Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Local and systemic renin-angiotensin system participates in cardiopulmonary-renal interactions in monocrotaline-induced pulmonary hypertension in the rat / Eva Malíková ... [et al.]
  In: Molecular and Cellular Biochemistry. - Vol. 418, No. 1-2 (2016), s. 147-157
 2. ADC Vascular smooth muscle function of renal gromerular and interlobar arteries predicts renal damage in rats / Peter Vavrinec ... [et al.]
  In: American Journal of Physiology - Renal Physiology. - Vol. 303, No. 8 (2012), s. F1187-F1195
 3. ADC Gene therapy with adenovirus-delivered indoleamine 2,3-dioxygenase improves renal function and morphology following allogeneic kidney transplantation in rat / Diana Vavrincová ... [et al.]
  In: Journal of Gene Medicine. - Vol. 13, No. 7-8 (2011), s. 373-381
 4. ADC Oxidative stress in the brain caused by acute kidney injury / Alexandra Gaál Kovalčíková ... [et al.]
  In: Metabolic Brain Disease. - Roč. 33, č. 3 (2018), s. 961-967
 5. ADC Local gene therapy with indoleamine 2,3-dioxygenase protects against development of transplant vasculopathy in chronic kidney transplant dysfunction / D. Vavrincová-Yaghi ... [et al.]
  In: Gene Therapy. - Vol. 23, No. 11 (2016), s. 797-806
 6. ADC Pycnogenol (R) efficiency on glycaemia, motor nerve conduction velocity and markers of oxidative stress in mild type diabetes in rats / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Phytotherapy Research. - Vol. 23, No. 8 (2009), s. 1169-1174
 7. ADC Pycnogenol (R) improves left ventricular function in streptozotocin-induced diabetic cardiomyopathy in rats / Ján Klimas ... [et al.]
  In: Phytotherapy Research. - Vol. 24, No. 7 (2010), s. 969-974
 8. ADC Gastrointestinal tuberculosis following renal transplantation accompanied with septic shock and acute respiratory distress syndrome: a survival case presentation / A. Ciková ... [et al.]
  In: BMC Gastroenterology. - Vol. 17 (2017), Article No. 131, [7 s.]
 9. ADC A case of severe chlorite poisoning successfully treated with early administration of methylene blue, renal replacement therapy, and red blood cell transfusion case report / A. Gebhardtová ... [et al.]
  In: Medicine. - Vol. 93, No. 9 (2014), s. [1-5]
 10. ADC Synthesis and biological evaluation of new combined alfa/beta-adrenergic blockers / Andrej Némethy ... [et al.]
  In: Archiv der Pharmazie. - Vol. 350, No. 6 (2017), s. 394 [1-9]
 11. ADC Early Posttransplant Tryptophan Metabolism Predicts Long-term Outcome of Human Kidney Transplantation / Diana Vavrincová-Yaghi ... [et al.]
  In: Transplantation. - Vol. 99, No. 8 (2015), s. e97–e104
 12. AED Zlepšenie obličkovej funkcie po ischemicko-reoerfúznom poškodení vplyvom 1-metyltriptofánu - inhibítora indolamín 2,3-dioxygenázy (IDO) - je u jeho stereoizomérov rôzne a nezávislé od aktivity a expresie IDO / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 13. - ISBN 978-80-223-4588-0. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2018. - S. 13-19
 13. AED Vildagliptín znižuje predčasnú stresom indikovanú senescenciu vaskulárneho hladkého svalu aorty potkana prostredníctvom pôsobenia glukagónu podobnému peptidu 1 / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 12. - ISBN 978-80-223-4419-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2017. - S. 14-20
 14. AED Expresia ACE a ACE2 v pľúcach potkanov s monokritalínom indukovanou pľúcnou hypertenziou / Eva Malíková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 12. - ISBN 978-80-223-4419-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2017. - S. 28-33
 15. AED Indolamín-2,3 dioxygenáza je spojená so zvyšujúcim sa vekom u starších pacientov po renálnej transplantácii s rejekciou transplantovaného štepu / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 12. - ISBN 978-80-223-4419-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2017. - S. 34-40
 16. AED Lokálna génová terapia s adenovírusom nesúcim gén pre indolamín 2,3-dioxygenázu znižuje akútnu a chronickú rejekciu transplantovanej obličky u potkana / Diana Vavrincová-Yaghi ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 9. - ISBN 978-80-223-3651-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2014. - S. 63-69
 17. AED Zvýšená expresia eNOS môže hrať úlohu v metabolickom syndróme indukovanom dlhodobou konzumáciou kolového nápoja / Kristína Galková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 10. - ISBN 978-80-223-3924-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2015. - S. 17-23
