Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Mitigation of postischemic cardiac contractile dysfunction by CaMKII inhibition: effects on programmed necrotic and apoptotic cell death / Szobi, Adrián ... [et al.]
  In: Molecular and Cellular Biochemistry. - Vol. 388, No. 1-2 (2014), s. 269-276
 2. ADC Consecutive isoproterenol and adenosine treatment confers marked protection against reperfusion injury in adult but not in immature heart: A role for glycogen / Martin Lewis ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Sciences. - Roč. 19, č. 2 (2018), s. [1-13], art. no. 494
 3. ADC Pleiotropic effects of simvastatin on some calcium regulatory and myofibrillar proteins in ischemic/reperfused heart: causality of statins cardioprotection? / Adrián Szobi... [et al.]
  In: Current Pharmaceutical Design. - Vol. 22, No. 42 (2016), s. 6451-6458
 4. ADC Upregulation of CaMKIIdelta during ischaemia-reperfusion is associated with reperfusion-induced arrhythmias and mechanical dysfunction of the rat heart: involvement of sarcolemmal Ca(2+)-cycling proteins / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. - Vol. 90, No. 8 (2012), s. 1127-1134
 5. ADC Pleiotropic effects of simvastatin are associated with mitigation of apoptotic component of cell death upon lethal myocardial reperfusion-induced injury / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 61, Suppl. 2 (2012), s. S33-S41
 6. ADC Effects of necrostatin-1, an inhibitor of necroptosis and its inactive analogue Nec-1i on basal cardiovascular function / Adrián Szobi... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 65, No. 5 (2016), s. 861-865
 7. ADC Oxidative activation of CaMKII delta in acute myocardial ischemia/reperfusion injury: A role of angiotensin AT(1) receptor-NOX2 signaling axis / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: European Journal of Pharmacology. - Vol. 771 (2016), s. 114-122
 8. ADC Different signalling in infarcted and non‐infarcted areas of rat failing hearts a role of necroptosis and inflammation / Martin Lichý ... [et al.]
  In: Journal of Cellular and Molecular Medicine. - Roč. 23, č. 9 (2019), s. 6429-6441
 9. ADC Necroptotic cell death in failing heart: relevance and proposed mechanisms / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Heart Failure Reviews. - Vol. 21, No. 2 (2016), s. 213-221
 10. ADC Evidence of necroptosis in hearts subjected to various forms of ischemic insults / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 95, č. 10 (2017), s. 1163-1169
 11. ADC Cardioprotection of ischaemic preconditioning is associated with inhibition of translocation of MLKL within the plasma membrane / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Journal of Cellular and Molecular Medicine [elektronický dokument]. - Roč. 22, č. 9 (2018), s. 4183-4196 [print]
 12. ADC Determination of Novel Highly Effective Necrostatin Nec-1s in Rat Plasma by High Performance Liquid Chromatography Hyphenated with Quadrupole-Time-of-Flight Mass Spectrometry / Peter Mikuš ... [et al.]
  In: Molecules [elektronický dokument]. - Roč. 23, č. 8 (2018), s. [1-11], art. no. 1946 [online]
 13. ADC Analysis of necroptotic proteins in failing human hearts / A. Szobi ... [et al.]
  In: Journal of Translational Medicine. - Vol. 15 (2017), Art. No. 86 [7 s.]
 14. ADF Vzťah medzi proteínkinázou II závislou od vápnika a kalmodulínu a vápnikovými kanálmi L-typu v patologických podmienkach / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 4 (2011), s. 107-111
 15. ADM Hypercholesterolemia downregulates autophagy in the rat heart / Z. Giricz ... [et al.]
  In: Lipids in Health and Disease. - Vol. 16, No. 1 (2017), s. Art. No. 60 [8 s.]
