Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

  1. ADM Mystery shopping a vzdelávanie študentov farmácie pri dispenzácii a poradenstve o OTC lieku / Daniela Mináriková, Tomáš Fazekaš, Peter Stanko
    In: Klinická farmakologie a farmacie. - Roč. 33, č. 2 (2019), s. 4-10
  2. AFH Spolupráca odborníkov pri liečbe pacienta pomocou dietoterapie / Michal Páleník ... [et al.]
    In: 39. výročná konferencia SSVPL 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972285-8-3. - Bratislava : Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, 2018. - S. 38-39

Hore