Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ACB Toxikológia pre farmaceutov : učebnica pre vysoké školy. / Ingrid Tumová ... [et al.]
  Bratislava : Herba, 2016
 2. ADC Synthesis and Pharmacological Evaluation of Novel Potential Ultrashortacting ß-Blockers / P. Mokrý ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 58, No. 1 (2003), s. 18-21
 3. ADC Untersuchungen an Lokalänesthetica Teil 91 Morpholinoethylester der Alkoxyphenylcarbamidsäuren / Jozef Čižmárik ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 42, No. 10 (1987), p. 702-703
 4. ADC Assymmetrische dibasische Alkylesters der Alkoxycarbamidsäuren / J. Csöllei ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 43, No. 9 (1988), s. 609-613
 5. ADC The influence of carbamate local anaesthetics on the occurrence of experimental gastric ulcers / I. Gombošová ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 48, No. 3 (1993), s. 212-215
 6. ADC Antiexudačný účinok niektorých (aryloxyacetáto)meďnatých akvakomplexov / J. Sokolík ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 87, č. 9a (1993), s. 98
 7. ADC Copper (II) dihydroxybenzoates, Synthesis and properties / Jozef Sokolík ... [et al.]
  In: Collection of Czechoslovak Chemical Communications. - Vol. 58, No. 6 (1993), s. 1363-1370
 8. ADC Anti-inflammatory activity of aqua(aryloxyacetato)copper(II) complexes. / M. Blahová ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 49, No. 5 (1994), s. 373-374
 9. ADC Carbamate analogues of Tocainide / L. Černušková ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 29 (1994), p. 26-27
 10. ADC Carbamate Analogues of Tocainide / L. Černušková ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 49, No. 9 (1994), p. 646-649
 11. ADC Antipyretic Activity of Carboxylatocopper(II) Complexes with Salicylate Skeleton / J. Sokolík ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 51, No. 8 (1996), p. 610-611
 12. ADC Antiflogistická aktivita fenazón(krezoxyacetáto)mďnatých komplexov / M. Blahová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 91 (1997), s. 643
 13. ADC Protizápalová aktivita krezoxyacetátomeďnatých komplexov / M. Blahová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 91 (1997), s. 641
 14. ADC Protizápalová aktivita arylkarboxylátomeďnatých akvakomplexov / J. Sokolík ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 91 (1997), s. 641
 15. ADC Antiinflammatory Activity of Aqua(cresoxyacetato)-Copper(II) Complexes / M. Blahová ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 54, No. 2 (1999), p. 156
 16. ADC Copper(II) dihydroxybenzoates synthesis and properties / Jozef Sokolík ... [et al.]
  In: Collection of Czechoslovak Chemical Communications. - Vol. 58, No. 6 (1993), s. 1363-1370
 17. ADC Antiinflammatory Activity of Diaquabis(cresoxyacetato)zinc(II) Complexes / Mária Blahová ... [ et al. ]
  In: Pharmazie. - Vol. 55, No. 2 (2000) s. 150-151
 18. ADE Herstellung und antiphlogistische Aktivität neuer 1-Benzoxepin-5-on-Derivate / G. Albrecht ... [et al.]
  In: Scientia Pharmaceutica. - Vol. 61 (1993), p. 161-168
 19. ADE Príprava a farmakologický profil derivátov kyseliny alkoxyfenylkarbámovej s potenciálnym účinkom na kardiovaskulárny systém / E. Račanská ... [et al.]
  In: Československá farmacie. - Roč. 42, č. 6 (1993), s. 260-264
 20. ADE Antipyretická aktivita akva-(diacetoxybenzoáto)meďnatých komplexov / J. Sokolík ... [et al.]
  In: Československá farmacie. - Roč. 42, č. 4 (1993), s. 188-190
 21. ADE Štúdium lokálnych anestetík. CXV 1,3-dipyrolidino-2-propylestery alkoxyfenylkarbámových kyselín / L. Černušková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 43, č. 1 (1994), s. 26-27
 22. ADE Príprava a farmakologický profil novosyntetizovaných analógov propafenónu / I. Tumová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 43, č. 5 (1994), s. 229-232
 23. ADE Príprava a farmakologické hodnotenie nových beta-adrenolytík-prodrug / J. Csöllei ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 44, č. 1 (1995), s. 34-36
 24. ADE Antiexsudačná aktivita (metylsalicyláto)meďnatých akvakomplexov / J. Sokolík ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 44, č. 4 (1995), s. 212-214
 25. ADE Electrophysiological Effects of GE 70 in Isolated Papillary Muscle and Ventricular Myocytes of Guinea Pig Hearts / H. Marei ... [et al.]
  In: Experimental and Clinical Cardiology. - Vol. 2, No. 1 (1997), p. 65-68
 26. ADE Protizápalová aktivita akva-bis(2,Y-diacetoxybenzoáto)-meďnatých komplexov (Y = 4,5 alebo 6) / J. Sokolík ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 46, č. 2 (1997), s. 88-90
 27. ADE Farmakologicko-toxikologické hodnotenie novosyntetizovaných analógov propafenonu / I. Tumová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 46, č. 3 (1997), s. 133-136
 28. ADE Príprava, štúdium niektorých fyzikálnych, fyzikálno-chemických parametrov a biologickej aktivity alkylesterov 2- a 4-[(3-alkylamino-2-hydroxy)-propoxy]-fenylkarbámovej kyseliny / Želmíra Bezáková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 47, č. 4 (1998), s. 179-185
 29. ADE Protizápalová aktivita (krezoxyacetáto)meďnatých komplexov / M. Blahová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 47, č. 4 (1998), s. 166-169
 30. ADE Antiedematózna aktivita vybraných arylkarboxylátomeďnatých akvakomplexov. / J. Sokolík ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 47, č. 2 (1998), s. 91-94
 31. ADE Antidematózna aktivita vybraných zlúčenín s galátovým skeletom / J. Sokolík ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 47, č. 3 (1998), s. 138-140
 32. ADE Príprava a protizápalová aktivita vybraných akva-(aryloxyacetáto)zinočnatých komplexov / M. Blahová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 48, č. 4 (1999), s. 175-178
 33. ADE Protizápalová aktivita dihydrátu p-krezotínanu meďnatého a zinočnatého / Jozef Sokolík ... [ et al. ]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 49, č. 4 (2000), s. 203-205
 34. ADE Pharmacological properties of a new local-anesthetic, carbiscocaine / Ingrid Tumová, Pavel Švec
  In: Drugs under Experimental and Clinical Research. - Vol. 12, No. 9-10 (1986), p. 845-851
 35. ADE Protizápalová aktivita (o-krezotináto)meďnatého a -zinočnatého akvakomplexu / Jozef Sokolík ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 51, č. 4 (2002), s. 205-207
