Sylabus

História zdravotníckych pomôcok

Študijný program:     Zdravotnícke a diagnostické pomôcky (Bc.)

Akademický rok:      2023/2024

Semester:                 zimný

Termín výučby:        streda, 16:40 – 18:20

Miesto výučby:         K 404, MS Teams

 

 

Dátum

Téma

Prednášajúci

1.

20.09.2023

 

Úvod. Terminológia. Teória a dejiny zdravotníckych pomôcok ako súčasť dejín farmácie. Periodizácia dejín farmácie

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, Mgr. Ing. Ingrid Slezáková

2.

27.09.2023

Empirické a racionálne liečiteľstvo

Praveké empirické liečiteľstvo

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, Mgr. Ing. Ingrid Slezáková

3.

04.10.2023

Racionálne liečiteľstvo starovekých kultúr I. – Mezopotámie, Egypta, Indie, Číny, Grécka

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, Mgr. Ing. Ingrid Slezáková

4.

11.10.2023

Racionálne liečiteľstvo starovekých kultúr II. – Rímskej ríše, Byzancie, arabskej ríše

Vojenské zdravotníctvo a farmácia

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, Mgr. Ing. Ingrid Slezáková

5.

18.10.2023

Diferenciácia liečiteľstva a relatívne osamostatnenie farmácie ako samostatného odboru.

Predklasické lekárenstvo

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, Mgr. Ing. Ingrid Slezáková

6.

25.10.2023

Zdravotnícke pomôcky v etape Klasického lekárenstva

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, Mgr. Ing. Ingrid Slezáková

7.

01.11.2023

Štátny sviatok, priebežné hodnotenie

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, Mgr. Ing. Ingrid Slezáková

8.

08.11.2023

Priebežné hodnotenie

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, Mgr. Ing. Ingrid Slezáková

9.

15.11.2023

Dejiny slovenského lekárenstva a vývoja ZDP na území dnešného Slovenska

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, Mgr. Ing. Ingrid Slezáková

10.

22.11.2023

História a objavy vybraných liekov, liečiv a zdravotníckych pomôcok I.

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, Mgr. Ing. Ingrid Slezáková

11.

29.11.2023

História a objavy vybraných liekov, liečiv  a zdravotníckych pomôcok II.

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, Mgr. Ing. Ingrid Slezáková

12.

06.12.2023

Vznik a vývoj farmaceutického priemyslu a výroby zdravotníckych pomôcok

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, Mgr. Ing. Ingrid Slezáková

13.

13.12.2023

Konzultácie / predtermín

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, Mgr. Ing. Ingrid Slezáková

 

Požiadavky na študenta:

Úspešné absolvovanie priebežného hodnotenia (esej na vybranú tému z Histórie zdravotníckych pomôcok; v celkovom hodnotení tvorí 30% konečného hodnotenia) + písomná skúška (70%)

Hodnotenie:

            A:   100 – 92 %                B:   91 – 85 %

            C:   84 – 78 %                  D:   77 – 70 %

            E:   69 – 60 %                  FX: 59 % a menej

 

Odporúčaná študijná literatúra:

·         Rusek, V – Kučerová, M.: Úvod do studia farmacie a dějiny farmacie. Praha: Avicenum, 1983.

·         Bartunek, A.: Dejiny slovenského lekárnictva I. (do roku 1918). Prešov: Abart Gallery, 2012.

·         Bartunek, A.: Dejiny slovenského lekárnictva II. (1918 – 2018). Prešov: Abart Gallery, 2018.

·         Bartunek, A.: Osobnosti slovenského lekárnictva. Martin: Osveta, 2001.

·         Broncová, D. (ed.): Historie farmacie v českých zemích. Praha: Milpo Media, 2003.

·         Rusek, V. a kol.: Kapitoly z dějin československé farmacie. Bratislava: SPN, 1970.

·         Dohnal, F.: Studijný texty k dejinám farmacie, Praha, Karolinum, 2014.

·         Schott, H. a kol.: Kronika medicíny. Bratislava: Fortuna Print, 1994.

 

Vyučujúci:

            doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA

            Mgr. Ing. Ingrid Slezáková

            Kontakt: tesarfpharm.uniba.sk , slezakovafpharm.uniba.sk

            Konzultačné hodiny: po predchádzajúcej dohode termínu (e-mail)

 

Bratislava, 18. septembra 2023                                                          

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA

zodpovedný učiteľ