 16. ADM Data on necrotic and apoptotic cell death in acute myocardial ischemia/reperfusion injury: the effects of CaMKII and angiotensin AT1 receptor inhibition / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Data in Brief. - Vol. 7 (2016), s. 730-734
 17. AEC The role of CaM kinase II in cardiac function in health and disease / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Cardiac Adaptations : Molecular Mechanisms. Vol. 4 - Advances in Biochemistry in Health and Disease. - ISBN 978-1-4614-5202-7. - New York : Springer, 2013. - S. 447-461 [1,087 AH]
 18. AED Nekroptická a apoptická bunková smrť v myokarde vystavenom ischemicko-reperfúznemu poškodeniu: úloha CAMKII / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 9. - ISBN 978-80-223-3651-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2014. - S. 15-21
 19. AED Inhibícia AT1 receptorov v srdci zmierňuje kontraktilnú dysfunkciu myokardu v dôsledku ischémia a reperfúzie zmiernením oxidácie CaMKII / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 9. - ISBN 978-80-223-3651-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2014. - S. 22-28
 20. AED Vplyv simvastatínu na bunkovú smrť po letálnom ireverzibilnom poškodení myokardu / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 7. - ISBN 978-80-223-3271-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2012. - S. 16-22
 21. AED Pôsobenie simvastatínovej premedikácie a inhibície Ca2+/kalmodulín-závislej proteínkinázy II na ukazovatele oxidačného stresu v patologicky pozmenenom myokarde / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 8. - ISBN 978-80-223-3470-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2013. - S. 30-36
 22. AED Úloha oxidačného stresu pri aktivácii Ca2+/kalmodulín-dependentnej proteinkinázy (CaMKII) v ischemickom srdci: účasť AT1 receptorov / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 8. - ISBN 978-80-223-3470-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2013. - S. 37-43
 23. AED Relevancia nekroptotických proteínov v zlyhávajúcich srdciach potkanov / K. Kopásková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 11. - ISBN 978-80-223-4194-3. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2016. - S. 21-24
 24. AFB The role of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII) in the protection of the heart against fatal arrhythmias / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Vol. 20, No.1,(2011), s. 9-13
 25. AFD Izolácia a identifikácia PG domény karbonickej anhydrázy IX: otázka anomálnej gélovej pohyblivosti / Simona Rezáková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 648-653 [CD-ROM]
 26. AFE Prospective anti-arrhythmic approches and mechanisms of their cardioprotection associated with Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: 4th World Congress International Academy of Cardiovascular Sciences. - Vadodara : Maharaja Sayajirao University of Baroda, 2011. - S. 6
 27. AFE CaMKII as a crucial modulator of reperfusion injury / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Winnipeg Heart International Conference Scientific Basis of Heart Health and Care. - Winnipeg : St. Boniface Hospital Research Centre University of Manitoba, 2011. - S . 45
 28. AFG CAMKII v regulácii činnosti srdca za fyziologických a patologických podmienok / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Čtyřicet let Komise experimentální kardiologie : Odkud jsme vyšli a kam směřujeme. - Brno : Masarykova univerzita, Brno, 2012. - S. [1]
 29. AFG Nekroptóza ako alternatívna forma bunkovej smrti kardiomyocytov vystavených ischémii-reperfúzii: úloha Ca2+/kalmodulín závislej proteín kinázy II / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: 89. Fyziologické dny. Sborník abstraktů. - ISBN 978-80-87432-06-8. - Praha : Falešník Ondřej Ing.-Falon, 2013. - S. 151
 30. AFG Inhibícia AT1 receptorov a Ca2+/kalmodulín závislej proteinkinázy II je asociovaná so zmenou expresie proteínov oxidačného stresu a zlepšenia LVDP po ischemicko-reperfúznom poškodení myokardu / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: 89. Fyziologické dny. Sborník abstraktů. - ISBN 978-80-87432-06-8. - Praha : Falešník Ondřej Ing.-Falon, 2013. - S. 145
 31. AFG The role of CA2+/calmodulin-dependent protein kinase II in necroptotic and apoptotic cell death in myocardium subjected to ischemia-reperfusion / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Heart. - Vol. 99, Suppl.2 (2013), s. A127-A128
 32. AFG AT1 Receptors and CA2+/calmodulin-dependent protein kinase II inhibition unikle their combination during ischemia- reperfusion is associated with changes in content of oxidative stress and apoptotic markers and improved contractile function in heart / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Heart. - Vol. 99, Suppl.2 (2013), s. A131-A132
 33. AFG Deleterious effects of CaMKII delta; upregulation in the ischemic/reperfused hearts: a role of oxidative stress and Ca2+- handling disorders promoting contractile dysfunction, arrhythmias and cell death / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Acta Physiologica. - Vol. 206, Suppl. 693 (2012), s. P1
 34. AFG Activation of RISK signaling pathway is involved in age-dependent cardioprotective effect of remote ischemic preconditioning in SHR rats / Veronika Ledvényiová-Farkašová ... [et al.]