 36. ADF Včasné komplikácie liečby surfaktantom u novorodencov / V. Trtílek... [et al.]
  In: Neonatologické zvesti. - Roč. 14, č. 1 (2010), s. 6-8
 37. ADF Pentakaín. Látka s vysokou lokálne anestetickou aktivitou / P. Švec ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 45, č. 8 (1976), s. 355-359
 38. ADF Protizápalová aktivita kuprum(II) - a zinkum(II)-benzén-1,3-diylbis(oxyacetátu), voľnej kyseliny benzén-1,3-diylbis-(oxyoctovej) a ich ekvimólových dvojzložkových zmesí na karagenínovom edéme / Jozef Sokolík ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 79, č. 11-12 (2010), s. 319-323
 39. ADF Štúdia lokálnych anestetík LXVII. Vzťah chemickej štruktúry, fyzikálno-chemických, lokálne-anestetických a cytotoxických vlastností niektorých bázických karbamátov / P. Švec ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 47, č. 12 (1978), s. 543-553
 40. ADF Štúdia lokálnych anestetík LXXI. Akútna toxicita pentakaínu a heptakaínu / P. Švec ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 48, č. 12 (1979), s. 551-557
 41. ADF Antiflogistické, antipyretické a toxikologické vlastnosti niektorých karboxylátomeďnatých komplexov / B. Lučanská ... [et al.]
  In: Československá farmacie. - Roč. 31 (1982), s. 236-241
 42. ADF Farmakologicko-toxikologická charakteristika dibázických esterov alkoxysubstituovanej kyseliny fenylkarbámovej / P. Švec ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 55, č. 8 (1986), s. 385-392
 43. ADF 1,3-dipiperidino-2-propylestery kyselín alkoxyfenylkarbámových / J. Csöllei ... [et al.]
  In: Československá farmacie. - Roč. 36, č. 10 (1987), s. 444-447
 44. ADF Príprava, fyzikálne-chemické vlastnosti a biologická aktivita 1-(dimetylaminometylcyklohexyl)-2-alkoxykarbanilátov. / F. Gregáň ... [et al.]
  In: Československá farmacie. - Roč. 36, č. 10 (1987), s. 448-456
 45. ADF Syndróm vynechania betaadrenolytík a jeho mechanizmus / Ingrid Tumová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 46, č. 2 (1987), s. 53-60
 46. ADF Farmakologické hodnotenie novosyntetizovaného beta adrenolytika a jeho prodrug formy / E. Račanská ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 59, č. 8 (1990), s. 353-361
 47. ADF Ivabradín - selektívny inhibítor If prúdu v sínoartriálnom uzle / Ingrid Tumová, Diana Čepcová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 5 (2017), s. 82-85
 48. ADF Príprava a farmakologické hodnotenie nových betaadrenolytík / J. Csöllei ... [et al.]
  In: Československá farmacie. - Roč. 41, č. 6 (1992), s. 204-207
 49. ADF Protizápalová a antipyretická aktivita akva-dihydroxybenzoátomeďnatých komplexov / J. Sokolík ... [et al.]
  In: Československá farmacie. - Roč. 41, č. 4-5 (1992), s. 127-129
 50. ADF Zmena citlivosti myokardu v podmienkach náhleho vynechania podávania blokátorov kalciového vstupu / I. Tumová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 93, č. 9 (1992), s. 453-458
 51. ADF Protizápalová aktivita kuprum(II)- a zinkum(II)-2-naftoxy-acetátu a ich ekvimólovej zmesi na karagenínovom edéme / Ingrid Tumová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 78, č. 1-2 (2009), s. 17-20
 52. ADF Protizápalové účinky niektorých meďnatých komplexov Schiffových zásad N-salicylidénaminoalkanoátového typu / J. Sýkora ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 62 (1993), s. 349-357
 53. ADF Antipyretická aktivita niektorých meďnatých komplexov Schiffových zásad N-salicylidénaminoalkanoátového typu / J. Sýkora ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 62 (1993), s. 301-307
 54. ADF Komplexné zlúčeniny derivátov kyseliny aminoetyl- a karboxymetylasparágovej a ich potenciálne protizápalové a hypoglykemické účinky / Eva Račanská ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 79, č. 8 (2010), s. 214-218
 55. ADF Neskoré komplikácie syndrómu dychovej tiesne u predčasne narodených novorodencov / Vladimír Trtílek ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, č. 4 (2010), s. 194-197
 56. ADF Súčasné možnosti liečby bolesti / Ingrid Tumová, Svetozár Mišúth
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 9 (2018), s. 228-232
 57. ADF Protizápalová aktivita zmesí salicylanu meďnatého a zinočnatého / J. Sokolík ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 68, č. 1 (1999), s. 12-14
 58. ADF Príspevok k analýze mechanizmu vzniku "Rebound" fenoménu po betalytikách / Pavel Švec ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 71, č. 4 (1979), s. 377-504
 59. ADF Analýza mechanizmu histamín - liberačnej aktivity pentakaínu a heptakaínu / P. Švec ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 48 (1979), s. 243-247
 60. ADF Farmakoterapia syndrómu dychovej tiesne predčasne narodených novorodencov / Vladimír Trtílek ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 4 (2011), s. 126-130
 61. ADF Vplyv látky BL-443 a jej optických izomérov na niektoré kardiovaskulárne funkcie / Eva Račanská ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 69, č. 8-9 (2000), s. 214-217
 62. ADF 2- a 4-fluórfenylpiperazínové deriváty kyseliny alkoxyfenylkarbámovej a ich potenciálne antidysrytmické účinky / Eva Račanská ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 74, č. 9-10 (2005), s. 247-250
 63. ADF Účinnosť naturálneho surfaktantu v liečbe syndrómu dychovej tiesne predčasne narodených novorodencov / V. Trtílek ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 74, č. 7 (2005), s. 167-170
 64. ADF Predstavujú fixné kombinácie sartanov s inými antihypertenzívami optimálnu liečbu hypertenzie? / Ingrid Tumanová
  In: Praktické lekárnictvo. - Roč. 8, č. 4 (2018), s. 155-160
 65. ADF Protizápalová aktivita kuprum(II)- a zinkum(II)-1-naftoxyacetátu a ich ekvimólovej zmesi na karagenínovom edéme / Jozef Sokolík ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 76, č. 1 (2007), s. 14-16
 66. ADF Klinické zkušenosti s léčbou infliximabem ve dvou rozdílnych dávkovacích schématech u pacientů s Crohnovou nemocí / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 7-8 (2011), s. 204-207
 67. ADF Protizápalová aktivita kuprum(II)- a zinkum(II)-m-krezotinátu a ich ekvimolovej zmesi / Jozef Sokolík ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 73, č. 12 (2004), s. 332-335
 68. ADM Effect of carnosine in experimental arthritis and on primary culture chondrocytes / Silvester Poništ ... [et al.]
