Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Vascular smooth muscle function of renal gromerular and interlobar arteries predicts renal damage in rats / Peter Vavrinec ... [et al.]
  In: American Journal of Physiology - Renal Physiology. - Vol. 303, No. 8 (2012), s. F1187-F1195
 2. ADC Growth differentiation factor 15 impairs aortic contractile and relaxing function through altered caveolar signaling of the endothelium / Magdaléna Mazagová ... [et al.]
  In: American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology. - Vol. 304, No. 5 (2013), s. H709-H718
 3. ADC Oxidative stress in the brain caused by acute kidney injury / Alexandra Gaál Kovalčíková ... [et al.]
  In: Metabolic Brain Disease. - Roč. 33, č. 3 (2018), s. 961-967
 4. ADC Epidermal growth factor receptor inhibitor PKI-166 governs cardiovascular protection without beneficial effects on the kidney in hypertensive 5/6 nephrectomized rats / U. Nadir ... [et al.]
  In: Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. - Vol. 345, No. 3 (2013), s. 393-403
 5. ADC Local and systemic renin-angiotensin system participates in cardiopulmonary-renal interactions in monocrotaline-induced pulmonary hypertension in the rat / Eva Malíková ... [et al.]
  In: Molecular and Cellular Biochemistry. - Vol. 418, No. 1-2 (2016), s. 147-157
 6. ADC Renal myogenic constriction protects the kidney from age-related hypertensive renal damage in the Fawn-Hooded rat / Peter Vavrinec ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension. - Vol. 31, No. 8 (2013), s. 1637-1645
 7. ADC Local gene therapy with indoleamine 2,3-dioxygenase protects against development of transplant vasculopathy in chronic kidney transplant dysfunction / D. Vavrincová-Yaghi ... [et al.]
  In: Gene Therapy. - Vol. 23, No. 11 (2016), s. 797-806
 8. ADC A case of severe chlorite poisoning successfully treated with early administration of methylene blue, renal replacement therapy, and red blood cell transfusion case report / A. Gebhardtová ... [et al.]
  In: Medicine. - Vol. 93, No. 9 (2014), s. [1-5]
 9. ADC Vildagliptin Restores Renal Myogenic Function and Attenuates Renal Sclerosis Independently of Effects on Blood Glucose or Proteinuria in Zucker Diabetic Fatty Rat / Peter Vavrinec ... [et al.]
  In: Current Vascular Pharmacology. - Vol. 12, No. 6 (2014), s. 836-844
 10. ADC Opposite alterations of endothelin-1 in lung and pulmonary artery mirror gene expression of bone morphogenetic protein receptor 2 in experimental pulmonary hypertension / Jana Vetešková ... [et al.]
  In: Experimental Lung Research. - Roč. 45, č. 1-2 (2019), s. 30-41
 11. ADC Renal endothelial function is associated with the anti-proteinuric effect of ACE inhibition in 5/6 nephrectomized rats / Simone Vettoretti ... [et al.]
  In: American Journal of Physiology - Renal Physiology. - Vol. 310, No. 10 (2016), s. F1047-F1053
 12. ADC Gastrointestinal tuberculosis following renal transplantation accompanied with septic shock and acute respiratory distress syndrome: a survival case presentation / A. Ciková ... [et al.]
  In: BMC Gastroenterology. - Vol. 17 (2017), Article No. 131, [7 s.]
 13. ADC Synthesis and biological evaluation of new combined alfa/beta-adrenergic blockers / Andrej Némethy ... [et al.]
  In: Archiv der Pharmazie. - Vol. 350, No. 6 (2017), s. 394 [1-9]
 14. ADE Losartan protects mesenteric arteries from ROS-associated decrease in myogenic constriction following 5/6 nephrectomy / Peter Vavrinec ... [et al.]
