Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

  1. ADN The incidence of dysrhythmias after administration of the antipsychotic olanzapine / P. Gulač ... [et al.]
    In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 63, č. 1 (2016), s. 9-11 [online]
  2. AFH Modifikácia krvného obrazu a vybraných biochemických parametrov počas liečby antipsychotikami / Slavomila Hričáková ... [et al.]
    In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 1-2 (2017), s. 26
  3. BDF Profil pacienta liečeného antipsychotikami s rizikovými faktormi vzniku porúch kardiovaskulárneho systému / Slavomila Hričáková, Tatiana Stankovičová
    In: Praktické lekárnictvo. - Roč. 7, č. 3 (2017), s. 106-109

Hore