  In: Oxidative Medicine and Cellular Longevity [elektronický zdroj]. - Vol. 2016 (2016), Art. No. 8470589 [11 s.] [online]
 69. AED Anti-Inflammatory Activity of Aqua(Chlorophenoxyacetato)Copper(II) Complexes / Mária Blahová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 50. - ISBN 80-223-1879-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 24-29
 70. AED In vitro pharmacological evaluation of phenylpiperazine derivatives of phenylcarbamic acid on their basic cardiovascular functions / Eva Račanská ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 57. - ISBN 978-80-223-2703-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 68-76
 71. AED Study of Local Anesthetics. LXXVI. The cytotoxicity of carbisocaine, heptacaine and pentacaine / P. Švec ... [et al.]
  ISBN 80-08-01119-X. - Bratislava : SPN, 1991. - S. 33-42
 72. AED Sledovanie vybraných markerov obličkových funkcií u pacientov liečených inhibítormi dipeptidylpeptidázy 4 / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 10. - ISBN 978-80-223-3924-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2015. - S. 115-121
 73. AED Vildagliptín znižuje predčasnú stresom indikovanú senescenciu vaskulárneho hladkého svalu aorty potkana prostredníctvom pôsobenia glukagónu podobnému peptidu 1 / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 12. - ISBN 978-80-223-4419-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2017. - S. 14-20
 74. AED Indolamín-2,3 dioxygenáza je spojená so zvyšujúcim sa vekom u starších pacientov po renálnej transplantácii s rejekciou transplantovaného štepu / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 12. - ISBN 978-80-223-4419-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2017. - S. 34-40
 75. AED Anti-inflammatory activity of (phenazone)(aryloxyacetato)copper(II) complexes / M. Blahová ... [et al.]
  In: Current Trends in Coordination Chemistry. - Bratislava : STU, 1995. - S. 389-394
 76. AED Obezita - rizikový faktor širokého spektra kardiovaskulárnych ochorení / Ingrid Tumová
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 6. - ISBN 978-80-223-3073-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2011. - S. 9-14
 77. AED Surfactant v liečbe syndrómu dychovej tiesne v klinickej praxi / Vladimír Trtílek ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 6. - ISBN 978-80-223-3073-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2011. - S. 125-129
 78. AED Copper(II) Complexes of Schiff Bases Derived from beta-Amino Acids and Their Biological Activity / Jindra Valentová ... [et al.]
  In: Challenges for Coordination Chemistry in the New Century, Vol. 5. - Bratislava : Slovak Technical University Press, 2001. - S. 257-262
 79. AED Zlepšenie obličkovej funkcie po ischemicko-reoerfúznom poškodení vplyvom 1-metyltriptofánu - inhibítora indolamín 2,3-dioxygenázy (IDO) - je u jeho stereoizomérov rôzne a nezávislé od aktivity a expresie IDO / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 13. - ISBN 978-80-223-4588-0. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2018. - S. 13-19
 80. AED Hodnotenia zmien HbA1C a score počas liečby diabetických pacientov / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 14. - ISBN 978-80-223-4813-3. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2019. - S. 69-75
 81. AED Antiedematous activity of copper(II) and zinc(II) Y-methoxyphenoxyacetates (Y = 2, 3 or 4) on dextran induced edema / Jozef Sokolík ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 52. - ISBN 80-223-2114-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 188-193
 82. AED Low adherence with the inhalation therapy in the chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is still an actual problem / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 54. - ISBN 978-80-223-2375-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 62-69
 83. AED Anti-inflammatory activities of copper(II) and zinc(II) Y-methoxyphenoxyacetates (Y = 2, 3 or 4) on carrageenan-induced edema / Jozef Sokolík ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 54. - ISBN 978-80-223-2375-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 165-170
 84. AED The change of physiological parameters after application of surfactant to preterm newborns / V. Trtílek ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 54. - ISBN 978-80-223-2375-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 184-190
 85. AED Intoxication by illegal drugs consulted with the National toxicological information centre in Bratislava, Slovakia in the years 2000 - 2004 / Tatiana Foltánová ... [et al.
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 53. - ISBN 80-223-2196-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 87-92
 86. AED Anti-inflammatory activity of copper(II) and zinc(II) 3,6-dimethylsalicylates and their equimolar micture / Jozef Sokolík ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 53. - ISBN 80-223-2196-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 224-228
 87. AED Účinnosť verzus dĺžka terapie DPP-4 inhibítormi v klinickej praxi / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 9. - ISBN 978-80-223-3651-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2014. - S. 89-95
 88. AED Evaluation of potential antiinflammatory activity of copper (ii) and zinc(ii) benzene-1, 4-diylbis(oxyacetates), free benzene-1, 4-diylbis(oxyacetic)acid and their mixtures in rats / Ingrid Tumová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 58 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2703-9. - Bratislava : Univerzita Komenského Farmaceutická fakulta, 2011. - S. 81-86 [on line]
 89. AED Control of hypertension in high-risk cardiovascular patients enrolled into second part of heart outcomes prevention evaluation study (HOPE-TOO) in Slovakia / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 51. - ISBN 80-223-2015-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 98-105
 90. AED Anti-inflammatory activities of copper(II) and zinc(II) 3,5-diisopropylsalicylates / Jozef Sokolík ...[et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 51. - ISBN 80-223-2015-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 192-198
 91. AED Antiphlogistic Activity of (Aryloxyacetato)-Copper(II) Complexes with Phenazone / Mária Blahová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 49. - ISBN 80-223-1771-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 47-53
 92. AED Inhibícia O(6)-metylguanín-DNA metyltransferázy indukuje bunkovú senescenciu vaskulárnych hladkosvalových buniek / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 13. - ISBN 978-80-223-4588-0. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2018. - S. 20-26
 93. AEG The Contractile and Molecular Changes of Rat Isolated Aorta After One Week Ca Antagonist Treatment / Pavel Švec ... [et al.]
