Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Different vasoactive effects of chronic endothelial and neuronal NO-synthase inhibition in young Wistar rats / Soňa Čačányiová ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Biochemistry. - Vol. 70, No. 3 (2014), s. 749-760
 2. ADC Pegfilgrastim and linagliptin potentiate chemoattraction of Ccr2 and Cd44 stem cells accompanied by alterations of cardiac Hgf, Igf-1 and Mcp-1 in daunorubicin cardiomyopathy / Jasna Šrankova ... [et al.]
  In: Journal of Pharmacy and Pharmacology. - Roč. 71, č. 9 (2019), s. 1440-1450
 3. ADC Rosmarinic acid administration attenuates diabetes-induced vascular dysfunction of the rat aorta / Ružena Sotníková ... [et al.]
  In: Journal of Pharmacy and Pharmacology. - Vol. 65, No. 5 (2013), s. 713-723
 4. ADC L-arginine attenuates cardiac dysfunction, but further down-regulates alpha-myosin heavy chain expression in isoproterenol-induced cardiomyopathy / E. Kráľová ... [et al.]
  In: Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. - Vol. 117, No. 4 (2015), s. 251-260
 5. ADC Ramipril restores PPARbeta/delta and PPARgamma expressions and reduces cardiac NADPH oxidase but fails to restore cardiac function and accompanied myosin heavy chain ratio shift in severe anthracycline-induced cardiomyopathy in rat / Hana Černecká ... [et al.]
  In: European Journal of Pharmacology. - Vol. 791 (2016), s. 244-253
 6. ADC Daunorubicin down-regulates the expression of stem cell markers and factors involved in stem cell migration and homing in rat heart in subchronic but not acute cardiomyopathy / Jasna Šranková ... [et al.]
  In: Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. - Vol. 119, No. 5 (2016), s. 443-452
 7. ADF Rozdielny vplyv chronickej inhibície neuronálnej a endotelovej NO-syntázy na kardiovaskulárny systém mladých Wistar potkanov / S. Čačányiová ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 24, Suppl. 1 (2015), s. 44S-45S
 8. AED Endotelínový systém v animálnom modeli izoprenalínom indukovanej hypertrofie srdca / Lenka Piváčková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 7. - ISBN 978-80-223-3271-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2012. - S. 83-89
 9. AED Expresia faktorov ovplyvňujúcich migráciu a uchytenie kmeňových buniek v modeli antracyklínového srdcového zlyhania / Jasna Šranková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 9. - ISBN 978-80-223-3651-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2014. - S. 29-35
 10. AED Expresia izoforiem kaveolínu-1 v aorte potkana s glukózovou intoleranciou vyvolanou nízkou dávkou streptozotocínu / Jasna Šranková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 10. - ISBN 978-80-223-3924-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2015. - S. 24-31
 11. AFG Vplyv G-CSF a linagliptínu na expresiu cytokínov a komponentov HGF systému v srdci potkana s daunorubicínom indukovanou kardiomyopatiou / Jasna Šranková ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 151-152
 12. AFG Vplyv inhibície butyrylcholínesterázy na relaxáciu aorty normotenzného a spontánne hypertenzného potkana / Jana Vetešková ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 170
 13. AFG Increased Expression of the Nerve Growth Factor (NGF) in Pulmonary Artery is Accompanied by Changes of Particular Micrornas Levels in Monocrotaline-Induced Pulmonary Hypertension / Zuzana Kmecová ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension : ESH 2019 Abstract Book [elektronický dokument]. - Roč. 37, č. 1 (2019), s. e26-e26 [print]
 14. AFG Vplyv G-CSF a inhibítora Dpp4 na expresiu osi Sdf-1/Cxcr4 a markerov kmeňových buniek v srdci potkana s daunorubicínovou kardiomyopatiou / Jasna Šranková ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 11 [online]
 15. AFG Subchronic, but not acute daunorubicin cardiomyopathy is associated with a downregulation of stem cell markers, stem cell factor and vascular endothelial growth factor in the heart / Jasna Šranková ... [et al.]
  In: European Heart Journal. - Vol. 35, Suppl. 1 (2014), s. 894-895
 16. AFG L-arginine administration ameliorates cardiac dysfunction, but does not affect hypertrophy and further downregulates MYH6 expression in isoproterenol-induced heart failure / P. Křenek ... [et al.]
