Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ACB Farmakológia kardiovaskulárneho systému pre farmaceutov / Magdaléna Kuželová, Elena Ondriašová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 2. ADC Caustic effects of chemicals: risk factors for complications and mortality in acute poisonings / Blažena Cagáňová ... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie. - Vol. 148, No. 3 (2017), s. 497-503
 3. ADC Mathematical relationships of patterns of 35 rat haemodynamic parameters for conditions of hypertension resulting from decreased nitric oxide bioavailability / Lucia Kuráková ... [et al.]
  In: Experimental Physiology [elektronický dokument]. - Roč. 105, č. 2 (2020), s. 312-334 [print]
 4. ADC Regulation of the Inositol 1,4,5-Trisphosphate Receptor by Tyrosine Phosphorylation / T. Jayaraman ... [et al.]
  In: Science. - Vol. 272, No. 5267 (1996), s. 1492-1494
 5. ADC Correlation Between the Potency of Seven Potential Beta-Adrenoreceptor Blocking Drugs and Propranolol to Decrease Heart Rate in Reserpinized Rats and to Perturb Liposomes Prepared from Platelet Lipids / E. Ondriašová ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 46, No. 12 (1991), s. 889-890
 6. ADC Comparison of the Potency of Five Potential Beta-Adrenoceptor Blocking Drugs and Eight Calcium Channel Blockers to Inhibit Platelet Aggregation and to Perturb Liposomal Membranes Preparated from ... / E. Ondriašová ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 41, No. 4 (1992), s. 267-272
 7. ADC The Inositol 1,4,5-trisphosphate Receptor is Essential for T-Cell Receptor Signaling / T. Jayaraman ... [et al.]
  In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. - Vol. 92 (1995), s. 6007-6011
 8. ADC Intracellular Calcium Release Channel Expression during Embryogenesis / N. Rosemblit ... [et al.]
  In: Developmental Biology. - Vol. 206, No. 2 (1999), s. 163-177
 9. ADC Off-label and unlicensed use of medicinal products in the neonatal setting in the Slovak Republic / Jana Schweigertová ... [et al.]
  In: Pediatrics International. - Vol. 58, No. 2 (2016), s. 126-131
 10. ADC Perturbation Effect of Eight Calcium Channel Blockers on Liposomal Membranes Prepared from Rat Brain Total Lipids / K. Ondriaš ... [et al.]
  In: Chemistry and Physics of Lipids. - Vol. 62, No. 1 (1992), s. 11-17
 11. ADC Caustic ingestion in the elderly: influence of age on clinical outcome / Blažena Cagáňová ... [et al.]
  In: Molecules. - Vol. 22, No. 10 (2017), Art. No.1726, [11 s.]
 12. ADC Stabilization of Calcium Release Channel (Ryanodine Receptor) Function by FK506-Binding Protein / Anne-Marie B. Brillantes ... [et al.]
  In: Cell. - Vol. 77, No. 5 (1994), p. 513-523
 13. ADC Stabilization of Calcium Release Channel (Ryanodine Receptor) Function by FK506-Binding Protein / Anne-Marie B. Brillantes ... [et al.]
  In: Cell. - Vol. 77, No. 5 (1994), p. 513-523
 14. ADC Stabilization of Calcium Release Channel (Ryanodine Receptor) Function by FK506-Binding Protein / Anne-Marie B. Brillantes ... [et al.]
  In: Cell. - Vol. 77, No. 5 (1994), p. 513-523
 15. ADC Alcohol intoxication requiring hospital admission in children and adolescents: retrospective analysis at the University Children´s Hospital in the Slovak Republic / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Clinical Toxicology. - Vol. 47, No. 6 (2009), s. 556-561
 16. ADC Polysulfides and products of H2S/S-nitrosoglutathione in comparison to H2S, glutathione and antioxidant Trolox are potent scavengers of superoxide anion radical and produce hydroxyl radical by decomposition of H2O2 / Anton Mišák ... [et al.]
  In: Nitric Oxide [elektronický dokument]. - č. 76 (2018), s. 136-151 [print]
 17. ADC Characteristics of elderly patients who consider over-the-counter medications as safe / M. Wawruch ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 35, No. 1 (2013), s. 121-128
 18. ADC Sulfide (Na2S) and Polysulfide (Na2S2) Interacting with Doxycycline Produce/Scavenge Superoxide and Hydroxyl Radicals and Induce/Inhibit DNA Cleavage / aut. Anton Mišák, Lucia Kuráková, Eduard Goffa, Vlasta Brezová, Marián Grman, Elena Ondriašová, Miroslav Chovanec, Karol Ondriaš
  In: Molecules. - Roč. 24, č. 6 (2019), s. 1148-1148
 19. ADC The reaction products of sulfide and S-nitrosoglutathione are potent vasorelaxants / Andrea Berényiová ... [et al.]
