Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADN Hippocampal electrophysiological responses and changes in oxidative stress marker and serum lipid profile to pharmacological and non-pharmacological treatments of high-fat-fructose diet induced metabolic syndrome / D. Micháliková ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický dokument]. - Roč. 66, č. 1 (2019), s. 32-37 [online]
 2. ADN Effect of pre-gestational stress and prenatal venlafaxine administration on cardiovascular system of rat offspring / Michaela Sasváriová ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický dokument]. - Roč. 65, č. 2 (2018), s. 17-22 [online]
 3. AED The effect of antidepressants on the contractility of rat left ventricle / Lazaros Salvaras ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 13. - ISBN 978-80-223-4588-0. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2018. - S. 41-45
 4. AFG Does maternal depression and prenatal administration of venlafaxine affect the myocardial activity of offspring? / Michaela Sasváriová ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 106-107 [online]
 5. AFG Antidepressants and myocardial ischemia-reperfusion injury / Lazaros Salvaras ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 102-103 [online]
 6. AFH Analysis of ECG recorded from rats prenatally exposed to stress and venlafaxine / Michaela Sasváriová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 11, č. 1 (2018), s. 75-76
 7. AFH Dose-response relationship of selected antidepressants on parameters of isolated perfused rat hearts / Lazaros Salvaras ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 11, č. 1 (2018), s. 102-102
 8. AFH The effect of venlafaxine on blood pressure and ECG in rats fed with high-fat-fructose diet / Michaela Sasváriová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 12, č. Supplement 1 (2019), s. 23-23
 9. AFH Effect of venlafaxine on the fuction of isolated rat heart modified by high-fat-fructose diet / Lazaros Salvaras ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 12, č. Supplement 1 (2019), s. 45-45
 10. AFH Does streptozotocin in a single dose 65 mg/kg modify functional characteristics and ultrastructure of rat heart? / Tatiana Stankovičová ... [et al.]
  In: New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2014. - ISBN 978-80-8141-063-5. - Banská Bystrica : SAV, 2014. - S. 90
 11. BCI Anatómia a fyziológia [elektronický dokument] : teoretické a praktické návody na cvičenia pre farmaceutov. / T. Stankovičová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 12. BFA How Does the Administration of Venlafaxine Affect the Heart in the Experimental Model of Metabolic Syndrome? / Michaela Sasváriová ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 13. BFA The effect of agomelatine on myocardial function and its role in cardiac ischemia-reperfusion injury / Lazaros Salvaras ... [et al.]
  In: New Frontiers in Basic Cardiovascular Research: France-new EU members. - Praha : Fyziologický ústav AV ČR, 2018. - S. 63-63
 14. BFA Does pre-gestational stress and venlafaxine modify the "cardiovascular health" of offspring? / Michaela Sasváriová ... [et al.]
  In: New Frontiers in Basic Cardiovascular Research: France-new EU members. - Praha : Fyziologický ústav AV ČR, 2018. - S. 30-30
 15. GII Metabolický syndróm a stres / Michaela Sasváriová, Kristína Szmicseková, Pavol Chomanič
  In: Lekárnik. - Roč. 24, č. 8 (2019), s. 46-46

Hore