Akcie

V zimnom semestri akademického roku 2017-2018 sme pripravili pre študentov nasledovné akcie:

 

1.Turistika – Bloková výučba od 13.10.2017

Malé Karpaty

2. Hýb sa Farmácia! - Beh do schodov, Dve hodiny zumby a BodyArtu, Stolnotenisový turnaj.

25.10.2017

3. Mikulášsky futsalový turnaj 

5.12.2017