  In: Cardiovascular Research. - Roč. 114, č. 1 (2018), s. S127-S128
 35. AFG Necroptosis in post-ischemic heart failure: causality of cardiac dysfunction and remodeling? / Martin Lichý ... [et al.]
  In: European Journal of Heart Failure. - Roč. 20, č. Supplement 1 (2018), s. 331-331
 36. AFG A link between oxidative stress and CaMKII activity in post-ischemic failing hearts a subcellular analysis with pathophysiological implications / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: European Journal of Heart Failure. - Roč. 20, č. Supplement 1 (2018), s. 336-336
 37. AFG Identification of necroptosis in failing hearts following myocardial infarction / M. Lichý ... [et al.]
  In: Journal of Molecular & Cellular Cardiology. - Vol. 109, Suppl., July (2017), s. 44
 38. AFG Myocardial necroptosis is limited by classic ischemic preconditioning / A. Szobi ... [et al.]
  In: Journal of Molecular & Cellular Cardiology. - Vol. 109, Suppl., July (2017), s. 56-57
 39. AFG Mitochondrial intrinsic apoptotic pathway upon myocardial ischaemia/reperfusion injury and ints modulation by simvastatin treatment / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Fyziologické dny 2012. - ISBN 978-80-263-0210-0. - Brno : Tribun EU, 2012. - S. 67
 40. AFG Is CaMKIIdelta activation during myocardial ischemia/reperfusion injury beneficial or deleterious? / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Fyziologické dny 2012. - ISBN 978-80-263-0210-0. - Brno : Tribun EU, 2012. - S. 24
 41. AFG Overexpression of CaMKII delta in the ischemic/reperfused heart is deleterious: influence on oxidative stress, excitation-contraction coupling and cell death / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2012. - ISBN 978-80-86780-50-4. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2012. - S. 22
 42. AFG Influence of CaMK II inhibition on the heart function / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: NACD 2011. - Ankara : Ankara Üniversitesi, 2011. - (S. 1]
 43. AFG Inhibition of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II mitigates the outcomes of myocardial reperfusion injury / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 28
 44. AFG Pleiotropic action of simvastatin treatment on infarct size and some aspects of apoptotic cell death / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 127
 45. AFG Involvement of some Ca2+-cycling proteins in pleiotropic cardioprotective effects of simvastatin / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 139
 46. AFG Oxidative activation of CaMKIIdelta in myocardial ischemia/reperfusion injury: an involvement of AT1R-NOX2 signaling axis / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Journal of Molecular & Cellular Cardiology. - Vol. 86 (2015), s. S13
 47. AFG Activation of necroptosis in human end-stage failing hearts / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Journal of Molecular & Cellular Cardiology. - Vol. 86 (2015), s. S39
