Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Caustic effects of chemicals: risk factors for complications and mortality in acute poisonings / Blažena Cagáňová ... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie. - Vol. 148, No. 3 (2017), s. 497-503
 2. ADC Caustic ingestion in the elderly: influence of age on clinical outcome / Blažena Cagáňová ... [et al.]
  In: Molecules. - Vol. 22, No. 10 (2017), Art. No.1726, [11 s.]
 3. AED Analýza chronickej farmakoterapie v perioperačnom období / Zuzana Javorová-Rihová, Erik Puchoň, Magdaléna Kuželová
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 14. - ISBN 978-80-223-4813-3. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2019. - S. 61-68
 4. AED Akútne intoxikácie leptavými látkami u starších ľudí / Erik Puchoň ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 12. - ISBN 978-80-223-4419-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2017. - S. 46-51
 5. AFG Inappropriate over the counter medicines for older people available in Slovakia / Erik Puchoň ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Roč. 40, č. 1 (2018), s. 314-314
 6. AFG Modification of chronic pharmacotherapy in perioperative perioperative period / Zuzana Javorová-Rihová, Erik Puchoň, Magdaléna Kuželová
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Roč. 41, č. 1 (2019), s. 311-312
 7. AFG Inappropriate OTC-Medicines for older people in Slovakia / Erik Puchoň ... [et. al]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Roč. 41, č. 2 (2019), s. 608-609
 8. AFG Risk factors for mortality after caustic ingestion / Blažena Cagáňová ... [et al.]
  In: Clinical Toxicology. - Vol. 55, No. 5 (2017), s. 382
 9. AFH Intoxikácie leptavými látkami u pacientov starších ako 65 rokov / Erik Puchoň ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 1-2 (2017), s. 35
 10. AFH Intoxikácie korozívnymi látkami v staršom veku / Blažena Cagáňová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 216-217
 11. AFH Akútne intoxikácie leptavými látkami / Erik Puchoň ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 209-210
 12. AFH Erasmus+ program a klinická farmácia na Nova Southeastern University, Florida, USA / Erik Puchoň, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 219-219
 13. AFH Starší vek a lieky ovplyvňujúce hemostázu / Erik Puchoň, Mária Göböová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 7 (2018), s. 182-183
 14. AFH Zvýšený renálny klírens a úprava dávkových režimov antibiotík / Mária Göböová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 12 (2018), s. 337-337
 15. AFH Potenciálne nevhodné lieky a starší pacienti / Erik Puchoň, Mária Göböová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 12 (2018), s. 337-338
 16. AFH Age as a risk factor of severe caustic injury / E. Puchoň ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 245-246 [online]
 17. BCI Bezpečná farmakoterapia seniorov : Vek nie je iba číslo. / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2019
 18. BDF Farmakoterapia starších pacientov na Nova Southeastern University / Erik Puchoň
  In: Lekárnické listy. - Roč. 19, č. 11 (2017), s. 31-35
 19. GII Študoval som klinickú farmáciu na Floride / Erik Puchoň
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 4 (2017), s. 38
 20. GII Klinický výskum farmakológov / Erik Puchoň, Zuzana Mačeková, Adriana Adamičková
  In: Lekárnik. - Roč. 24, č. 10 (2019), s. 56-56

Hore