  In: Fundamental & Clinical Pharmacology. - Vol. 10, No. 1 (1996), s. 70
 94. AEG Epidemiology of psychotropic drug poisonings in Slovakia / B. Cagáňová ... [et al.]
  In: Clinical Toxicology. - Vol. 45, No. 4 (2007), s. 378-379
 95. AFC A contribution to the mechanism of beta-adrenolytic withdrawal syndrome / Eva Béderová, Ingrid Tumová, Pavel Švec
  In: 4th Congress of the Hungarian Pharmacological Society. - Budapest : [s.n.], 1985. - S. 117-120
 96. AFC Use of Desloratadin in the therapy of allergic rhinitis in pediatry / Juraj Prochaska ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 151, Supplement 1 (2007), s. 71-73
 97. AFC Do potential interactions increase the probability for a hospitalisation from cardiovascular reasons in high risk cardiovascular patients in Slovakia? / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 151, Supplement 1 (2007), s. 21-22
 98. AFD Zmeny v terapii, jeden z možných faktorov nedostatočnej efektivity terapie / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 3. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2008. - S. 128-133
 99. AFD Je terapia pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom naozaj bezpečná? / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike. - ISBN 80-89197-49-3. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2006. - S. 68-72
 100. AFD Anti-Inflammatory Activity of Aqua-dihydroxybenzoatocopper(II) Complexes / B. Lučanská ... [et al.]
  In: 13th Conference of Coordination Chemistry. - Bratislava : [s.n.], 1991. - S. 155-160
 101. AFD Antipyretic Activity of Agua(cresotato)copper(II) Complexes / J. Sokolík ... [et al.]
  In: Contributions to development of coordination chemistry. - Bratislava : STU, 1993. - S. 425-430
 102. AFD Možnosti farmakodynamickej korekcie hyperaktivity RAAS / Ingrid Tumová, Pavel Švec
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 2. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2007. - S. 8-12
 103. AFD Vplyv trihydrátu fenoxyoctanu meďnatého na aktivitu serínových endopeptidáz / Mária Benešová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava: Farmaceutická fakulta UK, 2000. - S. 31
 104. AFD Antiexsudačná aktivita chlórfenoxyacetátomeďnatých a -zinočnatých komplexov / Mária Blahová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava: Farmaceutická fakulta UK, 2000. - S. 35
 105. AFD Protizápalová aktivita 2-hydroxy-5-metylbenzoanu meďnatého a zinočnatého / Jozef Sokolík ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava: Farmaceutická fakulta UK, 2000. - S. 88
 106. AFD Bezpečnosť farmakoterapie pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 2. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2007. - S. 138-143
 107. AFD Klinicky významné potenciálne interakcie u pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 4. - ISBN 978-80-223-2742-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 81-86
 108. AFG How is the adherence to the guideline in high-risk cardiovascular patients in Slovakia? / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Roč. 109, suppl. (2008), s. S32-S34
 109. AFG Antiarytmická aktivita novosyntetizovaných potenciálnych beta-blokátorov / Ingrid Tumová ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. A25
 110. AFG Pharmaco - Economic Analysis of ACEI Therapy in High Risk Cardiovascular Patients Aged Over 55 Years Enrolled Into Hopetoo Trial in Slovakia / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. A7
 111. AFG Electrophysiological Effects of GE 70(1-[3-(2-Phenylethyl)-2-Benzofuryl]-2-(Isopropylamino)-Ethanol) on Guinea-PIG Papillary Muscle / I. Tumová ... [et al.]
  In: Deutsche Gesselschaft für Pharmakologie und Toxikologie. - (1992), s. 123
 112. AFG Comparative stud of newly synthesized copper complexes on their anti-inflammatory and antidiabetic activities in rats / Lukáš Dobiaš, Eva Račanská, Ingrid Tumová
  In: Biomedical Papers. - Vol. 157, Suppl. 1 (2013), S38
 113. AFG Potencionálne antidysrytmiká - deriváty piperazínu / L. Černušková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 22. konference. - Praha : [s.n.], 1993. - S. 32
 114. AFG Korelácia medzi log k, RM, C a povrchovou a infiltračnou anestéziou v skupine morfolínoetylesterov 2-, 3-, 4-alkoxysubstituovaných kyselín fenylkarbámových / J. Čižmárik ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 22. konference. - Praha : [s.n.], 1993. - S. 26
 115. AFG The Contractile and Molecular Changes of Rat Isolated Aorta After One Week Ca Antagonist Treatment / P. Švec ... [et al.]
  In: 54éme Réunion Joint Meeting with Czech and Slovak Societies of Pharmacology. - Amiens : Faculté de Médesine Universté de Picardie Jules Verne, 1995. - S. 146
 116. AFG Analýza zmien kontraktility izolovanej aorty potkana po týždňovom podávaní Ca antagonistov a po ich náhlom vynechaní / J. Kyselovič ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 45, č. 2 (1996), s. 85
 117. AFG Zmeny v počte uvoľnených endotelových buniek a v relaxačnej schopnosti endotelu v rôznych experimentálnych modeloch kardiovaskulárnych chorôb / J. Kyselovič ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 46, č. 1 (1997), s. 18
