Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC The pi3k/Akt pathway is associated with angiogenesis, oxidative stress and survival of mesenchymal stem cells in pathophysiologic condition in ischemia / Adriana Samáková ... [et al.]
  In: Physiological research. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. S131-S138
 2. ADM Clinical study of effectiveness and safety of CELcomplex® containing Cucurbita Pepo Seed extract and Flax and Casuarina on stress urinary incontinence in women / Andrea Gažová ... [et al.]
  In: Journal of Traditional and Complementary Medicine [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 2 (2019), s. 138-142 [online]
 3. ADM Selective muscle microRNAs as novel biomarkers of aerobic or anaerobic exercise capacity / Andrea Gažová ... [et al.]
  In: Gazzetta medica Italiana. Archivio per le scienze mediche. - Roč. 178, č. 5 (2019), s. 245-248
 4. AED Vplyv krátkodobého pôsobenia atorvastatínu na zmeny expresie rastových faktorov HGF, VEGFA a IGF1 u mononukleárov kostnej drene / Adriana Samáková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 13. - ISBN 978-80-223-4588-0. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2018. - S. 33-40
 5. AED Zmeny sériových hladín vybraných kardioselektívnych mikroRNA v podmienkach špecifického športového zaťaženia / Andrea Gažová ... [et al.]
  In: Somatické, funkčné a biochemické parametre kardiovaskulárneho systému v podmienkach športového zaťaženia [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-61-4. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2016. - S. 13-21 [online]
 6. AFG Plasma bax/bcl-2 apoptotic protein index for evaluation of the efficacy of radiofrequency catheter ablation therapy in patients with atrial fibrillation / Martin Pinček ... [et al.]
  In: British journal of clinical pharmacology. - Roč. 85, č. 7 (2019), s. 1631-1632
 7. AFG Characteristics of bone marrow cells in chronic ischemic heart disease and critical limb ischemia / Adriana Samáková ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 104-105 [online]
 8. AFG The effect of pharmacological intervention on fibroblast cell expression of VEGF-A protein / Nikola Sabová ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 100-101 [online]
 9. AFG Analysing changes of selected biomarkers of apoptosis (Bax, Bcl-2) during therapy patients with atrial fibrillation / Martin Pinček ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 87-88 [online]
 10. AFG Expression of apoptosis-related proteins BAX, BCL2 in end-stage of explanted heart / Martina Dolná ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 22-23 [online]
 11. AFG Clinical study of effectiveness and safety of cucurbita pepo seed extract on stress urinary incontinence in women / Simona Valášková ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 135-136 [online]
 12. AFG Optimization of flow cytometry analysis for identification of MSCS in Bone Marrow concentrate in patients with critical limb ischemia / Jana Mlynárová ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 110-111
 13. AFG Vplyv modifikácie povrchu na adherenciu buniek v imunofluorescenčnej mikroskopii / A. Matejovič ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 102-103
 14. AFG Diferenciácia kostnej drene prietokovým cytometrom / S. Valášková ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 165
 15. AFH MicroRNA as potential biomarkers in physiologically response to different exercise training / A. Gažová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, Suppl. 2 (2017), s. 26
 16. AFH Pharmacological profiles of patients with chronic limb ischemic disease undergoing autologous implementation of stem cells / S. Valášková ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, Suppl. 2 (2017), s. 50
 17. AFH Vplyv karvedilolu a Fo A3n DMFE na funkciu srdca po 3 týždňovej aplikácii izoprenalínu / Eva Kráľová ... [et al.]
  In: Farmakológia 2009. - ISBN 978-80-223-2708-4. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2009. - S. 87
 18. BDF Nežiaduce účinky a ich monitoring pri liekoch na SM / A. Gažová, S. Valášková, J. Kyselovič
  In: Medical Practice. - Roč. 12, č. 6 (2017), s. 5-7
 19. BDF Fytoterapia v liečbe inkontinencie výsledky biomedicínskeho výskumu s INCOVENAL(R) comfort / Andrea Gažová ... [et al.]