  In: Nitric Oxide - Biology and Chemistry. - Vol. 46, Spec. Iss. (2015), s. 123-130
 20. ADD Nafazatrom Inhibits Peroxidation of Phosphatidylcholine Liposomes, Heart Homogenate and Low Density Lipoproteins / K. Ondriaš ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Vol. 16, No. 2 (1997), s. 151-162
 21. ADD Local anesthetic heptacaine inhibited potassium channel from tracheal microsomes / Tatjana Čemanová ...[et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 54, suppl. 6, (1999), s. 177-181
 22. ADF Antiagregačná liečba / Elena Ondriašová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 5 (2017), s. 86-90
 23. ADF Ovplyvnenie agregácie a uvoľňovacej reakcie krvných doštičiek blokátormi betaadrenergického receptora / R. Nosáľ ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 87, č. 2 (1987), s. 129-138
 24. ADF Inhibítory fosfodiesteráz: liečivá s rozširujúcim sa terapeutickým využitím / Elena Ondriašová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 74, č. 9-10 (2005), s. 257-259
 25. ADF Vplyv kombinovaného podávania statínov a ACAT inhibítorov na ischemicko-reperfúzne poškodenie myokardu potkanov s hyperglykémiou a hypercholesterolémiou v podmienkach in vivo / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 78, č. 1-2 (2009), s. 10-16
 26. ADF Je včasná liečba pacientov so zriedkavými ochoreniami v Slovenskej republike reálne dostupná? / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 79, č. 8 (2010), s. 223-227
 27. ADF Intoxikácie alkoholom u detí a adolescentov hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave / M. Kuželová ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 11, č. 1 (2010), s. 29-32
 28. ADF Analýza intoxikácií klonazepamom konzultovaných s Národným toxikologickým informačným centrom / Elena Ondriašová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 7-8 (2011), s. 199-203
 29. ADF Analysis of acute clonazepam intoxications during the ten-year period 2001-2010 / Elena Ondriašová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Roč. 59, suppl. 6 (2012), s. 58-66
 30. ADN Intravenózna aplikácia lipidovej emulzie pri akútnych intoxikáciách lipofilnými liečivami / Elena Ondriašová, Silvia Plačková, Blažena Cagáňová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 4-5 (2014), s. 103-107
 31. AED Akútne intoxikácie leptavými látkami u starších ľudí / Erik Puchoň ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 12. - ISBN 978-80-223-4419-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2017. - S. 46-51
 32. AED Vplyv liekových interakcií na plazmatické hladiny kyseliny valproovej / Marianna Kováčová Magová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 6. - ISBN 978-80-223-3073-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2011. - S. 143-148
 33. AED Konzultácie akútnych intoxikácií tricyklickými antidepresívami s NTIC v rokoch 2008-2012 / Blažena Cagáňová, Elena Ondriašová, Silvia Plačková
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 2. - ISBN 978-80-89544-65-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2014. - S. 110-114
 34. AEG Acute paracetamol poisonings in the years 2003-2008 reported to the Toxicological information centre in Bratislava / S. Plačková ... [et al.]
  In: Clinical Toxicology. - Vol. 48, No. 3 (2010), s. 277
 35. AEG Analysis of the real availabilty of the orphan drugs in the Slovak Republic / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 33, No. 2 (2011), s. 406-407
 36. AFC Intoxications by drugs with analgesic effect in children hospitalized in Children`s Faculty Hospital in Bratislava in years 1996-2005 / Elena Ondriašová ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 151, Supplement 1 (2007), s. 66-68
 37. AFC Effect of captopril on H2S-induced NO release from S-nitrosoglutathione is pH dependent / Lenka Tomášová ... [et al.]
  In: Proceedings of the Joint Meeting of The 8th International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases and The 2nd Genetic and Environmental Factors in Hypertension. - ISBN 978-80-971699-0-9. - Bratislava : SAV Ústav normálnej a patologickej fyziológie, 2014. - S. 51-55
 38. AFC Influence of solvents and antioxidants on H2S/HS-induced NO release from S-nitrosoglutathione / Karol Ondriaš ... [et al.]