 118. AFG The Anti-inflammatory Activity of Selected Aqua(carboxylato)-Copper(II) Complexes / I. Tumová ... [et al.]
  In: 46. Farmakologkcé dny. - Olomouc : [s.n.], 1996. - S. 132
 119. AFG Účinok dlhodobého podávania Ca2+ antagonistov na zmenené funkcie endotelu v experimentálnych modeloch hyperlipidémií (PHHC a HTG potkany) / J. Braššanová ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 46, č. 1 (1997), s. 5-6
 120. AFG Rozdiel v zmene krvného tlaku a reaktibility izolovanej aorty SHR a WKY potkanov po sedemdňovom podávaní Ca2+ antagonistov / I. Krempaská ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 46, č. 1 (1997), s. 17
 121. AFG Kardiovaskulárne účinky novosyntetizovaných fenoxypropanolamínov / R. Mlynárová ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 46, č. 1 (1997), s. 20
 122. AFG Protizápalová aktivita vybraných akva-karboxylátomeďnatých komplexov / Ingrid Tumová ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 46, č. 1 (1997), s. 30
 123. AFG Antiflogistická aktivita N-salicylidenaminoalkanoato meďnatých komplexů / Jindra Valentová ... [et. al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - Brno: FaF VFU, 1997. - S. 69
 124. AFG Karbamátové analógy tokainidu - Potenciálne antidysrytmiká / Lucia Černušková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 22. konference. - Praha : [s.n.], 1993. - S. 32
 125. AFG Protizápalová aktivita vybraných aryloxyacetátomeďnatých a - zinočnatých komplexov / Mária Blahová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-416-7. - Brno: Farmaceutická fakulta VFU Brno, 2001. - S. 51
 126. AFG Syntéza a studium potenciálních blokátorů adrenergních ß-receptorů s ultrakrátkým účinkem / Petr Mokrý ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-416-7. - Brno: Farmaceutická fakulta VFU Brno, 2001. - S. 87
 127. AFG Pharmacoterapie of respiratory distress syndrome of preterm newborns / V. Trtílek ... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 149
 128. AFG Effects of extracts from Agrimonia eupatoria and Cynara cardunculus on cardiovascular functions in streptozotocin-induced diabetes rats / Eva Račanská ... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 126
 129. AFG Does the number of taken medications increase the risk of potential interactions? / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Folia Phoenix. - Roč. 10, suppl. 1 (2005), s. 106
 130. AFG Piperazínové deriváty kyseliny fenylkarbámovej a ich vplyv na kardiovaskulárne funkcie / R. Peley ... [et al.]
  In: 55. česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 80-86703-09-6. - Hradec Králové : Graficke studio Olga Čermáková, 2005. - S. 35
 131. AFG Intoxikácie psychotropnými látkami konzultované s Toxikologickým informačným centrom v Bratislave v rokoch 2000-2004 / D. Fabiánová ... [et al.]
  In: 55. česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 80-86703-09-6. - Hradec Králové : Olga Čermáková, 2005. - S. 9
 132. AFG The impact of alcohol on mortality in the region of northern Slovakia / Ingrid Tumová ... [et al.]
  In: TOXCON 2015. - ISBN 978-80-263-0933-8. - Brno : Tribun, 2015. - S. 123
 133. AFH Klinicky významné potenciálne interakcie v liečbe pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Vol. 15, No. Suppl. 1 (2006), s. 14S
 134. AFH Skúsenosti s liečbou osteoporózy denosumabom vs kyselinou zolendrónovou - 2 ročné sledovanie / Jana Šimová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 210-210
 135. AFH Príprava a vlastnosti dietylaminometyl-2-alkoxykarbanilátov a ich potenciálne využitie / E. Polášek ... [et al.]
  In: 5. zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti. - Žilina : [s.n.], 1987. - S. 37
 136. AFH Antipyretické, antiflogistické a toxikologické vlastnosti karboxylátomeďnatých komplexov / I. Tumová ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 30 (1987), s. 254
 137. AFH Fenazon-karboxylátomeďnaté komplexy. / B. Lučanská ... [et al.]
  In: 44. sjezd ČSSCh. Sborník přednášek. - Brno : [s.n.], 1988. - S. 63
 138. AFH Terapeutický efekt karnozínu v experimentálnej artritíde a jeho protektívny účinok na primárnu bunkovú kultúru chondrocytov / Silvester Poništ ... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 81
 139. AFH Cu(II)-komplexy - potenciálne antiflogistika / J. Sokolík ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. 18. konferencia. - Stará Lesná : [s.n.], 1988. - S. 33
 140. AFH Príprava izostérnych analógov aryloxyaminopropanolov s účinkom na kardiovaskulárny systém / J. Csöllei ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. 20. konferencia. - Bratislava : [SFS], 1990. - S. [44]
 141. AFH Úloha kalcia v mechanizme syndrómu vynechania beta-adrenolytík a blokátorov kalciového vstupu / P. Švec ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 39, č. 2 (1990), s. 255
 142. AFH Majú blokátory kalciového vstupu a beta adrenolytiká rovnaký mechanizmus syndrómu vynechania ? / I. Tumová ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 39, č. 2 (1990), s. 173
 143. AFH Vliv lokálních anestetík karbamátového typu na výskyt experimentálních lézí žaludku / I. Gombošová ... [et al.]
  In: 41. farmakologické dni. - Martin : [s.n.], 1991. - S. 5
 144. AFH Syndróm vynechania po kombinácii liečby propranololom a diltiazemom / E. Račanská ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 40, č. 5 (1991), s. 500-501
 145. AFH Farmakologický profil novosyntetizovaných potenciálnych antiarytmík / I. Tumová ... [et al.]
  Roč. 40 (1991), s. 515
 146. AFH Antipyretická aktivita akva-(metylsalicyláto)meďnatých komplexov / J. Sokolík ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. 21. konferencia. - Modra : [s.n.], 1992. - S. 46
 147. AFH Protizápalová a hypoglykemická aktivita novosyntetizovaných komplexných zlúčenín / Eva Račanská ... [et al.]
  In: Farmakológia 2009. - ISBN 978-80-223-2708-4. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2009. - S. 112
 148. AFH Príprava a farmakologický úcinok derivátov benzofuránu / J. Csöllei ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : [s.n.], 1994. - S. 7
 149. AFH Antiexsudačná aktivita (metylsalicyláto)meďnatých akvakomplexov / Jozef Sokolík ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : [s.n.], 1994. - S. 39
 150. AFH Antiflogistická aktivita akva-bis(krezoxyacetáto)meďnatých komplexov / M. Blahová ... [et al.]
  In: 49. zjazd chemických spoločností. Zborník príspevkov. - Bratislava : [s.n.], 1995. - S. 385-386
 151. AFH Electrophysiologiacl Profile of Two Benzofurylethanolamines in Papillary Muscles and Ventricular Myocytes of Guinea Pig / H. Marei ... [et al.]
  In: Antiarrhytmic Drugs and Self Ventricular Defibrillation. - Bratislava : [s.n.], 1995. - S. 25
 152. AFH Protizápalová aktivita akva-bis(diacetoxybenzoáto)meďnatých komplexov 49.Zjazd Chem.Spoločností / J. Sokolík ... [et al.]