  In: European Heart Journal. - Vol. 34, Suppl. 1 (2013), s. 623-624
 17. AFG Expression of endothelin VS NO system components during initiation and development of isoproterenol-induced cardiac hypertrophy / Ján Kyselovič ... [et al.]
  In: Experimental and Clinical Cardiology. - Vol. 16, suppl. A (2011), s. 16A
 18. AFG Caveolin-1 alpha expression is decreased in the aorta of rats with glucose intolerance induced by a low dose of streptozotocin / Jasna Šrankova ... [et al.]
  In: Diabetologia. - Roč. 57, suppl. 1 (2014), s. S525
 19. AFG Different expression of CYP enzymes generating vasoactive arachidonic acid metabolites in animal models of glucose intolerance and diabetes / Lenka Piváčková ... [et al.]
  In: Diabetologia. - Roč. 57, suppl. 1 (2014), s. S525
 20. AFG Activation of hepatocyte growth factor pathway by prolonged beta-adrenergic stimulation is associated with increased levels of resident cardiac stem cell marker MDR-1 in rat left ventricle / Lenka Piváčková ... [et al.]
  In: Stem Cells in 21st Century : From Research to Modern Cell Therapy. - ISBN 978-80-7392-205-4. - Brno : [s.n.], 2012. - S. 14
 21. AFG Serum neprilysin concentration as a diagnostics tool in heart failure patients in routine clinical practince / Ján Klimas ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension : ESH 2018 Abstract Book. - Roč. 36, č. 1 (2018), s. 217-217
 22. AFG Endothelial dysfunction in animal models of glucose intolerance and diabetes is accompanied by different expression of key enzymes of epoxyeicosatrienoic acids pathway / Lenka Piváčková ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension. - Vol. 33, e-Supplement 1 (2015), s. e83-e84
 23. AFG Activation of hepatocyte growth factor pathway by sustained beta-adrenergic stimulation in accompanied by increased levels of stem cell marker MDR-1 in rat left ventricle / Lenka Piváčková ... [et al.]
  In: Acta Physiologica. - Vol. 206, Suppl. 693 (2012), s. P95
 24. AFG Cholinesterases in rat aorta / K. Szmicseková ... [et al.]
  In: Acta Physiologica [elektronický zdroj]. - Vol. 221, Suppl. S713 (2017), s. 219 [online]
 25. AFG Fenugreek seeds enriched diet normalizes glucose tolerance and endothelial dysfunction in mild diabetes / Lenka Piváčková ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension. - Vol. 31, eSuppl A (2013), e217
 26. AFG Expression of SDF-1/CXCR4 axis and stem cells markers in anthracycline-induced heart failure in the rat / Jasna Šranková ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 157, Suppl. 1 (2013), S42
 27. AFG Effect of fenugreek seeds enriched diet on endothelial dysfunction in mild diabetes and its relation to nitric oxide and epoxyeicosatrienoic acids pathway / Lenka Piváčková ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 157, Suppl. 1 (2013), S37
 28. AFG Impaired glucose tolerance in rats is associated with a reduced expression of hepatocyte growth factor / Ján Klimas ... [et al.]
  In: Diabetologia. - Vol. 56, suppl.1 (2013), s. S521-S522
 29. AFG Distribution of cholinergic system components gene expression in intact rat aorta / Lenka Piváčková ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension. - Vol. 33, e-Supplement 1 (2015), s. e240
 30. AFG Cardiac stem cells markers and factors affecting their migration and homing decrease in subchronic, but not in acute daunorubicin cardiomyopathy in rat / ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension. - Vol. 33, e-Supplement 1 (2015), s. e334
 31. AFG SDF-1/CXCR4 axis downregulation in daunorubicin cardiomyopathy is partly restored by G-CSF and DPP-4 inhibitor, but this is not associated with increased expression of stem cell markers / Jasna Šranková ... [et al.]
