Povinne voliteľné predmety

Magisterský študijný program farmácia - študijný odbor 7.3.1. Farmácia

Logicky vyplýva, že zahrňuje predmety, ktoré si proste musíte zvoliť, sú vždy v určitom množstve a za určitý počet kreditov. Tiež dopĺňajú celkový počet kreditov a musíte sa na ne včas zapísať na začiatku semestra, "miesta" bývajú limitované. Pre takýto predmet treba však taktiež splniť určité podmienky a úspešne ho ukončiť.