 18. AED Vznik bunkovej senescencie inhibíciou O-6-metylguanín-DNA metyltransferázy prebieha nezávisle od signálnej dráhy MAPK vo vaskulárnych hladkosvalových bunkách / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 14. - ISBN 978-80-223-4813-3. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2019. - S. 35-41
 19. AED Inhibícia metabolizmu tryptofánu ovplyvňuje TGF-beta mediovanú kaskádu v modeli na fibroblastoch NIH/3T3 / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 14. - ISBN 978-80-223-4813-3. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2019. - S. 21-27
 20. AED Inhibícia O(6)-metylguanín-DNA metyltransferázy indukuje bunkovú senescenciu vaskulárnych hladkosvalových buniek / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 13. - ISBN 978-80-223-4588-0. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2018. - S. 20-26
 21. AEG Alterations in glycaemic levels and motor nerve conduction velocity in rats in experimental model of diabetes / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 57, No. 2 (2008), s. 16P
 22. AEG Changes of the expression of endothelial no synthase, heatshock protein 90 and caveolin-1 as one of the possible causes of endothelial dysfunction in diabetes / Diana Yaghi ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 57, No. 2 (2008), s. 34P
 23. AFC Pycnogenol(R) decreases elevated levels of endothelial nitric oxide synthase in diabetic rats / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 151, Supplement 1 (2007), s. 37-38
 24. AFC Beneficial effect of Pycnogenol(R) on impaired contractility of left ventricle in experimental diabetes mellitus / Barbora Hamáková ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 151, Supplement 1 (2007), s. 26-27
 25. AFC Pycnogenol(R) dose-dependently decreased fasting and postrandial blood glucose concentration and improves nerve conduction velocity in STZ-induced diabetic rats / Diana Yaghi ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 151, Supplement 1 (2007), s. 101-102
 26. AFD Zmeny molekulárno-biologických parametrov spojených s endotelovou dysfunkciou v experimentálnom modeli mierneho diabetu / Diana Yaghi ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 3. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2008. - S. 14-19
 27. AFD Použitie Pycnogenolu pri regulácii funkcie srdca v experimentálnom diabetes mellitus / Barbora Hamáková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 3. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2008. - S. 28-33
 28. AFD Dávkovo závislý účinok Pycnogenolu(R) na ´motorickú nervovú vodivosť u STZ indukovaných potkanov / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 3. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2008. - S. 34-38
 29. AFD Enalaprilát zlepšuje narušenú endotelovú funkciu aorty potkanov s daunorubicínom navodenou kardiomyopatiou / Diana Yaghi ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 2. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2007. - S. 105-110
 30. AFD Zmeny vodivosti motorických nervov u diabetických potkanov liečených pycnogenolomu / Diana Yaghi ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 2. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2007. - S. 24-29
 31. AFG Gene therapy with 2,3-indoleamine dioxygenase (IDO) diminished acute rejection and pre-fibrosiis following allogeneic kidney transplantation / Diana Vavrincová ... [et al.]
  In: WorldPharma 2010. Abstract Book. - Copenhagen : [s.n.], 2010. - S. 34-35
 32. AFG Gene therapy with indoleamine 2,3-dioxydeganse inhibits development of chronic transplant dysfunction in rat / Diana Vavrincová ... [et al.]
  In: Journal of the American Society of Nephrology. - Vol. 23, suppl. (2012), s. 573A
 33. AFG Indoleamine 2,3-dioxydeganse expression in human chronic renal allograft rejection / Diana Yaghi ... [et al.]
  In: Journal of the American Society of Nephrology. - Vol. 20, suppl. (2009), s. 4087A
 34. AFG Bone marrow derived immature dendritic cells transfected with adenovirus carrying IDO gene suppress T cell proliferation in allogeneic reaction in vitro / Diana Vavrincová ... [et al.]
  In: Journal of the American Society of Nephrology. - Vol. 21, suppl. (2010), s. 316A
 35. AFG Local gene therapy with indoleamine 2,3-dioxygenase impoves the development of chronic kidney dysfunction in rat / Diana Vavrincová ... [et al.]