  In: European Heart Journal. - Vol. 36, Suppl. 1 (2015), s. 151-152
 32. AFG Zmeny expresie cirkadiánnych regulátorov v rannej a večernej kombinovanej terapii hypertenzie u potkanov / Michal Radik ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 134
 33. AFG Zmeny expresie cirkadiánnych regulátorov v kardiovaskulárnom systéme vplyvom kombinovanej chronoterapie hypertenzie u potkanov / Michal Radik ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 25, suppl. 1 (2016), s. 22S
 34. AFG Vplyv modifikácie povrchu na adherenciu buniek v imunofluorescenčnej mikroskopii / A. Matejovič ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 102-103
 35. AFG Isoproterenol - induced cardiac hypertrophy is preceded by an overexpression of cardiomyocyte growth factors in vivo / Peter Křenek ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension. - Vol. 29, e-Supplement A (2011), s. e361
 36. AFG Expression of endothelin system components during initiation and development of isoproterenol-induced cardiac hypertrophy / L. Piváčková ... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 122
 37. AFG Rapid development of isoproterenol-induced cardiac hypertrophy is preceded with an overexpression of cardiomyocyte growth factors / L. Piváčková ... [et al.]
  In: Acta Medica (Hradec Králové). - Vol. 53, No. 3 (2010), s. 188-189
 38. AFG Distribúcia expresie komponentov cholinergického systému v potkanej aorte / Lenka Piváčková ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 8-9 [online]
 39. AFH Dynamika expresie génov regulujúcich Ca2+ homeostázu a kontraktilitu myokardu počas rozvoja dysfunkcie ľavej komory navodenej beta adrenergickou stimuláciou / Lenka Piváčková ... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 79
 40. AFH Cholinergný systém v rozvoji srdcového zlyhania / Marek Máťuš ... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 61
 41. AFH L-arginín zlepšuje funkciu ľavej komory bez vplyvu na ostatné zmeny u izoprenalínom indukovaného poškodenia srdca / Peter Potúček ... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 83
 42. AFH Kyselina rozmarínová zabraňuje cievnej dysfunkcii vyvolanej experimentálnym diabetom u potkanov / Ružena Sotníková ... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 90
 43. AFH Expression dynamics of selected calcium-handling proteins during induction and development of isoproterenol-induced cardiac hypertrophy / Lenka Piváčková ... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Roč. 67, č. 1, Suppl. 1 (2012), s. 153-154
 44. AFH Rozdielna expresia cytochrómov p450 podieľajúcich sa na tvorbe vazoaktívnych metabolitov kyseliny arachidónovej v animálnych modeloch glukózovej intolerancie a diabetu / Lenka Piváčková ... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 80 [online]
 45. AFH Vplyv daunorubicínu na expresiu potenciálnych faktorov zúčastňujúcich sa v migrácii a uchytení kmeňových buniek v srdci potkana s navodenou akútnou a subchronickou kardiomyopatiou / Jasna Šranková ... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 96 [online]
 46. AFH Endothelial dysfunction and expression of chosen cholinergic system components in aorta from wistar and SHR rats with experimental diabetes / Lenka Piváčková ... [et al.]
  In: Novel Frontiers in Physiology and Pharmacology of the Cholinergic System. - Bratislava : [s.n.], 2012. - S. 12-13
 47. AFH Cholínesterázy v potkanej aorte / Kristína Szmicseková ... [et al.]
  In: 93. Fyziologické dni 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89046-98-0. - Prešov : Universum-EU, 2017. - S. 121 [online]
 48. AFH Losartan nekoriguje abnormality NO signálnych dráh v ľavej komore SHR napriek normalizácii krvného tlaku a hypertrofie srdca / L. Piváčková ... [et al.]
  In: Farmakológia 2009. - ISBN 978-80-223-2708-4. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2009. - S. 109
 49. AFH Rýchlemu rozvoju hypertrofie myokardu po podaní izoprenalínu predchádza zvýšená expresia rastových faktorov pre kardiomyocyty / L. Piváčková ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 19, S1 (2010), s. 28S
 50. BFA Dysregulation of LET-7/NGF/MIR-21 Axis in Pulmonary Artery of Monocrotaline-Induced Pulmonary Hypertension in Rats / Zuzana Kmecová ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 51. BFB Analysis of cholinergic system component mRNA levels in the endothelium- and smooth muscle-enriched RNA isolated from intact rat aorta / Lenka Piváčková ... [et al.]
  In: Novel Frontiers in Physiology and Pharmacology of the Cholinergic System. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 23-24

Hore