  In: Lekárnik. - Roč. 20, č. 12 (2015), s. 46-47
 20. BDF Terapia vírusových infekcií horných dýchacích ciest multisymptomatickými liečivami / A. Gažová, S. Valášková, J. Kyselovič
  In: Praktické lekárnictvo. - Roč. 6, č. 1 (2016), s. 13-15
 21. BDF Topická farmakoterapia hemoroidálnych ochorení / A. Matejovič ... [et al.]
  In: Lekárnik. - Roč. 21, č. 9 (2016), s. 30-35
 22. BDF Bolesť - informácie máme, ale používame ich správne? / A. Gažová, S. Valášková, J. Kyselovič
  In: Farminews. - Roč. 7, č. 2 (2016), s. 9-10
 23. BDF Liečba bolesti u pacientov s osteoartrózou alebo reumatoidnou artritídou / S. Valášková, A. Gažová, J. Kyselovič
  In: Medikom. - Roč. 6, č. 4 (2016), s. 46
 24. BDF Vírusové ochorenia respiračného traktu / S. Valášková, A. Gažová, J. Kyselovič
  In: Medikom. - Roč. 6, č. 3 (2016), s. 19-20
 25. BDF Atopická dermatitída z pohľadu farmakológa / S. Valášková, A. Gažová
  In: Medikom. - Roč. 7, č. 1 (2017), s. 22-23
 26. BDF Prevencia, vznik a liečba zápalov močových ciest u žien / S. Valašková, A. Samáková, A. Gažová
  In: Farminews. - Roč. 8, č. 2 (2017), s. 26-28
 27. BEF Vírusové ochorenia respiračného traktu / Ján Kyselovič, Andrea Gažová, Simona Valášková
  In: Potenciál kombinovaných liečivých prípravkov v liečbe chrípky a prechladnutia. - Bratislava : Edukafarm, 2018. - S. 2-5
 28. BEF Klinická štúdia IMPROVE-IT potvrdila benefit pridania exetimibu k liečbe statínmi pri akútnych koronárnych syndrómoch / A. Gažová, S. Valášková, J. Kyselovič
  In: Nové možnosti liečby hypercholesterolémie kombinovanou terapiou. - Bratislava : Edukafarm, 2016. - S. 5-7
 29. BEF Poradenstvo za tárou pri pacientoch s atopickou dermatitídou / S. Valášková, A. Gažová
  In: Súčasný pohľad na patofyziológiu a liečbu atopickej dermatitídy. - Bratislava : Edukafarm, 2016. - S. 10-13
 30. BEF Liekové interakcie s ATB / A. Gažová, S. Valášková, J. Kyselovič
  In: Multidisciplinárny pohľad na antibiotickú liečbu. - Bratislava : Edukafarm, 2016. - S. 12-15
 31. BEF Výhody galenických foriem kyseliny fusidovej a jej penetračná schopnosť / A. Gažová, S. Valášková, J. Kyselovič
  In: Bakteriálne infekcie kože. - Bratislava : Edukafarm, 2016. - S. 16-17
 32. BFA Atorvastatin Influence on GATA4, TBX5 and MEF2C transcription factors of fibroblast phenotypic reprogramming / Nikola Sabová ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 33. BFA The clinical application of autologous bone marrow mononuclear cell therapy for ischemic cardiovascular disease / Ján Kyselovič ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. 1-1 [online]
 34. BFA New dynamic markers in stratification of patients with chronic kidney disease / Simona Valášková ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 35. BFA The autologous bone marrow mononuclear cell therapy for ischemic cardiovascular disease - the pilot results of study / Martin Pinček ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 36. BFA Possible pleiotropic effects of atorvastatin on bone marrow derived mesenchymal / Adriana Samáková ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 37. EDJ Zásady bezproblémového dovolenkovania / S. Valášková, A. Gažová
  In: Lekáreň a lieky. - Roč. 10, č. 2 (2016), s. 2
 38. GII Nasivin - kvapky pre dojčatá a sprej pre deti aj dospelých / S. Valášková, A. Gažová
  In: Lekáreň a lieky. - Roč. 10, č. 2 (2016), s. 7
 39. GII Revalid / S. Valášková, A. Gažová
  In: Lekáreň a lieky. - Roč. 10, č. 1 (2016), s. 15
 40. GII Doluxio Combi - rýchla pomoc nielen pri chrípke / S. Valášková, A. Gažová
  In: Lekárnik. - Roč. 21, č. 3 (2016), s. 27
 41. GII Rýchla pomoc pri ošetrení poranenej kože / A. Gažová, S. Valášková, J. Kyselovič
  In: Lekáreň a lieky. - Roč. 10, č. 2 (2016), s. 18
 42. GII Revalid / S. Valášková, A. Gažová
  In: Farminews. - Roč. 8, č. 1 (2016), s. 20
 43. GII Liečba hnačky so Smectou - rýchlejšia a menej bolestivá / S. Valášková, A. Gažová
  In: Lekáreň a lieky. - Roč. 10, č. 2 (2016), s. 14

Hore