 48. AFG Pleiotropic Action of RIP1: A Comparative Study of Various RIP1 Inhibitors / Csaba Horváth ... [et al.]
  In: Cardiometabolic Diseases : How New Research May Lead to New Cardioprotective Therapy. - ISBN 978-86-7760-136-2. - Kragujevac : Interprint, 2019. - S. 175-175
 49. AFH Postischemic cell death : the relationship between necroptosis and Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research. - ISBN 978-80-224-1294-0. - Bratislava : Veda, 2013. - S. 42
 50. AFH Simvastatin alters markers of oxidative stress in ischemia-reperfusion damaged myocardium : involvement of Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research. - ISBN 978-80-224-1294-0. - Bratislava : Veda, 2013. - S. 49
 51. AFH Relevancia apoptózy, nekroptózy a autofágie pri poškodení funkčného tkaniva myokardu v post-ischemickom srdcovom zlyhávaní / Martin Lichý ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 28, č. S1 (2019), s. 22S-22S, 23
 52. AFH Mechanisms leading to cardiac remodeling in post-ischemic heart failure a role of CaMKII-ERK1/2 signaling and oxidative stress? / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research : from Basic Mechanisms to Therapeutic Strategies. - ISBN 978-80-224-1649-8. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 98-98
 53. AFH Cell death in rat failing hearts molecular analysis of ischemic and non-ischemic tissue / Csaba Horváth ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research : from Basic Mechanisms to Therapeutic Strategies. - ISBN 978-80-224-1649-8. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 83-83
 54. AFH The influence of ATI receptor inhibition on CaMKII activity in myocardial ischemia-reperfusion injury : the role of oxidative stress / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2014. - ISBN 978-80-8141-063-5. - Banská Bystrica : SAV, 2014. - S. 87
 55. AFH Pleiotropné pôsobenie simvastatínu na mitochondriálnu apoptickú dráhu a post-ischemické obnovenie kontraktility / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 84
 56. AFH Pleiotropný antiarytmický účinok simvastatínu je asociovaný so zmenami v expresii proteínov vápnikovej homeostázy / A. Szobi ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011. - ISBN 978-80-970712-0-2. - Banská Bystrica : Preveda, 2011. - S. 169
 57. AFH Vplyv simvastatínovej terapie na odumieranie buniek nekrózou a apoptózou: úloha pleiotropného pôsobenia / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011. - ISBN 978-80-970712-0-2. - Banská Bystrica : Preveda, 2011. - S. 163
 58. AFH Ca2+/kalmodulín závislá proteinkináza II δ: možný terapeutický cieľ zásahu proti ventrikulárnym tachyarytmiám a poruchám kontraktility srdca? / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Vol. 21, Suppl. (2012), s. 24S-25S
 59. AFH Pleiotropné pôsobenie simvastatínu na odumieranie buniek nekrózou a apoptózou / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 20, suppl. 1 (2011), s. 34S
 60. AFH Vplyv nekrostatínu-1, inhibítoru nekroptózy a jeho inaktívneho analógu Nec-1I na bazálne srdcové funkcie / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: 44. Konferencia Komisie experimentálnej kardiológie. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-971699-6-1. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2016. - S. 32
 61. AFH Pleiotropné pôsobenie simvastatínu na proteíny regulujúce vápnikovú homeostázu a myofibrilárne proteíny v srdci vystavenom ischémii/reperfúzii: príčina kardioprotektívneho pôsobenia statínov? / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: 44. Konferencia Komisie experimentálnej kardiológie. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-971699-6-1. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2016. - S. 40
 62. AFH Zlyhávajúce srdcia v dôsledku infarktu myokardu: vzťah oxidačného stresu a nekroptózy / K. Kopásková ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 25, Suppl. 1 (2016), s. 16S
 63. AFH Necroptotic cell death in failing heart: relevance and proposed mechanisms / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Cardiology Letters. - Roč. 25, Suppl. 1 (2016), s. 35S
 64. AFH Role of CaMKIIdelta in end-stage human heart failure / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research. - ISBN 978-80-224-1452-4. - Bratislava : Veda, 2015. - S. 47
 65. AFH Presence of necroptosis in end-stage human heart failure / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research. - ISBN 978-80-224-1452-4. - Bratislava : Veda, 2015. - S. 55
 66. AFH Inhibícia kalcium/kalmodulín-dependentnej proteínkinázy II – perspektívny farmakologický prístup, ktorý zmierňuje odumieranie kardiomyocytov nekroptózou / S. Bírová ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 22, Suppl. 2 (2013), s. 12S
 67. AFH Optimalizácia expresie a purifikácie PG domény tumor-asociovanej karbonickej anhydrázy IX / Zdenko Levarski ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-8-8. - Bratislava : Preveda, 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 68. AFH Bunkové preživanie a smrť kardiomyocytov pôsobením patofyziologicky relevantných hladín TNF / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Kardioprotekcia [elektronický dokument] : od buniek a proteínov až po celý organizmus. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972360-5-2. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2019. - S. 23-23 [online]
 69. AFH Endogénne mechanizmy adaptácie v diabetickom myokarde: účasť L-typ vápnikového kanála (Cav 1.2) regulovaného s Ca2+/kalmodulín-dependentnou proteín kinázou II (CaMKII) / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2010 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970421-5-8. - Bratislava : Preveda, 2010. - S. 119
 70. AFH The role of calmodulin kinase II (CaMKII) and L-type Ca2+ channels (Cav 1.2) in the protection of the heart against arrhythmias / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research. - Bratislava : Veda, 2010. - S. 44
 71. AFH Úloha Ca2+/kalmodulín závislej proteín kinázy II (CAMKIIdelta) a vápnikového kanála L-typu (CaV 1.2) v ochrane srdca pred fatálnymi dysrytmiami / Adriana Adameová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 19, S1 (2010), s. 10S
 72. AFH Porucha kontraktilnej funkcie srdca v srdciach poškodených v dôsledku akútnej a chronickej ischémie vedúcej k srdcovému zlyhaniu: úlohy CaMKIIdelta-sprostredkovanej regulácie cMyBP-C / M. Lichý ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 24, Suppl. 1 (2015), s. 23S
 73. AFH Zlyhávajúce srdcia sú pozitívne na prítomnosť nekroptotických ale nie apoptotických markerov / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 24, Suppl. 1 (2015), s. 31S
