Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Platinum organometallic compounds: classification and analysis of crystallographic and structural data. Monomeric Pt compounds with PtC(2)AB, PtA(2)BC and PtABCD compositions / Milan Melník ... [et al.]
  In: Reviews in Inorganic Chemistry. - Vol. 32, No. 2-4 (2012), s. 111-180
 2. ADC The bkdR gene of Streptomyces coelicolor is required for morphogenesis and antibiotic production and encodes a transcriptional regulator of a branched-chain amino acid dehydrogenase complex / Ondrej Sprušanský ... [et al.]
  In: Journal of Bacteriology. - Vol. 187, No. 2 (2005), s. 664-671
 3. ADC Identification of three new genes involved in morphogenesis and antibiotic production in Streptomyces coelicolor / Ondrej Sprušanský ... [et al.]
  In: Journal of Bacteriology. - Vol. 185, No. 20 (2003), s. 6147-6157
 4. ADC The Streptomyces aureofaciens homologue of the whiB gene is essential for sporulation; its expression correlates with the developmental stage / J. Kormanec... [et al.]
  In: Folia Microbiologica (Praha). - Vol. 43, No. 6 (1998), s. 605-612
 5. ADC Cloning of the putative aldehyde dehydrogenase, aldA, gene from Streptomyces aureofaciens / O. Sprušanský ... [et al.]
  In: Folia Microbiologica (Praha). - Vol. 44, No. 5 (1999), s. 491-502
 6. ADC Some features of DNA-binding proteins involved in the regulation of the Streptomyces aureofaciens gap gene, enconding glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase / D. Homerová ... [et al.]
  In: Folia Microbiologica (Praha). - Vol. 47, No. 3 (2002), s. 311-317
 7. ADC Functional analysis of the single Est1/Ebs1 homologue in Kluyveromyces lactis reveals roles in both telomere maintenance and rapamycin resistance / Min Hsu ... [et al.]
  In: Eukaryotic Cell. - Vol. 11, No. 7 (2012), s. 932-942
 8. ADC Expression of the gap gene encoding glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase of Streptomyces aureofaciens requires GapR, a member of the AraC/XylS family of transcriptional activators / Ondrej Sprušanský ... [et al.]
  In: Microbiology-SGM. - Vol. 147, Part 5 (2001), s. 1291-1301
 9. ADC Identification of DNA-binding proteins involved in regulation of expression of the Streptomyces aureofaciens sigF gene, which encodes sporulation sigma factor σ(F) / Dagmar Homérová ... [et al.]
  In: Microbiology-SGM. - Vol. 146, No. 11 (2000), s. 2919-2928
 10. ADC Isomers in the chemistry of manganese coordination compounds / Milan Melník, Ondrej Sprušanský
  In: Reviews in Inorganic Chemistry. - Vol. 31, No. 2-3 (2011), s. 185-209
 11. ADC The gene downstream of Streptomyces aureofaciens whiB encodes a large protein with proposed transmembrane localization, and is induced by glucose / Dagmar Homérová ... [et al.]
  In: Biochimica et Biophysica Acta - Gene Structure and Expression. - Vol. 1397, No. 2 (1998), s. 151-155
 12. ADC Cloning of the rplA gene encoding ribosomal protein L1 from Streptomyces aureofaciens and its transcriptional analysis in the course of differentiation / Ján Kormanec ... [et al.]
  In: FEMS Microbiology Letters. - Vol. 178, No. 1 (1999), s. 129-134
 13. ADD Validation of reference genes in human epicardial adipose tissue and left ventricular myocardium in heart failure / Jana Mlynárová ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 74, č. 12 (2019), s. 1687-1698
 14. ADE Isomers in the chemistry of heterometallic iron clusters. Part 3. heterometallic trimers / Milan Melník, Ondrej Sprušanský
  In: IUP Journal of Chemistry. - Vol. 4, No. 3 (2011), s. 41-74
 15. ADM Effects of vitamin D3, magnesium and vitamin C on bone-associated miRNAs expression in adipose-derived mesenchymal stem cells / Nikola Sabová ... [et al.]