  In: Proceedings of the Joint Meeting of The 8th International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases and The 2nd Genetic and Environmental Factors in Hypertension. - ISBN 978-80-971699-0-9. - Bratislava : SAV Ústav normálnej a patologickej fyziológie, 2014. - S. 42-46
 39. AFD Intoxikácie vybranými liečivami ovplyvňujúcimi CNS u detí hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave v rokoch 1996-2005 / Anna Harčárová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 2. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2007. - S. 65-69
 40. AFD Intoxikácie drogami u detí a adolescentov hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave v rokoch 2001-2005 / B. Mokrá ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 3. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2008. - S. 123-127
 41. AFG Decomposition of S-nitrosoglutathione by interaction with organic polysulfides and reduced thiols / Marián Grman ... [et al.]
  In: Nitric Oxide - Biology and Chemistry. - Vol. 47, Suppl. (2015), s. S37
 42. AFG Safety of antipsychotic drugs: a 16 year review / Blažena Cagáňová ... [et al.]
  In: Clinical Toxicology. - Vol. 54, Suppl. 1 (2016), s. 443
 43. AFG Regulation of Intracellular Calcium Release Channel Expression During Murine Embryogenesis / M.C. Moschella ... [et al.]
  In: Biophysical Chemistry. - Vol. 70 (1996), p. A123
 44. AFG Risk factors for mortality after caustic ingestion / Blažena Cagáňová ... [et al.]
  In: Clinical Toxicology. - Vol. 55, No. 5 (2017), s. 382
 45. AFG The Effect of Exaprolol on Platelet Aggregation and Release Reaction After Thrombin Stimulation / E. Adamišová ... [et al.]
  In: 4th Congress of the Hungarian Pharmacological Society. Abstracts. - Budapest : [s.l.], 1985. - S. 1
 46. AFG Porovnanie vplyvu nifedipínu a osvetleného nifedipínu na agregáciu krvných doštičiek / E. Ondriašová ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 42 (1993), s. 261
 47. AFG Single Channel Properties of the Cloned Expressed Calcium Release Channel (Ryanodine Receptor) / K. Ondriaš ... [et al.]
  In: Biophysical Journal. - Vol. 66, No. 2 (1994), p. A224
 48. AFG The Inostitol 1,4,5-Trisphosphate Receptor (IPR3)in T-Cell Receptor Signaling / K. Ondriaš ... [et al.]
  In: 46. Farmakologkcé dny. - Olomouc : [s.n.], 1996. - S. 94
 49. AFG Physiological Effects of Immunosuppressants on Muscle Contraction / Anne-Marie B. Brillantes ... [et al.]
  In: Circulation. - Vol. 90, No. 4 (1994), p. I37
 50. AFG Blocking Expression of the IP3 Receptor in Human T Cells Prevents Intracellular Calcium Release / E. Ondriašová ... [et al.]
  In: Biophysical Chemistry. - Vol. 68 (1995), p. A121
 51. AFG Význam inozitol 1,4,5-trifosfátového receptora v T-lymfocytoch / Karol Ondriaš ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 46, č. 1 (1997), s.22
 52. AFG Farmakologické ovplyvnenie adjuvantnej artritídy u potkanov aminoguanidínom a jeho pyridoxal derivátom / Katarína Bauerová ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. A3
 53. AFG Sledovanie klinického priebehu intoxikácií antidepresívami / Elena Ondriašová ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 119
 54. AFG Changes of 35 rat hemodynamic parameters influenced by norepinephrine and acetylcholine / Lucia Kuráková ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 58-59 [online]
 55. AFG The perception of pharmacotherapy risk in elderly patients / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 54
 56. AFG How much are the elderly aware of the pharmacotherapy risk of over the counter drugs? / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 34, No. 1 (2012), s. 236
 57. AFG Acute clonazepam poisonings in Slovakia : a ten year review / Blažena Cagáňová ... [et al.]
  In: Clinical Toxicology. - Vol. 50, No. 4 (2012), s. 293
 58. AFG Acute poisonings by tricyclic antidepressants reported to the toxicological information centre in Bratislava / Elena Ondriašová ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 157, Suppl. 1 (2013), S36
 59. AFG Garlic-derived allyl mercaptan, but not diallyl disulfide, inhibits H2S induced no release from S-nitrosoglutathione / Elena Ondriašová ... [et al.]
  In: Nitric Oxide - Biology and Chemistry. - Vol. 39, Suppl. 1 (2014), s. S40
 60. AFG Interaction of organic polysulfides with S-nitrosoglutathione / M. Grman ... [et al.]
  In: 91. fyziologické dny. Sborník souhrnů [elektronický zdroj]. - Brno : Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2015. - S. [33] [online]
 61. AFG Effects of the reaction products of sulfide and S-nitrosoglutath hemodynamic parameters / Lenka Tomášová ... [et al.]
