Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Mitigation of postischemic cardiac contractile dysfunction by CaMKII inhibition: effects on programmed necrotic and apoptotic cell death / Szobi, Adrián ... [et al.]
  In: Molecular and Cellular Biochemistry. - Vol. 388, No. 1-2 (2014), s. 269-276
 2. ADC Upregulation of CaMKIIdelta during ischaemia-reperfusion is associated with reperfusion-induced arrhythmias and mechanical dysfunction of the rat heart: involvement of sarcolemmal Ca(2+)-cycling proteins / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. - Vol. 90, No. 8 (2012), s. 1127-1134
 3. ADC Pleiotropic effects of simvastatin are associated with mitigation of apoptotic component of cell death upon lethal myocardial reperfusion-induced injury / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 61, Suppl. 2 (2012), s. S33-S41
 4. ADC Diastolic dysfunction in prediabetic male rats: Role of mitochondrial oxidative stress / G. Koncsos ... [et al.]
  In: American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology. - Vol. 311, No. 4 (2016), s. H927-H943
 5. ADC Effects of necrostatin-1, an inhibitor of necroptosis and its inactive analogue Nec-1i on basal cardiovascular function / Adrián Szobi... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 65, No. 5 (2016), s. 861-865
 6. ADC Oxidative activation of CaMKII delta in acute myocardial ischemia/reperfusion injury: A role of angiotensin AT(1) receptor-NOX2 signaling axis / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: European Journal of Pharmacology. - Vol. 771 (2016), s. 114-122
 7. ADC Different signalling in infarcted and non‐infarcted areas of rat failing hearts a role of necroptosis and inflammation / Martin Lichý ... [et al.]
  In: Journal of Cellular and Molecular Medicine. - Roč. 23, č. 9 (2019), s. 6429-6441
 8. ADF Pleiotropné pôsobenie statínov / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 7-8 (2012), s. 146-149
 9. ADM Hypercholesterolemia downregulates autophagy in the rat heart / Z. Giricz ... [et al.]
  In: Lipids in Health and Disease. - Vol. 16, No. 1 (2017), s. Art. No. 60 [8 s.]
 10. ADM Data on necrotic and apoptotic cell death in acute myocardial ischemia/reperfusion injury: the effects of CaMKII and angiotensin AT1 receptor inhibition / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Data in Brief. - Vol. 7 (2016), s. 730-734
 11. ADM Posttranslational modifications of calcium/calmodulin-dependent protein kinase IIdelta and its downstream signaling in human failing hearts / T. Rajtík ... [et al.]
  In: American Journal of Translational Research. - Vol. 9, No. 8 (2017), s. 3573-3585
 12. AEC The role of CaM kinase II in cardiac function in health and disease / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Cardiac Adaptations : Molecular Mechanisms. Vol. 4 - Advances in Biochemistry in Health and Disease. - ISBN 978-1-4614-5202-7. - New York : Springer, 2013. - S. 447-461 [1,087 AH]
 13. AED Pôsobenie simvastatínovej premedikácie a inhibície Ca2+/kalmodulín-závislej proteínkinázy II na ukazovatele oxidačného stresu v patologicky pozmenenom myokarde / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 8. - ISBN 978-80-223-3470-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2013. - S. 30-36
 14. AED Úloha oxidačného stresu pri aktivácii Ca2+/kalmodulín-dependentnej proteinkinázy (CaMKII) v ischemickom srdci: účasť AT1 receptorov / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 8. - ISBN 978-80-223-3470-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2013. - S. 37-43
 15. AED Vplyv simvastatínu na bunkovú smrť po letálnom ireverzibilnom poškodení myokardu / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 7. - ISBN 978-80-223-3271-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2012. - S. 16-22
 16. AED Nekroptická a apoptická bunková smrť v myokarde vystavenom ischemicko-reperfúznemu poškodeniu: úloha CAMKII / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 9. - ISBN 978-80-223-3651-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2014. - S. 15-21
 17. AED Inhibícia AT1 receptorov v srdci zmierňuje kontraktilnú dysfunkciu myokardu v dôsledku ischémia a reperfúzie zmiernením oxidácie CaMKII / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 9. - ISBN 978-80-223-3651-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2014. - S. 22-28
 18. AFD Optimalizácia purifikácie SUMO – 2 proteínu / Terézia Vrábľová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 613-618 [print]
 19. AFD Optimization of recombinant SUMO protein production in E. coli / Lucia Michaličová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 391-396 [print]
 20. AFE CaMKII as a crucial modulator of reperfusion injury / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Winnipeg Heart International Conference Scientific Basis of Heart Health and Care. - Winnipeg : St. Boniface Hospital Research Centre University of Manitoba, 2011. - S . 45
 21. AFG Activation of RISK signaling pathway is involved in age-dependent cardioprotective effect of remote ischemic preconditioning in SHR rats / Veronika Ledvényiová-Farkašová ... [et al.]
