Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. AED Analýza chronickej farmakoterapie v perioperačnom období / Zuzana Javorová-Rihová, Erik Puchoň, Magdaléna Kuželová
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 14. - ISBN 978-80-223-4813-3. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2019. - S. 61-68
 2. AFG Modification of chronic pharmacotherapy in perioperative perioperative period / Zuzana Javorová-Rihová, Erik Puchoň, Magdaléna Kuželová
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Roč. 41, č. 1 (2019), s. 311-312
 3. AFH Antikoagulanciá v predoperačnom období / Zuzana Javorová-Rihová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 7 (2018), s. 182-182
 4. AFH Ovplyvnenie chronickej farmakoterapie v perioperačnom období / Zuzana Javorová-Rihová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 215-216
 5. AFH Význam hlásenia nežiadúcich účinkov indukovaných medikačnými chybami / Magdaléna Kuželová, Zuzana Javorová-Rihová, Ružena Kamenská
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 202-203
 6. AFK Riziká farmakoterapie psychiatrických ochorení počas tehotenstva (praktické skúsenosti) / Z. Javorová-Rihová, A. Poizlová, A. Oleárová
  In: Sympozium klinické farmacie René Macha. - ISBN 978-80-906644-0-1. - Hradec Králové : Farmaceutická fakulta UK, 2016. - S. 66
 7. BDF Lieky dostupné bez lekárskeho predpisu a ich použitie počas dojčenia / Anna Oleárová, Zuzana Javorová-Rihová
  In: Praktické lekárnictvo. - Roč. 6, č. 4 (2016), s. 134-139
 8. GHG Dôležitosť oznamovania nežiaducich účinkov z dôvodu medikačných chýb / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Liekové Riziko [elektronický zdroj]. - Č. 47 (2016), s. [1-8] [online]

Hore