  In: 49. zjazd chemických spoločností. Zborník príspevkov. - Bratislava : [s.n.], 1995. - S. 383-384
 153. AFH Antiflogistická aktivita krezoxyacetátomeďnatých komplexov / M. Blahová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. 25. konferencia. - Bratislava : [s.n.], 1996. - S. 35
 154. AFH Copper(II) Complexes of Schiff Bases Derived from beta-Amino Acids and Their Biological Activity / Jindra Valentová ... [et al.]
  In: 18th International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry. - Bratislava : [s.n.], 2001. - S. 39
 155. AFH Protizápalová aktivita vybraných meďnatých a zinočnatých komplexov. Vplyv trihydrátu fenoxyoctanu meďnatého na adjuvantnú artritídu / I. Tumová ... [et al.]
  In: 47. farmakologické dni. - Košice : [s.n.], 1997. - S. 30
 156. AFH Antiflogistická aktivita aryloxyacetátozinočnatých akvakomplexov / M. Blahová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 67, č. 7-8 (1998), s. 186
 157. AFH Príprava a štúdium farmakologických vlastností piperazínových derivátov beta-blokátorov / J. Csöllei ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 67, č. 7-8 (1998), s. 187
 158. AFH Protizápalová aktivita zmesí salicylanov meďnatého a zinočnatého / J. Sokolík ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 67, č. 7-8 (1998), s. 198
 159. AFH Protizápalová aktivita akva-(krezoxyacetáto)-zinočnatých komplexov / M. Blahová ... [et al.]
  In: 51. zjazd chemických spoločností. Zborník príspevkov. - ISBN 80-227-1250-7. - Bratislava : STU, 1999. - S. B-P22
 160. AFH Anti-Inflammatory Activity of Aqua(Aryloxyacetato)Copper(II) and -Zinc(II) Complexes / M. Blahová ... [et al.]
  In: 17th Conference on Coordination Chemistry. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. 100
 161. AFH Protektívne účinky novosyntetizovaných meďnatých komplexných zlúčenín a derivátov benzofuránu v procese alloxánového diabetu / H. Borsuková ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 48, č. 4 (1999), s. 144
 162. AFH Antidematózna aktivita dihydrátu 5-metylsalicylanu meďnatého a zinočnatého / J. Sokolík ... [et al.]
  In: 51. zjazd chemických spoločností. Zborník príspevkov. - ISBN 80-227-1250-7. - Bratislava : STU, 1999. - S. B-P23
 163. AFH Anti-inflammatory activity of (1- and 2-naphthoxyacetato)copper(II) and -zinc(II) complexes / Ingrid Tumová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 103, č. 9 (2002), s. 345
 164. AFH Analýza toxických účinkov pentakaínu / Pavel Švec ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 28, č. 3 (1979), s. 282
 165. AFH Senzitizácia myokardu na beta-adrenergnú stimuláciu po odoznení účinku dlhodobo podávaného metipranololu / Ingrid Tumová ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 28, č. 3 (1979), s. 284
 166. AFH Analýza toxických vlastností karbizokaínu / Ingrid Tumová, Pavel Švec
  In: Československá fysiologie. - Roč. 30, č. 1 (1981), s. 76
 167. AFH Hodnotenie farmakologických vlastností prekurzora novosyntetizovaného beta-adrenergolytika / Eva Račanská, Ingrid Tumová, Pavel Švec
  In: Československá fysiologie. - Roč. 34, č. 5 (1985), s. 414
 168. AFH Cytotoxicita a toxicita lokálnych anestetík / Pavel Švec ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 35, č. 4 (1986), s. 368
 169. AFH Syndrom vynechania po blokátoroch kalciového vstupu / Eva Račanská, Ingrid Tumová, Pavel Švec
  In: Československá fysiologie. - Roč. 38, č. 2 (1989), s. 168
 170. AFH Úloha kalcia v mechanizme syndrómu vynechania betaadrenolytík a blokátorov kalciového vstupu / Pavel Švec, Eva Račanská, Ingrid Tumová
  In: Československá fysiologie. - Roč. 39, č. 3 (1990), s. 255
 171. AFH Stereoisomers of indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor - 1-methyl-tryptophan improve renal function in ischemia-reperfusion injury independently on IDO inhibition / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 10, č. Supplement 2 (2017), s. 18-19
 172. AFH Hodnotenie karnozínu a jeho lipozomálnej formulácie v experimentálnej artritíde / K. Bauerová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 84, č. 9-10 (2015), s. 231
 173. AFH Inhibition of MGMT (O(6)-methylguanine-DNA methyltransferase) is involved in stress induced premature senescence of rat aortic vascullar smooth muscle cells / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 10, č. Supplement 2 (2017), s. 38-39
 174. AFH Inhibítory dipeptidyl peptidázy 4 v terapii diabetickej nefropatie / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-8-8. - Bratislava : Preveda, 2015. - Abstract No. 1277 [2 s.] [online]
 175. AFH Účinnosť a bezpečnosť liečby postmenopauzálnej osteoporózy bisfosfonátmi / Jana Šimová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 6-7 (2014), s. 135-136
 176. AFH Farmakoterapia pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 76, č. 5 (2007), s. 127
 177. AFH Časté zmeny v terapii - jedna z možných príčin neúspechu terapie? / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Vol. 16, Suppl.1 (2007), s. 13S
 178. AFH Analýza možných interkacií pri liečbe arteriálnej hypertenzie / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Vol. 15, No. 4 (2006), s. 98-99
 179. AFH Hodnotenie rizika score u pacientov po antidiabetickej liečbe / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 217-218
 180. AFH Bezpečnosť farmakoterapie pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom v SR / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: 17. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. - Martin : [s.n.], 2007. - S. 8
