1 (2015), s. e203
 25. AFG Selective downregulation of stromal cell derived factor-1 alpha in the right ventricle precedes the development of pulmonary hypertension in monocrotaline-treated rats / Jana Vetešková ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension : ESH 2018 Abstract Book. - Roč. 36, č. 1 (2018), s. 46-46
 26. AFG The impact of the treatment with inorganic nitrates on the right ventricle in monocrotaline-induced pulmonary hypertension / Zuzana Kmecová ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 53-54 [online]
 27. AFG Serum neprilysin concentration as a diagnostics tool in heart failure patients in routine clinical practince / Ján Klimas ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension : ESH 2018 Abstract Book. - Roč. 36, č. 1 (2018), s. 217-217
 28. AFG Cardiac myosin-isoform shift is accompanied by stable muscle-specific micrornas in monocrotaline-induced pulmonary hypertension / Zuzana Kmecová ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension : ESH 2018 Abstract Book. - Roč. 36, č. 1 (2018), s. 45-45
 29. AFG Increased hepatocyte growth factor in monocrotaline-induced pulmonary hypertension in rats / Michal Radik ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension : ESH 2018 Abstract Book. - Roč. 36, č. 1 (2018), s. 21-21
 30. AFG Long-term administration of cola drink can lead to development of metabolic syndrome in Wistar rats / Kristina Galková ... [et al.]
  In: pA2 Online [elektronický zdoj]. - (2014), s. [16]
 31. AFG Altered expression of Hsp90 and CAV-1 might affect the failing right ventricle of monocrotaline induced pulmonary hypertension / Eva Malíková ... [et al.]
  In: pA2 Online [elektronický zdoj]. - Vol. 12, No. 3 (2014), s. [1] [online]
 32. AFG High doses of testosterone do not have apparent deleterious effects on heart ventricles in rats, even in combination with spontaneous mild physical activity / Michal Radik ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 9-10 [online]
 33. AFG Caveolin-1 alpha expression is decreased in the aorta of rats with glucose intolerance induced by a low dose of streptozotocin / Jasna Šrankova ... [et al.]
  In: Diabetologia. - Roč. 57, suppl. 1 (2014), s. S525
 34. AFG Different expression of CYP enzymes generating vasoactive arachidonic acid metabolites in animal models of glucose intolerance and diabetes / Lenka Piváčková ... [et al.]
  In: Diabetologia. - Roč. 57, suppl. 1 (2014), s. S525
 35. AFH Vysoké dávky testosterónu nemajú zjavné škodlivé účinky na komorový myokard potkana, a to ani v kombinácii so spontánnou miernou fyzickou aktivitou / Michal Radík ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 24, Suppl. 1 (2015), s. 29S
 36. AFH Endothelin system in monocrotaline model of pulmonary hypertension / Jana Vetešková ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 51
 37. AFH Dynamics of HGF system key components in rat model of pulmonary hypertension / Michal Radik ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 43
 38. AFH Protein expression of Caveolin-1 in nitrate therapy in experimental model of monocrotaline induced pulmonary hypertension / Zuzana Kmecová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 31
 39. AFH Administration of Coca Cola for a long period of time results in development of manifestations of metabolic syndrome in Wistar rats / Kristína Galková ... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 28 [online]
 40. AFH Upregulation of hsp90 might play a role in the failing right ventricle of monocrotaline induced pulmonary hypertension / Eva Malíková ... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 57 [online]
 41. AFH Rozdielna expresia cytochrómov p450 podieľajúcich sa na tvorbe vazoaktívnych metabolitov kyseliny arachidónovej v animálnych modeloch glukózovej intolerancie a diabetu / Lenka Piváčková ... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 80 [online]
 42. AFH Srdcová expresia hepatocytárneho rastového faktora v experimentálne navodenom diabete a vplyv crizotinibu / Martin Rupp ... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 85 [online]
 43. AFH Long-term effects of coca cola on wistar rats can lead to development of metabolic syndrome / Kristína Galková ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 23, Suppl. 1 (2014), s. 18S
 44. AFH Increased expression of hsp90 might affect the failing right ventricle of monocrotaline induced pulmonary hypertension / Eva Malíková ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 23, Suppl. 1 (2014), s. 26S-27S
 45. AFH Cardiac expression of hepatocyte growth factor in experimental diabetes and the influence of crizotinib / Martin Rupp ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 23, Suppl. 1 (2014), s. 32S
 46. AFH Effect of nitrate therapy on oxidative stress in the model of monocrotaline induced pulmonary hypertension / Bianka Zsigmondová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 54
 47. BEF Zmeny endotelínového systému v modeli monokrotalínom indukovanej pľúcnej hypertenzie u potkana / Jana Vetešková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 12. - ISBN 978-80-223-4419-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2017. - S. 41-45
 48. BFA Dysregulation of LET-7/NGF/MIR-21 Axis in Pulmonary Artery of Monocrotaline-Induced Pulmonary Hypertension in Rats / Zuzana Kmecová ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 49. BFA Isoform-Specific Alterations of Adrenoreceptors in Monocrotaline-Induced Model of Pulmonary Hypertensio / Katarína Žirová ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]

Hore