  In: Nitric Oxide - Biology and Chemistry. - Vol. 47, Suppl. (2015), s. S30-S31
 62. AFH Akútne intoxikácie antidepresívami konzultované s Národným toxikologickým informačným centrom / Elena Ondriašová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 209-209
 63. AFH Akútne intoxikácie leptavými látkami / Erik Puchoň ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 209-210
 64. AFH Riziko vzniku komplikácií u pacientov s átriálnou fibriláciou liečených warfarínom / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 7 (2018), s. 189-189
 65. AFH Analýza intoxikácií antipsychotikami so suicidálnym úmyslom / Natália Luptáková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 12 (2018), s. 344-345
 66. AFH Farmakológia liečiv ovplyvňujúcich krvné zrážanie / Elena Ondriašová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 7 (2018), s. 175-176
 67. AFH Intoxikácie leptavými látkami u pacientov starších ako 65 rokov / Erik Puchoň ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 1-2 (2017), s. 35
 68. AFH Ochranný účinok látky VULM 919 voči arytmiám navedeným chloroformom,ouabaínom a akonitínom u experimentálnych zvierat / L. Ježek ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 36 (1987), s. 231
 69. AFH Porovnanie vplyvu betaadrenolytík na agregáciu krvných doštičiek a na tekutosť lipidových membrán / E. Ondriašová ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 41 (1992), s. 241
 70. AFH Hodnotenie antitrombotického účinku nafazatromu / E. Ondriašová ... [et al.]
  In: Pokroky v liečivách chorôb kardiovaskulárneho systému. - [s.l.] : [s.n.],1986. - S. 1
 71. AFH Vplyv novosyntetizovaných látok VULM na agregáciu krvných doštičiek / E. Ondriašová, R. Nosáľ
  In: Československá fysiologie. - Roč. 37 (1988), s. 267
 72. AFH Účinok exaprololu na agregáciu a uvoľňovaciu reakciu krvných doštičiek po trombíne / E. Adamišová ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 34 (1985). s. 413
 73. AFH Sledovanie uvoľňovania vápnika z vezikúl homogenizovaných buniek / Elena Ondriašová
  In: Československá fyziologie. - Roč. 48 (1999), s. 158
 74. AFH Alterations in Blood Platelet Membrane Functions After Stimulation and Inhibition / V. Jančinová ... [et al.]
  In: Physiologia Bohemoslovaca. - Roč. 34 (1985), s. 428
 75. AFH Antiarytmický účinok d,1-VULM 111,1-VULM a metipranolu / E. Hudcovičová ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 33 (1984), s. 154
 76. AFH Príspevok k štúdiu antiarytmickej účinnosti kvartérnych analógov beta-adrenergných blokátorov / L. Ježek ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 34 (1985), s. 434
 77. AFH Príspevok k štúdiu antitrombotickej a trombolytickej účinnosti látky VULM-859 / Elena Adamišová, L. Ježek
  In: Československá fysiologie. - Roč. 35 (1986), s. 323
 78. AFH Intoxikácie korozívnymi látkami v staršom veku / Blažena Cagáňová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 216-217
 79. AFH New Therapeutic Strategies of Rheumatoid Arthritis Treatment as a Contribution to Minimalisation of Adverse Effects Occurring During Classical Therapy / Katarína Bauerová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 103, č. 9 (2002), s. 284
 80. AFH Analýza akútnych intoxikácií u detí hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave v rokoch 2001-2005 / Elena Ondriašová ... [et al.]
  In: Farmakológia 2006. - ISBN 80-89197-52-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 126
 81. AFH Možnosti farmakoterapie kardiovaskulárnych ochorení v súčasnosti / Magdaléna Kuželová, Mária Göböová, Elena Ondriašová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 84, č. 9-10 (2015), s. 204-205
 82. AFH Lipidová emulzia - nový trend v liečbe predávkovania lipofilnými liečivami pôsobiacimi na kardiovaskulárny systém / B. Cagáňová, S. Plačková, E. Ondriašová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 84, č. 9-10 (2015), s. 205-206
 83. AFH Analýza intoxikácií rastlinami a rastlinnými drogami u detí a adolescentov hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave v rokoch 2001-2005 / B. Mokrá ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 76, č. 5 (2007), s. 126
 84. AFH Intoxikácie psycholeptikami a psychoanaleptikami u detí hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave v rokoch 1996-2005 / Anna Harčárová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 76, č. 5 (2007), s. 127
 85. AFH Riziko poškodenia pečene fytofarmakami / S. Plačková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 76, č. 5 (2007), s. 125