 74. AFH Úloha TRPV4 kanálov v modeli doxorubicínom-indukovaného srdcového zlyhávania / Linda Bartošová ... [et al.]
  In: Kardioprotekcia [elektronický dokument] : od buniek a proteínov až po celý organizmus. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972360-5-2. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2019. - S. 3-3 [online]
 75. AFH Vzťah autofácie k nekroptóze pri funkčnom poškodení myokardu v post-ischemickom srdcovom zlyhávaní / Peter Galis ... [et al.]
  In: Kardioprotekcia [elektronický dokument] : od buniek a proteínov až po celý organizmus. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972360-5-2. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2019. - S. 10-10 [online]
 76. BEF Identifikácia PG domény karbonickej anhydrázy IX a detekcia jej anomálnej elektroforetickej mobility / Stanislava Bírová ... [et al.]
  In: Zborník konferencie k projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave (ITMS 26240220086). - Bratislava : Lekárska fakulta UK, 2015. - S. 51-55
 77. BFA Regulation of cardiomyocyte survival by TNF - friend or foe? / Veronika Kormanová ... [et al.]
  In: New Frontiers in Basic Cardiovascular Research: France-new EU members. - Praha : Fyziologický ústav AV ČR, 2018. - S. 57-57
 78. BFA Identification of key necroptotic proteins within the plasma membrane: underlying mechanisms of cardiac dysfunction in heart failure? / M. Lichý ... [et al.]
  In: International Academy of Cardiovascular Sciences. 4. European Section Meeting of IACS. Abstract Book. - [S.l.] : IACS, 2017. - S. 17
 79. BFA Relationship between oxidative stress and activation of CaMKII in various cellular compartments of failling hearts / A. Szobi ... [et al.]
  In: International Academy of Cardiovascular Sciences. 4. European section meeting of IACS. Abstract Book. - [S.l.] : IACS, 2017. - S. 85
 80. BFA CaNKII oxidative activation and its influence on pathogenesis of ischemic/reperfused heart: the role of AT1 receptors / T. Rajtík ... [et al.]
  In: Current Research: Cardiology. - Vol. 1, No. 1 (2014), 33 s.
 81. BFA Post-translational modifications of CaMKIIdelta in human heart failure: effects on contractile function and arrhythmias / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: 33rd Meeting of the European Section of ISHR. - Boredaux : Université Bordeaux, 2015. - S. 105
 82. BFA Ischemic preconditioning ameliorates necroptosis in myocardial ischemia-reperfusion / A. Szobi ... [et al.]
  In: International Academy of Cardiovascular Sciences. 4. European Section Meeting of IACS. Abstract Book. - [S.l.] : IACS, 2017. - S. 79
 83. BFA Pathophysiologically relevant TNF concentrations fail to elicit notable TNFR-mediated signalling in cardiomyocytes / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: 4rd EU-CARDIOPROTECTION COST Action MC and WG Meeting [elektronický dokument]. - Kragujevac : Univerziteta u Kragujevcu, 2019. - S. 22-22 [online]
 84. BFB Kardioprotektívne účinky inhibície CaMKII v myokarde vystavenému ischémii-reperfúzii: vzťah k nekroptóze a apoptóze / Adrián Szobi ... [et al.]
  In: 41. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie SFS a ČFS. - Martin : JLFUK, 2013. - S. 53
 85. BFB Inhibícia AT1 receptorov v srdciach vystavených ischémii a reperfúzii zlepšuje kontraktilnú funkciu a zmierňuje arytmogenézu: úloha oxidácie CaMKII / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: 41. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie SFS a ČFS. - Martin : JLFUK, 2013. - S. 48

Hore