  In: Immunotolerance 2011. - Amsterdam : [s.n.], 2011. - S. O25
 36. AFG The positive influence of pycnogenol on the hearts of STZ-induced diabetic rats is no dependent on its antioxidant potential / Diana Yaghi ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Roč. 109, suppl. (2008), s. S129-S131
 37. AFG Pycnogenol does not influence the levels of TBARs and NAGA in mild type diabetes in rats / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Roč. 109, suppl. (2008), s. S50-S52
 38. AFG Stereosomers of 1-methyltryptophan effect renal fibrosis following ischemia-reperfusion injury / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 15-16 [online]
 39. AFG Dysfunkcia pravej komory je sprevádzaná zmenami Hsp90 a CAV-1 pri monokrotalínom indukovanej pľúcnej hypertenzii / Eva Malíková ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 9-10 [online]
 40. AFG Pharmacological inhibition of vasopressin-induced expression of endothelin-1 in smooth muscle cell culture / Jana Vetešková ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 140-141 [online]
 41. AFG Inhibition of O-(6)-methylguanine DNA methyltransferase with O-(6)-benzylguanine induces cell senescence independently of MAPK kinase in vascular smooth muscle cells / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: 68. česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-906595-6-8. - Hradec Králové : Ústav farmakologie, 2018. - S. 76-77 [online]
 42. AFG Abnormal respiratory function is not associated with altered gene expression of HGF and c-Met in monocrotaline induced pulmonary hypertension in wistar rats / Eva Malíková ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 157, Suppl. 1 (2013), S34
 43. AFG Cardiac dysregulation of NO signaling cascade in metabolic syndrome induced by prolonged consuption of cola beverage in wistar rats / Kristína Galková ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension. - Vol. 33, e-Supplement 1 (2015), s. e249
 44. AFG Right ventricular dysfunction is accompanied by HSP90 and CAV-1 changes in monocrotaline induced pulmonary hypertension / ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension. - Vol. 33, e-Supplement 1 (2015), s. e203
 45. AFG Vildagliptin prevents reactive oxygen species-induced vascular smooth muscle cell senescence via action of glucagon-like peptide-1 / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 108
 46. AFG Indoleamine 2,3-dioxygenase is associated with increased age in elderly patients after renal transplantation with acute rejection and chronic transplant dysfunction / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 27
 47. AFG Metabolite of indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) L-kynurenine inhibits fibrotic signaling pathway and proliferation of TGF-beta stimulated NIH/3T3 cells / Peter Vavrinec ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 12 [online]
 48. AFG Dendritic cells transduced with indoleamine 2,3-dioxygenase suppress T cells proliferation via kynurenine pathway / Diana Vavrincová-Yaghi ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 13 [online]
 49. AFG Gene therapy with indoleamine 2,3-dioxydeganse ameliorates development of chronic rejection changes in the rat allotrasplantation / Diana Vavrincová ... [et al.]
  In: Journal of the American Society of Nephrology. - Vol. 22, suppl. (2011), s. 816A
 50. AFH Pozitívne účinky pycnogenolu na srdce v experimentálnom modeli diabetu nesúvisia s jeho antioxidačnými vlastnosťami / Diana Yaghi ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 17, č. S2 (2008), s. 30S
 51. AFH Stereoisomers of indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor - 1-methyl-tryptophan improve renal function in ischemia-reperfusion injury independently on IDO inhibition / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 10, č. Supplement 2 (2017), s. 18-19
 52. AFH Inhibition of MGMT (O(6)-methylguanine-DNA methyltransferase) is involved in stress induced premature senescence of rat aortic vascullar smooth muscle cells / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 10, č. Supplement 2 (2017), s. 38-39
 53. AFH Endothelin system in monocrotaline model of pulmonary hypertension / Jana Vetešková ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 51
 54. AFH Zlepšenie hladiny glykémie a vodivosti motorických nervov u diabetických potkanov liečených extraktom z Pinus maritima / Diana Yaghi ... [et al.]
  In: 17. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. - Martin : [s.n.], 2007. - S. 46
 55. AFH Zmeny expresie endotelovej NO-syntázy, kaveolínu-1 a Hsp90 v aorte u diabetických potkanov liečených Pycnogenolom(R) / Diana Yaghi ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Vol. 16, Suppl.1 (2007), s. 31S
 56. AFH Zlepšenie funkcie ľavej komory po pycnogenole u experimentálneho diabetu mellitus / Barbora Hamáková ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Vol. 16, Suppl.1 (2007), s. 15S
 57. BEF Zmeny endotelínového systému v modeli monokrotalínom indukovanej pľúcnej hypertenzie u potkana / Jana Vetešková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 12. - ISBN 978-80-223-4419-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2017. - S. 41-45
 58. BFA 1-Methyltryptophan Isomers Interfere with TLR-4 Signaling and Decrease NKG2D Expression in NK Cells and Expression of NKG2D Ligands in Tubular Epithelial Cells after Ischemia- Reperfusion Injury / Diana Čepcová ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 59. BFA Inhibition of O-6-Methylguanine-DNA Methyltransferase Induces Cellular Senescence and Relaxatory Dysfunction in Smooth Muscle of Rat Aorta / Svetozár Mišúth ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 60. BFB Tryptophan metabolism is associated with age in elderly patients after renal transplantation with acute rejection and chronic transplant dysfunction / D. Vavrincová-Yaghi ... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou. - Košice : [s.n.], 2016. - Nestr. [2 s.]
 61. DAI The therapeutic potential of Indoleamine 2.3-dioxygenase in kidney transplantation / Diana Vavrincová-Yaghi
  Groningen : Rijksuniversiteit Groningen, 2014

Hore