  In: Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System. - Vol. 12, No. 3 (2011), s. 184-194
 15. AED Farmakologické a chirálne vlastnosti nových derivátov aryloxyaminopropanolu s 2-metoxyfenylpiperazínom v bázickej časti molekuly / Andrej Némethy ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmaceutickej chémii 1. - ISBN 978-80-223-4050-2. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2016. - S. 77-88
 16. AED Vznik bunkovej senescencie inhibíciou O-6-metylguanín-DNA metyltransferázy prebieha nezávisle od signálnej dráhy MAPK vo vaskulárnych hladkosvalových bunkách / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 14. - ISBN 978-80-223-4813-3. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2019. - S. 35-41
 17. AED Inhibícia metabolizmu tryptofánu ovplyvňuje TGF-beta mediovanú kaskádu v modeli na fibroblastoch NIH/3T3 / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 14. - ISBN 978-80-223-4813-3. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2019. - S. 21-27
 18. AED Zlepšenie obličkovej funkcie po ischemicko-reoerfúznom poškodení vplyvom 1-metyltriptofánu - inhibítora indolamín 2,3-dioxygenázy (IDO) - je u jeho stereoizomérov rôzne a nezávislé od aktivity a expresie IDO / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 13. - ISBN 978-80-223-4588-0. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2018. - S. 13-19
 19. AED Vildagliptín znižuje predčasnú stresom indikovanú senescenciu vaskulárneho hladkého svalu aorty potkana prostredníctvom pôsobenia glukagónu podobnému peptidu 1 / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 12. - ISBN 978-80-223-4419-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2017. - S. 14-20
 20. AED Expresia ACE a ACE2 v pľúcach potkanov s monokritalínom indukovanou pľúcnou hypertenziou / Eva Malíková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 12. - ISBN 978-80-223-4419-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2017. - S. 28-33
 21. AED Indolamín-2,3 dioxygenáza je spojená so zvyšujúcim sa vekom u starších pacientov po renálnej transplantácii s rejekciou transplantovaného štepu / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 12. - ISBN 978-80-223-4419-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2017. - S. 34-40
 22. AED Myogénna konstrikcia rezistentných artérií v chronickom ochorení obličky / Peter Vavrinec
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 13. - ISBN 978-80-223-4588-0. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2018. - S. 5-12
 23. AED Zvýšená expresia eNOS môže hrať úlohu v metabolickom syndróme indukovanom dlhodobou konzumáciou kolového nápoja / Kristína Galková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 10. - ISBN 978-80-223-3924-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2015. - S. 17-23
 24. AED Inhibícia O(6)-metylguanín-DNA metyltransferázy indukuje bunkovú senescenciu vaskulárnych hladkosvalových buniek / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 13. - ISBN 978-80-223-4588-0. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2018. - S. 20-26
 25. AEG Disparate effect of single and co-administration of clarithromycin and furosemide on KvQT1 and CACNA1c gene expression / Ján Klimas ... [et al.]
  In: European Heart Journal. - Vol. 32, Supplement (2011), s. 970
 26. AEG Induction of Torsades de pointes after combination of claritromycin and furosemide in rat / Jana Kmecová ... [et al.]
  In: Acta Physiologica. - Vol. 191, Suppl. 658 (2007), s. 42
 27. AFC Combination of clarithromycin and furosemide prolongs QT interval and increases risk of Torsades de pointes / Jana Kmecová ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 151, Supplement 1 (2007), s. 43-44
 28. AFG IImproved myogenic constriction of mesenteric artery after EGF receptor blocker treatment in 5/6 nephrectomized rat / Peter Vavrinec ... [et al.]
  In: WorldPharma 2010. Abstract Book. - Copenhagen : [s.n.], 2010. - S. 35
 29. AFG Epidermal growth factor receptor inhibitor PKI-166 governs cardiovascular protection without renal protection in 5/6 nephrectomized rats / Peter Vavrinec ... [et al.]
  In: Journal of the American Society of Nephrology. - Vol. 21, suppl. (2010), s. 509A-510A
 30. AFG Myogenic reactivity is decreased in renal arteries of the zucker diabetic fatty (ZDF) rat / Peter Vavrinec ... [et al.]