 181. AFH Analýza likeových interakcií u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami - pohľad zdravotnej poisťovne / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 1-2 (2014), s. 19
 182. AFH Antihyperglykemické a antiradikálové účinky meďnatých komplexov odvodených od aminokyselín / Markéta Dlouhá ... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 20 [online]
 183. AFH Najčastejšie potenciálne interakcie vyššej celkovej významnosti u pacientov liečených na dyslipidémiu / Viktória Mašlonková ... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 60 [online]
 184. AFH Sledovanie terapie DPP-4 inhibítormi v diabetickej ambulancii / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 84 [online]
 185. AFH Inhibítory dipeptidylpeptidázy 4 v terapii diabetu 2. typu / S. Jankyová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 85, č. 1 (2016), s. 14
 186. AFH Úľava od bolesti - základné ľudské právo / Ingrid Tumová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 11 (2011), s. 294
 187. AFH Antiflogistická aktivita vybraných akva-(aryloxyacetáto)meďnatých a -zinočnatých komplexov / Mária Blahová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : FaF UK, 2002. - S. 37
 188. AFH Antikaragenínová aktivita Cu(II)- a Zn(II)-1-naftoxyacetátu / Jozef Sokolík ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : FaF UK, 2002. - S. 104
 189. AFK Protizápalová aktivita vybraných akva-(aryloxyacetáto)meďnatých a -zinočnatých komplexov / Mária Blahová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-900306-5-3. - Hradec Králové : Sivana, 2003. - S. 127
 190. AFK First analysis of clinical significant interactions in high-risk cardiovascular patiens enrolled in to hope-too trial in Slovakia in the third year of trial participation / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Value in Health. - Vol. 7, No. 6 (2004), s. 686
 191. AFL Protizápalová aktivita diakva 2-nitrofenoxyoctanu meďnatého a -zinočnatého / Mária Blahová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 97, č. 8 (2003), s. 649
 192. AFL Antiarytmická aktivita novosyntetizovaných potenciálnych beta-blokátorov / Ingrid Tumová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 257
 193. AGI Syndróm vynechania betaadrenergolytík : číslo výskumnej úlohy V-5-1/8. / vedúci výsk. tímu František Inczinger
  Bratislava : [s.n.], 1985
 194. AGI Farmakologicko-toxikologické štúdium novosyntetizovaných karbanilátov aryloxyaminopropanolov : záverečná správa Štátnej výskumnej úlohy V-5-1/13. / vedúci výsk. tímu P. Švec
  Bratislava : [s.n.], 1985
 195. AGI Projekcia, príprava a štúdium analytických a biologických vlastností látok pôsobiacich na KVS : Záverečná správa štátnej výskumnej úlohy V-5-1/13. / ved. výsk. tímu Jozef Csöllei
  Bratislava : [s.n.], 1987
 196. AGI Farmakologicko-toxikologická štúdia novosyntetizovaných karbanilátov a aryloxypropanolamínov : Štúdium novosyntetizovaných látok s účinkom na NS a KVS za roky 1988-1990. / Pavel Švec ... [et al.]
  Bratislava : FaF UK, 1990
 197. AGJ [1-(2-alkoxykarbaniloyloxy)cyklohexylmetyl]dimetylamóniumchloridy a spôsob ich prípravy / F. Gregáň ... [et al.]
  Praha : Úřad pro vynálezy a objevy, 1986
 198. AGJ Estery kyseliny karbanilovej a spôsob ich prípravy : Autorské osvedčenie. / F. Gregáň ... [et al.]
  Úřad pro vynálezy a objevy v Praze : [s.n.], 1988
 199. AGJ i-Propylestery kyseliny alkoxyfenylkarbámovej a spôsob ich výroby / J. Csöllei ... [et al.]
  Praha : Federální úřad pro vynálezy, 1992
 200. AGJ 4-(3-substituované amino-2-hydroxypropoxy)-3-(propoxymetyl)propiofenóny a spôsob ich prípravy : Patent. / R. Čižmáriková ... [et al.]
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 1995
 201. AGJ 3[4-(2-Metoxyfenyl)-1-piperazinyl]-2-hydroxy-1-propylestery kyselín alkoxyfenylkarbámových a spôsob ich prípravy : Patent. / L. Černušková ... [et al.]
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 1996
 202. BAB Slovník voľnopredajných liekov 2000/2001 : Informačná príručka pre správny výber a racionálne využívanie liekov vydávaných bez lekárskeho predpisu. / Vedúci autorského kolektívu: Pavel Švec, Jozef Seginko
  Komárno : Tradícia Slovensko, 2000
 203. BCI Biológia : Súbor otázok na prijímacie skúšky. / Pavel Švec, Ján Kyselovič, Ingrid Tumová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2008
 204. BDF Charakteristika bakalárskeho študijného programu " Zdravotnícke a diagnostické pomôcky " na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského / Jozef Seginko, Ingrid Tumová
  In: Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík. - Roč. 9, č. 4 (2003), s. 112-113
 205. BDF Obezita posol ďalších ochorení / Ingrid Tumová
  In: Teória a prax : farmaceutický laborant. - Roč. 2, č. 5 (2013), s. 20-21
 206. BDF Farmakoterapia chronickej venóznej insuficiencie - súčasný stav / Ingrid Tumová
  In: Praktické lekárnictvo. - Roč. 3, č. 2 (2013), s. 46-48
 207. BDF Základné pojmy vo farmácii 4. časť / Ingrid Tumová
  In: Teória a prax. - Roč. 8, č. 45 (2019), s. 45-45
 208. BDF Základné pojmy vo farmácii 1. časť / Ingrid Tumová
  In: Teória a prax. - Roč. 8, č. 42 (2019), s. 7-7
 209. BDF Základné pojmy vo farmácii 2. časť / Ingrid Tumová
  In: Teória a prax. - Roč. 8, č. 43 (2019), s. 22-22
 210. BDF Základné pojmy vo farmácii 3. časť / Ingrid Tumová
  In: Teória a prax. - Roč. 8, č. 44 (2019), s. 44-44
 211. BDF Antagonisty angiotenzínových receptorov - perspektívne liečivá srdcovo-cievneho systému / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Slovakofarma revue. - Roč. 8, č. 3 (1998), s. 97-103