  In: Clinical Osteology. - Roč. 24, č. 1 (2019), s. 27-35
 16. ADM Epikardiálny tuk - jeho charakteristika a význam / J. Mlynárová ... [et al.]
  In: Intervenční a akutní kardiologie. - Roč. 14, č. 1 (2015), s. 18-21
 17. AED Vplyv krátkodobého pôsobenia atorvastatínu na zmeny expresie rastových faktorov HGF, VEGFA a IGF1 u mononukleárov kostnej drene / Adriana Samáková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 13. - ISBN 978-80-223-4588-0. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2018. - S. 33-40
 18. AFG Monitoring the length of telomeres in the process of heart failure / Ondrej Sprušanský ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 23-24 [online]
 19. AFG Expression of the adipokine adiponectin is higher in the left ventricular myocardium than in epicardial adipose tissue in human end-stage heart failure and correlates with cardiac index / J. Mlynárová ... [et al.]
  In: European Heart Journal. - Vol. 34, Suppl. 1 (2013), s. 760
 20. AFG The effect of pharmacological intervention on fibroblast cell expression of VEGF-A protein / Nikola Sabová ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 100-101 [online]
 21. AFG Characteristics of bone marrow cells in chronic ischemic heart disease and critical limb ischemia / Adriana Samáková ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 104-105 [online]
 22. AFG Vplyv modifikácie povrchu na adherenciu buniek v imunofluorescenčnej mikroskopii / A. Matejovič ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 102-103
 23. AFG Vplyv vybraných liečiv na kultiváciu a diferenciáciu kmeňových buniek izolovaných z tukového tkaniva pre možné aplikácie v rámci regeneratívnej medicíny kardiovaskulárnych ochorení / Z. Lešková ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 7-8 [online]
 24. AFG Charakterizácia kmeňových buniek z kostnej drene a tukového tkaniva metódou prietokovej cytometrie / T. Bačkajová ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 3 [online]
 25. AFH Kmeňové bunky z tukového tkaniva a kostnej drene - izolácia, kultivácia a povrchová charakterizácia / T. Bačkayová ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 24, Suppl. 1 (2015), s. 8S
 26. AFH Farmakologické ovplyvnenie diferenciácie kmeňových buniek pre regeneratívnu terapiu kardiovaskulárnych ochorení / Z. Lešková... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 24, Suppl. 1 (2015), s. 22S-23S
 27. AFH Sledovanie dĺžky telomér v procese zlyhávania srdca / O. Sprušanský ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 24, Suppl. 1 (2015), s. 30S
 28. BDF Epikardiálne tukové tkanivo / Jana Mlynárová ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 17, mimoriadne číslo (2013), s. 85-88 [online]
 29. BDF Terapeutické využitie kmeňových buniek / Lucia Menšíková ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 17, mimoriadne číslo (2013), s. 56-59 [online]
 30. BDF Klinické štúdie s využitím kmeňových buniek / Kristína Stahlová ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 17, mimoriadne číslo (2013), s. 53-56 [online]
 31. BEF Využitie prietokovej cytometrie v experimentálnej farmakológii / Jana Mlynárová ... [et al.]
  In: Súčasné trendy biochemického výskumu. Zborník príspevkov. - ISBN 978-80-223-3439-6. - Bratislava : UK, 2013. - S. 17-27
 32. BFA The effect acetylsalicylic acid on fibroblast cell expression of VEGF and Bcl2 proteins / Nikola Sabová ... [et al.]
  In: 9th Conference Young Researchers in Life Sciences. - [S.l.] : [s.n.], 2018. - S. 170-170
 33. BFA Atorvastatin effects on expression of growth factors in mesenchymal stem cells / Adriana Samáková ... [et al.]
  In: 9th Conference Young Researchers in Life Sciences. - [S.l.] : [s.n.], 2018. - S. 175-175
 34. BFA Possible pleiotropic effects of atorvastatin on bone marrow derived mesenchymal / Adriana Samáková ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 35. BFA Effects of magnesium, vitamin C and D3 on miR-1 and miR-29b expression in adipose-derived mesenchymal stem cells / Nikola Sabová ... [et al.]
  In: Magnesium in Neuroscience, Preclinical and Clinical Findings. - Krakow : International Society for the Development of Research on Magnesium, 2018. - S. 49-49

Hore