  In: Journal of the American Society of Nephrology. - Vol. 21, suppl. (2010), s. 509A
 31. AFG Preservation of renal vascular function despite increases in blood pressure in the ageing Fawn-Hooded rat model of hypertension-associated renal damage / Richard P.E. van Dokkum ... [et al.]
  In: Journal of the American Society of Nephrology. - Vol. 21, suppl. (2010), s. 512A
 32. AFG Healthy intraglomerular arteriolar function predicts doxorubicin-induced proteinuria, which can be reduced using angiotensin-II / Richard P.E. van Dokkum ... [et al.]
  In: Journal of the American Society of Nephrology. - Vol. 21, suppl. (2010), s. 514A
 33. AFG Intravital reactivity to angiotensin II and in vitro preglomerular myogenic constriction predict renal damage after 5/6 nephrectomy / Peter Vavrinec ... [et al.]
  In: Journal of the American Society of Nephrology. - Vol. 22, suppl. (2011), s. 56A
 34. AFG Blood pressure independent effects of ACE inhibition on myogenic tone in chronic kidney disease / S. Landheer ... [et al.]
  In: Journal of the American Society of Nephrology. - Vol. 23, suppl. (2012), s. 604A
 35. AFG Bone marrow derived immature dendritic cells transfected with adenovirus carrying IDO gene suppress T cell proliferation in allogeneic reaction in vitro / Diana Vavrincová ... [et al.]
  In: Journal of the American Society of Nephrology. - Vol. 21, suppl. (2010), s. 316A
 36. AFG Stereosomers of 1-methyltryptophan effect renal fibrosis following ischemia-reperfusion injury / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 15-16 [online]
 37. AFG Dysfunkcia pravej komory je sprevádzaná zmenami Hsp90 a CAV-1 pri monokrotalínom indukovanej pľúcnej hypertenzii / Eva Malíková ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 9-10 [online]
 38. AFG Nárast srdcovej expresie endotelovej NO syntázy v metabolickom syndróme indukovanom dlhodobou konzumáciou kolového nápoja u Wistar potkanov / ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 16 [online]
 39. AFG Abnormal respiratory function is not associated with altered gene expression of HGF and c-Met in monocrotaline induced pulmonary hypertension in wistar rats / Eva Malíková ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 157, Suppl. 1 (2013), S34
 40. AFG Disparate effect of single and co-administration of clarithromycin and furosemide on cardiac gene expression (Kcnq1, Cacna1c, Myh6, Myh7 and Myh7b) in beta-adrenergically stimulated hearts / Ján Klimas ... [et al.]
  In: European Heart Journal. - Vol. 35, Suppl. 1 (2014), s. 260
 41. AFG Cardiac dysregulation of NO signaling cascade in metabolic syndrome induced by prolonged consuption of cola beverage in wistar rats / Kristína Galková ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension. - Vol. 33, e-Supplement 1 (2015), s. e249
 42. AFG Long-term administration of cola drink can lead to development of metabolic syndrome in Wistar rats / Kristina Galková ... [et al.]
  In: pA2 Online [elektronický zdoj]. - (2014), s. [16]
 43. AFG Right ventricular dysfunction is accompanied by HSP90 and CAV-1 changes in monocrotaline induced pulmonary hypertension / ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension. - Vol. 33, e-Supplement 1 (2015), s. e203
 44. AFG Pharmacological inhibition of vasopressin-induced expression of endothelin-1 in smooth muscle cell culture / Jana Vetešková ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 140-141 [online]
 45. AFG Ion chanellopathies: new windows on complex disease and therapy. Administration of Clarithromycin and Furosenid alters cardiac ion channel gene expression and induced beta-adrenergically evoked torsades de pointes in rat / Ján Klimas ... [et al.]