 86. AFH Modulation of rat hemodynamic parameters by intravenous administration of L-NAME / Karol Ondriaš ... [et al.]
  In: 2nd Joint Meeting of Slovak and Serbian Physiological Societies : Physiology without Frontiers. - ISBN 978-80-971699-3-0. - Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2016. - S. 37
 87. AFH Acute paracetamol poisonings reported to the Toxicological Information Centre in Bratislava / Silvia Plačková ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 3, No. 3 (2010), s. A74
 88. AFH Analysis of real access of drugs for treatment of rare diseases / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 59, suppl. 7 (2012), s. 36 [online]
 89. AFH Intoxikácie citalopramom, escitalopramom a sertralínom konzultované s Národným toxikologickým informačným centrom v rokoch 2007-2011 / Elena Ondriašová ... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 75
 90. AFH Akútne intoxikácie klonazepamom na Slovensku / Blažena Cagáňová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 12 (2012), s. 330
 91. AFH Comparison of polysulfides and H2S on rat hemodynamic parameters / Lenka Tomášová ... [et al.]
  In: 90. fyziologické dni. - ISBN 978-80-223-3555-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 188
 92. AFH Garlic derived diallyl disulfide in the presence of cysteine and glutathione released nitric oxide from S-nitrosoglutathione / M. Grman ... [et al.]
  In: 90. fyziologické dni. - ISBN 978-80-223-3555-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 73
 93. AFH Akútne intoxikácie tricyklickými antidepresívami konzultované s toxikologickým informačným centrom v rokoch 2008-2012 / B. Cagáňová, E. Ondriašová, S. Plačková
  In: 31. Kongres pracovného lekárstva a 10. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-89544-63-9. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 20-21
 94. AFH Age as a risk factor of severe caustic injury / E. Puchoň ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 245-246 [online]
 95. AFH Poškodenie zdravia pri užívaní voľnopredajných liekov a výživových doplnkov / Blažena Cagáňová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 1-2 (2014), s. 17
 96. AFH Sú novodobé antipsychotiká bezpečnejšie? Skúsenosti Národného toxikologického informačného centra (NTIC) / B. Cagáňová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 85, č. 2 (2016), s. 32
 97. AFH Intoxikácie venlafaxínom a tianeptínom konzultované Národným toxikologickým informačným centrom / Elena Ondriašová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 6-7 (2014), s. 138
 98. AGI Štúdium antisekrečného a antiagregačného účinku Diltiazemu Lachema : Úloha riešená v rámci ŠPZV,ČÚ V-5-1/04,schválené na KNL VR MZd ČSR a SSR. / R. Nosáľ ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1987
 99. BAB Slovník voľnopredajných liekov 2000/2001 : Informačná príručka pre správny výber a racionálne využívanie liekov vydávaných bez lekárskeho predpisu. / Vedúci autorského kolektívu: Pavel Švec, Jozef Seginko
  Komárno : Tradícia Slovensko, 2000
 100. BCI Vybrané kapitoly zo špeciálnej klinickej farmakológie a farmakoterapie pre farmaceutov [elektronický dokument] : . / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020
 101. BCI Farmakológia [elektronický dokument] : Študijné otázky 1. časť. / Marek Máťuš, Peter Křenek, Elena Ondriašová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 102. BDF Funkcia a farmakologické ovplyvnenie ryanodínových a inozitol 1,4,5-trisfosfátových recptorov. / E. Ondriašová ... [et al.]
  In: Pharma Journal. - Roč. 8, č. 2 (1998) , s. 40-41
 103. BDF Vývoj nesteroidných antiflogistík so zníženou gastrointestinálnou toxicitou - nitroaspiríny / Elena Ondriašová, Pavel Švec
  In: Pharma Journal. - Roč. 10, č. 3 (2000), s. 56-57
 104. DAI Štúdium vplyvu nových blokátorov beta-adrenergického receptora a blokátorov vstupu vápnika na agregáciu krvných doštičiek a fluiditu lipidových membrán / Elena Ondriašová; školiteľ Pavel Švec, Radomír Nosáľ
  Bratislava : [s.n.], 1992
 105. EDJ Katedra farmakológie a toxikológie / Ján Kyselovič ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, suppl. 5/2007. - ISBN 978-80-223-2655-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 67-73
 106. FAI Vademékum farmaceutických prípravkov registrovaných v SR / zodp. red. Libuša Chrásteková, Mária Popovičová, Eva Hatarová
  Martin : Osveta, 2003

Hore