 212. BDF Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu a ich význam v terapii / Ingrid Tumová ... [et al.]
  In: Slovakofarma revue. - Roč. 8, č. 2 (1998), s. 48-53
 213. BDF Kolagén - dôležitá bielkovina nášho tela / Ingrid Tumová
  In: Teória a prax. - Roč. 7, č. 4 (2018), s. 18-18
 214. BDF Osteoporóza - epidémia tretieho tisícročia / Ingrid Tumová
  In: Teória a prax : farmaceutický laborant. - Roč. 4, č. 16 (2015), s. 26
 215. BDF Biologická liečba osteoporózy / Ingrid Tumová
  In: Teória a prax : farmaceutický laborant. - Roč. 4, č. 17 (2015), s. 34
 216. BDF Úloha vápnika a vitamínu D v prevencii a liečbe osteoporózy / Ingrid Tumová
  In: Teória a prax : farmaceutický laborant. - Roč. 4, č. 19 (2015), s. 38
 217. BDF Kyselina hyaluronová - jej využitie v medicíne a kozmetike / Ingrid Tumová
  In: Teória a prax. - Roč. 8, č. 40 (2019), s. 18-18
 218. BDF Melatonín - čo o ňom vieme? / Ingrid Tumová
  In: Teória a prax : farmaceutický laborant. - Roč. 3, č. 11 (2014), s. 28
 219. BDF Súčasné možnosti liečby osteoporózy / Ingrid Tumová
  In: Teória a prax : farmaceutický laborant. - Roč. 3, č. 15 (2014), s. 28
 220. BDF Súčasné uplatnenie biologickej liečby / Ingrid Tumová
  In: Teória a prax. - Roč. 7, č. 34 (2018), s. 37-37
 221. BDF Laxatíva / Ingrid Tumová
  In: Lekárnik. - Roč. 15, č. 2 (2010), s. 35-36
 222. BDF Odborná prax študentov v školskom roku 2005/2006 je úspešne ukončená / Peter Stanko ... [et al.]
  In: Lekárnické listy. - Roč. 7, č. 4 (2005), s. 12-15
 223. DAI Farmakologický a elektrofyziologický profil novosyntetizovaných analógov propafenonu / I. Tumová
  Bratislava : [s.n.], 1994
 224. EDJ Katedra farmakológie a toxikológie / Pavel Švec, Ingrid Tumová
  In: 60 rokov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1952-2012). - ISBN 978-80-223-3222-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 86-94
 225. EDJ Katedra farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK / Ingrid Tumová
  In: Farmakológia a toxikológia na Slovensku: Odkaz prof. Heleny Raškovej. - ISBN 978-80-971042-1-4. - Bratislava : Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, 2013. - S. 76-79
 226. EDJ Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v rokoch 1997 - 2007 / Ingrid Tumová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, suppl. 5/2007. - ISBN 978-80-223-2655-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 8-17
 227. EDJ Katedra farmakológie a toxikológie / P. Švec ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comeniane, suppl. 4/1997. - ISBN 80-223-1288-2. - Bratislava : UK, 1997. - S. 68-77
 228. FAI Farmakológia 2006 : 56. Farmakologické dni 2006 v Bratislave. / editor Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006
 229. FAI Vademékum farmaceutických prípravkov registrovaných v SR / zodp. red. Libuša Chrásteková, Mária Popovičová, Eva Hatarová
  Martin : Osveta, 2003
 230. GAI Štúdium prípravy a farmakologickej aktivity látok typu aryloxyaminopropanolov : Priebežná správa šátnej výskumnej úlohy. / ved. výsk. tímu Jozef Čižmárik
  Bratislava : [s.n.], 1987
 231. GAI Farmakologicko-toxikologické štúdium novosyntetizovaných karbanilátov a aryloxyaminopropanolov : Priebežná správa Štátnej výskumnej úlohy V-5-1/07. / ved. výsk. tímu Pavel Švec
  Bratislava : [s.n.], 1988
 232. GAI Farmakologická analýza novosyntetizovaných betaadrenolytík. Štúdium kardiovaskulárnych účinkov a toxikologických vlastností karbizokaínu : Priebežná správa Štátnej výskumnej úlohy V-5-1/13. / ved. výsk. tímu Pavel Švec
  Bratislava : [s.n.], 1983
 233. GAI Syndróm vynechania betaadrenolytickej terapie : Priebežná správa Štátnej výskumnej úlohy V-5-1/08. / ved. výsk. tímu František Inczinger
  Bratislava : [s.n.], 1988
 234. GII Za doc. RNDr. Jozefom Seginkom, PhD. / Ingrid Tumová
  In: Lekárnik. - Roč. 11, č. 3 (2006), s. 32
 235. GII In memoriam prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc. * 30.8.1940 † 22.11.2015 / Ingrid Tumová
  In: Naša univerzita. - Roč. 62, č. 4 (2015), s. 39
 236. GII Doc. RNDr. Jozef Seginko, PhD. 1947 - 2006 / Ingrid Tumová, Daniel Grančai
  In: Liečivé rastliny. - Roč. 43, č. 2 (2006), s. 65
 237. GII Memoriál prof. MUDr. F. Šveca, DrSc., 20. ročník / Ingrid Tumová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 17, č. 12 (2015), s. 34
 238. GII Je predmet prvej pomoci pri štúdiu farmácie potrebný? / Ingrid Tumová
  In: Lekárnik. - Roč. 21, č. 5 (2016), s. 38-39
 239. GII Prvá pomoc - predmet v rámci študijného programu "Farmácia" a študijného programu "Zdravotnícke a diagnostické pomôcky" / Ingrid Tumová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 18, č. 5 (2016), s. 32-33
 240. GII Životné jubileum profesora MUDr. Pavla Šveca, DrSc. - 75 rokov / Magdaléna Kuželová, Ingrid Tumová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 84, č. 1-2 (2015), s. 5-6
 241. GII Prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc. / Ingrid Tumová, Magdaléna Kuželová
  In: Lekárnik. - Roč. 20, č. 9 (2015), s. 54
 242. GII Profesor MUDr. Pavel Švec, DrSc. jubilije / Ingrid Tumová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 79, č. 8 (2010), s. 203
 243. GII Farmakoterapia obezity / Ingrid Tumová
  In: Lekárnik. - Roč. 16, č. 8 (2011), s. 37
 244. GII Spomienka na prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc. * 30.08.1940 † 22.11.2015 / Ingrid Tumová, Ján Klimas
  In: Lekárnik. - Roč. 21, č. 11 (2016), s. 36
 245. GII Profesor MUDr. Pavel Švec, DrSc. jubiluje / Ingrid Tumová, Jozef Seginko
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 74, č. 9-10 (2005), s. 231
 246. GII K životnému jubileu prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc. / Magdaléna Kuželová, Ingrid Tumová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 17, č. 9 (2015), s. 19
 247. GII Spomienka na doc. RNDr. Jozefa Seginka, PhD. [28.3.1947 - 12.2.2006] / Ingrid Tumová
  In: Lekárnik. - Roč. 12, č. 3 (2007), s. 2
 248. GII Čím na fakulte žijeme ... / Ingrid Tumová
  In: Lekárnik. - Roč. 10, č. 2 (2005), s. 51
 249. GII Čím na fakulte žijeme ... / Ingrid Tumová
  In: Lekárnik. - Roč. 10, č. 1 (2005), s. 47
 250. GII Čím na fakulte žijeme ... / Ingrid Tumová
  In: Lekárnik. - Roč. 10, č. 3 (2005), s. 27

Hore