  In: Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. - Vol. 107, Suppl. 1 (2010), s. 380
 46. AFG Inhibition of O-(6)-methylguanine DNA methyltransferase with O-(6)-benzylguanine induces cell senescence independently of MAPK kinase in vascular smooth muscle cells / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 76-77 [online]
 47. AFG Metabolite of indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) L-kynurenine inhibits fibrotic signaling pathway and proliferation of TGF-beta stimulated NIH/3T3 cells / Peter Vavrinec ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 12 [online]
 48. AFG Dendritic cells transduced with indoleamine 2,3-dioxygenase suppress T cells proliferation via kynurenine pathway / Diana Vavrincová-Yaghi ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 13 [online]
 49. AFG Vildagliptin prevents reactive oxygen species-induced vascular smooth muscle cell senescence via action of glucagon-like peptide-1 / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 108
 50. AFG Indoleamine 2,3-dioxygenase is associated with increased age in elderly patients after renal transplantation with acute rejection and chronic transplant dysfunction / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 27
 51. AFH Alterations in L-type calcium channel expression are involved in drug-induced repolarization cardiotoxicity / J. Klimas ... [et al.]
  In: Toxicology Letters. - Roč. 280, Suppl. 1 (2017), s. S161
 52. AFH Long-term effects of coca cola on wistar rats can lead to development of metabolic syndrome / Kristína Galková ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 23, Suppl. 1 (2014), s. 18S
 53. AFH Administration of Coca Cola for a long period of time results in development of manifestations of metabolic syndrome in Wistar rats / Kristína Galková ... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 28 [online]
 54. AFH Odlišné účinky samostatného a súčasného podania k laritromycínu a furosemidu na myokardiálnu génovú expresiu (Kcnq1, Cacna1c, Myh6, Myh7, Myh7b) v beta-adrenergne stimulovaných srdciach / Gabriel Dóka ... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 21 [online]
 55. AFH Stereoisomers of indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor - 1-methyl-tryptophan improve renal function in ischemia-reperfusion injury independently on IDO inhibition / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 10, č. Supplement 2 (2017), s. 18-19
 56. AFH Inhibition of MGMT (O(6)-methylguanine-DNA methyltransferase) is involved in stress induced premature senescence of rat aortic vascullar smooth muscle cells / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 10, č. Supplement 2 (2017), s. 38-39
 57. AFH Endothelin system in monocrotaline model of pulmonary hypertension / Jana Vetešková ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 51
 58. BCI Anatómia a fyziológia [elektronický dokument] : teoretické a praktické návody na cvičenia pre farmaceutov. / T. Stankovičová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 59. BCI Vybrané kapitoly zo špeciálnej klinickej farmakológie a farmakoterapie pre farmaceutov [elektronický dokument] : . / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020
 60. BEF Kvantitatvívne hodnotenie steny ciev a srdca / Peter Vavrinec
  In: Anatómia a fyziológia. - ISBN 978-80-223-3944-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 157-161
 61. BEF Zmeny endotelínového systému v modeli monokrotalínom indukovanej pľúcnej hypertenzie u potkana / Jana Vetešková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 12. - ISBN 978-80-223-4419-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2017. - S. 41-45
 62. BFA Inhibition of O-6-Methylguanine-DNA Methyltransferase Induces Cellular Senescence and Relaxatory Dysfunction in Smooth Muscle of Rat Aorta / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 63. BFA 1-Methyltryptophan Isomers Interfere with TLR-4 Signaling and Decrease NKG2D Expression in NK Cells and Expression of NKG2D Ligands in Tubular Epithelial Cells after Ischemia- Reperfusion Injury / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 64. BFB Tryptophan metabolism is associated with age in elderly patients after renal transplantation with acute rejection and chronic transplant dysfunction / D. Vavrincová-Yaghi ... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou. - Košice : [s.n.], 2016. - Nestr. [2 s.]
 65. DAI Myogenic constriction in renal failure - cause and therapy / Peter Vavrinec
  Groningen : Peter Vavrinec, 2012

Hore