Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Effects of inorganic nitrate in a rat model of monocrotaline-induced pulmonary arterial hypertension / Eva Malíková ... [et al.]
  In: Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology [elektronický dokument]. - Roč. 126, č. 2 (2020), s. 99-109 [print]
 2. ADC Pegfilgrastim and linagliptin potentiate chemoattraction of Ccr2 and Cd44 stem cells accompanied by alterations of cardiac Hgf, Igf-1 and Mcp-1 in daunorubicin cardiomyopathy / Jasna Šrankova ... [et al.]
  In: Journal of Pharmacy and Pharmacology. - Roč. 71, č. 9 (2019), s. 1440-1450
 3. ADN Impact of nitrate therapy on the expression of caveolin-1 and its phosphorylated isoform in lungs in the model of monocrotaline induced pulmonary hypertension / Zuzana Kmecová ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický dokument]. - Roč. 65, č. 2 (2018), s. 4-7 [online]
 4. AFG Cola beverage-induced metabolic syndrome is characterised by altered levels of leptin, ghrelin and obestatin / Margaréta Marušáková ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension : ESH 2018 Abstract Book. - Roč. 36, č. 1 (2018), s. 293-293
 5. AFG Vplyv G-CSF a inhibítora Dpp4 na expresiu osi Sdf-1/Cxcr4 a markerov kmeňových buniek v srdci potkana s daunorubicínovou kardiomyopatiou / Jasna Šranková ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 11 [online]
 6. AFH Dynamics of HGF system key components in rat model of pulmonary hypertension / Michal Radik ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 43
 7. AFH Sladené nápoje fo farmaceutickom výskume / Margaréta Marušáková
  In: 1. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-973245-5-1. - Bratislava : Slovenská obezitologická asociácia, 2019. - S. 65-66, abstrakt č. 32
 8. AFH Ghrelin levels changes in experimental metabolic syndrome model / M. Marušáková ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 36
 9. AFH Protein expression of Caveolin-1 in nitrate therapy in experimental model of monocrotaline induced pulmonary hypertension / Zuzana Kmecová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 31
 10. AFH Endothelin system in monocrotaline model of pulmonary hypertension / Jana Vetešková ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 51
 11. AFH Effect of nitrate therapy on oxidative stress in the model of monocrotaline induced pulmonary hypertension / Bianka Zsigmondová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 54
 12. BFA Dlhodobý príjem sladeného kolového nápoja môže navodiť inzulínovú rezistenciu na úrovni kostrového svalu / Margaréta Marušáková ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 13. BFA Isoform-Specific Alterations of Adrenoreceptors in Monocrotaline-Induced Model of Pulmonary Hypertensio / Katarína Žirová ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 14. BFA Lactobacillus reuteri E may activate brown adipose tissue by enhancing PPAR gamma expression / Margaréta Marušáková ... [et al.]
  In: Probiotics, Prebiotics & New Foods [elektronický dokument]. - Rím : Universita Urbaniana, 2019. - S. 131-131 [online]

Hore