Povinné predmety

Bakalársky študijný program - študijný odbor 7.4.5. Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Sú to všetky predmety, ktoré každý študent bez výnimky v danom študijnom programe a odbore musí absolvovať aby dosiahol určitý počet kreditov a prešiel tak jednotlivými ročníkmi, prípadne dokončil úspešne svoje štúdium. Tu inej cesty niet. Sú vyberané samotnou fakultou a katedrou. Nedajú sa vynechať ani zameniť za iné.