Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADM Effects of vitamin D3, magnesium and vitamin C on bone-associated miRNAs expression in adipose-derived mesenchymal stem cells / Nikola Sabová ... [et al.]
  In: Clinical Osteology. - Roč. 24, č. 1 (2019), s. 27-35
 2. AED Zmeny vo farmakoterapii u pacientov po koronárnom premostení / Martin Pinček ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 13. - ISBN 978-80-223-4588-0. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2018. - S. 66-73
 3. AED Hodnotenia zmien HbA1C a score počas liečby diabetických pacientov / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 14. - ISBN 978-80-223-4813-3. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2019. - S. 69-75
 4. AFG Plasma bax/bcl-2 apoptotic protein index for evaluation of the efficacy of radiofrequency catheter ablation therapy in patients with atrial fibrillation / Martin Pinček ... [et al.]
  In: British journal of clinical pharmacology. - Roč. 85, č. 7 (2019), s. 1631-1632
 5. AFG Characteristics of bone marrow cells in chronic ischemic heart disease and critical limb ischemia / Adriana Samáková ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 104-105 [online]
 6. AFG The effect of pharmacological intervention on fibroblast cell expression of VEGF-A protein / Nikola Sabová ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 100-101 [online]
 7. AFG Analysing changes of selected biomarkers of apoptosis (Bax, Bcl-2) during therapy patients with atrial fibrillation / Martin Pinček ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 87-88 [online]
 8. AFG Expression of apoptosis-related proteins BAX, BCL2 in end-stage of explanted heart / Martina Dolná ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 22-23 [online]
 9. AFG Clinical study of effectiveness and safety of cucurbita pepo seed extract on stress urinary incontinence in women / Simona Valášková ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 135-136 [online]
 10. AFH Hodnotenie rizika score u pacientov po antidiabetickej liečbe / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 217-218
 11. AFH Pharmacological management of patients with coronary bypass / Martin Pinček ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, Suppl. 2 (2017), s. 40
 12. BFA Pharmacotherapy changes in patients after coronary bypass / Martin Pinček ... [et al.]
  In: 9th Conference Young Researchers in Life Sciences. - [S.l.] : [s.n.], 2018. - S. 184-184
 13. BFA The clinical application of autologous bone marrow mononuclear cell therapy for ischemic cardiovascular disease / Ján Kyselovič ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. 1-1 [online]
 14. BFA The autologous bone marrow mononuclear cell therapy for ischemic cardiovascular disease - the pilot results of study / Martin Pinček ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]

Hore