  In: Cardiovascular Research. - Roč. 114, č. 1 (2018), s. S127-S128
 22. AFG Necroptosis in post-ischemic heart failure: causality of cardiac dysfunction and remodeling? / Martin Lichý ... [et al.]
  In: European Journal of Heart Failure. - Roč. 20, č. Supplement 1 (2018), s. 331-331
 23. AFG A link between oxidative stress and CaMKII activity in post-ischemic failing hearts a subcellular analysis with pathophysiological implications / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: European Journal of Heart Failure. - Roč. 20, č. Supplement 1 (2018), s. 336-336
 24. AFG Identification of necroptosis in failing hearts following myocardial infarction / M. Lichý ... [et al.]
  In: Journal of Molecular & Cellular Cardiology. - Vol. 109, Suppl., July (2017), s. 44
 25. AFG Influence of CaMK II inhibition on the heart function / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: NACD 2011. - Ankara : Ankara Üniversitesi, 2011. - (S. 1]
 26. AFG Inhibition of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II mitigates the outcomes of myocardial reperfusion injury / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 28
 27. AFG Pleiotropic action of simvastatin treatment on infarct size and some aspects of apoptotic cell death / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 127
 28. AFG Involvement of some Ca2+-cycling proteins in pleiotropic cardioprotective effects of simvastatin / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 139
 29. AFG Overexpression of CaMKII delta in the ischemic/reperfused heart is deleterious: influence on oxidative stress, excitation-contraction coupling and cell death / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2012. - ISBN 978-80-86780-50-4. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2012. - S. 22
 30. AFG Oxidative activation of CaMKIIdelta in myocardial ischemia/reperfusion injury: an involvement of AT1R-NOX2 signaling axis / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Journal of Molecular & Cellular Cardiology. - Vol. 86 (2015), s. S13
 31. AFG Activation of necroptosis in human end-stage failing hearts / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Journal of Molecular & Cellular Cardiology. - Vol. 86 (2015), s. S39
 32. AFG CAMKII v regulácii činnosti srdca za fyziologických a patologických podmienok / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Čtyřicet let Komise experimentální kardiologie : Odkud jsme vyšli a kam směřujeme. - Brno : Masarykova univerzita, Brno, 2012. - S. [1]
 33. AFG Nekroptóza ako alternatívna forma bunkovej smrti kardiomyocytov vystavených ischémii-reperfúzii: úloha Ca2+/kalmodulín závislej proteín kinázy II / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: 89. Fyziologické dny. Sborník abstraktů. - ISBN 978-80-87432-06-8. - Praha : Falešník Ondřej Ing.-Falon, 2013. - S. 151
 34. AFG Inhibícia AT1 receptorov a Ca2+/kalmodulín závislej proteinkinázy II je asociovaná so zmenou expresie proteínov oxidačného stresu a zlepšenia LVDP po ischemicko-reperfúznom poškodení myokardu / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: 89. Fyziologické dny. Sborník abstraktů. - ISBN 978-80-87432-06-8. - Praha : Falešník Ondřej Ing.-Falon, 2013. - S. 145
 35. AFG Mitochondrial intrinsic apoptotic pathway upon myocardial ischaemia/reperfusion injury and ints modulation by simvastatin treatment / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Fyziologické dny 2012. - ISBN 978-80-263-0210-0. - Brno : Tribun EU, 2012. - S. 67
 36. AFG The role of CA2+/calmodulin-dependent protein kinase II in necroptotic and apoptotic cell death in myocardium subjected to ischemia-reperfusion / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Heart. - Vol. 99, Suppl.2 (2013), s. A127-A128
