Akcie

V zimnom semestri akademického roku 2018-2019 pripravujeme pre študentov, ale aj zamestnancov nasledovné akcie:

 

1.Turistika – Bloková výučba 


2. Hýb sa Farmácia! - Beh do schodov, Dve hodiny zumby a BodyArtu, Stolnotenisový turnaj.

17.10.2018

3. Mikulášsky futsalový turnaj 

5.12.2018