Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Enalaprilat increases PPAR beta/delta expression, without influence on PPAR alpha and PPAR gamma, and modulate cardiac function in sub-acute model of daunorubicin-induced cardiomyopathy / Hana Černecká ... [et al.]
  In: European Journal of Pharmacology. - Vol. 714, No. 1-3 (2013), s. 472-477
 2. ADF Možnosti 64-vrstvovej počítačovej tomografie v diagnostike kardiovaskulárnych ochorení u žien / Jaroslava Štrbová ... [et al.]
  In: Kardiológia pre prax. - Roč. 6, č. 4 (2009), s. 209-212
 3. AFG Serum neprilysin concentration as a diagnostics tool in heart failure patients in routine clinical practince / Ján Klimas ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension : ESH 2018 Abstract Book. - Roč. 36, č. 1 (2018), s. 217-217
 4. AFH Pycnogenol (R) normalizuje komorovú depolarizáciu u diabetickej kardiomyopatie bez ovplyvnenia zvýšenej expresie konexínu 43 / Viera Nemčeková ... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 73
 5. AFH L-arginín zlepšuje funkciu ľavej komory bez vplyvu na ostatné zmeny u izoprenalínom indukovaného poškodenia srdca / Peter Potúček ... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 83
 6. AFH Combination of excessive use testosterone and physical activity in rat - beneficial or detrimental? / Gabriel Dóka ... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Roč. 67, č. 1, Suppl. 1 (2012), s. 151

Hore