 37. AFG Is CaMKIIdelta activation during myocardial ischemia/reperfusion injury beneficial or deleterious? / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Fyziologické dny 2012. - ISBN 978-80-263-0210-0. - Brno : Tribun EU, 2012. - S. 24
 38. AFG AT1 Receptors and CA2+/calmodulin-dependent protein kinase II inhibition unikle their combination during ischemia- reperfusion is associated with changes in content of oxidative stress and apoptotic markers and improved contractile function in heart / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Heart. - Vol. 99, Suppl.2 (2013), s. A131-A132
 39. AFG Deleterious effects of CaMKII delta; upregulation in the ischemic/reperfused hearts: a role of oxidative stress and Ca2+- handling disorders promoting contractile dysfunction, arrhythmias and cell death / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Acta Physiologica. - Vol. 206, Suppl. 693 (2012), s. P1
 40. AFH Pleiotropný antiarytmický účinok simvastatínu je asociovaný so zmenami v expresii proteínov vápnikovej homeostázy / A. Szobi ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011. - ISBN 978-80-970712-0-2. - Banská Bystrica : Preveda, 2011. - S. 169
 41. AFH Vplyv simvastatínovej terapie na odumieranie buniek nekrózou a apoptózou: úloha pleiotropného pôsobenia / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011. - ISBN 978-80-970712-0-2. - Banská Bystrica : Preveda, 2011. - S. 163
 42. AFH Pleiotropné pôsobenie simvastatínu na odumieranie buniek nekrózou a apoptózou / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 20, suppl. 1 (2011), s. 34S
 43. AFH Inhibícia kalcium/kalmodulín-dependentnej proteínkinázy II – perspektívny farmakologický prístup, ktorý zmierňuje odumieranie kardiomyocytov nekroptózou / S. Bírová ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 22, Suppl. 2 (2013), s. 12S
 44. AFH Mechanisms leading to cardiac remodeling in post-ischemic heart failure a role of CaMKII-ERK1/2 signaling and oxidative stress? / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research : from Basic Mechanisms to Therapeutic Strategies. - ISBN 978-80-224-1649-8. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 98-98
 45. AFH Cell death in rat failing hearts molecular analysis of ischemic and non-ischemic tissue / Csaba Horváth ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research : from Basic Mechanisms to Therapeutic Strategies. - ISBN 978-80-224-1649-8. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 83-83
 46. AFH Pleiotropné pôsobenie simvastatínu na mitochondriálnu apoptickú dráhu a post-ischemické obnovenie kontraktility / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 84
 47. AFH Ca2+/kalmodulín závislá proteinkináza II δ: možný terapeutický cieľ zásahu proti ventrikulárnym tachyarytmiám a poruchám kontraktility srdca? / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Vol. 21, Suppl. (2012), s. 24S-25S
 48. AFH Vplyv nekrostatínu-1, inhibítoru nekroptózy a jeho inaktívneho analógu Nec-1I na bazálne srdcové funkcie / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: 44. Konferencia Komisie experimentálnej kardiológie. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-971699-6-1. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2016. - S. 32
 49. AFH Role of CaMKIIdelta in end-stage human heart failure / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research. - ISBN 978-80-224-1452-4. - Bratislava : Veda, 2015. - S. 47
 50. AFH Presence of necroptosis in end-stage human heart failure / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research. - ISBN 978-80-224-1452-4. - Bratislava : Veda, 2015. - S. 55
