Akademický rok 2016-2017

V zimnom semestri akademického roku 2016-2017 sme pre študentov pripravili nasledovné športové podujatia:

1.Turistický kurz - Vysoké Tatry

 
2. Cyklistický výlet Ba- Hainburg - Ba
 

3. In line výlet - Tour the petržalská hrádza

 
4. Turistický výlet - Devínska Kobyla
 

5. Bežecké piatky

 
6. Športový deň farmácie
 

7. Mikulášsky Farm Futsal Cup