Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. AED Molekulové formy cholínesteráz v aorte potkana / Kristína Szmicseková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 14. - ISBN 978-80-223-4813-3. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2019. - S. 42-51
 2. AED Butyrylcholínesteráza hydrolyzuje syntetický TAG / Kristína Szmicseková, Zuzana Kiliánová, Anna Paul Hrabovská
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 13. - ISBN 978-80-223-4588-0. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2018. - S. 53-58
 3. AFG Expression of cellular machinery responsible for acetylcholine synthesis, transport and degradation in rat aorta / Zuzana Kiliánová ... [et al.]
  In: Acta Physiologica [elektronický zdroj]. - Vol. 221, Suppl. S713 (2017), s. 124 [online]
 4. AFG Polypharmacy and interactions - what is a pharmacist role? / Miroslava Snopková ... [et al.]
  In: Value in Health. - Vol. 20, No. 9 (2017), s. A510
 5. AFG Non-neutral cholinergic system in rat aorta / Kristína Szmicseková ... [et al.]
  In: Vojenské zdravotnické listy : suppl.. - Roč. 87 (2018), s. 90-90
 6. AFG Distribúcia expresie komponentov cholinergického systému v potkanej aorte / Lenka Piváčková ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 8-9 [online]
 7. AFG Distribution of cholinergic system components gene expression in intact rat aorta / Lenka Piváčková ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension. - Vol. 33, e-Supplement 1 (2015), s. e240
 8. AFG Vplyv inhibície butyrylcholínesterázy na relaxáciu aorty normotenzného a spontánne hypertenzného potkana / Jana Vetešková ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 170
 9. AFG Cholinesterases in rat aorta / K. Szmicseková ... [et al.]
  In: Acta Physiologica [elektronický zdroj]. - Vol. 221, Suppl. S713 (2017), s. 219 [online]
 10. AFH Role of butyrylcholinesterase in lipid metabolism / Kristína Szmicseková ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 47
 11. AFH Cholínesterázy v potkanej aorte / Kristína Szmicseková ... [et al.]
  In: 93. Fyziologické dni 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89046-98-0. - Prešov : Universum-EU, 2017. - S. 121 [online]
 12. BAB Kto má kľúče od skrinky s jedmi? / Miroslava Snopková ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2016
 13. BFA Cholinesterases in Rat Aorta / Kristína Szmicseková ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 14. BFA Expression of cholinesterases and their molecular anchors in rat aorta / Zuzana Kiliánová ... [et al.]
  In: 12th International Meeting on Cholinesterases-6th International Conference on Paraoxonases. - Alicante : [s.n], 2015. - Nestr. [1 s.]
 15. GII Metabolický syndróm a stres / Michaela Sasváriová, Kristína Szmicseková, Pavol Chomanič
  In: Lekárnik. - Roč. 24, č. 8 (2019), s. 46-46

Hore