 51. AFH Úloha TRPV4 kanálov v modeli doxorubicínom-indukovaného srdcového zlyhávania / Linda Bartošová ... [et al.]
  In: Kardioprotekcia [elektronický dokument] : od buniek a proteínov až po celý organizmus. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972360-5-2. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2019. - S. 3-3 [online]
 52. AFH The influence of ATI receptor inhibition on CaMKII activity in myocardial ischemia-reperfusion injury : the role of oxidative stress / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2014. - ISBN 978-80-8141-063-5. - Banská Bystrica : SAV, 2014. - S. 87
 53. AFH Cardioprotective potential of hypolipidemic drugs in acute ischemia/reperfusion : molecular mechanisms of pleotropoc lipid-independent effects / Tatiana Ravingerová ... [et al.]
  In: New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2014. - ISBN 978-80-8141-063-5. - Banská Bystrica : SAV, 2014. - S. 35
 54. AFH Porucha kontraktilnej funkcie srdca v srdciach poškodených v dôsledku akútnej a chronickej ischémie vedúcej k srdcovému zlyhaniu: úlohy CaMKIIdelta-sprostredkovanej regulácie cMyBP-C / M. Lichý ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 24, Suppl. 1 (2015), s. 23S
 55. AFH Zlyhávajúce srdcia sú pozitívne na prítomnosť nekroptotických ale nie apoptotických markerov / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 24, Suppl. 1 (2015), s. 31S
 56. AFH Postischemic cell death : the relationship between necroptosis and Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research. - ISBN 978-80-224-1294-0. - Bratislava : Veda, 2013. - S. 42
 57. AFH Simvastatin alters markers of oxidative stress in ischemia-reperfusion damaged myocardium : involvement of Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research. - ISBN 978-80-224-1294-0. - Bratislava : Veda, 2013. - S. 49
 58. BCI Anatómia a fyziológia [elektronický dokument] : teoretické a praktické návody na cvičenia pre farmaceutov. / T. Stankovičová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 59. BFA Identification of key necroptotic proteins within the plasma membrane: underlying mechanisms of cardiac dysfunction in heart failure? / M. Lichý ... [et al.]
  In: International Academy of Cardiovascular Sciences. 4. European Section Meeting of IACS. Abstract Book. - [S.l.] : IACS, 2017. - S. 17
 60. BFA Relationship between oxidative stress and activation of CaMKII in various cellular compartments of failling hearts / A. Szobi ... [et al.]
  In: International Academy of Cardiovascular Sciences. 4. European section meeting of IACS. Abstract Book. - [S.l.] : IACS, 2017. - S. 85
 61. BFA Post-translational modifications of CaMKIIdelta in human heart failure: effects on contractile function and arrhythmias / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: 33rd Meeting of the European Section of ISHR. - Boredaux : Université Bordeaux, 2015. - S. 105
 62. BFA CaNKII oxidative activation and its influence on pathogenesis of ischemic/reperfused heart: the role of AT1 receptors / T. Rajtík ... [et al.]
  In: Current Research: Cardiology. - Vol. 1, No. 1 (2014), 33 s.
 63. BFA Optimization of production and purification of SUMO-2 protein from Escherichia coli cultures / Stanislav Stuchlík ... [et al.]
  In: 10th Conference on Recombinant Protein Production - a comparative view on host physiology : Programme & Abstracts : Roč. 10. - Kréta : European Federation of Biotechnology, 2019. - S. 92-92
 64. BFB Kardioprotektívne účinky inhibície CaMKII v myokarde vystavenému ischémii-reperfúzii: vzťah k nekroptóze a apoptóze / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: 41. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie SFS a ČFS. - Martin : JLFUK, 2013. - S. 53
 65. BFB Inhibícia AT1 receptorov v srdciach vystavených ischémii a reperfúzii zlepšuje kontraktilnú funkciu a zmierňuje arytmogenézu: úloha oxidácie CaMKII / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: 41. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie SFS a ČFS. - Martin : JLFUK, 2013. - S. 48

Hore